Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Vingen

Välsigna.

"Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig skall jordens alla släkten bli välsignad." 
Det är Herren som välsignar Abram.

Gud börjar välsignelsen med att säga: Jag /Gud själv/ skall välsigna dig, göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse.
Abraham själv blir en välsignelse för alla släkten på jorden.
Abraham lever under välsignelsen att bli en välsignelse.
Denna välsignelse förs vidare då Abraham dör, Gud välsignar då Isak ur vilken avkomman skall komma som skänker välsignelse till alla släkten på jorden. Dvs Kristus.
Vidare när Isak skall dö välsignar han i sin tur Jakob, han uttalar välsignelsen på samma sätt som Gud när han i ett första skede välsignar Abram: Förbannad dem som förbannar dig och välsignad den som välsignar dig."

Välsignelsen går i arv. Patriarkerna skall välsignas i sin tid på jorden, välsignelsen skall vila över dessa fram till avkomman en dag skänker hela jordens släkten välsignelse. Dvs Kristus.

Nu är Kristus kommen till vår jord, och välsignelsen är given alla som vill tro på honom, av nåd och inte släktarv. Vi är nu uppmanade att välsigna tom våra fiender eftersom vi som syndare fått Guds välsignelse genom avkomman, den slutgiltiga. Kristus.

Välsignelsen som gått i arv för att bana väg för avkomman, i vilken alla jordens släkten blir välsignade, är nu bruten vad gäller släktarv. Varför fortsätts det då att välsigna ett enda släkte, ett folk? Avkomman har kommit.

 
 
Visar sida 1 av 3 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym
Ja, de flesta här vet mina svar på dessa frågor: en lära som spridits i ungefär 200 år, och som blivit "normaliserad" inom de karismatiska frikyrkorna. 
Att kritisera denna lära blir med risken att kallas antisemit, då det blivit både PK och ett tvångsok att "välsigna staten och judarna". Hot om förbannelse ingår, och staten och folket identifieras med Gud själv. 
Hur ser man detta i Guds Ord...? 
Jag tycker mig se samma "fastlåsning" som hos Flat Earth-anhängarna..
Öppna profilen till Vingen
Ja, de flesta här vet mina svar på dessa frågor: en lära som spridits i ungefär 200 år, och som blivit "normaliserad" inom de karismatiska frikyrkorna. 
Att kritisera denna lära blir med risken att kallas antisemit, då det blivit både PK och ett tvångsok att "välsigna staten och judarna". Hot om förbannelse ingår, och staten och folket identifieras med Gud själv. 
Hur ser man detta i Guds Ord...? 
Jag tycker mig se samma "fastlåsning" som hos Flat Earth-anhängarna..Tänker mig att det i uppmaningen att välsigna judarna och Israel finns en glädje över att bli välsignad genom egen gärning.. och motsatsen, att förbanna ger förbannelse, blir synonymt med att inte hålla med om den specifika Israel-välsignelsen..tror det finns en dold rädsla inför tanken att rejält Bibelgranska läran.

Här i tråden vill jag ställa upp Abrahams välsignelse, som enbart skall riktas till honom så länge han lever, Isaks välsignelse som tycks vara ett arv från Abraham, även den riktad personligt till Isak, plus tredje generation Jakob (Israel) där välsignelsen på samma sätt förs vidare som ett arv till Jakob (Israel) som person, mot dagens budskap och uppmaning att välsigna Landet och folket.
Var står det? 
Jag vill gärna hitta den uppmaningen i Gudsordet.

Vet du om det finns en sådan uppmaning från Gud till oss troende idag? I Bibeln alltså..... 
Anonym

Tänker mig att det i uppmaningen att välsigna judarna och Israel finns en glädje över att bli välsignad genom egen gärning.. och motsatsen, att förbanna ger förbannelse, blir synonymt med att inte hålla med om den specifika Israel-välsignelsen..tror det finns en dold rädsla inför tanken att rejält Bibelgranska läran.

Här i tråden vill jag ställa upp Abrahams välsignelse, som enbart skall riktas till honom så länge han lever, Isaks välsignelse som tycks vara ett arv från Abraham, även den riktad personligt till Isak, plus tredje generation Jakob (Israel) där välsignelsen på samma sätt förs vidare som ett arv till Jakob (Israel) som person, mot dagens budskap och uppmaning att välsigna Landet och folket.
Var står det? 
Jag vill gärna hitta den uppmaningen i Gudsordet.

Vet du om det finns en sådan uppmaning från Gud till oss troende idag? I Bibeln alltså..... 
Jag skulle också vilja hitta den uppmaningen, men man använder dessa bibelord som gällde Abraham, Isak och Jakob. Och sedan är det för alltid alla genetiska judar, oavsett vad de gör. Somliga menar staten, andra menar judarna. Man är inte riktigt överens inom läran. 
Nej, det finns inget bibelord som stämmer. I NT är fokus helt annat. Det finns ingenting i vår välsignelse- eller förbannelseväg kopplat till varken judar efter köttet eller staten Israel. Förutom att de själva lever i lagens slaveri och under lagens förbannelse.
Och ja, visst finns det i grunden en rädsla för straff och en önskan om förmåner, när man tvingas följa det som sägs vara en gammaltestamentlig men evig "lag". 
Anonym
"Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig skall jordens alla släkten bli välsignad." 
Det är Herren som välsignar Abram.

Gud börjar välsignelsen med att säga: Jag /Gud själv/ skall välsigna dig, göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse.
Abraham själv blir en välsignelse för alla släkten på jorden.
Abraham lever under välsignelsen att bli en välsignelse.
Denna välsignelse förs vidare då Abraham dör, Gud välsignar då Isak ur vilken avkomman skall komma som skänker välsignelse till alla släkten på jorden. Dvs Kristus.
Vidare när Isak skall dö välsignar han i sin tur Jakob, han uttalar välsignelsen på samma sätt som Gud när han i ett första skede välsignar Abram: Förbannad dem som förbannar dig och välsignad den som välsignar dig."

Välsignelsen går i arv. Patriarkerna skall välsignas i sin tid på jorden, välsignelsen skall vila över dessa fram till avkomman en dag skänker hela jordens släkten välsignelse. Dvs Kristus.

Nu är Kristus kommen till vår jord, och välsignelsen är given alla som vill tro på honom, av nåd och inte släktarv. Vi är nu uppmanade att välsigna tom våra fiender eftersom vi som syndare fått Guds välsignelse genom avkomman, den slutgiltiga. Kristus.

Välsignelsen som gått i arv för att bana väg för avkomman, i vilken alla jordens släkten blir välsignade, är nu bruten vad gäller släktarv. Varför fortsätts det då att välsigna ett enda släkte, ett folk? Avkomman har kommit.

 
 

Paulus välsignar Israel i Gal 6:16. 
Anonym
Paulus välsignar Israel i Gal 6:16. 
Se inlägg 8-10 i Vingens tråd "Landet Gud lovade Abraham?".
Anonym
Se inlägg 8-10 i Vingens tråd "Landet Gud lovade Abraham?".

Församlingen är Guds Israel!
Öppna profilen till Vingen
Paulus välsignar Israel Gal 6:16. Ja han välsignar Guds Israel:


Vilka är Guds Israel, det står såhär:Romabrevet 9:6
Detta säger jag icke som om Guds löftesord skulle hava blivit om intet. Ty »Israel», det är icke detsamma som alla de som härstamma från Israel.

Galaterbrevet 3:7
Så mån I nu veta att de som låta det bero på tro, de äro Abrahams barn.

Galaterbrevet 3:29
Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.
Öppna profilen till Vingen
Församlingen är Guds Israel!Alla i hjärtat omskurna är Guds Israel.. ja
Anonym

Ja han välsignar Guds Israel:


Vilka är Guds Israel, det står såhär:Romabrevet 9:6
Detta säger jag icke som om Guds löftesord skulle hava blivit om intet. Ty »Israel», det är icke detsamma som alla de som härstamma från Israel.

Galaterbrevet 3:7
Så mån I nu veta att de som låta det bero på tro, de äro Abrahams barn.

Galaterbrevet 3:29
Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.

Mitt svar blir därför att vi ska välsigna Guds Isael.
Öppna profilen till Vingen
Mitt svar blir därför att vi ska välsigna Guds Isael.Ja just ... Vi ska välsigna varandra, Guds Israel ... för vi är ju kallade att ärva välsignelse.


Men staten Israel kan vi be över om fred och frid och frälsning.
Visar sida 1 av 3 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista