Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Karlek25
Karlek25 säger: Sokar efter en kvinna 18-40 år! Jag är flyttbar om det är i Sverige, Danmark eller i Norge om jag hittar karleken :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till LarsA

Upptäckten som hemlighållits i 40 år.

  Det skrivs inte om detta i populärvetenskapliga tidningar. Det undervisas inte om detta i skolan.  Ingen gör TV-program och ändå ......  

  År 1980 håller en grupp med arkeologer på att kartlägga vilka historiska lämmningar som finns i Judeen och Samarien. Då upptäcker den icke troende  Arkeologen  Adam Zertal en enorm hög med sten  på Berget Eval straxs öster om Nablus ( det forna Sikem/Seechem ). de startar en utgrävning av platsen och kan se att det är en sten formation som skapats av människo händer, men vad är det ?  är det ett Vakttorn , är det ett Fort ? Då jämför en av gruppens troeende medlemmar strukturen med Altaret i Jerusalems  andra tempel. som finns avbildat i en judisk lagbok, Mishna.  Adam Zertal och hans grupp förstår då sambandet eftersom de befinner sig på berget EVAL........
           Josuas Bok 8:30  Nu byggde Josua ett altare åt Herren, Israels Gud, på Evalberget, 31så som Herrens tjänare Mose hade befallt israeliterna och så som det står skrivet i Moses lagbok, ett altare av ohuggna stenar som inte bearbetats med järn. Där offrade de brännoffer och gemenskapsoffer åt Herren. 32På dessa stenar gjorde Josua i israeliternas åsyn en avskrift av den lag som Mose skrivit
   

        I 3400 år  har detta altare funnits på berget Eval  öster om Nablus. Men nästan ingen vet att Josuas Altare har upptäckts. Ingen vill raportera om detta därför att det tvingar dem att erkänna att den bibliska traditionen är sann historia , och få nutids människor vill erkänna detta.
Öppna profilen till Process
Intressant!! 
Öppna profilen till Huldah
Otroligt! Så mycket i vår värld man "hemlighåller"!  Jag är övertygad om att sanningen alltid kommer fram, förr eller senare. Sanningsälskare välkomnar, dom "som inte är av sanningen" gör  det inte. Det blir en obehaglig chock för många den dag alla kommer att veta att Bibelns Gud finns och att hans ord är sanning!
Öppna profilen till Ferguson
Amen!
Anonym
Självklart finns alla platser i verkligheten. De är bara mycket gamla. På många platser har man för att skydda platsen byggt en kyrka ovanpå..... intressant! 
Öppna profilen till Huldah
Självklart finns alla platser i verkligheten. De är bara mycket gamla. På många platser har man för att skydda platsen byggt en kyrka ovanpå..... intressant! Har jag aldrig hört om. Kan du utveckla?
Öppna profilen till AllanE
Det är knappast fråga om att det har hemlighållits. Jag är tämligen säker på att det har rapporterat i vetenskapliga sammanhang, t.ex. universitetsrapporter, vetenskapliga konferenser, tidskrifter etc.

Men för att det skall dyka upp i nyhetsmedia, måste dels någon journalist vara intresserad och dels redaktionen tro att artkeln kan ge ökad försäljning. Eftersom få känner till Bibeln, anses det knappast ha tillräckligt nyhetsvärde. Möjlign kandet ha gett en noris p ett par rader på någon sida mitt inne i tidningen.