Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
smålänning i norr
smålänning i norr säger: http://bibelfokus.se/vem_Skall_jag_gifta_mig_med undervisning av Sven Reichmann
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

NEW AGE - en andlig folkrörelse, ända in i kyrkorna

Detta är högaktuellt, och ett jättebrett ämne. 
New Age har tagit sig in i kyrkorna och kristenheten. Och jag vill visa vad New Age är för rörelse, vad den kommer ifrån, vad det handlar om och vad som ingår i den. 

Det här är jätteviktigt! Över 80% av Sveriges befolkning kommer i kontakt med New Age på olika sätt. Det finns i skolorna, inom sjukvården, på arbetsplatserna, i träningslokalerna...överallt..
Det går snabbt, för nyandligheten ses som självklar, naturlig, ofarlig och utan behov av att kritiseras. 
Därför behövs det. 

Häng med, för jag kommer att dela massor av intressant och viktig info, och fördjupa i en del! 
Visar sida 1 av 74 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym
Helena Nilsson var kristen, men drogs in i New Age. Här är hennes vittnesbörd om tiden som New Age-are, hur och varför hon trodde på och praktiserade det, samt vägen fram till idag och inspelningen i kyrkan. 

Det är i 4 delar:

1. Vad är New Age? -   https://www.youtube.com/watch?v=x3tpsIRf8p4

2. Alternativmedicin och dess metoder -   https://www.youtube.com/watch?v=8tLeVa64AF8

3. Villfarelser och falska budskap -   https://www.youtube.com/watch?v=EMEaGcp5O9o

4. Andevärlden -   https://www.youtube.com/watch?v=A8zTtgMPQYY
Anonym

Wikipedia beskriver New Age.
New Age är en nutida religiös strömning, med anknytning till västerländsk kultur, men termen används även som samlingsbegrepp för flera nyandliga inriktningar. Ordet New Age syftar på den astrologiska ”Vattumannens tidsålder”, som varar åren 2000-4000.
Begreppet myntades 1932 av Alice Bailey, en utbrytare ur Teosofiska Samfundet.
Liksom Blavatskys teosofi inspirerades av flera österländska religioner och filosofier, inspireras även New Age av bl.a. hinduism, zoroastrianism, buddhism, traditionell kinesisk medicin, daoism, yoga, ayurveda och meditation. Även västerländska inspiationskällor existerar, då främst i form av astrologi (inkl. den österländska), samt förkristna europeiska religioner, särskilt  kelticismen. Kabbalan har alltid varit central.
Man kan säga att New Age har följande inspirationskällor: Religion (framför allt de österländska), mystik (framför allt i form av österländsk meditation och tillhörande teoretiska modeller), filosofi (både religiös och existentialistisk) och vetenskap (särskilt kvantfysik har inspirerat New Age men monumental är även betendevetenskap såsom psykologi, och då särskilt personlighets- och motivationspsykologi under paradigmen humanistisk och transpersonell psykologi).
En annan positiv inspirationskälla är ”positivt tänkande” som växte fram i USA under 1800-talet och som växte under 1900-talet genom populärpsykologiska böcker på temat självhjälp. Grundtanken med positivt tänkande är att individen skapar sin egen verklighet. Ursprungligen härstammade detta från ”New Thought-rörelsen” från förra sekelskiftets USA. Idag har denna fått ett stort genomslag med den s.k. ”Law of Attraction-teorin”.
New Age och de människor som influeras av dess tankesystem är ytterst heterogent (synkretistiskt), det finns inget sammanhängande och logiskt paradigm, som anammas av alla dess anhängare. Av anhängare ses oftast detta som en styrka. Emellertid tror de flesta som är nyandliga med New Age-inriktning på någon eller några av dessa saker: astrologi, själavandring och auror och astralkroppar.
Som allomfattande smörgåsbord inkluderas helt enkelt det mesta.

Inom New Age (med tillägg av mig):
Kanalisering, alternativmedicin, magi, healing, jordstrålning, asatro, ariosofi, mayansk mytologi, reinkarnation, schamanism, transendental meditation, homeopati, akupunktur, Feng Shui och currylinjer, astrologi och horoskop, kristallhealing, Kama-sutra, Tarotkort, sianser, medium, astralvandring, kundaliniyoga, chi-gong, energi-massage, mindfulness, auraanalys, eurytmi, deeksha (oneness), spirit-travelling, antroposofi, teosofi, ockultism m.m.  

 
Anonym

http://bibelfokus.se/newage_kyrkan

"Brobygge och dialog – eller integrering?

Den 8-9 november 2008 anordnade Brommadialogen, Kyrkan i Nacka centrum (Svenska Baptistsamfundet) samt Nacka församling (Svenska kyrkan) konferensen: Andlighet i en ny tidBland talarna finns flera kända företrädare för kristenheten och nyandligheten, bl.a. Martin Lönnebo, Bengt Wadensjö och Mette Sofie Moe. Under konferensen fick man prova på yoga, mindfulness, healing, auraanalys, deeksha, ayurveda, eurytmi, m.m. Där fanns även en utställning om Frälsarkransen.

Harry Månsus, Brommadialogens grundare, är en av eldsjälarna bakom dessa s.k. Brobygge-konferenser. Brommadialogen, Föreningen Kreaprenör, Mundekulla kurs-och retreatgård samt studieförbunden Bilda och Sensus är återkommande samarbetspartners. Även föreningarna SAMBA, Urkraft och Nya Tidens Barn, Betlehemskyrkan och Högsbo kyrka i Göteborg samt norska kyrkans verksamhet inom Emmaus, I Mesterens Lys, Norge och IKON-Danmark har medverkat. Brommadialogen samarbetar också regelbundet med Föreningen Brobygge & Dialog, som arrangerade konferensen  den19-20 september 2008 i Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan i Stockholm."

forts...

Anonym

"För många kan det vara förvånande att new age får så pass fritt och ogenerat utrymme i kristna församlingar som under konferensen Andlighet i en ny tid och konferensen Hel Människa, Hel Jord. Men detta är inget som skett helt plötsligt. Det är en noga planlagd strategi hos Föreningen Brobygge och & Dialog. Det som de flesta inte känner till är att Brobygge och & Dialog ingår i en världsvid internationell och interreligiös enhetsrörelse, Oneness, som till sitt väsen faktiskt är antikristen, enligt Bibelns definition. Oneness opererar genom att aktivera och förmedla andliga ”energier” som inte är Guds helige Ande. Det sker genom olika former för djupmeditation (kontemplation) med rötter i yoga och hinduism och Oneness blessing (= deeksha/diksha), dvs förmedling av ett ockult andedop genom handpåläggning. (Jfr:  Marie Ryd, en retreat i Indien via och programmet för Andlighet i en ny tid, där deeksha finns med!)

Dessa andliga upplevelser, som lätt förväxlas med biblisk pånyttfödelse och dop i den helige Ande, leder steg för steg för allt längre bort ifrån Jesus Kristus och klassisk kristendom. Konsekvensen blir en mystik teologi, som de facto är hinduism i kristen förpackning. Tydliga exempel på detta är de tre självbiografiska böcker som skrivits av styrelseledamoten och PR-ansvarig i Föreningen Brobygge & Dialog, Ingrid Krianon: Vi och alltet, Guds Närvaro i människan och Att upplysa jorden. I böckerna beskriver Krianon sin egen andliga utveckling från 1989 till 2005 genom frigöring av kundalinikraften och budskap från guider i andevärlden. Böckerna marknadsförs av det nyandliga förlaget Vattumannen och säljs på Brobyggets konferenser."
Anonym
Tack för en utmärkt tråd!


Med risk för att trampa någon på tårna: Ingenting kan misstas för pånyttfödelsen och Herrens ande (även om många tror det). Det säger jag så som tidigare inne i den karismatiska rörelsen.
Anonym

Människosynen är – liksom i övrig new age-litteratur – identisk med nyhinduismens och nybuddismens gnostiska uppfattning. Människan utgör ett mikrokosmos av universum. Hon har en gudomlig kärna, Självet, det högre Jaget, Kristusjaget, Atman eller Buddanaturen, som är identisk med det makrokosmiska ”Alltet”, ”Gud” eller Brahman. När människan blir medveten om sin gudomliga identitet och når gnosis, insikt, står Alltets energi och makt till hennes förfogande. Människan måste bara bli ”förlöst” från sin gamla världsbild, gudsbild och människosyn, illusionen av separation och mångfald, och inse att hon själv är Gud. Då kan hon aktivt bidra till att återställa den gudomliga kosmiska enheten, som också hon utgått ifrån. Till den gnostiska gudsbilden, beskriven av t ex Valentinos, hör nämligen föreställningen om en tvåkönad Gud som avspeglar sig  i en urspungligen androgyn, bisexuell, människa.

När människan kommer till insikt (gnosis) om sin egen gudomlighet blir hon en Ljusbärare, som får kontakt med andra upplysta både i andevärlden och här på jorden. Tillsammans skall de verka för en transformering av religion och mänsklighet genom en höjning av medvetandet till gudomlig nivå, vilket är Himlen.


Anonym

"Ingrid Krianon

Genom ett stort antal citat hämtade ur Ingrid Krianons sista bok i trilogin, Att upplysa jorden (2005), vill jag här ge en bild av den mystika religion som Krianon och nyandligheten representerar. Världsbilden, gudsbilden, människosynen och frälsnings- eller upplysningsvägen återkommer i new age, ockultism, teosofi, antroposofi och kontemplativ mystik. För att underlätta analysen har jag samlat exemplen under vissa rubriker. Jag markerar vissa nyckelord och uttryck i citaten med fet stil. Efter citaten följer mina sammanfattningar och kommentarer. Nu till citaten från boken Att upplysa jorden."

forts...

Anonym

     "Ingrid Krianon om kundalini och den gudomliga människan

Kundalini har ibland benämnts ”drakenergin”. I gamla legender jämställs drakenergin med kvinnans urkraft. (s 79).
Vi stiger i frekvens vid varje kundaliniexplosion, men detta är inget vi medvetet ska fokusera på. Det bara händer när själen är redo att ta ytterligare ett steg (s 79).
Kundalinikraften är universums grundläggande energi och styr i allt väsentligt ditt liv. Den frigör den innersta energin i din kropp på ett grandiost sättKundalinikraften är den universella energi som höjer ditt medvetande till oanade sfärer.
Kundalinikraftens utveckling är ett ”måste” för att utveckla de gryende mirakelgåvor som finns i din Ande 
(s 53). 
Under två veckor efter denna uppstigning såg jag helt klart genom materien och ”visste”allt. Jag kunde svara på de mest komplicerade frågor, även från områden där jag tidigare inte hade kunskap. Allt jag tittade på eller fokuserade på gav mig information utan att jag ställt någon medveten fråga. (s 78)
Den synliga sidan av människan är bara skalet. Kraften finns i Självet<
Anonym

"Denna kraft skall du använda till att bota, hela och lagra upp det ljus som du besitter(s 36-37).
Kontakta din egen inre kraft för då har du tillgång till Alltets energi(s 56).
Genom fokusering på att lösa upp det yttre Självets begränsningar når du denna kraftspiral snabbare! Integrera ditt yttre Själv med ditt högre Själv genom ljusaffirmationer! Dessa hjälper dig att acceptera den högre dimension du nu aktiverar. Ljusarbetarnas arbete är av universell natur – och blir det nya tankesätt som utvecklar människors sinne mot Kristusjaget. /--/
Hjärtat består inte bara av fyra kamrar, utan mitt i skärningslinjen finns en liten kammare till! I den kammaren ser du, om du går in där, först ett tomt rum, sedan kan du se en liten prick – mindre än en atom. Om du förstorar denna ser du Människan – Jaget – Gnistan – Livet! Du kan gå in och identifiera JAG ÄR
 (s.92)
Din Gud behöver daglig kontakt genom bön och meditation för att kunna leda dig./--/
Kraften i Gudsenergin JAG ÄR är helt neutral. Skapa ditt liv genom de tankar som följer dessa ord!
Säg: Jag ÄR allt som är gott och sant!
Säg: Jag ÄR------
Finn själv fler ljusaffirmationer som förändrar din idévärld, och därmed världen och mänskligheten! 
(s 53-54)"

forts...

Anonym

"Varje dag som du är bunden i bekymmer är en illusion. Du kan, om du vill, bli fullständigt förlöst från dessa! (s 36-37).
Jag Är, är lösningen på Självets högsta manifestation i människan. Inget är lättare än att frambringa dessa ljud – JAG ÄR – I AM. På alla språk – med alla de inbyggda KODERNA! (s 127).
-- genom Urnamnen – universella kodnamn för våra multidimensionella existenser i Unity.
Den förlösande kraften är ordet AOM. OM-AOM är ljudet som leder hem! 
(s 98).
Många är de hemliga recept som människor använt att frambringa kraften ur sitt innersta, men över allt detta är ordet i dess ursprungliga natur – bokstäverna – förenade till stavelser – förlängda till ord. (s 127).
Detta är lösningen i den ”moderna” tid som är nu. Att frambringa kraften genom toner som framkommer ur DEN INRE GUDENS MANIFESTATION AV SIG SJÄLV.(s 127).
VI ÄR DU – DU ÄR VI. VI ÄR GUDAR men GUD ÄR ETT. UR ETT UPPSTOD FÖRENINGEN TILL EN – DEN ENDE! Den ende som i modern tid kallas Fadern, men som i allt är förenad med Modern. Nu förenas de två, Fader – Moder, i det Universum som är en mänsklig kropp.(s 127).
-- kallas Himlen – men som är ett medvetandestadium som i dag ingen av mänsklig form och gestalt fullt ut kan förstå! (s 129).
Endast krävs av ljusarbetarna att gå före och plöja vägen. Därefter har alla varelser och väsen av mänsklig natur möjlighet att ingå i den här av Själar som höjt sina medvetanden till Guds Allra Heligaste, och kan kalla sig för Gud – spiralenergi av galaktiskt slag, och vävd tillsammans med alla andra som nått detta medvetandestadium, är den Högsta Närvaron av Gud! (s 130).

Vi har nått Ljus bortom Ljuset! Då har vi nått UNIVERSELLT MEDVETANDE. (S 131)."&
Visar sida 1 av 74 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista