Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Lucky man
Lucky man säger: Hej Natalie jo det fint du då ??
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Ljus och Salt

För eller emot staten Israel - välsignelse eller förbannelse?

Är vi enligt Bibeln tvingade att på många olika sätt supporta staten Israel och folket som bor där...för att behålla Guds välsignelser över våra liv?


Om landet idag är ett löfte som gåtts i uppfyllelse av Gud...
Varför har inte judarna fått tillbaka hela sitt gamla land..på ett övernaturligt sätt?
Varför har de inte hela Jerusalem som sin heliga huvudstad..på ett övernaturligt sätt?

Varför sägs och skrivs det i "kristna sammanhang" om att vi som kristna ska stötta Israel, oavsett vilka som bor där och oavsett vad de gör?

Är detta verkligen bibliskt..?

Många kristna menar idag att vi blir välsignade enbart om vi stöttar staten Israel. Annars kan det komma förbannelser över den som gör annat..
Visar sida 1 av 31 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Ljus och Salt
Delar en text om detta, från www.bibelfokus.se. 
Jag brukar själv dela annat därifrån..men detta reagerade jag negativt inför.För eller emot judarna och Israel
- Den andra frågeställningen som vi skall ta tag i är alltså den ifall det är av betydelse att välsigna Israel och det judiska folket eller inte. Vi skall börja med att läsa från 1:a Moseboken 12:1-3:

  • ”Herren sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

- Texten här handlar egentligen inte om Abraham själv utan om hans avkomlingar, alltså judarna. Det förstår vi om vi t.ex. läser en parallell text i 1:a Moseboken 22:18 där det står att i din avkomma skall alla folk bli välsignade. Gud säger alltså här att den som välsignar judarna skall Gud välsigna och den som förbannar judarna skall Gud förbanna.

forts...
Öppna profilen till Ljus och Salt
- Men vi skall fråga oss vad välsigna och förbanna betyder i djupare mening, och då måste vi titta i den hebreiska grundtexten. Det hebreiska ordet för ”välsigna” i denna text betyder ordagrant att ”böja knä” och ”att lovprisa” och det får då den innebörden i det här sammanhanget att när man välsignar, så ödmjukar man sig inför den man välsignar. Det skall innebära en uppoffring på något sätt. Du kan inte bara lyfta handen och säga: ”i Jesu namn välsignar jag det judiska folket”, för det kostar dig troligen inte ett öre att göra så, och det innebär inte att du ödmjukar dig. Att välsigna är mer än att bara tala ut ord och höja handen. Det kan istället handla om att ge av sina resurser för att stödja det judiska folket, att offentligt ta ställning för judarna med risk för att själv bli utsatt, att beskydda judar med risk för att själv bli attackerad, att ödmjuka sig inför Bibelns ord som säger att judarna är Guds förbundsfolk och Israel är deras nation, osv. Välsignar och inkluderar du det judiska folket på det sättet så har Gud lovat att välsigna dig. Innebörden i den välsignelsen är nog i huvudsak inte materiell, hur gärna vårt kött än skulle vilja det. Välsignelsen innebär nog främst att man får en allt större närhet till Gud. Gud kommer att bli ännu mer förtrolig och dom andliga gåvorna blir rikare.

forts...
Öppna profilen till Ljus och Salt
- Om någon då å andra sidan förbannar judarna så kommer Gud att förbanna dens liv. Vad innebär då det? Det hebreiska ordet för att förbanna i texten som vi läste, betyder att ”stöta bort” eller att ”hålla utanför”. Om man alltså håller judarna utanför den mänskliga gemenskapen, gör livet svårt för dom eller särbehandlar dom, då är det att förbanna judarna. Det kan innebära att man kräver mer av dom än av andra folk, att man smutskastar dom, att man förföljer dom, att man talar och sprider osanningar om det judiska folket och om Israel, alltså helt enkelt att man gör och säger sådant som försvårar livet för judarna. I det här perspektivet är ersättningsteologin därför en förbannelse över judarna. Och därför är det kanske för bra att kalla denna lära för ”teologi", den har ju t.ex. varit orsaken till kyrkans förföljelse av judarna i alla tider. Om man har anammat denna typ av lära, så kan ens liv alltså komma under Guds förbannelse enligt Bibeln. Nu handlar det kristna livet om att leva "i Kristus" och där är det nåden och Guds Andes ledning som gäller. Därför tror jag att att Guds Ande kommer att vägleda varje sann kristen in i en förståelse av vad judarna och Israel har för roll i Guds plan. Men framhärdar man i att "förbanna" Israel och det judiska folket, finns en risk att Gud håller den personen utanför sin fulla välsignelse.

forts...
Öppna profilen till Ljus och Salt

- Tycker du att det här låter hårt och att det inte stämmer med din uppfattning om Guds nåd i NT så skall vi minnas vad Paulus skrev till dom hednakristna i Rom. Vi läser från Romarbrevet 11:16-24:

  • ”Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd.”
- Här ser vi samma sak som det Gud sa till Abraham, att om man i högmod förhäver dig över dom äkta grenarna, då skall Gud hugga bort den personen. Det innebär att man kan hamna utanför Guds gemenskap och välsignelse. Det kan också leda till en alldeles särskild förblindelse som kan dra i väg med en till något mycket otrevligt i ändens tid som skall titta på nu.

forts...
Öppna profilen till Ljus och Salt
Här kan ni läsa mera (hela texten ovan): http://media.bibelfokus.se/docs/israel_judarna_1.html
Öppna profilen till Ljus och Salt
Läs denna, om ni är intresserade av ämnet. En avhandling av en kristen:

"KRISTEN SIONISM - Myt som religiöst och politiskt verktyg"
 
Lite av innehållet: 
- Dispensationalismens framväxt och särdrag
- Kopplingen till kristen sionism
- Kan kristen sionism betraktas som extremism?
- Nationalismen - en mytens grogrund
- De extrema tendenserna

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:519086/FULLTEXT01.pdf
Öppna profilen till Ljus och Salt
"KRISTEN SIONISM - en irrlära med dödliga konsekvenser?"

https://helapingsten.com/2009/12/15/kristen-sionism-en-irrlara-med-dodliga-konsekvenser/
Öppna profilen till Ljus och Salt
Öppna profilen till larsa
   Judeen var Roms  besvärligaste och mest upproriska provins.   Pompeyus den store besegrade Judeen år 63 F.kr. men den judisk/hasmoneiske Kungen lierade sig med  Parterna, dagens Persien.  Herodes med Romerska Legioner  erövrade Judeen igen år 36 f.kr.  Så fort Herodes är död år 1 f.kr utbryter ett nytt uppror som Quinctilius Varus med fyra legioner slår ned.  7 år senare startar Judas Gallileren ett skatteuppror som också det slås ned.  År 66 inträffar det största upproret som slutar 4 år senare med att Titus förstör Templet och Jerusalem raseras, men  65 år senare, år 135 sker ännu ett 3 årigt uppror lett av Bar Kochba "stjärnans son"  som slås i bitar av Kejsar Hadrianus. Därefter förbjuds judarna att leva i Israels land och tvingas i landsflykt.  
  Det är mot denna bakgrund som vi måste förstå Kyrkofädernas motvilja mot det Judiska folket. och varför Kyrkan raderade alla kopplingar de kunde till det judiska. Och varför ersättningsteologin uppstod.  Efter år 135 var Judarna slavar och flyktingar som hade förlorat sitt land och tvingades leva som flyktingar runt de romerska imperiet.  kortsagt så var de i samma situation som de fem miljoner Syrier som idag flytt från Syrien.
  Det är förstås också förklaringen på varför den Jude-kristna kyrkan försvann efter hand.
Efter dessa 200 år av konflikt med de romerska Imperiet upphörde Israel att finnas som nation och blev ett folk på flykt. 
  Antisemitism  oavsett om den riktar sig mot den Judiska Religonen, eller som hets mot folkgrupp, eller som Bojkott av Israel ,  är alla symptom från denna 1900 år långa period då ett folk utan land vandrat från ett land till ett annat för att hitta någonstans att bo där de kan leva i ro.
   Jag var volontär i Israel i slutet på 70-talet.  Vi brukade skratta åt de här turisterna som åkte luftkonditionerad Buss  mellan de heliga platserna på sin pilgrimsfärd, för de såg ju inte det verkliga Israel, de bara bekräftade sin romantiska dröm om det heliga landet. Svenska Frikyrkorna är drabbade av denna romantiska dröm.  Men det som nuvarande Socialdemokratiska regeringen gör och betalar 800 miljoner SEK till PLO och HAMAS varje år, är klart felaktigt. 
Öppna profilen till Ljus och Salt
Ja, det är klart att det är felaktigt..men är en Israelisk ockupation rättfärdig?
I FN röstades det till deras fördel men efteråt klagade länder på att USA utpressat dem ekonomiskt till det. En av lluminatis högsta sionister, Rothschild, är också inblandad i landets "bildande". Han och andra ledare har byggt ett frimurartempel i Jerusalem. 

Att judarna skingrades..kan många se som bibliskt. Att de "fick" landet på det sättet de gjorde..ser man tydligen också som bibliskt.
Jag ser det inte bibliskt, eftersom jag inte ser Guds handlande i det hela. Inte i bibeltexterna heller.

Guds folk, sitt älskade heliga folk, är judarna som följde honom, som fick lagen och profeterna och Messias. Judarna är fortfarande älskade och efterlängtade av Gud, och jag tror att han inget hellre vill än att se sitt folk omvändas tillbaka till Honom. Det ser man i Skriften. Han håller alltid sina löften till fäderna, men de måste vilja vända om också. Precis som alla vi andra.
Jag är i och för sig också av judisk släkt, så jag hör till båda leden. Ändå ser jag en sionistisk rörelse som jag känner obehag inför..en fanatisk rörelse där kristna ska tvingas välsigna staten och folket praktiskt, ekonomiskt, politiskt och andligt..annars blir man rasist, antisemit och "mister Guds välsignelser" över sitt liv..

Vi får välsignelserna igenom Kristus. Vi får inga förbannelser i Kristus. 
Det blir en politisk och religiös propaganda och jag kan inte se Gud i detta..
Visar sida 1 av 31 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista