Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Jaga efter vind
Jaga efter vind säger: Bön är hjärtats samtal med Gud
Skriv i megafonen

Forum >> Politik och samfund >> Debatt


Öppna profilen till svensken

Stora eller små församlingar??

I Göteborg skall Smyrna sälja för att bygga en ny kyrka då verksamheten växer allt mer.
Är detta en bra sätt eller borde man inte plantera ny församlingar istället??
Anonym
Är det en generell fråga, eller gäller det just Smyrna? Hur som helst är det nog inget vi kan diskutera här om vi inte har alla fakta. Jag menar att hur varje församling ska göra i varje enskilt fall beror på omständigheterna – och på hur Anden leder. Historiskt har det funnits problem både med små och stora församlingar.
Öppna profilen till LevaLivet
I Göteborg skall Smyrna sälja för att bygga en ny kyrka då verksamheten växer allt mer.
Är detta en bra sätt eller borde man inte plantera ny församlingar istället??Funderar på orden "man inte" 
Är det så att du funderar på hur andra borde agera eller funderar du på hur du bör agera i frågan ?

Eller är det en allmän frågeställning?
Öppna profilen till svensken
Det är en allmän fråga med Smyrna som ex. Tror att man har haft stora församlingar som mål vilket inte är konstigt men för att öka engagemant hos medlemar och närheten är fler församlingar bättre.