Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
smålänning i norr
smålänning i norr säger: www.dagen.se/debatt/stefan-gustavsson-marknadsekonomi-ar-basta-alternativet-peter-halldorf-1.1670275 den fallna naturen måste tyglas
Skriv i megafonen

Forum >> Politik och samfund >> Debatt


Anonym

"Interview: What the heck is going on in Sweden?"

 

Mikael Hagenbo är f.d. överstelöjtnant och ger en intervju om läget i Sverige.

https://www.bing.com/videos/search?q=mikael+hagenbo+youtube&&view=detail&mid=1FE12872F20A3914A48A1FE12872F20A3914A48A&&FORM=VDRVRV  

Öppna profilen till sanningssökare
Ja kan bara hålla med i mycket av det som han säger !  Bra !   Den är bara 16 minuter lång så jag kan rekommendera den tlll er alla.  Men jag håller inte med i vissa saker dock.

Här en sång om att vi ska be "Tillkom med ditt rike, ske din vilja " och därmed störta Satans rike.  

Satan your kingdom must come down -  Robert Plant   

https://open.spotify.com/search/results/Satan%20your%20kin
Anonym
Ja kan bara hålla med i mycket av det som han säger !  Bra !   Den är bara 16 minuter lång så jag kan rekommendera den tlll er alla.  Men jag håller inte med i vissa saker dock.

Här en sång om att vi ska be "Tillkom med ditt rike, ske din vilja " och därmed störta Satans rike.  

Satan your kingdom must come down -  Robert Plant   

https://open.spotify.com/search/results/Satan%20your%20kin

Intressant. Men vad är det då du inte håller med om?

Skriften säger att vi visst ska be Fader vår som du föreslog. Samtidigt säger Bibeln att vi ska be för alla som har makt.

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2

Jer 29:7, Rom 13:

 för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. 3

1 Tim 4:10.

 Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen". 1 Tim.

Öppna profilen till sanningssökare

Intressant. Men vad är det då du inte håller med om?

Skriften säger att vi visst ska be Fader vår som du föreslog. Samtidigt säger Bibeln att vi ska be för alla som har makt.

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2

Jer 29:7, Rom 13:

 för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. 3

1 Tim 4:10.

 Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen". 1 Tim.

  Det jag inte håller med om är att vissa raser skulle vara mer intelligenta än andra. Som tex. hävdas att judarna är mer intelligenta än andra. Så om de blonda svenskarna skulle bli utblandade med araber så skulle vi bli mindre intelligenta. Det tror jag inte på !  
Anonym
  Det jag inte håller med om är att vissa raser skulle vara mer intelligenta än andra. Som tex. hävdas att judarna är mer intelligenta än andra. Så om de blonda svenskarna skulle bli utblandade med araber så skulle vi bli mindre intelligenta. Det tror jag inte på !  

Varför tror du inte på det naturliga urvalet, mikroevolutionen?

Gör ett tankeexperiment. I ett varmt klimat med god tillgång till föda, behövs ingen större intelligens för att överleva. Du kan bo i en hydda av palmblad och plocka bananer från träden.

Förflyttar du dig till ett kallare klimat med sämre tillgång på föda, då är situationen en annan. Du måste fixa en varmare bostad av kraftigare material, trädstammar. I den knappa tillgången på föda måste du vara smartare. Det leder till att endast de starkare och intelligentare individerna i en population överlever och kan föra avkomman vidare, de svagare dukar under för strapatserna. De som klarar sig får därmed högre intelligens i genomsnitt under en period som sträcker sig över flera generationer.