Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpoddens Lillajulfest
Spontanpratkvarn
Spontanpratkvarn säger: Varenda första inkommande meddelande där mailadresser nämns för fortsatt kontakt står troligen en bedragare bakom
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

Enoks bok, nefilims och en platt jord m.m.

Jag har undersökt Enoks bok, The book of Enoch, och prövat den gentemot det som sägs vara citat från Jesus ur boken, och Judas citat. Och motivet till prövningen är att rörelsen som kallas för The Flat Earth (tror att jorden är platt) menar att stöd för detta finns i utombibliska böcker. 
När jag undersöker och prövar någonting så vill jag gå grundligt tillväga.
Jag tillägger direkt att summan av allt som kommit fram i denna tråd tydligt och klart visar att The book of Enoch inte är en bok som är inspirerad av Gud, utan är en judisk samling texter som kallas pseudepigrafer (skrivna i ett taget bibliskt namn). 


Det finns tydliga kopplingar mellan teorierna om en platt jord och Enoks bok. Boken är mycket viktig i det sammanhanget. Likaså när det handlar om hur ondskan förökades hos människorna på jorden, för den har en helt egen förklaring på det. Och den hör ihop med framtiden.
Men jag tar det från början.


Kom med frågor om ni får funderingar eller om jag verkar otydlig.

Jag har källor på allt jag lägger ut, men lägger inte ut precis alla länkar. Men den som vill ha det kan säga till.

Visar sida 1 av 79 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym

Det finns tydliga kopplingar mellan teorierna om en platt jord och Enoks bok. Boken är mycket viktig i det sammanhanget. Likaså när det handlar om hur ondskan förökades hos människorna på jorden, för den har en helt egen förklaring på det. Och den hör ihop med framtiden.
Men jag tar det från början.

Enoks bok är egentligen tre böcker. Det är en bok som sägs vara profetisk och apokryfisk, men den har dykt upp i tre varianter. De har inte samma ursprungdatum och är inte skrivna i samma språk.
Böckerna har numrerats, för att kunna hållas isär, så de heter 1 Enok, 2 Enok och 3 Enok.

Jag berättar om en bok i taget.I boken 1 Enok finns det fem indelningar med temanamn. De är inte skrivna i samma språk. Datumen på de fem böckerna överensstämmer inte, inte heller språken. Så Enoks bok är egentligen inte en hel bok utan en litteratursamling.

Kapitel 1-5 och 37-105 är på hebreiska och 6-36 är arameiska.


Kapitel 1-5 fungerar som en slags introduktion till hela verket och särskilt dess huvudtema för belöningar och straff, världens slut och den slutliga domen.

Bok 1 = 6-36. – The Book of Watchers /Bevakarnas bok
Bok 2 = 37-71. – The Book of Parables, The Similitudes of Enoch, /Liknelsernas bok
Bok 3 = 72-82 – The Book of the Heavenly Luminaries, Astronomical book, /Himlakropparnas bok
Bok 4 = 83-90 – The Dream Vision, /Drömvisionen
Bok 5 = 91-105. – The Epistle of Enoch, /Enoks epistlar

Avslutningen är kapitel 106-108. Kapitel 106 och 107 härstammar från den tidigare ”Book of Noah” och berättar om syndens ökande efter översvämningen fram till Messias regerande. Det sista kapitlet återgår till temat belöningar för rättfärdiga och straff för de ogudaktiga.


Anonym

När det gäller 1 Enok så tror man att den äldsta delen skrevs omkring 300 fK och den yngsta 110 fK, och man tror att den fördes vidare genom muntlig tradition tidigare. Den upptäcktes på 1700-talet, och sju fragmentariska kopior hittades från grottorna i Qumran.

James Bruce finner tre kopior av Enoks bok bevarade av den etiopiska kyrkan, som anser boken som ”helig skrift”, och han tar med sig dessa och översättningar kommer ut 1821 och 1912.

Även i sin fullständiga form är inte Enoks bok ett manuskript utan en sammansättning av flera manuskript skrivna av flera författare.
Anonym

Jag visar några citat ur 1 Enok, som handlar om ”The Watchers”, de fallna änglarna som här kallas ”Guds söner”.

Under ledning av ”Semjaza” så svär 200 änglar en ed tillsammans om att fullborda planen att gå ner till ”människornas döttrar” och ta dem till hustrur och ha sex med dem. Parallellen ska vara 1 Mos. 6.

Det står att ”the angels, the sons of heaven saw and lust after them”.
Ledaren Semjaza säger till de andra änglarna att han är rädd för att han själv ska få ta straffet för denna stora synd, och därför begår alla eden, där de binder sig själva till förbannelsen.

Ledarna hette: Samlazaz, Araklba, Rameel, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezeqeel, Baraqijal, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zaqiel, Samsapeel, Satarel, Turel, Jomjael, Sariel.

Sedan står efter det: ”And the women became pregnant, and they bare large giants, whose height was three thousand cubits (ells).” 1 Enok 7:3


En biblisk cubit (aln) är någonstans mellan 48-57 cm. Det gör människornas avkomlingar till jättar och halvänglar på ca 1500 meter!


forts..
Anonym

Sedan anklagas Azazel som ansvarig för all synd. Gud säger att när alla änglarnas söner har slaktat varandra ska alla änglaledarna kastas, bundna av ängeln Mikael, ner under ”the hill of the earth” i 70 generationer, då det slutliga eviga straffet i eld ska verkställas.
70 generationer räknas till 3500 år. (en generation skulle vara 500 år, enligt 1 Enok 10:10).

Det är dessa änglar som i 1 Enok lär ut all ondska och avgudadyrkan till människornas döttrar och deras gemensamma barn.
(Det märkliga är att ondskan redan fanns, i Kain och Lemek och deras gärningar. Men änglarna ses i 1 Enok ansvariga till att Gud måste låta syndafloden komma för att utrota alla onda.)

Enok får sedan i uppdrag att medla mellan de fallna änglarna och Gud. Gud hälsar detta till änglarna:
”But you were formerly spiritual, living the eternal life, and immortal for all generations of the world. Therefore I have not appointed wives for you; you are spiritual beings of heaven, and in heaven was your dwelling place.”

”And now, the giants, who are produced from the spirits and flesh, shall be called evil spirits on the earth, And shall live on the earth. Evil spirits have come out from their bodies because they are born from men and from the holy Watchers, their beginning is of primal origin;”

Kvinnorna som föddes av änglarna ska bli sirener.
”And the women also of the angels who went astray shall become sirens.”

Sirener är väsen i den grekiska mytologin.
Anonym

Det dyker sedan upp en till ”The Book of Enoch”, kallad 2 Enok. Den finns endast bevarad i fornkyrkoslavisk översättning, men är troligtvis grekisk i originalet, och den upptäcktes 1886 i arkivet i Belgrads offentliga bibliotek.
2 Enok kallas också för ”Slavonic Enoch”, ”Old Bulgarian Enoch” eller” Secrets of Enoch”, är en pseudepigrafisk text i den apokalyptiska genren från det första århundradet.
Den slaviska texten har bevis på senare tillägg till originalet och även radering av ”felaktiga” läror. Den är daterad till första århundradet men den kan vara så sen som från 700-talet.  

Den beskriver uppstigningen av patriarken Enok, förfader till Noa, genom tio himlar i ett jordcentrerat kosmos. Kosmologin i 2 Enok överensstämmer nära med tidiga medeltida övertygelser om universumets metafysiska struktur.
Forskare tillskriver vanligtvis 2 Enok till en författare som representerar en oidentifierad judisk sekt, medan andra betraktar det som verk från kristna från första århundradet.

2 Enok skiljer sig från 1 Enok. Det finns också en oberoende 3 Enok.

Det teologiska universum av 2 Enok är djupt förankrat i den enokiska formen av den judiska apokalyptiska litteraturen under andra tempelperioden. Men tillsammans med anslag från gamla traditioner om den sjunde antediluvianska hjälten försöker texten omforma dem genom att lägga till en ny mystisk dimension till det bekanta apokalyptiska bildmaterialet. Efter att Enok såg Herren ansikte mot ansikte, så gör det att han liknar en härlig ängel och som gör att han kan sitta ovanför andra änglar på Herrens vänstra sida.


forts..
Anonym

Man i detta hittas ursprunget till en annan bild av Enok, mycket annorlunda från den tidiga enokiska litteraturen, som utvecklades mycket senare i rabbinsk Merkabah och Hekhalot-mystik: bilden av den högsta ängeln Metatron, "The Prince of the Presence", som hittas i den senare 3 Enok. Patriarkens titlar som finns i den gamla bulgariska apokalypsen verkar vara annorlunda än de som bekräftas i tidiga enokiska skrifter och visar en nära likhet med titlarna på Metatron som de förekommer i vissa Hekhalot-källor. Denna utveckling visar att 2 Enok representerar en bro mellan de tidiga apokalyptiska enokiska berättelserna och de senare mystiska rabbin- och Hekhalot-traditionerna.

2 Enok är i grunden en redogörelse för Enoks resor genom de sju himlen och innehåller vissa avslöjanden som gavs till Enok och Henoks uppmaningar till hans barn. Uppenbarelserna handlar om skapelsen och mänsklighetens historia. I början skapade Gud världen ur ingenting. Han skapade också sju himlar med alla änglar, och mänskligheten likaså.
Precis som Gud utförde sitt skapande arbete på sex dagar och vilade den sjunde, till och med så skulle världens historia sträcka sig över 6000 år och sedan vila i 1000 år. Efter detta började en evig välsignelsesdag.
Människans själar skapades innan världen började och också en plats antingen i himlen eller i helvetet för varje själs framtida bostad.

Platsen för den skriva boken tros vara Egypten, eventuellt i Alexandria. Detta argumenteras utifrån de typiskt hellenistiska och filoniska spekulationerna som boken innehåller, bristen på den messianska undervisningen som är typisk för GT, uppkomsten av monströsa ormar som vanligtvis är egyptiska och skapelseberättelsens synkretistiska karaktär. Författaren måste ha varit en hellenistisk judisk med synkretistiska tendenser.


Anonym

Det finns så också ytterligare Enok-bok som till viss del följer den slaviska boken och tillskrivs Rabbit Ishmael, präst och en framstående person i Barcochba-upproret.
Den kallas även den hebreiska boken av Enok och blir 3 Enok.

Denna bok hänvisas det till i Talmud, och innehåller en mängd mystisk kunskap och ”angelologi”, lära om änglar.
I denna bok stiger Rabba Ismael upp genom sex himlar för att möta Enok (som kallas ”Metatron”) i sjunde. Här diskuterar Enok några händelser i sitt eget liv och Adams liv.

1928 hade tillräckliga fragment samlats ihop för att kunna presentera en fullständig text.
3 Enoch/Enok är en apokryfisk text. Den antas vara från år 100-talet eller 400-talet eK.  Andra namn på boken är ”The Book of the Palaces”, ”The Book of Rabbi Ishmael the High Priest” och ”The Revelation of Metatron”.


Anonym

Första himlen - Enok anländer på ängelns vingar. Det finns förråd av snö och dagg.

Andra himlen -, Enok hittar en grupp fallna änglar. Det finns mörker och tortyr.

Tredje himlen - Det finns söta blommor, träd och frukt.

Fjärde himlen - Det finns soldater, himmelens armé och utvecklingen av sol och måne.

Femte himlen - Ledarna för de fallna änglarna, de 11 Grigori "(grekiska 11 Gregoroi," översätter Mearim, det hebreiska ordet för bevakare.) Tre av dem gick ner och hade samlag med människors döttrar och gav jättar, som blev källa till fiendskap på jorden.

Sjätte himlen - Sju änglar och stjärnorna ordnade. 248 I The Book of Enoch

Sjunde himlen, visar något ovanligt som händer med Enok när Gabriel sätter Enok framför Herrens tron.

Den åttonde, den nionde och den tionde himlen anses vara senare tillägg och inte en del av originaltexten.

Åttonde himlen - 11 Muzaloth 11 - Zodiac

Nionde himlen - 11 Kuchavim 11 - himmelska kroppar (stjärnor).

Tionde himlen - 11 Aravoth 11 - beskrivningar av Guds ansikte som det av järn som gjordes för att glöda i eld. Enok ser 11 framträdanden av Herrens ansikte, "men beskriver det som obeskrivligt. Ärkeängeln, Pravuil, beordras att skriva ner hemlig information om astronomi, klimat och språk och överlämna den till Enok. I andra enokianska skrifter samma ängel , också stavad "Penemue", kritiseras för att ha lärt människor att skriva.
Anonym

Enoks bok verkar ha haft influenser på ”Book of Adam and Eve”, ”The Apocalypse of Moses”, ”The Apocalypse of Paul”, ”The Sibylline Oracles”, ”The Ascension of Isaiah” och ”The Testaments of the twelve Patriarchs” och ”The Epistle of Barnabas”. 


Inga av dessa är bibliska kanon.


Fler böcker som nämns i Bibeln är, utan att ingå i Bibeln är:
The book of Jasher, 2 Sam. 1:18, Jos. 10:13.
The Book of wars of the Lord, 4 Mos. 21:14.
The Annals of Jehu, 2 Krön. 20:34.
The Treatise of the Book of the Kings, 2 Krön. 24:27.
The Book of Records, Book of the Chronicles of Ahasuerus, Est. 2:23, 6:1.
The Acts of Salomon, 1 Kung. 11:21.
The Sayings of Hosai, 2 Krön. 33:19.
The Chronicals of David, 1 Krön. 27:24.
The Chronicals of Samuel, Nathan, Gad, 1 Krön. 29:29.
Samuels Book”, 1 Sam. 11:25.
The Records of Nathan the prophet, 2 Krön. 9:29.
The Prophesy of Ahijah the Shilonite, 2 Krön. 9:29.
The Treatise of the Prophet Iddo, 2 Krön. 13:22.


Anonym

Apokryferna till nya testamentet är många.
Flera av apostla-akterna och ”Jakobs protoevangelium” användes som legendläsning av västkyrkan, eller som folkböcker i väst (”Thomas barndomsevangelium”) och öst (”Petrusapokalypsen”).
I Egypten grävdes gamla exemplar ner i ökensanden. Där hittades tre gnostiska skrifter:”1 Jeu, 2 Jeu och Den obetitlade skriften i Bruce-kodex.
Fler gnostiska skrifter som hittats: Maria Magdalenas evangelium, Johannesapokryfen, Petrusakterna, Jesu Kristi vishet.

Proto-ortodoxa nytestamentliga apokryfer:
Det grekiska egypterevangeliet, Hebreerevangeliet, Jakobs protevangelium, Paulus brev till laodikeerna, Paulus och Theklagärningarna, Petrusakterna, Den grekiska Petrusapokalypsen, Thomas barndomsevangelium.

Judisk-kristna nytestamentliga apokryfer:
Evjoniterevangeliet, Nasaréerevangeliet.

Enkratitiska nytstamentliga apokryfer:
Tomasevangeliet

Setianska nytestamentliga apokryfer:
Det koptiska egypterevangeliet, Judasevangeliet.

Valentinianska nytestamentliga apokryfer:
Filipposevangeliet, Sanningens evangelium.

Svårbestämda nytestamentliga apokryfer:

Egertonevangeliet, Hemliga Markusevangeliet, Johannesakterna, Nikodemosevangeliet,, Oxyrhynchuos 840-evangeliet. Oxyrhynchos 1224-evangeliet, Petrusevangeliet, Thomasakterna, Thomas Athletens bok.
Visar sida 1 av 79 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista