Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpoddens Lillajulfest
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Bönegrupp >> Debatt


Öppna profilen till Vingen

Böneämne.

Detta har hänt: Ansökan om böneutrop i Växjö
Sedan stiftelsen Växjös muslimer i mitten av februari lämnade in en ansökan om böneutrop i Växjö har diskussionerna varit många. Här kan du läsa om vad som hittills har hänt i frågan och vilka beslut som ska tas framåt.

12 februari

Stiftelsen Växjös muslimer ansöker i mitten av februari, hos polisen, om att få ha böneutrop en gång i veckan vid sin moské i Växjö.
Det blir många reaktioner i sociala medier – både positiva och negativa.
Biskopen i Växjö stift, Fredrik Modéus, välkomnar böneutrop och säger i sociala medier att ”det är naturligt att olika trosuppfattningar lever sida vid sida med varandra”.
14 februari

Biskopen får både positiva och negativa reaktioner på sitt uttalande. Men efter många hatiska kommentarer väljer han att plocka bort sitt inlägg.
20 februari

Kommunalrådet Anna Tenje (M) ber stiftelsen Växjös muslimer att dra tillbaka sin ansökan om böneutrop. Hon motiverar sitt ställningstagande med att böneutrop kan leda till ökad polarisering i samhället.
Frågan blir ett arbetsmiljöproblem hos Växjö kommun. Frågan överförs till politikerna så att en enskild tjänsteman slipper handlägga ärendet.
22 februari

Amnesty International riktar hård kritik mot kommunalrådet Anna Tenje (M) för hennes uttalande om att ansökan borde dras tillbaka. Amnestys jurist Johanna Westeson säger att hon inte kan bedöma huruvida böneutrop ska tillåtas här men att det måste göras en prövning av ansökan.
1 mars

P4 Kronoberg rapporterar att det redan tidigare har skett böneutrop i Växjö utan tillstånd. Polisen säger att de kommer att upprätta en polisanmälan.
Visar sida 1 av 4 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Vingen
...forts.

Detta händer senare i mars

Den 27 mars ska miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö ta upp frågan.
Efter det kommer polisen att ta ett beslut om de ska ge tillstånd för böneutrop eller inte.


fortsättning följer.
Öppna profilen till Vingen
Böneutropet kallas för ”Adhan” på arabiska och betyder ”information, pålysning”. Böneutropet kom till av i huvudsak två anledningar.

Böneutropet ska påminna människor om när det var dags att be. På den tiden fanns inga klockor med alarm. När den muslimska befolkningen ökade i antal så fanns ett verkligt behov av att påminna människor om de olika bönetiderna. Men det behovet existerar knappt i dag eftersom vi har armbandsur, klockor på väggar, och i våra mobiltelefoner.

Böneutropet ska proklamera islam över en stad.
Denna innebörd i böneutropet återfinns i kommentaren till ”Umdat Al-Ahkam” som är en av de viktigaste böckerna för islamisk juridik (fiqh).
I den kan vi läsa under kapitlet för böneutrop ”Adhan”.
Jag citerar: ”Adhan är en mycket viktig ritual i religionsutövningen av islam, man kan likna det vid den muslimska flaggan och utropet visar att folket i staden är muslimer. Det är också viktigt för proklamationen av Allahs ord och på så sätt manifestera Allahs religion (islam).
Böneutropet inleds med ”takbir” genom att proklamera ”Allaho akbar” för att visa att Allah är den störste och att allting och alla, utom Allah i islam, ska böja sig. Det islamiska vittnesbördet är den andra satsen i böneutropet (Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud). Detta bekräftar islam och proklamerar det (islam) över landet.”

forts.
Öppna profilen till Vingen
forts......

Detta bekräftas även av vad Koranen säger om profeten Muhammeds uppdrag i surah 9:33 (Surat Al-Tawbah): ”Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och att förkunna den sanna tron som skall föras till seger över all form av gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida.”

Här följer en direkt översättning av böneutropet:

Allah är störst. Allah är störst.

Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah.

Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.

Kom till bön. Kom till bön.

Kom till framgång. Kom till framgång

Allah är störst. Allah är störst.

Det finns ingen gud utom Allah.

Det finns olika villkor för hur böneutropet ska utföras:

Böneutropet ska utföras av en man som har vacker röst. Kvinnor är inte tillåtna att höja sina röster eftersom en kvinnas röst skulle kunna innebära en frestelse för män (A''oura på arabiska).

Böneutropet ska utföras med hög röst. Det finns löfte om en belöning från Allah för en hög röst som når så långt som möjligt.
Öppna profilen till Vingen
Böneutrop över en stad lägger bekännelsen över hela staden, dvs. ett tillstånd att sprida islams ande över vårt land. Ansökan gäller en dag i veckan, men vid ett svenskt tillstånd följer mest sannolikt den naturliga utökningen, dvs flera ggr om dagen.


Bed att så icke sker !!
Anonym
Förlåt, men vilken icke-fråga i dagens Sverige :)


"Bidra till ökad polarisering" ha ha ha. Hur ökar du polariseringen i ett samhälle som är fullständigt polariserat?


Om en farbror skriker i ett torn X antal gånger om dagen eller ej är helt oviktigt. Istället för att ägna sig åt trams borde politiker lösa problemet (det är inte svårlöst, bara svårt att genomföra), men så kommer inte att ske. Istället kommer vi väl att få se samma gamla svarta gäng svamla vidare om oviktigheter som folk går på, samtidigt som de fortsätter stjäla av folket. "Intet nytt under solen", som predikaren sa.

Sverige är i ett uselt andligt skick, och bönerop kommer inte att göra det bättre eller sämre. 
Anonym
Svenskarna vill/ville ha mångkultur. Den stora majoriteten har stöttat mångkultur i handling. Vem är jag då att be om att de inte ska få mångkultur. Detta ÄR mångkultur.


Vad ska jag be om Vingen, egentligen? Ska jag be om att politiker tar "rätt" beslut (dvs gör som jag tycker)?


Nej, jag ber till Gud att svenskarna snart vaknar på riktigt.
Öppna profilen till Vingen
Svenskarna vill/ville ha mångkultur. Den stora majoriteten har stöttat mångkultur i handling. Vem är jag då att be om att de inte ska få mångkultur. Detta ÄR mångkultur.


Vad ska jag be om Vingen, egentligen? Ska jag be om att politiker tar "rätt" beslut (dvs gör som jag tycker)?


Nej, jag ber till Gud att svenskarna snart vaknar på riktigt.Vi talar om andevärlden, om makter som kan överordna sig människan .. men inte Gud.
Gud vill ha våra böner, Han vill se vår önskan att alltid tillhöra Honom, därför .. när en annan gud vill proklamera sin makt över våra städer och vårt land; visa vem du tillhör.
Prata med Gud om läget, och bed att Hans vilja alltid skall ske. 
Anonym

Vi talar om andevärlden, om makter som kan överordna sig människan .. men inte Gud.
Gud vill ha våra böner, Han vill se vår önskan att alltid tillhöra Honom, därför .. när en annan gud vill proklamera sin makt över våra städer och vårt land; visa vem du tillhör.
Prata med Gud om läget, och bed att Hans vilja alltid skall ske. Jag har talat med Herren om detta, eller snarare har Han talat till mig om det. Inte så att jag säger att Han därför måste kalla dig till exakt samma saker som mig.
Anonym
Vingen... Herren har vunnit seger över världen, Han har verkligen vunnit seger.


Nu handlar det bara om ifall individen tar emot eller ej. Tillhör individen segraren eller världen... Han har vunnit.
Anonym
"Vakna på riktigt", med det menar jag döpas och därmed se sig själva och världen för vad de är. 
Visar sida 1 av 4 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista