Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
kristendate
kristendate säger: Vi önskar alla våra medlemmar en bra onsdag!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Roffe

JUBELÅR

I och med försoningsdagen i oktober 2016 så inleddes också ett nytt Jubelår. Varje Jubelår har under de senaste hundra åren betytt avgörande och viktiga händelser i judarnas historia. Jubelåret 1917 blev judarna lovade ett hemland och jubelåret 1967 blev Jerusalem befriat. Frågan är vad ska ske detta Jubelår.

Bibliskt Jubelår!
 2016, den 12 oktober, på försoningsdagen, startade ett bibliskt jubelår. Vad innebär det? Gud gav förordning om att vart 50:e år skulle vara ett jubelår. Då ska arvslotter återställas, slavar sättas fria, skulder avskrivas. Jubelåret skulle utropas och inledas på försoningsdagen, den dag då hela folkets skuld försonades. Särskilda jubelårsutropare stod för den uppgiften. Det blåstes i shofar över hela landet och utropades frihet

Varför just i år? Låt oss se på följande sekvens av år: 1867, 1917, 1967 och 2017. Det första vi ser är att intervallet är 50 år. Dessutom har varje år med löfteslandet att göra. 1867 uppmärksammades landet som ett ”Ödsligt land” av Mark Twain. 1917 utfärdades den s.k. Balfourdeklarationen om ett hemland för det judiska folket. 1967 blev Jerusalem befriat och även Västbanken (Judéen och Samarien) och Golan kom under Israels kontroll. Nu fortsätter jubelåret inför 2017 och ända till nästa Rosh Hashanah (nyår). Vår uppgift är att ropa ut ett befrielsens år! Vad har Gud i beredskap för Israel detta år?

3 Mos. 25:-


Visar sida 1 av 4 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till sus59
Hej. 
Jag  har  inte  uppmärksammat  detta  men från  och  med  NU tänkte  lyssna till,  observera  osv  vad  som  gäller. 
Undrar  om våra  nyheter  kommer  att  rapportera  om  det. 
Du  Roffe,  skall  ha  tack  för det. 

Hälsningar. 
Öppna profilen till Roffe
Det judiska året 5777 och hedningarnas år 2017
År 2016 inföll det judiska nyåret den 2 och 3 oktober. Det är en biblisk högtid, Basunklangens högtid som på hebreiska heter Yom Teurah, eller Rosh Hashanah. (3 Mos. 23:23-25.) I år sammanföll högtiden med muslimernas nyår Muharram. Då inleddes år 5777 i den hebreiska/bibliska tidräkningen och det är, enligt rabbinsk forskning, ett jubelår, det 50:e året efter sju sabbatsår. (3 Mos. 23:8ff.). Jubelåret är ett år av upprättelse för Israel, frigivning av slavar och återställelse av människornas egendom. Året 5777 är Israels 70:e jubelår räknat från deras intåg till Kanaan under ledning av Josua. (Jos. 3:14-17). På nyåret blåser prästerna i basunerna, och av de sju bibliska högtiderna är det bara vid denna högtid som basunerna ljuder. Det sker för att påkalla Guds uppmärksamhet för sitt folk Israel och att de ska bli ihågkommna inför Honom under året som kommer. Annars skulle man blåsa i basunerna när det gällde att försvara sig i strid (4 Mos.10:1-10), vid nymåne och då det är fullmåne (Ps. 81:4). Det är endast i denna psaltarvers ordet fullmåne (hebreiska, Keseh) nämns i Bibeln. I skapelseberättelsen (1 Mos. 1:14) står det att Gud skapat sol och måne till att vara tecken (hebreiska oth = något som ger uppmärksamhet) som utmärker särskilda tider. Denna höst, under inledningen av år 5777, inträffar tre ”superfullmånar” efter varandra. En ”superfullmåne” innebär att månen står som närmast jorden och blir extra stor för ögat. Dessa fullmånar inträffar den 16 oktober, den 14 november (så stor fullmånen kan bli) och den 14 december. Det är sällan detta fenomen, med tre ”superfullmånar” i rad, inträffar och därför kanske vi ska vara särskilt uppmärksamma på detta judiska år.
Rabbiner, såväl som bibelteologer, menar att året 5777 kan betyda att Messias ankomst är nära. Talet 5 står för nåd och 7 står för fullbordan vilket kan betyda att något särskilt är i görningen.
https://bergstrand.files.wordpress.com/2012/01/det-judiska-c3a5ret-5777-och-hedningarnas-c3a5r-2017.pdf
Anonym
Det är också intressant att just pga jubileumsåret så vill påven samla dom evangeliska kyrkorna till Vatikanens torg i oktober. Han vill att dom kyrkorna som ännu inte har skrivit under avtalet om en kyrklig enhet ska gå med och erkänna katolska kyrkan som moderkyrkan och påven som högste ledaren för alla i världen. 1999 så skrev våra svenska biskopar under, tillsammans med Lutherska Världssamfundet. Avtalet innebär att reformationen har "tagits tillbaka" och upphört, men det låter som om det enbart handlar om vacker ekumenik. 
Inte många vet om detta..
Öppna profilen till ferguson
Det är också intressant att just pga jubileumsåret så vill påven samla dom evangeliska kyrkorna till Vatikanens torg i oktober. Han vill att dom kyrkorna som ännu inte har skrivit under avtalet om en kyrklig enhet ska gå med och erkänna katolska kyrkan som moderkyrkan och påven som högste ledaren för alla i världen. 1999 så skrev våra svenska biskopar under, tillsammans med Lutherska Världssamfundet. Avtalet innebär att reformationen har "tagits tillbaka" och upphört, men det låter som om det enbart handlar om vacker ekumenik. 
Inte många vet om detta..Hmm, man blir lite konspiratorisk när man läser om påvens planer ovan. Är det hans väg mot att bli den antikrist som kommer?
Anonym
Påven och en av hans f.d. närmaste vänner, biskop Tony Palmer  (Palmer dog tre månader efter inspelningen, i en mc-olycka), har sänt ut en video globalt, där man bl.a. hävdar att man går emot Jesus sista önskan..om man inte skriver under avtalet. Dom säger att detta är den enhet som Jesus önskade och bad om. 
Det är nog enkelt att googla fram den. Annars kan jag länka. 
Öppna profilen till sus59
Dessa  tre  superfullmånar  inträffar  alltså  ... detta  året?  Då  ska  man lägga  detta  på minnet,  verkligen. 

Deremot  det att  vi ska  akta  oss  för  allt  som kommer  från  Rom  med Vatikanen  vet jag  bra  om , dock  inte  minns  att  Sveriges  biskopar  är också  engagerade  i  det. 

Jag  kommer  från  en katolsk  land,  min  mamma  viste  inte  bättre  än  så, man  kan  förstå  henne.    En dag  har  jag  och  min ena syster  lämnat  katolicism  och  är med  i kristen  församling  istället. 

Ja,  enhet  mellan  oss  människor,  församlingar. 


 
Anonym
Denna globala enhet som Vatikanen vill nå handlar enligt mig bara om att få kontrollen och bestämmanderätten över alla kristna, som då måste följa i ledbanden efter KK. Påven har ju dessutom rätt att tolka och skrIva om Bibeln, utan att ifrågasättas..enligt KK. 
Lutheranerna och Methodisterna har skrivit på avtalet. 
Öppna profilen till ferguson
Påven och en av hans f.d. närmaste vänner, biskop Tony Palmer  (Palmer dog tre månader efter inspelningen, i en mc-olycka), har sänt ut en video globalt, där man bl.a. hävdar att man går emot Jesus sista önskan..om man inte skriver under avtalet. Dom säger att detta är den enhet som Jesus önskade och bad om. 
Det är nog enkelt att googla fram den. Annars kan jag länka. Jag har sett en video med Palmer där han talar på ett möte hos Kenneth Copeland och lämnar en hälsning från påven. Är det den du menar? 
Öppna profilen till sus59
Nej,   om   påven och Vatikanen  ska vi  inte  bry  oss  om.  Antingen  är  vi  Kristus   efterföljare  ellen  påven.  Två  herrar  klarar  vi inte  tjäna. 

Men jag  tackar  för  allt  om det  jubelåret  ni berättat  om. 
Anonym
Du har så rätt, sus59! Men det är viktigt idag att hålla sig uppdaterad om vad som händer, speciellt globalt inom dom olika kyrkorna. 
Dom som har Jesus som Herre och Frälsare är redan alla Guds barn och trossyskon, samt delar av enheten Jesu kropp och Församling/Kyrkan. Vi behöver inte skriva på avtal för att bli det. 

Videon och budskapet kallar dom: "The miracle of unity has begun". 
Palmer har "utmaningar" till alla världens ledare inom reformatoriska kyrkor". Han betonar att dom som går emot bildande av den globala kyrkliga enheten går emot och motarbetar Jesu kors. Han kallar dom andliga rasister, och säger att inga doktriner eller former av uttryck får stå emellan. 

Här är videon: https://www.youtube.com/watch?v=NHbEWw7l_Ek

Förlåt, Roffe..att detta blev ett sidospår i din tråd. Men det handlar också om just planerna för jubileumsåret 2017. 
Visar sida 1 av 4 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista