Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Diverse saker >> Debatt


Anonym

Definition på tro respektive grundläggande kristna värderingar m m

Hej  Ja, som syns just nu har jag ställ frågan via megafonen. Men iaf, jag blir lite förvirrad/fundersam över följande:
Hur tänker man när man definierar "grundläggande kristna värderingar  Troende?
Långvarigt förhållande  Partner?.. 
Är det solklart för alla er andra eller hur tänker ni? 
Anonym
Hej  Ja, som syns just nu har jag ställ frågan via megafonen. Men iaf, jag blir lite förvirrad/fundersam över följande:
Hur tänker man när man definierar "grundläggande kristna värderingar  Troende?
Långvarigt förhållande  Partner?.. 
Är det solklart för alla er andra eller hur tänker ni? 

Det här menas ju inte per definition utan måste tlkas utåfrån sajtskaparnas perspektiv och tolkning av begreppen. Generellt ligger väl skillnaden i att en troende är det i den meningen att denne har en personlig relation till Gud där vardagen styrs/influeras av en tro på gud som genomsyrar livet, medan kristna värderingar mer handlar om efterleva det som traditionellt betecknar kristna värderingar som att vara snäll, god, generös... Mrn sedan är det mycket upp till var och en vad man lägger i dessa begrepp. Det blir en tolkningsfråga. Oavsett är det nog endast meingen att ge en någorlunda om fattning om vilken inriktning personen har i livet. Sedan måste man genom dialog, på olika sätt komma fram til hur överens man är och hur lika eller olika man ser på saker.
Anonym
Tänker inte speciellt mycket 
Rätt så diffusa attribut,  man får se efter vidare beskrivning i personens profil
Anonym
Om det finns en ruta med "en långsiktig relation" och en med "en partner", betyder då "en partner" att den relationen är kortare och tillfälligare?
Det är väl samma sak annars. Livspartner, tolkar jag det, som kristen. 
Anonym
"grundläggande kristna värderingar" =  ej aktiv medlem i Kyrka

"troende"                                            =  Personlig Kristen tro, ev. medlem i Kyrka

Långvarigt förhållande                        = Giftemål

Partner                                                 = Låter lite diffust, sambo kanske ?       

                            
Anonym
 kristna värderingar kan knappast vara något vettigare än tio Guds bud, eller som Jesus Kristus sammanfattade Guds Lag:

Markeusevangeliet 12
^27 Han är en Gud icke för döda, utan för levande. I faren mycket vilse.»
^28 Då trädde en av de skriftlärde fram, en som hade hört deras ordskifte och förstått att han hade svarat dem väl. Denne frågade honom: »Vilket är det förnämsta av alla buden?»
^29 Jesus svarade: »Det förnämsta är detta: 'Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.
^30 Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.'
^31 Därnäst kommer detta: 'Du skall älska din nästa såsom dig själv.' Intet annat bud är större än dessa.»
^32 Då svarade den skriftlärde honom: »Mästare, du har i sanning rätt i vad du säger, att han är en, och att ingen annan är än han.
^33 Och att älska honom av allt sitt hjärta och av allt sitt förstånd och av all sin kraft och att älska sin nästa såsom sig själv, det är 'förmer än alla brännoffer och slaktoffer'.»
^34 Då nu Jesus märkte att han hade svarat förståndigt, sade han till honom: »Du är icke långt ifrån Guds rike.» Sedan dristade sig ingen att vidare ställa någon fråga på honom.

sen har jag hittat att Jesus Kristus sagt detta:

I ask souls to live without sin in them – and this is possible.  Our Blessed Mother was conceived without original sin, but that is different: for all souls have the Ten Commandments written on their hearts; and I am the Word written on hers.  These Ten Commandments were given, to every individual, so that they may know the difference between good and evil – so that when My People make ‘choices’, they know what ‘team’, they are on.  For there is either ‘for Me or ‘against Me’.  There is nothing in between.

https://testimonyofthetwowitnesses.com/120316.php

For there will ‘come a time’, when I will ‘start over’ again; but man will have learned by then, to overcome sin, by living, the Commandments, in their hearts – not just ‘on the outside’.

https://www.testimonyofthetwowitnesses.com/121002.php


You also have My Ten Commandments on your wall in your chapel. These laws of Mine are all about love of God and love of neighbor. They are always a good framework when you prepare to come to Confession. I gave these Commandments to Moses, but they are meant for everyone to follow, as in the Bible reading today. http://www.johnleary.com/index.php/2018/03/07/sunday-march-4-2018/Anonym
The reason I gave the Ten Commandments was to show men where their hearts stand.
 If your heart has been transformed by My Spirit you will have very little probl
em keeping them. You will make mistakes along your way but if you stay in a humble state of repentance and ask for forgiveness, I will always cover your sins with My shed blood. If My Spirit has not touched your heart, you will not be able to keep any of My commandments. The first two commandments summarize all the rest. Love the Lord your God with all of your heart, mind, soul and strength, also love your neighbor as yourself.

http://holyspiritwind.blogspot.se/2017/05/


If you Love Me, you are going to read the Bible. You are going to pray. You are going to point your nose toward Heaven. For if you do not do what I have told you, My Hand is going to hit you with the Force of the Holy Spirit.  http://prophecy.org.il/1467-prophecy/

  http://www.tlig.org/sv/messages/550/


“It is mankind’s indifference as to what is good and what is evil in My sight, t
hat is drawing him off the path of salvation. I speak here* to awaken man’s resp
onsibility towards knowing Me, loving Me and pleasing Me. No one is judged accor
ding to the most popular moral standards, but according to My Commandments. Ther
efore, do not seek to please man, but to please Me, first and foremost.”

https://maryrefugeofholylove.com/2017/09/24/god-the-father-it-is-mankinds-indiff
erence-as-to-what-is-good-and-what-is-evil-in-my-sight-that-is-drawing-him-off-t
he-path-of-salvation/

[HG 1.1.4] Tell those who seek Me: I am the true 'everywhere' and 'nowhere'. I a
m everywhere where people love Me and keep My commandments and nowhere where I a
m only praised and worshipped. For is not love more than prayer and the keeping
of the commandments more than worship? Verily, verily, I say to you: He who love
s Me worships Me in spirit, and he who keeps My commandments is the one who trul
y reveres Me. But only he who loves Me can keep My commandments, and the one who
 loves Me has only one commandment - that he love Me and My living Word which is
 the true everlasting life. www.jakob-lorber.cc/index.php?s=HG+1.1&l=en&b=