Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till AllanE

Jättebluffen: den nya klimatreligionen

Precis som alla andra hedniska religioner, så har klimatreligionen sina präster, profeter och falska gudar.
Ve den som inte är beredd att offra till klimatgudarna.
Människans synd är att använda de gåvor av kol och olja som Gud har placerat i jorden till människornas bästa.
Någon förlåtelse finns inte i klimatreligionen.

Verkligheten är att det inte finns något samband mellan luftens halt av koldioxid, CO2, och temperaturen.
Och likaså att jordens temperatur inte har ökat märkbart de senaste 20 åren.
Enligt en av dessa falska profteter, Al Gore, skulle Maldiverna ha sjunkit i havet år 2014.
Strandlinjen har fortfarande inte flyttat sig märkbart.
Samme falska profet sa' också 2009 att nordpolen skulle vara isfri 2013.
År 2018 fick man ställa in en nordpolsexpedition med isbrytare.
Det var för mycket is.

Men alla dessa falska profeter tjänar stora pengar på att skrämma folk.
Al Gore har blivit dollarmilliardär på sin propaganda.
Tack vare det varma vädret förra sommaren lyckades Per Holmgren ta sig in I EU-parlamentet med alla dess ekonomiska fördelar. Dessutom har han tjänat bra på sina böcker och föredrag.

Vi har en masshysteri av samma art som häxprocesserna.

Ingen kommer på idén att vända sig till Jesus.
Till och med Svenska kyrkan tycks anse offrande till klimatgudarna viktigare än tron på Jesus.

Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till snömannen
Mycket bra skrivet, håller med dig helt!
Anonym
"Klimatreligion" är mitt i prick!  En falsk religion som kan komma att kosta oss  miljarder. 
"Klimatgreta" får 200 000 sek per framträdande och har kallats vår tids Jesus. Här önskar man att de sociala myndigheterna skulle ingripa  mot otillbörligt utnyttjande av barn och försummad skolgång.
Anonym
Precis som alla andra hedniska religioner, så har klimatreligionen sina präster, profeter och falska gudar.
Ve den som inte är beredd att offra till klimatgudarna.
Människans synd är att använda de gåvor av kol och olja som Gud har placerat i jorden till människornas bästa.
Någon förlåtelse finns inte i klimatreligionen.

Verkligheten är att det inte finns något samband mellan luftens halt av koldioxid, CO2, och temperaturen.
Och likaså att jordens temperatur inte har ökat märkbart de senaste 20 åren.
Enligt en av dessa falska profteter, Al Gore, skulle Maldiverna ha sjunkit i havet år 2014.
Strandlinjen har fortfarande inte flyttat sig märkbart.
Samme falska profet sa' också 2009 att nordpolen skulle vara isfri 2013.
År 2018 fick man ställa in en nordpolsexpedition med isbrytare.
Det var för mycket is.

Men alla dessa falska profeter tjänar stora pengar på att skrämma folk.
Al Gore har blivit dollarmilliardär på sin propaganda.
Tack vare det varma vädret förra sommaren lyckades Per Holmgren ta sig in I EU-parlamentet med alla dess ekonomiska fördelar. Dessutom har han tjänat bra på sina böcker och föredrag.

Vi har en masshysteri av samma art som häxprocesserna.

Ingen kommer på idén att vända sig till Jesus.
Till och med Svenska kyrkan tycks anse offrande till klimatgudarna viktigare än tron på Jesus.


Mycket bra Allan!
På samma sätt som domedagssekterna använde barn, och på samma sätt som barn förr användes för att peka ut häxor, används idag barn i den gröna väckelsen för att skrämma folk.
Öppna profilen till Vingen
Nån som kan historia :-)
Enligt detta påstående är vi bara på väg in i en sjätte massutrotning pga klimatförändringar... oavsett människan, antar jag..

"Jorden har tidigare genomgått fem massutdöenden innan det som pågår nu. Vart och ett av dem har raderat den evolutionära kartan så totalt att det har nollställt planetens klocka, och många klimatforskare säger att dessa perioder bäst beskriver den ekologiska framtid som vi dyker huvudstupa i nu. Om du inte är tonåring fick du antagligen läsa i dina skolböcker att dessa utdöenden orsakades av asteroider. Men faktum är att alla utom det som dödade dinosaurierna orsakades av klimatförändringar som uppstod på grund av växthusgaser. Det värsta ägde rum för 252 miljoner år sedan: det började när kol värmde upp planeten med fem grader, accelererade när den uppvärmningen triggade Arktis att släppa ut metan, och slutade med att 97 procent av jordens liv dog ut. "


Öppna profilen till Roffe
Dessa predikningar hålls dagligen i olika medier. 

På bilden här ovan ses bara ett exempel på hur media predikar. (Skärmdumpning från Dagens Nyheter.)

Över hela världen hålls den from av ”predikningar”. Frågan är bara om vi förstår vad dessa betyder? De betyder att världen går emot den tid som i Bibeln kallas för vedermödan. Denna tid är beskriven i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken.

Då kommer skapelsen att drabbas av domar som går över en värld som vänt Gud ryggen. Vi se nu hur ogudaktigheten brett ut sig under de senaste åren av omoral, ateismen stormar fram och våldet breder ut sig över jorden.

Så var det på Noas tid, då uppfyllde våldet jorden och så skall det också vara då Jesus kommer åter. Det än den andra sidan av predikningarna, förutom den om att vedermödan ligger framför dörren.
Anonym

Greta Thunberg är en profet med budskap från Gud. Det skriver två debattörer, från Svenska kyrkan respektive Equmeniakyrkan, i Kyrkans tidning. 


”Poängen är att vi måste lyssna på budskapet, för budskapet kommer från Gud. Det krävs en radikal omvändelse till ett fossilfritt liv och samhälle”, skriver de.

På samma sätt som Jesaja, Jeremia, Elia, Daniel och Jona var profeter på sin tid, är klimataktivisten Greta Thunberg en profet i vår tid. Det anser Anna Ardin, diakon i Equmeniakyrkan, och Joakim Kroksson, miljödiplomerare i Svenska kyrkan.


https://www.varldenidag.se/nyheter/greta-thunberg-ar-profet-fran-gud/repsep!jMgRPJKLuY40mo3pLfqw/
Öppna profilen till AllanE
Vingen, katastrofen du tala om är den så kallade Perm-Triaskatastrofen. Där skedde en måttlig ökninga av CO2-halten. från 1800 - 2000 ppm, alltså från 4.5 gånger nuvarande värdet till 5 gånger nuvarnade värdet.
Det skedde också en måttlig temperaturökning, från 10 grader över nuvarande värdet till 11 grader över nuvarande värdet. Inget av detta kan åstadkomma en så våldsam massutrotning. Koldioxidhalten ver dessutom betydligt högre under Juraperioden (230 - 160 millioner år sedan). Då var halten upp till 2500 ppm, alltså 8 - 9 gånger nuvarande värdet.

Istället var det något helt annat som åstadkom katastrofen. En hypotes är en supernovaexplosion på ca 1000 ljusårs avstånd. Men den skulle kanppast he gett de dramatiska kemiska förändringarna. Istället anser jag att katastrofen berodde på något helt annat. När den inträffade var alla kontinenterna samlade til en enda stor landmassa. (se bild). Dessutom hade luftens syrgashalt stigit till 35 procent. Det här var sammantaget en bomb, värre än världens samlade kärnvapen 200 gånger om.

När syrgashalten överstiger 25 procent självantänder många barrträd. Över 30 procent, kan inte bränder släckas med vatten. Dessutom brinner många material som normalt inte brinner, t.ex. mull.

Så någonstans på jättekontinenten startade en brand, som spred sig över hela kontinenten. I stort sett all växtlighet brann upp. elden kunde inte slockna förrän det inte fanns något brännbart kvar. Det går att beräkna hur mycket material som brann: Luftens syrgashalt sjönk från 35 procent till 15 procent. Oerhörda mängder av giftiga ämnen bildades. Hela jordens atmosfär blev en gigantisk gaskammare. Dessa gifter löste sig i havet och utrotade nästan allt liv.

Mycket mer än 2000 milliarder ton växtlighet och mull brann upp. Det är 10 - 100 gånger så mycket som världes totala reserver av olja.

Detta var det näst värsta massutrotandet i jordens historia.

Hälsningar

Allan

Öppna profilen till AllanE
Roffe,
detta är en del av den falska propagandan. Man nämner sådant som pekar åt "rätt" håll och underlåter fakta som motsäger. Man nämner gärna att havsisen i antarktis smälter, men nämner inte att isen växer till mer än så på land.

Nyligen gjorde våra propagandamedier ett stort nummer av att ett isberg stort som Gotland bröt sig loss från Antarktis. Men man nämner inte at en gång på 1980-talet bröts det loss ett isberg stort som hela Belgien.

Enligt meteorologen/millöpartisten Per Holmgren skulle det inte finnas snö i landet 2026 (uttalande 2006). Samma parti har ansökt om att få anordna vinterolympiad i Sverige 2026. Förmodligen med Holgrens goda minne.

Man nämner inte heller att förra året skulle det ha sänts en expedition med isbrytare till Nordpolen. Det fick ställas in eftersom där var för mycket is.
Öppna profilen till AllanE
Ljus och salt, jag utgår från att även du instämmer i att Greta är en falsk profet / falsk messias.
Ledningarna för såväl Svenska Kyrkan som Ekumeniakyrkan är blinda ledare, liksom de flesta av våra politiker. När en blind leder en blind faller båda i gropen. Det är vad som håller på att hända.

Istället för att fokusera på Jesu befallning om att göra alla folk till lärjungar ägnar man sig åt tillbedjan av falska, människotillverkade gudar.

Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista