Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Marie
Marie säger: Trevlig sommar :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

Kristus blev "gjord till synd" för oss

 

Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud

Att Kristus blev ”gjord till synd’ (2 Kor. 5:21) för oss talar om djupet hos den gudomliga kärleken. Kärlekens äkthet mäts utifrån hur djupt den vill stiga ned för att rädda, hur beredd den är att identifiera sig med skuld, lidande, dom och död. I Kristushymnen i Fil 2:5-11 har Paulus beskrivit den gudomliga kärlekens väg från himlens härlighet till den kriminelles död på förnedringens kors, omgiven av gudsövergivenhetens och helvetets alla fasor. Så långt, så djupt gick Gud, när han som människa identifierade sig med oss människor”.

Vad tänker ni om detta?

 Visar sida 1 av 8 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym

Var så till sinnes som Kristus Jesus var: Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Fil. 2:5-11


Anonym

Var så till sinnes som Kristus Jesus var: Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Fil. 2:5-11Här ligger sanningen: Jesus blev till det yttre som en människa. Synden bar Jesus i köttet. 


"Våra synder bar han själv i sin kropp upp på trädet, för att vi, som har dött från synderna, skulle leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade." 1 Petr. 2:24

"Också ni, som tidigare var främmande och i ert sinnelag fiender genom onda gärningar, har han nu försonat i sin jordiska kropp genom döden, för att han skulle ställa fram er inför sig, heliga, fläckfria och fria från anklagelser." Kol. 1:21-22

"För det som var omöjligt för lagen, därför att den var svag genom köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull, fördömde synden i kötttet.." Rom. 8:3
Anonym
 

Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud

Att Kristus blev ”gjord till synd’ (2 Kor. 5:21) för oss talar om djupet hos den gudomliga kärleken. Kärlekens äkthet mäts utifrån hur djupt den vill stiga ned för att rädda, hur beredd den är att identifiera sig med skuld, lidande, dom och död. I Kristushymnen i Fil 2:5-11 har Paulus beskrivit den gudomliga kärlekens väg från himlens härlighet till den kriminelles död på förnedringens kors, omgiven av gudsövergivenhetens och helvetets alla fasor. Så långt, så djupt gick Gud, när han som människa identifierade sig med oss människor”.

Vad tänker ni om detta?

 Nej, Jesus blev inte gjord till synd. Inte på det sättet att han helt och rakt igenom blev en syndig människa till ande, själ och kropp. 
Då är inte Jesus Gud. 

Jesus dog inte andligen. Den läran kallas JDS-läran och betyder "Jesus Died Spiritually".
Jesus går då ner i helvetet i vårt ställe och blir ett med den onda naturen, ett med Satans natur andligen. 

Jesus Kristus är Livet själv. Han är ett med Gud. Han säger:

"Därför älskar Fadern mig, eftersom jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan att jag ger det av mig själv. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka." Joh. 10:17-18
Anonym
Vi tittar på de messianska psalmerna. En liten jämförelse:


Psalm 22:
"Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" 22:1

Man menar att Jesus säger detta för att han blev verkligt och helt övergiven av Fadern. Det är en profetisk psalm av profeten David.

Vi tittar på fortsättningen:

"Jag brister ut och klagar, men min frälsning är mig fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro." 22:3


Hela psalmen handlar om att blir räddad av en trofast Gud som man förtröstar på i smärtans, ångestens och dödsskuggans dal. Det handlar om att bli bönhörd av Gud och att få själen räddad.


"Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonens gap och från vildoxarnas horn - du bönhör mig." 22:21-22

En jämförelse med de senaste verserna och en annan psalm om och av David, som inte är messiansk:

"Herre, hur länge skall du se på? Befria min själ från deras ödeläggelse, mitt dyrbara liv undan lejonen." Ps. 35:17Några frågor:

Om psalm 22 endast handlar om Jesus, och inte på något sätt handlar om David...när och varför blev Jesus lämnad av Gud innan han dog?

Om Jesus var Gud...när slutade han att vara Gud?

När förlorade han den Helige Ande och blev helt övergiven...och som endast en helt igenom syndare? 

Är psalmen 22 helt bokstavligt bara om Jesus, då blev han lämnad av Gud och slutade att vara Gud lång innan han dog. 
Psalm 69 är också en messiansk psalm.

"Kom till min själ och återlös den, friköp mig från mina fiender." 69:19

Jesus går till korset för att återlösa och friköpa alla människor. Jesus ÄR Återlösaren och Friköparen. 
Jesus behöver inte friköpas FRÅN sina fiender.

Jesus säger på korset: "Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör." Luk. 23:34

I 69:28 står det:
"Lägg skuld till deras skuld, och låt dem inte få del av din rättfärdighet."forts..
Anonym
Ytterligare messianska psalmer är 88, och den har flera bokstavliga likheter med de andra.
Och man menar också att psalm 116 och 140 är messianska.

Summan av alla de messianska psalmernas texter och innebörd, tillsammans med vad evangelierna och apostlarnas brev säger, gör att jag tror att de messianska psalmerna har en dubbel mening. Att de handlar om både David och Messias. 
Jesus citerar psalm 22 för att visa att han är den Messias som de alla väntar på. Psalmen vittnar om Honom själv. Detaljer i psalm 22 och 69 går i uppfyllelse, för att bevisa att Jesus är Messias, men alla orden måste inte förverkligas bokstavligen för att bli Jesus vittnesbörd om vem han är. 

Jesus talar alltså sanning på korset, eftersom han citerar en profetia av David. 
Men Jesus blev inte bokstavligen övergiven av Gud, för Gud kan inte dö, och en helig Gud kan inte blir ett med Satan andligen i ett helvete. Men psalmen uttrycker vånda och smärta och lidanden i dödsskuggans dal.

Anonym
Här ligger sanningen: Jesus blev till det yttre som en människa. Synden bar Jesus i köttet. 


"Våra synder bar han själv i sin kropp upp på trädet, för att vi, som har dött från synderna, skulle leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade." 1 Petr. 2:24

"Också ni, som tidigare var främmande och i ert sinnelag fiender genom onda gärningar, har han nu försonat i sin jordiska kropp genom döden, för att han skulle ställa fram er inför sig, heliga, fläckfria och fria från anklagelser." Kol. 1:21-22

"För det som var omöjligt för lagen, därför att den var svag genom köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull, fördömde synden i kötttet.." Rom. 8:3


Ja, detta är sanningen. Guds Son offrade sin kropp - det var nog. Sedan bar han sitt blod in i det allra heligaste, i den himmelska helgedomen, och där blev försoningen fullkomnad.
Anonym
En sak till...

Vänteplatsen för de orättfärdigas själar är inte helvetet, utan dödsriket.

När Jesus dött kroppsligen så gick han "levandegjord i Anden" bort och proklamerade för andarna i fängelset.
1 Petr. 3:18-20

Jesus gick inte ner i helvetet utan ner till dödsriket.

Han gick alltså inte ner och predikade för Satan och demonerna utan för de "olydigas andar", de som Gud tålmodigt hade väntat på i Noas dagar medan arken byggdes. 

Han var också i Paradiset, samma dag, vilket vi vet av att han sa det till ena rövaren på korset intill hans eget.
Anonym
Ja, detta är sanningen. Guds Son offrade sin kropp - det var nog. Sedan bar han sitt blod in i det allra heligaste, i den himmelska helgedomen, och där blev försoningen fullkomnad.
Så är det. Och så fullkomligt blev det!
Öppna profilen till Ferguson
..........Ps 22:
"Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" 22:1...............Man menar att Jesus säger detta för att han blev verkligt och helt övergiven av Fadern............


E Taube en tysk teolog skrev " Se och tillbed den Guds kärlek som röjer sig i att han givit oss denna psalm. Vilken bland alla psalmer, ja allt som Gud i sitt ord uppenbarat, djupast, innerligast, rikast framställer Herrens korslidande och den försoningens hemöighet som döljer sig där bakom" 

Ett vackert sätt att skriva att Herren inte blev övergiven och att förbindelsen med Far inte blev bruten. Jesus kände sig övergiven. Jag tror detta var en tröstepsalm skriven av en inspirerad David till tröst för Herren på korset. För ser vi slutet på psalmen är det ingen som är övergiven vi ser utan i tro skriver David till Davids Son "Genom dig skall min lovsång ljuda i den stora församlingen"
Anonym
..........Ps 22:
"Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" 22:1...............Man menar att Jesus säger detta för att han blev verkligt och helt övergiven av Fadern............


E Taube en tysk teolog skrev " Se och tillbed den Guds kärlek som röjer sig i att han givit oss denna psalm. Vilken bland alla psalmer, ja allt som Gud i sitt ord uppenbarat, djupast, innerligast, rikast framställer Herrens korslidande och den försoningens hemöighet som döljer sig där bakom" 

Ett vackert sätt att skriva att Herren inte blev övergiven och att förbindelsen med Far inte blev bruten. Jesus kände sig övergiven. Jag tror detta var en tröstepsalm skriven av en inspirerad David till tröst för Herren på korset. För ser vi slutet på psalmen är det ingen som är övergiven vi ser utan i tro skriver David till Davids Son "Genom dig skall min lovsång ljuda i den stora församlingen"[/Jesus Guds son,som är sanningen,sanningen själv, säger detta för han talade sanning till Fadern själv.
Kan det bli tydligare att han menade, vad han utgjöt från sitt innersta där och då,,,
Han talade uttryckte alltid i klartext. 
Sanningen själv
Visar sida 1 av 8 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista