Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
smålänning i norr
smålänning i norr säger: Ords12:11Den som odlar sin mark får bröd så det räcker, den som jagar efter tomhet* saknar vett.
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Ljus och salt

Är Jesus Gud?

Hela Bibeln vittnar om att Jesus är Gud


Det finns många som inte tror att Jesus är Gud, utan en vanlig människa (dock smord av Gud för speciell tjänst och kallad Guds son), en profet bara eller t.o.m. en ärkeängel.

Den här tråden kommer att visa underbara Bibelord från både GT och NT.  Alla dessa bibelställen visar i sig och tillsammans och genom helheten av Bibel att Jesus ÄR Gud. Man kan alltså få en övertygande tro, en stark förvissning om att Jesus är Gud, vilandes på vad Bibeln och Jesus själv vittnar om.

Från första till sista kapitlet i Bibeln visas en treenighet mellan Fadern, Sonen och den Helige Ande samt att Jesus Kristus är Gud. En treenighet är just detta: en enhet dem emellan.

 Jesus är 100% människa och 100% Gud. Övernaturligt? Ja! Herren är ju själv övernaturlig och allsmäktig.

"...och från dem kom Kristus efter köttet. Han som är över alllting, Gud, välsignad i evighet." Rom. 9:5


"...och att vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet." Tit. 2:13

Visar sida 1 av 38 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Ljus och salt

Jesus har makt att förlåta synder och frälsa, och det visar att Jesus är Gud. Fadern och Sonen är ett, de är av samma väsen, därför gör de samma saker, de har samma makt, samma auktoritet att ge evigt liv.

Matt. 1:21-23:
 ”Och hon ska föda en Son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. (Jesus betyder ”Herrens frälsning”)
Och allt detta hände för att det skulle uppfyllas som herren hade sagt genom profeten (Je. 7:14), som sa: Se, Jungfrun ska bli havande och föda en Son, och de ska ge honom namnet Emmanuel, vilket betyder: Gud med oss.”

Ps. 130:7-8:
”Hoppas på HERREN, Israel, ty hos HERREN finns nåd, full lösepenning finns hos honom. Det är han som skall friköpa Israel från alla dess missgärningar.”

Jes. 43:25:
”Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihåg.”

Hos. 13:4:

”Jag är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag.”
Öppna profilen till Ljus och salt

Mark. 2:6-7:
”Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: ”Varför talar han på det sättet? Han hädar! Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud.”

Apg. 4:11-12:
”Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen.”

Joh. 5:19:
”Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.”

Joh. 5:21:
”Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill.”

Joh. 10:37-38: ”Om jag inte gör min Faders gärningar, så tro mig inte. Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.”
Öppna profilen till Ljus och salt

Joh. 14:6:
Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni hade känt mig, så hade ni också känt min Fader. Från och med nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa till honom: Herre, låt oss få se Fadern, så är det nog för oss. Jesus sa till honom: Så lång tid har jag varit hos er, och du känner mig inte, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern, så hur kan du då säga: Låt oss få se Fadern? Tror du inte att jag är i fadern och Fadern i mig? Orden som jag talar är inte av mig själv. Men Fadern som bor i mig, han gör gärningarna.”

14:16:
”Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare, för att han ska vara hos er för alltid, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, eftersom den inte ser honom och inte känner honom. Men ni känner honom, eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er.”

Joh. 14:23:
”Jesus svarade och sa till honom: Om någon älskar mig, så håller han mitt ord. Och min Fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom.”

2 Kor. 5:19:

”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.”
Öppna profilen till Ljus och salt

Kol. 2:8-9:
”Se till att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, efter människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus. För i honom bor Gudomens hela fullhet kroppsligen, och i honom är ni fullkomliga, i honom som är huvudet över alla furstar och väldigheter.”

1 Joh. 4:2:
”Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus ÄR Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud.”

 

 

Joh. 10:27-28:
”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern är ett.”

Jes. 9:6:

”Ty ett barn blir oss förr, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är Under, Rädgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.”
Öppna profilen till Ljus och salt

Mika 5:2-3:
”…från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött.”

Joh. 8:58:
”Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.”

Fil. 2:5-7:

”Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa.”


fortsättning följer... :-)
Öppna profilen till Ljus och salt

1 Tim. 3:16:
”Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trodd i världen och upptagen i härligheten.”

1 Joh. 5:20:
”Och vi vet att Guds Son har kommit och har gett oss förstånd, så att vi kan känna den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.”

Joh. 1:1-3:
”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Den samme var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till.”

Joh. 1:18:
”Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde Sonen, som är vid Faderns bröst, han har förklarat honom.”

Rom. 9:5:

”Dem tillhör också fäderna, och från dem kom Kristus efter köttet. Han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen.”
Öppna profilen till Ljus och salt

Tit. 2:13:
”..och att vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet. Han som gav sig själv för oss, för att han skulle friköpa oss från all orättfärdighet och rena åt sig ett egendomsfolk..”

2 Petr. 1:1: ”..Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som har fått samma dyrbara tro som vi genom rättfärdigheten från Gud och vår Frälsare Jesus Kristus.”

Sak. 14:4,5: ”På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget..”, ”Då skall HERREN, min Gud, komma och alla hans heliga med dig.”

Sak. 14:9: ”HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är en och hans namn är ett.”

 
Öppna profilen till Ljus och salt

  Det är Jesus i GT!

Luk. 24:27: ”Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.”

Joh. 5:46: ”Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit.”

1 Kor. 10:4: ”Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 
Öppna profilen till Ljus och salt

Guds rike är Sonens rike. Guds blod är Sonens blod. Båda är Skaparen.

Hebr. 1:8-9: ”Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.”

Kol. 1:13-20: ”Han som har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom har vi förlossningen genom hans blod, syndernas förlåtelse. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd framför allt skapat. För genom honom skapades allt det som är i himlarna och det som är på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner eller herradömen eller furstedömen eller väldigheter. Allt är skapat genom och till honom. Och han är före allting, och allt består genom honom. och han är huvudet för kroppen, församlingen. Han är begynnelse, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. ty det har behagat Fadern att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han har skapat frid genom blodet på hans kors – genom honom, vare sig det som är på jorden eller det som är i himlarna.”

Jes. 44:24: ”Så säger HERREN, din återlösare, han som format dig alltifrån moderlivet: Jag, HERREN, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig?”

Apg. 20:28: ”Ge därför akt på er själva och på hela den hjord som den Helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.”

Sak. 12:10: ”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. ”
Öppna profilen till Ljus och salt

Sak. 11:10-13: ”Så tog jag min stav Nåd och bröt sönder den för att upplösa det förbund som jag hade slutit med alla folk. Så upplöstes det på den dagen, och de olyckliga fåren som gav akt på mig förstod att detta var HERRENS ord. Och jag sade till dem: ”Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. Och HERREN sade till mig: ”Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.”

Matt. 26:15: ”Vad vill ni ge mig, för att jag ska utlämna honom åt er? Då räknade de upp trettio silvermynt åt honom.”

Matt. 27:5,7: ”Då kastade han silvermynten i templet och gav sig av.”, ”När de hade hållit råd, köpte de för dem Krukmakarens åker till begravningsplats för främlingar.”

 
Visar sida 1 av 38 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista