Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
snömannen
snömannen säger: Nu blir de havregrynsgröt, man kan ju lossas att man blir stor o stark sedan!;-)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

Sabbatai Zevi - upprättelse genom synd - 1666

Kjell Sjöberg skrev i sin bok ”Låt varna er!” om kabbalismen och om mystikern Sabbatai Zevi.  De grupper av judar som följde honom blev utåt muslimer som kallades Dönmeh-sekten.  1914 uppgick sekten till 15000 personer i främst Saloniki, Adrianopel och Konstantinopel. De organiserade Ungturkregeringen i Turkiet och i den ingick tre ministrar från Dönmehsekten, enligt Sjöberg ,som stöder sig på den israeliske professorn Gershom Scholem. Det handlar alltså om grupper av judar som gått totalt vilse och som egentligen inte längre är judar utom möjligen till sitt ursprung. År 1666 fanns starka messiasförväntningar. Sabbatai Zevi trodde han var messias och en tidigare mystiker, Isaak Luria, hade fått tankar på att Israels upprättelse skulle ske genom synd.

En annan israelisk professor, Israel Chamy, uppger att israeliska myndigheter hindrat hans medarbetare från att undersöka omständigheterna kring den armeniska förintelsen. Israel Chamy säger att han skäms över detta. Att man försöker hindra forskare från att undersöka eventuell judisk inblandning i den armeniska förintelsen, pekar i en bestämd riktning.

Nästa stora förintelse ligger nära både i tiden och geografiskt; Ryssland. Den israeliske professorn Yuri Slezkine berättar gärna om hur hela Gulagarkipelagen drevs i judisk regi i ”The Jewish Century”, s. 102. Alexander Solzjenitsyn fyller i :

Ni måste förstå att de ledande bolsjevikerna som tog över Ryssland var inte ryssar. De hatade ryssar. De hatade kristna. Drivna av etniskt hat torterade och slaktade de miljontals ryssar utan ett uns av ånger. Det kan inte nog framhållas. Bolsjevismen begick den största människoslakten genom tiderna. Det faktum att största delen av världen är okunnig och likgiltig över detta enorma brott är beviset på att global media är i förövarnas händer.”


Anonym

Här är en kort nygjord film som presenterar en bok om Sabbatai Zevi och året 1666, lite mer om vad som hände det året och i stora drag fram till våra dagar. https://www.youtube.com/watch?v=v9U1PD-AwNs


Anonym
Så nu vet vi varför "Prideparader", pedofili, förstörande av svenska folkets arv, importerad gängbrottslighet med skjutningar, bilbränder, klimatreligion, islamism och all annan ondska ökar i samhället. Eller hur?
Öppna profilen till Daybreak
Så nu vet vi varför "Prideparader", pedofili, förstörande av svenska folkets arv, importerad gängbrottslighet med skjutningar, bilbränder, klimatreligion, islamism och all annan ondska ökar i samhället. Eller hur?

Hur kopplar du allt till prideparaden etc?
Anonym
Hur kopplar du allt till prideparaden etc?

För att den är satanisk och man lever ut och propagerar för synd som Gud har förbannat. Bland arrangörerna är några dömda för pedofili, och det är också något man kommer att släppa lös. På så sätt förleder man barn och ungdomar som ännu är osäkra på sin sexualitet. RFSL och RFSU har fri tillgång till skolorna.

Det handlar om att bryta ned all god moral, förleda människor i synd och förstöra samhället, förstöra och byta ut det svenska folket, den kristna tron och kulturen målmedvetet och ersätta den med satansdyrkan och laglöshet, vilket är kärnan i den kabbalistiska messiastron. Hur många kabbalister som har infiltrerat det svenska massmediala och politiska etablissemanget är det nog ingen som vet. För EU som helhet gäller även Kalergiplanen, greve Coundenhove-Kalergis plan för Europa att skapa en ”negroid blandras” av de vita europeiska folken. I citatet nedan kallas kabbalisterna judar. En riktigare benämning är nog satanister.

Bara genom att bryta Guds lag kan en kabbalistisk jude tjäna Gud och få ett evigt liv i framtiden. Därför går de hur långt som helst i att synda, och leder också många andra till synd. Detta kan studeras i Talmud, där incest, hor och äktenskapsbrott, etc. framhålls som dygder och något man skall eftersträva. Var och en som som allvarligt söker sanningen kommer att förstå att det värsta moraliska avfallet kom till medan judarna var i fångenskap i Babylon”.

http://www.eaec-se.org/articles/Torell/Judarnas-Kabbala.htm


Öppna profilen till sanningssökare

För att den är satanisk och man lever ut och propagerar för synd som Gud har förbannat. Bland arrangörerna är några dömda för pedofili, och det är också något man kommer att släppa lös. På så sätt förleder man barn och ungdomar som ännu är osäkra på sin sexualitet. RFSL och RFSU har fri tillgång till skolorna.

Det handlar om att bryta ned all god moral, förleda människor i synd och förstöra samhället, förstöra och byta ut det svenska folket, den kristna tron och kulturen målmedvetet och ersätta den med satansdyrkan och laglöshet, vilket är kärnan i den kabbalistiska messiastron. Hur många kabbalister som har infiltrerat det svenska massmediala och politiska etablissemanget är det nog ingen som vet. För EU som helhet gäller även Kalergiplanen, greve Coundenhove-Kalergis plan för Europa att skapa en ”negroid blandras” av de vita europeiska folken. I citatet nedan kallas kabbalisterna judar. En riktigare benämning är nog satanister.

Bara genom att bryta Guds lag kan en kabbalistisk jude tjäna Gud och få ett evigt liv i framtiden. Därför går de hur långt som helst i att synda, och leder också många andra till synd. Detta kan studeras i Talmud, där incest, hor och äktenskapsbrott, etc. framhålls som dygder och något man skall eftersträva. Var och en som som allvarligt söker sanningen kommer att förstå att det värsta moraliska avfallet kom till medan judarna var i fångenskap i Babylon”.

http://www.eaec-se.org/articles/Torell/Judarnas-Kabbala.htm


Du har så rätt i det du skriver.  Men få kan hålla med dig för då skulle de måsta erkänna  att Du har rätt i många saker som du talar om. Dig som de har kallat nazist och förintelseförnekare. Då skulle de vara tvungna att erkänna att ....... Oj föråt mig Astretix för det jag har sagt om dig.  För det har vi alla svårt med kristan som okristna. Och debattly
Öppna profilen till sanningssökare
Och debattlystna har som det verkar ännu större problem med att säga ..... Oj ursäkta mig hade visst fel, du hade rätt ! 

Du har så rätt i detta med kopplingen mellan ondskans olika filialer och det som nu sker i vårt samhälle och som sker över hela världen.  Men att säga att en jude gör fel och att vi skall säga emot det är som att svära i kyrkan. Du har så rätt i att dessa bestialiska massmord utförda av kommunismens judar det är något som är sopat under mattan, men som försvaras av de som egentligen inte vill försvara det men ändå gör det.  Genom att göra det till något ej diskuterbart och något som skall vara i historiens pereferin. Det är tur att de som tror på Jesus inte får det som de förtjänar. Utan istället får nåd utan att ha förtjänat det utom genom sin enda handling som kan ge tillträde inför YHWH.  Handlingen att tro på Jesus Guds offerlamm som borttager världens synd.