Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Popah
Popah säger: Nu finns helgens specialavsnitt ute där jag provar "kristna raggningsrepliker" på stinaljus och Cilla85 https://www.podbean.com/eu/pb-j5wqq-ddadd6
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

Messias

Det visas och sprids olika varianter av vad det judiska folket väntade och väntar på. 

Vem skulle Messias vara enligt dem?
Vilken typ av Messias skulle det vara?

I påskas gick en serie på TV som handlade om Jesus sista dagar. Man hävdade att det är faktafel i Bibeln. Det var bibelkristiska historieforskare som hade olika åsikter.
En av dem sa att Jesus var en rebelledare, som ansåg sig tvingad att ta över och leda Johannes grupp som han hade samlat. 
En sa att judarna väntade på två olika Messias. En som skulle vara deras kung och leda landet, och en som skulle vara mer en andlig Messias.  

I den klassiska filmserien Jesus of Nazareth ser man  en annan bild av Messias. 
Där ser man att stötestenen är att han säger att han är Människosonen och Guds son, men att de judiska skriftlärda, fariseerna och prästerna tolkar det som att han jämställer sig med Gud, som son. Och att de anser detta hädelse, för Gud är en. 


Jag är nu intresserad av att reda ut vad de eventuellt olika grupperna av det judiska folket väntade sig. 
De hade lagen och profeterna, men hur tolkade de profetiorna?
Visar sida 1 av 6 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym

Tänkte hjälpa dig få igång diskussionen:)

Vilka ledtrådar ger Skriften om vilken Messias det judiska folket på Jesu tid väntade sig?

Vi kan då konstatera att merparten av folket förkastade Jesus, eftersom han inte motsvarade deras förväntningar, som ledarskapet byggt upp hos dem. De skriftlärde hade med andra ord vilselett folket.

När Jesus fick frågan om stunden nu var inne, då han skulle upprätta riket åt dem, då får vi en hint om vilken messias de skriftlärde hade förlett merparten av folket att vänta sig. Nämligen en världslig konung, som kanske inte bara skulle befria dem från den romerska ockupationen. Talmud, de skriftlärdes (bort)förklaringar till Skrifterna, ger vissa upplysningar:

"Enbart judarna är mänskliga, icke-judarna är inte mänskliga, utan är boskap"
(goyim = mänsklig boskap) (Kerithuth 6b sidan 78, Jebhammoth 61a)

"Icke-judarna är skapade för att tjäna judarna som slavar" (Midrasch Talpioth 225)

"När Messias kommer, kommer alla att bli slavar åt judarna" (Erubin 43b

Slutsatsen verkar vara att de skriftlärde väntade/väntar(?) sig en messias som förslavar hela mänskligheten, alltså en världskejsare. Inte att undra på att deras andlige fader var/är(?) djävulen (Joh.8:42-44, jmf Matt. 4:8-9).

Öppna profilen till LarsA
 Hej,  utrycket som Jesus använder om sig själv,  Människosonen , Ben Adam. refererar till  Messias.
 Daniel 7:13 -14

   Det är alltså inte så att Jesus inte berättar vem han är, Jesus berättar hela tiden vem han är.  
  Ben Adam är kanske den gestalt från Andra Templets  idevärd (Daniels bok räknas tll andra templets skrifter)
som gör störst Messias liknande bilder av sig själv.


    lyssna till de första  10 minuterna.

    Yeshua  gör alltså anspråk på allt  som står i Daniel  7:14  , det är svårt att vara mer tydlig än så.
    Det är fullständigt SOLKLART att Yeshua gör anspråk att vara MESSIAS genom sitt frekventa användande
    av termen  "Ben Adam" . De är den moderna människan som inte förstår  det Andra templets ideévärld.
Anonym

Tänkte hjälpa dig få igång diskussionen:)

Vilka ledtrådar ger Skriften om vilken Messias det judiska folket på Jesu tid väntade sig?

Vi kan då konstatera att merparten av folket förkastade Jesus, eftersom han inte motsvarade deras förväntningar, som ledarskapet byggt upp hos dem. De skriftlärde hade med andra ord vilselett folket.

När Jesus fick frågan om stunden nu var inne, då han skulle upprätta riket åt dem, då får vi en hint om vilken messias de skriftlärde hade förlett merparten av folket att vänta sig. Nämligen en världslig konung, som kanske inte bara skulle befria dem från den romerska ockupationen. Talmud, de skriftlärdes (bort)förklaringar till Skrifterna, ger vissa upplysningar:

"Enbart judarna är mänskliga, icke-judarna är inte mänskliga, utan är boskap"
(goyim = mänsklig boskap) (Kerithuth 6b sidan 78, Jebhammoth 61a)

"Icke-judarna är skapade för att tjäna judarna som slavar" (Midrasch Talpioth 225)

"När Messias kommer, kommer alla att bli slavar åt judarna" (Erubin 43b

Slutsatsen verkar vara att de skriftlärde väntade/väntar(?) sig en messias som förslavar hela mänskligheten, alltså en världskejsare. Inte att undra på att deras andlige fader var/är(?) djävulen (Joh.8:42-44, jmf Matt. 4:8-9).

När det gäller det judiska folket, så verkar det som att de var splittrade. Det fanns människor ur alla grupperna som trodde att Jesus var Messias, enligt vad jag kan se i Bibeln. Och likaså människor ur alla grupper som inte trodde. 

Ser man på citaten du har skrivit så kan det vara deras tolkning av GT:s texter, t.ex. av Dan. 7:

"Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom." 7:14

"Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det." 7:27


Har man en slöja som förblindar så kan det vara svårt att se. Men det verkar finnas fler som har en slöja och inte ser:
"Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. han skall för alltid göra döden om intet." Jes. 25:7-8

"Endast i Kristus försvinner slöjan."
Anonym
 Hej,  utrycket som Jesus använder om sig själv,  Människosonen , Ben Adam. refererar till  Messias.
 Daniel 7:13 -14

   Det är alltså inte så att Jesus inte berättar vem han är, Jesus berättar hela tiden vem han är.  
  Ben Adam är kanske den gestalt från Andra Templets  idevärd (Daniels bok räknas tll andra templets skrifter)
som gör störst Messias liknande bilder av sig själv.


    lyssna till de första  10 minuterna.

    Yeshua  gör alltså anspråk på allt  som står i Daniel  7:14  , det är svårt att vara mer tydlig än så.
    Det är fullständigt SOLKLART att Yeshua gör anspråk att vara MESSIAS genom sitt frekventa användande
    av termen  "Ben Adam" . De är den moderna människan som inte förstår  det Andra templets ideévärld.

Intressant! Det stämmer, de förstod vad han menade och hänvisade till.

Men vet du hur de såg på själva "Sonen", att han var Guds son? Trodde de på jungfrufödseln, som är förutsagd? Eller trodde de på att han bara var en skapad människa, av Gud, som alla andra?
Han blev dödad pga hädelse. Då måste de ha trott att han såg sig själv som mer än människa? Fick de inte det att stämma in med GT:s profetior? 
Anonym
Så här säger Wikipedia:


Judendomen: Messias är en mänsklig ledare

Inom judendomen är Messias en mänsklig ättling till kung David, men en mycket speciell människa med ledaregenskaper och makt given honom av Gud, för han skall återupprätta Davids rike och skapa världsfred. Kristna tror att Jesus Kristus är den väntade Messias. Ordet Kristus (grekiska: ???st??, Christos, "smord") är en bokstavlig översättning av ordet Mašía?. I Jesaja (45:1–6) beskrivs perserkungen Kyros II som messias.

I Tanakh används termen Messias först om den israelitiske kungen och översteprästen. Under trycket av de olyckor som drabbade Israel (Nordrikets undergång och den babyloniska fångenskapen) knöts eskatologiska förhoppningar till en kommande kung och räddare. Messias tid skulle bli tiden för Guds rike. Förhoppningarna knöts inte enbart till en person utan även till en ny tidsålder, med räddning ur nöden och fullkomlig rättvisa. Gång på gång utlovade profeterna Messias ankomst.

Tanakh ger flera specifikationer om vem Messias kommer att bli. Han kommer att vara en ättling till kung David (2 Sam 7:12–13, Jeremia 23:05), observant på judisk lag (Jesaja 11:2–5) och rättfärdig domare (Jeremia 33:15). Judarna tror inte att Messias kommer att vara gudomlig. En grundläggande skillnad mellan judendom och kristendom är den judiska övertygelsen att Gud är så väsensskild från och bortom mänskligheten att han aldrig skulle kunna bli en människa.[1]

forts..

Anonym

Dessutom finner judarna ingen grund i skrifterna för en tro på en övernaturlig Messias. De passager I Bibeln som av kristna ses som antydningar om, eller bevis för, en gudomlig Messias, betraktas av judarna som textavsnitt som på olika sätt berättar om Israels folk. I allmänhet brukar endast följande avsnitt accepteras som en hänvisning till Messias:

Jesaja 2, 11, 42, 59:20

Jeremia 23, 30, 33, 48:47, 49:39

Hesekiel 38:16

Hosea 3:4 till 3:5

Mika 4

Sefanja 3:9

Sakarja 14:9

Daniel 10:14
Anonym
Från http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/judamess.htm


"Man insåg inte att detta himmelrike inte kunde förverkligas genom våld och tvång, utan bara genom en hjärtats förändring, en inre förvandling. Inte heller förstod man att Gudsriket på jorden faktiskt i själva verket var en del i Guds skapelse-/frälsningsverk och att Messias, Guds smorde, skulle komma i gestalt av en helt vanlig människa, en ”människoson” (Dan 7:13), och att hans uppgift inte bara skulle vara att upprätta ett evigt Gudsrike utan dessutom att ge varje människa möjlighet att få leva för evigt i detta rike. Som en "ny Adam" skulle Messias lägga grunden till ett sant gudsfolk - den Guds avbild som Gud ända sedan begynnelsen haft för avsikt att skapa.

Därför förstod man inte heller att den utlovade Messias inte skulle vara - inte kunde vara - en revolutionär som kom för att befria det judiska folket med våld (alla former av revolution och frihetskamp med våld leder bara till ytterligare förtryck och våld, eftersom det alltid är den starkaste - inte den rättfärdigaste - som segrar), utan en hela mänsklighetens befriare. Detta trots att Gamla testamentets profeter tydligt talar om att Messias ska förvandla hela världenalla riken på jorden, till ett himmelrike och skapa en världsomfattande fred."
Anonym
När det gäller det judiska folket, så verkar det som att de var splittrade. Det fanns människor ur alla grupperna som trodde att Jesus var Messias, enligt vad jag kan se i Bibeln. Och likaså människor ur alla grupper som inte trodde. 

Ser man på citaten du har skrivit så kan det vara deras tolkning av GT:s texter, t.ex. av Dan. 7:

"Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom." 7:14

"Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det." 7:27


Har man en slöja som förblindar så kan det vara svårt att se. Men det verkar finnas fler som har en slöja och inte ser:
"Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. han skall för alltid göra döden om intet." Jes. 25:7-8

"Endast i Kristus försvinner slöjan."

När Jesus kom var Israel ett avfälligt folk. Ingen hade tagit emot Jesus om det inte varit för Johannes döparen, "den Högstes profet". "Ty du skall gå före Herren och bana väg för honom. " "för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten (Joh.1:31)." Det behövdes en radikal omvändelse.
Anonym
Thorleif Strindberg på bibelfrågan missar helt Johannes döparens betydelse som vägröjaren  Luk. 1:76-79.
Strindberg tror dessutom på tusenårsriket, en lära som judar trodde på men som avvisas i Borgströms bok om Uppenbarelseboken och i Augsburgska bekännelsen. Enligt nämnda bok innebar den judiska läran om tusenårsriket ett avgörande hinder för judar att känna igen Jesus.

För i och med läran om tusenårsriket trodde och tror judar på ett messianskt världsrike. Förmodligen tror och arbetar sionisterna för detta världsrike, och det kan vara ett ledmotiv bakom globalismen.
Anonym
När Jesus kom var Israel ett avfälligt folk. Ingen hade tagit emot Jesus om det inte varit för Johannes döparen, "den Högstes profet". "Ty du skall gå före Herren och bana väg för honom. " "för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten (Joh.1:31)." Det behövdes en radikal omvändelse.
Vad grundar du det i...när du menar att ingen hade tagit emot Jesus? 
Skulle inte Jesus ha haft möjligheten att själv med kraft och övertygelse vittna om vem han var, utan att vara helt beroende av Johannes? 

Johannes sänds ut för att "bana vägen för Herren", och predika om omvändelsen. Men om Jesus hade kommit utan att Johannes banade väg...hade ingen jude tagit emot honom då? 

"Johannes döpte i sanning med omvändelsens dop, och sa till folket att de skulle tro på honom som skulle komma efter honom, det vill säga Kristus Jesus." Apg. 19:4

Är det så att ingen hade blivit frälst utan Johannes...så är frälsningen för judarna i Johannes makt, och inte i Jesus makt och vem Jesus är. 

Luk. 3:4-6:
"En röst ropar i öknen: Bered Herrens väg, gör hans stigar raka. Alla dalar ska fyllas och alla berg och höjder ska sänkas. Och det som är krokigt ska bli rakt, och ojämna vägar ska bli jämna, och alla människor ska se Guds frälsning."

Det står inte att det endast handlar om vissa folkslag, utan alla människor ska se Jesus Kristus och Guds frälsning genom honom, och Johannes döpte och predikade om den han banade väg för. 

"Hur ljuvliga är inte budbärarens fotsteg, när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: "Din Gud är konung!" Jes. 52:7
Visar sida 1 av 6 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista