Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Britta65
Britta65 säger: I vår Bibel kan vi läsa på många olika ställen: " Var inte oroliga, jag är med Er"!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Vingen

Landet Gud lovade Abraham ?

Läs dessa verser, "landet som Gud med ed lovat Abraham, Isak och Jakob" Landet som flödar av mjölk och honung... 
Är löftet om ett jordiskt land uppfyllt.... och är det himmelska löftet det som Abraham väntade på i Heb 11:8 "staden med de fasta grundvalarna, där byggmästaren, skaparen är Gud själv."

Ett hopplock om landet:

Jer 32 Du förde ditt folk Israel ut ur Egyptens land med tecken och under, med stark hand och uträckt arm och genom stor skräck. 22 Och du gav dem detta land som du med ed hade lovat deras fäder att ge dem, ett land som flödar av mjölk och honung. 23 De kom och tog det i besittning, men de lyssnade inte till din röst och vandrade inte efter din lag. De gjorde ingenting av allt det du hade befallt dem att göra. Därför lät du all denna olycka drabba dem.

5 Mosebok 1:8
Se, jag har givit landet i edert våld. Gån nu och intagen detta land, som HERREN med ed har lovat edra fäder, Abraham, Isak och Jakob, att giva åt dem och åt deras säd efter dem.»

Josua 21:43
Så gav då HERREN åt Israel hela det land som han med ed hade lovat giva åt deras fäder; och de togo det i besittning och bosatte sig där.

2 Mosebok 33:1-3
Och HERREN sade till Mose: »Upp, drag åstad härifrån med folket som du har fört upp ur Egyptens land, och begiv dig till det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob, i det jag sade: 'Åt din säd skall jag giva det.'…

5 Mosebok 26:9-11
Och han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som flyter av mjölk och honung.

Heb 11, 8 I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv, och han gav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. 9 I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte, 10 för han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. 
Visar sida 1 av 15 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Ljus och salt
Den enda sanning som jag kan se, är att de fick sitt löftesland. 
När Jesus berättar om Guds kommande vredesdom över Jerusalem, så säger Jesus att deras hus hädanefter ska stå öde och tomt, allt ska brytas ner.
Ingenstans står det att det ska byggas upp. Tvärtom. Det som sedan byggs upp är det eviga Templet, det nya förbundets Jerusalem. Och det byggs på korset. Nu finns Gudsriket i och genom Kristus. Och templet är hädanefter de som har Kristi Ande: Kristi kropp. 

Det jordiska Jerusalem föder slaveriet barn, skriver Paulus.
Hur kan man fokusera på detta..?
Öppna profilen till Vingen
Den enda sanning som jag kan se, är att de fick sitt löftesland. 
När Jesus berättar om Guds kommande vredesdom över Jerusalem, så säger Jesus att deras hus hädanefter ska stå öde och tomt, allt ska brytas ner.
Ingenstans står det att det ska byggas upp. Tvärtom. Det som sedan byggs upp är det eviga Templet, det nya förbundets Jerusalem. Och det byggs på korset. Nu finns Gudsriket i och genom Kristus. Och templet är hädanefter de som har Kristi Ande: Kristi kropp. 

Det jordiska Jerusalem föder slaveriet barn, skriver Paulus.
Hur kan man fokusera på detta..?Ja texterna ovan visar att de fick det jordiska löfteslandet redan då. Hur ska man annars tolka dessa texter? Och Abraham väntar där, i det jordiska löfteslandet, på det som är byggt av Gud själv och icke av människohänder, den himmelska staden.

För mig är det otroligt viktigt att finna det rätta i Gudsordet, och här krockar en lära med Bibelns ord.
Jag undrar här, finns det två Gudagivna löften till Abraham om två jordiska löftesländer..


Det är såna här knutar jag vill lösa upp för egen del... finns det klart skrivet i Bibeln finns ingen tvekan, men var i såfall..?
Öppna profilen till Ljus och salt

Ja texterna ovan visar att de fick det jordiska löfteslandet redan då. Hur ska man annars tolka dessa texter? Och Abraham väntar där, i det jordiska löfteslandet, på det som är byggt av Gud själv och icke av människohänder, den himmelska staden.

För mig är det otroligt viktigt att finna det rätta i Gudsordet, och här krockar en lära med Bibelns ord.
Jag undrar här, finns det två Gudagivna löften till Abraham om två jordiska löftesländer..


Det är såna här knutar jag vill lösa upp för egen del... finns det klart skrivet i Bibeln finns ingen tvekan, men var i såfall..?
De menar att löftena är skilda i två. Ett himmelskt, där löftena går i uppfyllelse i det himmelska Jerusalem. Och ett där de genetiska judarna måste få tillbaka jordlandet, annars ljuger och sviker Gud. Detta är det absolut viktigaste i läran.
Det himmelska landet räknas liksom inte. Det är ju "bara" andligt. Så därför anses det som kallas "tusenårsriket" vara "det riktiga riket". Det finns flera Gudsriken.
Vilket inte går att finna i Guds Ord överhuvudtaget. Varken tusenårsriket på jorden eller ett Gudsrike delat i flera olika riken. 
Öppna profilen till olw
De menar att löftena är skilda i två. Ett himmelskt, där löftena går i uppfyllelse i det himmelska Jerusalem. Och ett där de genetiska judarna måste få tillbaka jordlandet, annars ljuger och sviker Gud. Detta är det absolut viktigaste i läran.
Det himmelska landet räknas liksom inte. Det är ju "bara" andligt. Så därför anses det som kallas "tusenårsriket" vara "det riktiga riket". Det finns flera Gudsriken.
Vilket inte går att finna i Guds Ord överhuvudtaget. Varken tusenårsriket på jorden eller ett Gudsrike delat i flera olika riken. 

Vad har du för uppfattning om Gogs  strid mot Israel, vilket land skulle de angripa om inte det land som heter Israel idag ? De blev ju bortdrivna/bortförda i GT , de har blivit bortdrivna i modern tid, var står det att de inte får återvända ? Då får man nog gå till GT:s profeter för svar !
Öppna profilen till sanningssökare
Jag säger så här. Vi tappar bort oss i frågan eftersom vi inte tittar på Bibelns tidslinje. Abrahams barn. Någon här vill nästan sätt mig i fängelse för att jag påstod att jag var rakt nedstigande led efter David 88 steg eller vad det nu är. Min syster håller på med släktforskning. Men min poäng är.  Var är de förlorade stammarna av Israels hus ?  Vi kan mkt väl vi som pratar här vara dessa arvingar rent genetiskt. Men detta är fördolt av den falska "vetenskapen".  Vi går vilse i kronologin och hur länge människan har funnits på jorden därför att överallt överallt så har vi den där mind controlen som gör att vi inte kan se en sådan fundamental sak som detta. Alla människor överallt på jorden är utspridda från Babels torn byggandet !  Det är inte länge sedan !  ca 2500 år sedan !  Om ni tror på Bibeln så måste ni acceptera det, ni skall inte tro på vad "vetenskapen" säger här, för gör ni det så bir ni bedragna.  Och när ni bejakar detta om Babels torn det så kommer ju dessa uppenbarelser fram ! 

Israel är en svår sak, men jag håller med Ljus och Salt för det är judarna, alltså här pratar vi om en stam av Israels barn, som skall inympas i Jesus. Men som Paulus säger, tänk hur extra underbart det skall bli när de blir inympade i sanningen. De måste omvända sig för att tillhöra Gud. Allt är fullbordat på korset !   

Men vart kommer det nya Jerusalem att ställas ner på jorden ?  Men ni kanske inte tror på att en stad, färdigställd i himlen skall ställas ner på jorden ? Den har en bas som är över 200 mil i fyrkant står det ! mkt bra att lyssna till Rob Skiba då får man dessa Bibelstudier.  Det skall ställas ner där var dagens Jerusalem är. Men naturligtvis så är allt ödelagt där staden kommer att ställas. Gud kommer inte att göra som Israel gör idag och förnedra palestinierna och riva deras hus och stjäla deras hem. Jag tror att vi i kristenheten har fått detta om Israel om bakfoten. Vi ska göra som Ljus och Salt säger i denna frågan. Vi skall hålla alla människor för lika och vi skall kämpa emot, åtminstone påvisa den orättfärdighet som råder.  Vi ska tillrättavisa alla nationer som är emot Gud. Vi skall visa Guds kärlek för alla människor, för det är den befallning vi fått. 

Var skall Antikrist utropa sig till Gud ?  Jo i Jerusalem och i Guds tempel. Det som alla mörkrets makter här på jorden samarbetar för att snart bygga. Så det är för den anledningen templet skall byggas igen. Det kommer att utmålas som ett fredsprojekt där alla människor från hela världen med olika religioner skall mötas och tillbe Gud. För nu har alla fått uppenbarelsen att det egentligen är så att alla religioners tro är på samma Gud.  Där må vi inte bli bedragna. Så slaget vid Harmageddon vad är det ?  Jo det är hela världens krig, de som alierat sig med Antikrist, där djävulen har tagit sig en människa som sin boning och där i det återuppbygda templet utropar sig till att vara. Världens Herre och frälsare.  Kriget står mellan Antikrist och Jesus och h
Öppna profilen till sanningssökare
hans härskaror. Kriget där denna världens makt skall besegras. Sen så skall det sanna Israel återupprättas och det görs med att det nya Jerusalem ställs där där Israel skall vara. Löfteslandet som nu är ett löfte för alla som gör som Abraham. Tror på den högste och hans lösning för oss männisor. 
Öppna profilen till Ljus och salt
Vad har du för uppfattning om Gogs  strid mot Israel, vilket land skulle de angripa om inte det land som heter Israel idag ? De blev ju bortdrivna/bortförda i GT , de har blivit bortdrivna i modern tid, var står det att de inte får återvända ? Då får man nog gå till GT:s profeter för svar !
Jesus säger klart och tydligt:
"Se, ert hus ska lämnas öde för er."

Jesus säger sedan: "För jag säger er: Härefter ska ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn."
Matt. 23:38-39


Angående Gog och Magog..
Det är egentligen en egen tråd, om Hesekiel och Uppenbarelseboken. Vi gick igenom detta grundligt i tråden om dispensationalismen.
Men lite kort:

Tiden för Hesekiel och Uppenbarelseboken, och parallellerna i tiden.

Hes. 36-37 = Israels återupprättelse
Upp. 20:4-6 = Kristus fridsrike

Hes. 38-39 = Gog och Magog
Upp. 20:7-10 = Gog och Magog

Hes. 40-48 = Den kommande Gudsstaden
Upp. 20:11-22:5 = Det nya Jerusalem

Upp. 20:8
”…och han ska gå ut för att förföra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, för att församla dem till strid, och deras antal är som sanden i havet.”

Gud tar itu med ”Gog och Magog” och hans härar på exakt samma sätt i Hesekiel 38:22 och Upp. 20:9.

Det är ett försök till slutstrid, från Satans sida.
”Laglöshetens hemlighet är redan verksam”, skrev Paulus.

”Och då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren ska döda med sin muns anda och förgöra vid sin synliga återkomst.” 2 Tess. 2:8

Det är en andlig strid, mot Guds Israel som i NT är Guds folk: alla troende. Guds folk är i NT alla som inympas på roten Kristus. 

Öppna profilen till Ljus och salt
"Guds Israel" i det Nya testamentet och det nya förbundet


Galaterbrevet


Kapitel 1.
Galaternas avfall från evangelium.

Kapitel 2.
Paulus tillrättavisar Petrus.
Rättfärdiggörelse genom tron.

Kapitel 3.
"Därför ska ni veta att de som är av tro, de är Abrahams barn. och då Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig ska alla folk bli välsignade. Så blir då de som är av tron välsignade tillsammans med den troende Abraham. För alla de som håller sig till laggärningar är under förbannelse, för det står skrivet: Förbannad är var och en som inte förblir vid allt det som är skrivet i lagboken, så att han fullgör det."

"Kristus har friköpt oss fråm lagens förbannelse, då han blev en förbannelse för vår skull, för det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Detta för att Abrahams välsignelse skulle komma till hedningarna genom Jesus Kristus och för att vi genom tron skulle få den urlovade Anden."

"Nu var löftena sagda till Abraham och hans säd. han säger inte: Och åt dem som kommer av din säd, som om han talade om många, utan såsom om en: Och år din säd, som är Kristus. Men det säger jag, att det testamente som tidigare av Gud hade förklarats giltigt i Kristus, kan inte upphävas av lagen som gavs 430 år senare, så att den skulle kunna sätta löftet ur kraft. För om arvet beror på lagen, så beror det inte längre på löftet. Men åt Abraham har Gud gett det genom löftet."

"Här är inte jude eller grek, här är inte slav eller fri, här är inte man och kvinna, för alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus, då är ni Abrahams säd och arvingar enligt löftet."


forts..
Öppna profilen till Ljus och salt
Kapitel 4.
"Det står ju skrivet att Abraham hade två söner, den ene med tjänstekvinnan, den andre med den fria kvinnan. Men den med tjänstekvinnan var född efter köttet, men den med den fria kvinnan genom löftet. Detta har en djupare mening: För dessa är de två förbunden, den ena från berget Sinai som föder till slaveri, vilket är Hagar, för denna Hagar är Sinai berg i Arabien. det motsvarar det nuvarande Jerusalemoch är i slaveri med sina barn. 
Men 
det Jerusalem som är där ovan är fritt, och det är allas vår moder."

"
Men vi, bröder, är löftets barn liksom Isak. men liksom den som är född efter köttet då förföljde honom som var född efter Anden, så är det också nu. Men vad säger Skriften? Driv ut tjänstekvinnan och hennes son, för tjänstekvinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria kvinnans son."

Kapitel 5.
Köttets gärningar och Andens frukt. 


forts..
Öppna profilen till Ljus och salt
Kapitel 6:
"Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, men framför allt mot dem som är våra syskon i tron."

"För i Kristus Jesus är varken omskärelse eller förhud till någon nytta, 
utan en ny skapelse. Och alla de som vandrar efter denna regel, må frid och barmhärtighet vara över dem och Guds Israel."
Guds Israel (Strong's Bible Concordiance): 
Christians, Galatians 6:16

"Jude är man ju inte till det yttre, inte heller är det omskärelse som sker utvärtes på köttet.
Utan jude är den som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud."
Rom. 2:28-29
Visar sida 1 av 15 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista