Här kan du skriva ett meddelande som kommer att visas för alla på KristenDate.se.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen

Forum > Religion och tro > Diskussion

Anonym
Skapat 2019-06-12 av Anonym.
Dispensationalismen / darbyismen / futurismen
Vad är det för lära som undervisas i de karismatiska kyrkorna i Sverige och USA?

Den har flera namn, men få människor känner till dess bakgrund.

Läran började genom Katolska kyrkans motreformation på 1500-talet.
Jesuiterna Francisco Ribera och Robert Bellarmine fick uppdrag av påven, i The Council of Trent (katolikernas stora krismöte), att slå tillbaka mot Reformationen. De fick till uppgift att föra fram en ny tolkning av Skriften som skulle motverka protestanternas anklagelser mot den Romersk-Katolska Kyrkan (RKK).

"Dispensationalism - Jesuit Futurism - Left behind theology" (5:23 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=lwLA3SztSmk

Jesuiterna skapade futurismen, som förflyttade antikrist till framtiden så att det inte kunde vara påven och Babylon inte RKK.
Och en jesuit, Luis del Alcasar, skapade preterismen, som förflyttade antikrist till det förflutna så att det inte kunde vara påven och Babylon inte RKK.

På 1800-talet skriver jesuiten Manuel de Lacunza om läran som blev den darbyistiska/dispensationalistiska läran.
Den fortsätter till Edward Irving och vidare till John Nelson Darby. Margaret MacDonald, Mary Cambell och Robert Baxter ingår i kretsen kring Edward Irving, med mycket suspekta spiritistiska inslag.
Men det blir John Nelson Darby som sedan sprider läran genom sin resande mission, från England till 7 andra länder (bl.a. USA).
Scofield tar över stafettpinnen med sin omskrivna "The Scofield Reference Bible", där hans referenser mitt i Bibeln blir betraktade som biblisk auktoritet. Det är dessa som bidragit till att den kristna sionistiska rörelsen tror att Gud kräver villkorslöst stöd för staten Israel, och ur detta växer läran som predikas i USA idag;
"Den som kritiserar staten Israel får Guds vrede över sig". (se inlägg #15)

Läran blir anammad och spridd i USA, och sprids i Sverige genom Lewi Pethrus, John Ongman och tidningen Hemmets Vän.
Idag hör även trosrörelsen dit. Läran sprids också genom tidningarna Dagen och Världen Idag, samt kristna Tv-kanalerna HimlenTv7, Kanal 10 och God.tv.

Det finns allvarliga förvrängningar av Bibeln som lärs ut. Bland annat ett återinförande av blodsoffer av djur i tempel (syndoffer i det nya förbundets tid!), och att Jesus Kristus själv ska sitta i templet där djuren offras.

"Framtida tempeloffer i Scofields lära förolämpar Jesu fullkomliga verk":
https://parousia.org/archives/4746

(Det här inlägget är redigerat i efterhand, efter vad som kommit fram under diskussionerna. Läran betraktas nu som en villolära.)

Följ med i faktainlägg och diskussioner!

Svar på inlägg

sanningssökare
#1. Publicerat 2019-06-12 av sanningssökare
Vad är det för lära?

Denna lära som numera är den vanligaste i frikyrkorna är endast ett par hundra år gammal.

Den har flera namn men alla känner inte till den.

Den startades på 1800-talet av jesuiten Manuel de Lacunza. Fortsätter till Edward Irving och vidare till John Darby.
Margaret MacDonald, Mary Cambell och Robert Baxter ingår i kretsen kring Irving.
Läran blir anammad och spridd i USA, och sprids i Sverige genom Lewi Pethrus, John Ongman och tidningen Hemmets Vän.
Idag hör även trosrörelsen dit. Samt sprids genom tidningarna Dagen och Världen Idag.

I tråden kommer läran att gås igenom till grunden.
Låter bra det behöver jag lära mig. Och har en Jesuit startat det hela då är mörkrets makter med!
Anonym
#2. Publicerat 2019-06-12 av Anonym
Låter bra det behöver jag lära mig. Och har en Jesuit startat det hela då är mörkrets makter med!
Jesuit Roots of Dispensational Doctrine


https://www.youtube.com/watch?v=2Wk2BiQdrvM

Här presenteras fakta som man behöver för att förstå hur läran skapades, tydligt och klart.

Det handlar om:

Romersk-katolska kyrkans agenda
Startandet av Jesuit-orden
Jesuit-ordens onda ed
Hela närverket i dispensationalistiska lärans historia
Francisco Ribera som grundare av futurismen
Futurismens innehåll
Manuel de Lacunza
Edward Irving
John Darby
Dwight L. Moody
James H. Brooks
Cyrus I. Scofield
m.fl..m.fl..

"All these teachers, knowingly or unknowingly, are promoting a jesuit doctrine called dispensationalism."

Anonym
#3. Publicerat 2019-06-12 av Anonym

Dispensationalismens grundläggande tidslinje handlar om att hela mänsklighetens historia är uppdelad i perioder/tidsåldrar av Gud, där han handlar med människorna på olika sätt. Och mänskligheten är alltid uppdelad mellan det judiska folket och alla ickejudiska folk.


Perioderna i det typiska dispensationalistprogrammet är dessa:

- Oskuldens tid - Adam under prövning före fallet. Slutar med utvisning från Edens trädgård. Vissa hänvisar till denna period som Adamsperioden eller perioden från Adams förbund eller Adams lag.

- Samvete - från fallet till den stora översvämningen. Slutar med den världsomspännande översvämningen.

- Mänsklig regering - Efter den stora översvämningen ansvarar mänskligheten för att införa dödsstraffet. Slutar med dispersionen vid Babeltornet. Vissa använder termen Noahide-lagen med hänvisning till denna dispensationsperiod.

- Löfte - Från Abraham till Moses. Avslutar med vägran att komma in i Kanaan och 40 års otro i öknen. Vissa använder sig av termerna Abrahams lag eller Abrahams förbund med hänvisning till denna dispensationsperiod.

- Lag - Från Moses till korsfästelsen av Jesus Kristus. Slutar med Israels skingring och utbredning år 70. Vissa använder termen mosaisk lag i hänvisning till denna dispensationsperiod.

- Nåden - Från korset till kyrkans uppryckelsen. Uppryckelsen följs av Guds vrede med den stora trängningen. Vissa använder termen nådens ålder eller kyrkans ålder för denna period.

- Tusenårsriket - Ett 1000-årigt rike där Kristus härskar på jorden, tillsammans med alla heliga, centrerad i Jerusalem. Slutar med det sista upproret från Satan och med Guds dom.Från: https://en.wikipedia.org/wiki/DispensationalismAnonym
#4. Publicerat 2019-06-12 av Anonym

Man kan punkta upp mänsklighetens framtid inom dispensationalismens lära, och när det gäller tolkningen av Uppenbarelseboken så kallas detta för futurismen:


1. Uppryckandet – Allt startar när Jesus hämtar sin församling, vilket kan ske när som helst (när evangeliet förkunnats över precis hela jorden). Jesus kan komma ”som en tjuv om natten”. Han hämtar församlingen utan att sätta sina fötter på jorden. Församlingen rycks upp, och man far tillsammans med Jesus till himmelriket. Detta räknas som den första uppståndelsen. Många lär ut att församlingen och Jesus nu ska fira Lammets bröllopsmåltid tillsammans i himlen.

2. Antikrist - När församlingen har ryckts upp så kan Antikrist framträda. Församlingen har tagit med sig den Helige Ande, och det är Anden som har hindrat Antikrist från att kunna framträda tidigare. Antikrist har väntat i det dolda. Många lärde ut att när Europeiska Unionen hade 10 nationer så skulle Antikrist träda fram som ledare inom EU. Det tredje templet byggs upp av judarna i Jerusalem, och i det templet kommer Antikrist att sätta sig och ta Guds plats.

3. 7 år - Antikrist är först en fredsmäklare i exakt 3,5 år, där han sluter ett fredsavtal/fredsförbund med Israel. Efter dessa 3,5 år visar han sitt rätta ansikte och den globala vedermödan börjar. I exakt 3,5 år blir det historiens största vedermöda när Guds dom kommer genom sigillen, basunerna och vredesskålarna, som hälls ut över jorden, med slaget vid Harmageddon på slutet. ”De två vittnena” framträder under denna tid. Eftersom tiden räknas exakt, så kan man veta exakt när Jesus återkommer. Han kommer på dagen 3,5 år efter vedermödans start.

forts..

Anonym
#5. Publicerat 2019-06-12 av Anonym

4. Israels frälsning – Precis innan Jesus återkommer eller när han återkommer, så infrias löftena om att hela Israel ska bli frälst. Frälsningen sker genom att tro på Messias, men allas ögon ska öppnas och Guds beskydd för judarna visar sig i nationens frälsning.

5. Tusenårsriket – Jesus återkommer till jorden med alla kristna med sig, och han sätter sina fötter på Oljeberget. Satan binds i 1000 år. Alla kristna har uppstått till oförgänglighet vid uppryckelsen och de lever nu tillsammans med jordens överlevare efter den stora vedermödan. Överlevarna på jorden fortsätter att leva som vanligt och att dö som vanligt. Jesus och kristna sitter på troner och dömer. Nu bygger Jesus och människorna upp det fjärde templet i Jerusalem, ”Hesekiels tempel” (alternativt används det tredje tempel som snart ska byggas i Jerusalem). Man återinför syndoffer, brännoffer och tackoffer till Gud och judiska präster och tempeltjänster. Jesus själv ska sitta i templet.

Nu börjar det nya förbundet att gälla för Juda och Israel, som enligt läran inte "tagit emot" det nya förbundet innan, utan levt med Guds förbannelse ända till inträdet av tusenårsriket. Enstaka judar kan bli frälsta, av tro, men "hela Israel" ska bli frälst vid Kristus andra återkomst.

6. Satan släpps lös – Efter att tusenårsriket har nått sitt slut så släpps Satan lös, och han samlar ihop en oräkneligt stor krigshär och omringar Jerusalem för en sista strid. Jesus kastar Satan, Antikrist och den falske profeten i eldsjön.

7. Den andra uppståndelsen och domens dag– Alla som inte uppstått i den första uppståndelsen uppstår nu, till domen till evigt liv eller evig död.

Anonym
#6. Publicerat 2019-06-12 av Anonym

Skillnaden mellan Israel och kyrkan.

Dispensationalismen anser att det finns en bestämd skillnad mellan Israel och den kristna kyrkan. Enligt läran är Israel en etnisk nation bestående av hebreer (israeliter), som börjar med Abraham och fortsätter att vara närvarande i nutiden. Kyrkan består däremot av alla frälsta individer i denna nuvarande period/tidsålder, dvs från "kyrkans födelse" fram till uppryckelsen.
Klassiska dispensationalismen hänvisar till dagens kyrka som en "parentes" eller temporärt "mellanspel" i framstegen i Israels profeterade historia. Början av kyrkans ålder

Klassisk dispensationalism började med John Nelson Darby. Darby efterträddes av CI Scofield, Harry A. Ironside, Lewis Sperry Chafer, William R. Newell och Miles J. Stanford. Alla identifierade de Pingstdagen (Apg 2) som början av kyrkan som skiljer sig från Israel; Detta kan kallas "Acts 2" -positionen.
Däremot tror Grace Movement Dispensationalists att kyrkan började senare i handlingarna och betonar kyrkans början med Paulus tjänst. Förespråkare av denna "mid-Acts" -position identifierar kyrkans början på olika sätt från med Sauls frälsning i Apostlarna 9 till den Helige Andes uppdrag av Paulus i Apostlagärningarna 13 (Paulus första missionsresa).
"Acts 28" -positionen sätter kyrkans början i Apg. kapitel 28 där aposteln Paulus citerar Jesaja 6: 9-10 om Israels blindhet och meddelar att Guds frälsning sänds till den hedniska världen 28:28.


forts...

Anonym
#7. Publicerat 2019-06-12 av Anonym

Dispensationalism utvecklades som ett system från John Nelson Darby:s lärdom, som av vissa ansågs vara dispensationalismens fader (1800-82), som starkt påverkade Plymouth-bröderna från 1830-talet i Irland och England. Det ursprungliga konceptet kom när Darby ansåg konsekvenserna av Jesaja 32 för Israel. Han såg att profetian krävde en framtida uppfyllelse och förverkligande av Israels rike. Nya testamentets kyrka ses som ett separat program som inte är relaterat till det här riket.

Således uppstod ett profetiskt jordiskt rikesprogram för Israel och ett separat himmelskt program för kyrkan. För att inte sammanfoga de två programmen, måste det profetiska programmet sättas på plats för att låta kyrkan komma till sin existens. Då är det nödvändigt att kyrkan rycks bort innan profetian kan återuppta sitt jordiska program för Israel.

I Darbys uppfattning om dispensationer fortsätter Mosaic-dispensationen som en gudomlig förvaltning över jorden fram till Kristi återkomst. Kyrkan, som är en himmelsk utsedd enhet, har inte sin egen dispensation enligt Scofield. Darby tänker på dispensationer som uteslutande hänför sig till jordens gudomliga regering och därmed är kyrkan inte associerad med några dispensationer.

Anonym
#8. Publicerat 2019-06-12 av Anonym
Anonym
#9. Publicerat 2019-06-12 av Anonym

Den historiska grunden.

Första gången en slags pre-trib-tolkning dyker upp var år 1740 då engelsmannen Morgan Edwards skrev en akademisk uppsats som utgjorde en slags hypotes kring ett pre-trib-resonemang. Han var en baptistförkunnare. En mycket viktig sak som man skall lägga märke till i Edwards uppsats är att den inte innehåller några referenser till andra pre-trib-texter. Denna uppsats publicerades sedan år 1788 i Philadelphia i USA dit Edwards hade flyttat 1761.
Men man kan finna själva arrangemanget av avdelningar/perioder av biblisk historia gå tillbaka till Irenaeus under andra seklet. Många protestantiska och kalvinistiska författare utvecklade också teologiska system och uppdelningar av historia, särskilt efter att Westminster Confidence of Faith noterade "olika dispensationer".

Manuel de Lacunza var jesuit och katolsk präst. År 1790 färdigställde Lacunza en skrift på spanska med engelska titeln The Comining of Messiah in Glory and Majesty under pseudonymen Rabbi J.J. Ben-Ezra – en omvänd jude. I denna skrift marknadsförde han en idé om att de troende skulle bli uppryckta till Jesus en tid före Jesu synliga återkomst. Denna skrift fick särskild uppmärksamhet flera år senare då den översattes till engelska.

Omkring år 1830 dyker det sedan upp en mer utvecklad form av Manuel de Lacunzas pre-trib-tankar, hos den presbyterianske pastorn Edward Irving. Edward Irving förkunnade en avfällig lära om Jesus, där Jesus i princip bara var en syndig människa, men som den Helige Ande hjälpte att inte synda. Jesus var enligt Irving en slags prototyp på en pånyttfödd kristen. Det här är ungefär samma tankegångar som finns inom karismatiska kretsar idag i t.ex. Trosrörelsen m.fl.
Edward Irving kom i kontakt med jesuiten Lacunzas skrift. Irving var så pass intresserad av denna skrift att han själv publicerade den översatt till engelska år 1827. I kommentarer till sin översättning av Lacunzas bok kallar Irving jesuiten Lacunza för ”sin aktningsvärde mästare”. Enligt författaren och historikern Dr. Mark Patterson och flera andra kristna historiker var det Irving som ordentligt sjösatte idéerna om det tidiga och hemliga uppryckandet, vilka sedan formade grunden till den pre-trib-lära som är så vida spridd i den evangeliska kristenheten idag.
År 1833 blev Irving utesluten ur den presbyterianska kyrkan pga hans villoläror om framförallt Jesus – där alltså Jesus fråntogs sin gudomlighet. Det kan också vara intressant att känna till att Irving var med och startade Katolsk-apostoliska kyrkan (eng. Catholic Apostolic Church) som ville upprätta profet- och apostlaämbetet till vad de ansåg vara det historiskt och bibliskt korrekta. Samtidigt som idéerna om ett tidigt uppryckande började spridas, spreds därför också förväntningar på ett återuppväckande av Andens gåvor eftersom man menade att en sådan väckelse skulle äga rum före uppryckandet.

Anonym
#10. Publicerat 2019-06-12 av Anonym

I denna andligt grumliga miljö kring Edward Irving fick en kvinna vid namn Margaret MacDonald en syn/uppenbarelse om ett hemligt uppryckande som därmed innebar en uppdelning av Jesu återkomst i två tillfällen. Samma kväll som Margaret fick sin ”uppenbarelse” om ett hemligt uppryckande profeterade hon att socialisten Robert Owen snart skulle träda fram som den yttersta tidens Antikrist (enligt författaren och historikern Dave MacPherson).

Margaret MacDonald hade en nära vän vid namn Mary Campbell som också var med i kretsen runt Edward Irving. Hon blev av sin egen pastor Robert Storey avslöjad med att hålla på med ockulta aktiviteter, som t.ex. automatskrift (skrivande som sägs vara ledd av andar). Mary var trots det en av sex personer i Edward Irvings inre krets, vilka kallades för ”De begåvade”. Mary profeterade även hon om Jesu snara återkomst, och hennes profetior sades i Irvings krets vara ”lika goda som Skriften”.

En annan person bland de sex i Irvings inre krets var advokaten Robert Baxter. Han profeterade att Jesus skulle komma tillbaka 27 juni, 1835. Efter en tid lämnade Baxter Irvings krets och skrev en bok om alla de villfarelser som förekommit där, villfarelser som han menade var demoniska. Det drivande temat i förvillelserna var enligt Baxter läran om det tidiga och hemliga uppryckandet, en lära som han sedan lämnade bakom sig. Han skrev:

”Jag blev övertygad att det måste varit ett verk av Satan… vi hade alla talat i en lögnens ande, och inte genom Guds Ande.”

Även Irving själv och Mary Campbell medgav senare att det förekommit många falska profetior från villoandar i Irvings krets.

Irvings idéer om det tidiga och hemliga uppryckandet fick först spridning via de s.k. Albury Conferences som hölls mellan åren 1826-1830 i ett hem i Albury Park i Surrey, England. Under en sådan samling 1827 gavs uppmärksamhet åt Irvings översättning av jesuiten Lacunzas skrift. Idéerna spreds sedan vidare via tidskriften The Morning Watch or Quarterly Journal in Prophecy and Theological Review. Irving var en profetisk auktoritet vid Albury-konferenserna samt som återkommande skribent i The Morning Watch.
Här kan du skriva ett meddelande som kommer att visas för alla på KristenDate.se.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen