Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till huldah

Fred på jorden!

Är det möjligt? Själv tror jag inte på människans förmåga att klara det. Det krävs en värdsregering som gör slut på alla krig. Så här säger Gud i Mika 4:
"Men det skall ske i de sista dagarna, att Jehovás hus' berg skall vara ställt uppå bergens topp, och det skall vara upphöjt över högarna, och till det skola folken strömma.
Och många folkslag skola gå och säga: 'Kommen och låtom oss stiga upp till Jehovás berg och till Jakobs Guds hus, att han må lära oss sina vägar, att vi må vandra på hans stigar.' Ty från Sion skall läran utgå och Jehovás ord från Jerusalem.
Och han skall döma mellan många folk och visa tillrätta mäktiga folkslag ända i fjärran; och de skola smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folkslag skall icke lyfta svärd mot folkslag, och de skola icke mera lära krig, utan sitta envar under sitt vinträd och under sitt fikonträd, och ingen finnes, som förskräcker; ty härskarors Jehovás mun har talat." Helge Åkesons övers.
Vad tror ni? Får vi uppleva fred, här på jorden? Hur?
Visar sida 1 av 50 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till huldah
"Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra." Upp 6:1 visar att Jesus kommer att segra! Han är fredsfursten som Gud insatt till att ge oss fred på jorden!
Öppna profilen till huldah
"Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra." Upp 6:1 visar att Jesus kommer att segra! Han är fredsfursten som Gud insatt till att ge oss fred på jorden!

Varför skulle Jesus ha kommit till vårt jordklot om inte för att rädda oss från undergång o död?
Öppna profilen till huldah
Kungen i fredsriket, den efterlängtade Messias skulle födas i Davids släktlinje. Sakarja förutsade: "...Se, din konung kommer till dig, rättfärdig, ja, han är segerrik och fridsam, ridande på en åsna, på en fåle, åsninnans fåle.
...jag skall utrota vagnarna... stridbågarna skola sönderbrytas, och han skall tala frid till folkslagen. Och hans herradöme skall vara från hav till hav och från floden intill jordens ändar." Sak 9:9, 10
Anonym
"Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer."

"Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." Han sade också till mig: "Det har skett. Jag är A och O, Begynnelsen och Änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son."

Upp. 21:1, 5-7
Öppna profilen till AllanE
Ja, det är sant. Innan Jesus kommer tillbaka blir det inte fred på jorden.

Sedan skall här vara fred i tusen år.

Vad tusen år innebär i det här sammanhanget framgår inte riktigt klart.
(För Gud är en dag som tusen år och tusen år som en dag.)
Det måsta iallafall röra sig om minst många hundra vanliga mänskliga år.Jag tror att det här är en förberedelse inför domen.

Ingen skall kunna säga vid domen att fred, rättvisa och frihet från ondska är omöjliga, vilket skulle ha gjort Gud orättvis (orättfärdig) om Han kräver av människorna något som är omöjligt.

Genom tusenårsriket visar Han att en sådan värld är möjlig.

Hälsningar

Allan
Anonym
Jag finner inga bibliska belägg för ett tusenårsrike. Jag tror att det är inläst mellan raderna. Tolkningen hör till darbyismen, som endast är ca 200 år gammal. 
Att Satan efter ett fridsrike, med en närvarande Kristus och förhärligade kristna , skulle samla ihop en oräknerlig skara människor till strid mot Kristus och alla kristna..anser jag som osannolik. 
Så blir tolkningen, men det finns fler tolkningar än den absoluta bokstavliga. Den går inte ihop med vad Jesus säger i evangelierna. Uppenbarelseboken är en bok full av symbolik.
Öppna profilen till AllanE
Jag finner inga bibliska belägg för ett tusenårsrike. Jag tror att det är inläst mellan raderna. Tolkningen hör till darbyismen, som endast är ca 200 år gammal. 
Att Satan efter ett fridsrike, med en närvarande Kristus och förhärligade kristna , skulle samla ihop en oräknerlig skara människor till strid mot Kristus och alla kristna..anser jag som osannolik. 
Så blir tolkningen, men det finns fler tolkningar än den absoluta bokstavliga. Den går inte ihop med vad Jesus säger i evangelierna. Uppenbarelseboken är en bok full av symbolik.


Det är inte inläst mellan raderna. Så här står det i klartext: 
Upp 20:1-7
Och jag såg en ängel komma ner från himlen...han grep draken,...som är djävulen...och kastade ner honom i avgrunden...och låste...för att han inte skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått...Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd...De fick liv igen...De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen...de skall...vara kungar med honom i tusen år. När de tusen åren har gått skall Satan släppas lös...

Detta är inte att läsa mellan raderna för att se "tusen år". Tre gånger nämns just "tusen år" på de här raderna, inte alls mellan dem.

Förekomsten av tusenårsriket strider inte på något sätt mot vad Jesus säger i evangelierna.
Inte heller mot något i GT's profetior.
Även där nämns tusenårriket, t.ex. i Jes 65:19-25
Jag skall jubla över Jerusalem...Där skall inte mer höras gråt och klagan, där skall aldrig mer ske att spädbarn dör eller att gamla inte får leva sin tid ut. Den dör ung som dör hundraårig...Alla i mitt folk skall bli gamla som träden...Vargen och lammet betar tillsammans...Ingenstans på mitt heliga berg sker något ont eller vrångt, säger Herren.

Träden blir många hundra år gamla. Här talas inte om 120 år eller så, utan om ett återställande av livslängden hos de första människorna, alltså 500 - 1000 år.

Hur gammal tolkningen är spelar ingen roll. Det väsentliga är vad Bibeln säger. Och Johannes uppenbarelse är minst 1900 år gammal. Men, som sagt, åldern är irrelevant.

Hälsningar

Allan
        
Öppna profilen till ferguson
Jag finner inga bibliska belägg för ett tusenårsrike. Jag tror att det är inläst mellan raderna. Tolkningen hör till darbyismen, som endast är ca 200 år gammal. 
Att Satan efter ett fridsrike, med en närvarande Kristus och förhärligade kristna , skulle samla ihop en oräknerlig skara människor till strid mot Kristus och alla kristna..anser jag som osannolik. 
Så blir tolkningen, men det finns fler tolkningar än den absoluta bokstavliga. Den går inte ihop med vad Jesus säger i evangelierna. Uppenbarelseboken är en bok full av symbolik.Ja det finns symboler i i Uppbarelseboken. Men på samma sätt som stopptecknet är en symbol så är det med biblsika symboler de är inte för att missförstås utan för att visa en sanning. Stannar du inte för ett stoptecken kan det sluta illa lika är det med biblsika symboler, de har bara en tolkning som är sann.


Att du inte kan eller vill se se tusenårsriket är trist för dig, det riket ingår och hör till vår kristna tros fullbordan. Vi ska vara där och regera med Herren för där han är är vi för alltid
Anonym
Allan....jag ska förklara hur jag menar.

Ja, det väsentliga är vad Bibeln säger, men tolkningarna av vad den säger går sannerligen isär, det ser vi i detta forum hela tiden.
Uppenbarelseboken är en bok som från första till sista kapitel är skriven i symbolform, med målande syner och symbolspråk och en ständigt återkommande talsymbolik. Man kan göra långa listor med just talsymboliken.

Du menar att ett tusenårsrike kommer, eftersom det står "tusen år" tre gånger. Talet tusen används i hela Bibeln inte mindre än 413 gånger, alla gångerna som ett symboliskt tal.
Talet står för ett enormt antal, någonting fullständigt, stort och uppfyllt. Likadant med talet tio tusen, som förekommer 19 gånger som talsymbolik, och betyder samma sak. Ofta står dessa tal i kombination med varandra, som att förstärka att antalet är ännu mer fulländat och stort. 

Det är i profeterna man läser in tusenårsriket mellan raderna, fast det inte nämns en enda gång. Profeterna är skrivna delvis i ett rikt symbolspråk och med målande bilder, även de. 
Den bok som mest liknar Uppenbarelseboken är Daniels bok. Daniel får syner som han inte förstår, utan dessa behöver uttydning av en ängel. Hade han kunnat tolka synerna och talsymboliken bokstavligt?
Synerna i Uppenbarelseboken är väldigt lika Daniels syner. Kan vi tolka alla dessa boktavligt? 
Vem avgör vilka som ska väljas ut och bli bokstavliga och vilka som ska förbli symboler?
Det måste vara Bibeln själv. Inte människor. 

Tusenårsriket blir en ologisk verklighet, i jämförelse med resten av Bibeln. Den bekräftas inte i evangelierna, inte i apostlagärningarna, inte i breven.
Tidsordningen i Uppenbarelseboken, kronologin, kan inte heller läsas i följd. Det gäller också ofta profeterna.
Uppenbarelseboken är repetativ. Inte mindre än 6 gånger förekommer en kosmisk total katastrof följd av domens dag. Jag har en lista med Uppenbarelsebokens händelser systematiskt uppstaplade. 
Profeterna är också repetativa. Vi tar Jesaja som exempel. Om och om igen visas Herrens dag, domens dag. Om och om igen visas räddningen, Telningens och Frälsarens födelse, makt och frälsning för alla. Om och om igen visas hur världen blir för evigt, en värld befriad från ondska och orättfärdighet för evig tid. 

forts...
Anonym
Ingenstans i GT eller NT finns bekräftat att ett tillfälligt rike, med frid och totalt utan ondska, ska föregå att Satan ska samla ihop och lyckas övertala en oräknerlig skara människor att strida med honom mot Kristus, och detta INNAN domens dag. Tvärtom, det emotsägs av Jesus i evangeliet. 
När Jesus berättar om tecknen på hans återkomst och tidsålderns slut (Matt. 24-25), så räknar han upp detta i ordning: först början på födslovåndorna, sedan en historisk fruktansvärd vedermöda, sedan kommer Människosonen på himlens skyar med makt och stor härlighet, hans utvalda samlas från hela världen, sedan kommer domens dag då han "skiljer den ene från den andre", och till slut finns det eviga riket kvar "som gjorts i ordning åt er från världens början". 
"Och dessa ska då gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv." (Matt. 25:46)

Det finns inget tusenårsrike att klämma in där. 
I den darbyistiska tolkningen så är domens dag EFTER tusenårsriket. Det finns inte ett enda bibelställe som bekräftar det. Förutom några rader i en bok full av symbolbilder och talsymbolik.
Visar sida 1 av 50 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista