Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Roffe

Uppenbarelseboken - en översikt

Uppenbarelseboken - en översikt

Vad handlar Bibelns sista bok om? Robert Adams ger en översikt och går igenom några av de centrala begreppen i boken.

I denna säsong av ”Kungen kommer” undervisar Robert Adams om Uppenbarelseboken


Kungen kommer

Hur kan vi förbereda oss inför Jesu återkomst som Kung? Hur ser vårt framtidshopp ut? Kom med och be att Guds församling vakar med olja i sina lampor!

VISION för "Kungen kommer":
Visionen är att i gemensam bön, och genom undervisnings- och böneprogram på Himlen TV7, mobilisera till bön för församlingen inför Jesu tillkommelse. Det tror vi att kommer att leda till att en bönens och uppenbarelsens Ande kommer att komma över bruden och att allt fler kommer att vakna upp.
Nu sover en stor del av församlingen djupt, i synnerhet i den svenskspråkiga församlingen i Norden och det är henne vi är kallade att väcka. Dock inte med skrämseltaktik utan att med hjälp av Andens vishet och Faderns kärlek påminna församlingen att vår Gud är en hoppets och tröstens Gud i tider då uthållighet krävs.

Det skulle gälla att i bön och undervisning förbereda och väcka upp Hans folk för tidens tecken och till att samla olja i lamporna medan det fortfarande finns tid, att bruden skulle göra sig redo för Jesu tillkommelse. Samtidigt att kalla för förberedelse inför både den väckelsetid och förföljelsetid som är på kommande, för ett enande av dem som är övervinnarna i alla församlingar och bön om att de ska vara så många som möjligt, de som hör Hans röst och vandrar i Hans fotspår kosta vad det kosta vill. När bruden förbereds att stå i de svåra tiderna kan vi genom Ordet ge henne ett profetiskt hopp in i framtidens bröllop med vår brudgum och fredsriket utifrån Jerusalem med Juda Lejon som dess Konung.

https://www.himlentv7.se/vod/player/73199/Visar sida 1 av 8 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Passion
Här är det viktigt att tillägga att det han presenterar bara är en av flera tolkningar som finns: den dispensationalistiska, fast med post-tribulation istället för pre-tribulation. Den finns ju med varianter.

Den klassiska historiska kyrkan har inte tolkat Uppenbarelseboken på detta sätt, utan läran är enbart ca 200 år gammal.
Men dispensationalismen är den mest spridda läran av himlentv7.

Denna undervisning är alltså inte alls den teologi som stora delar av den kristna världen tror idag, utan mer typisk för en del av de karismatiska kyrkorna och trosrörelsen. Läran kom till Sverige från USA för inte så länge sedan. Och många av de kända "megakyrkorna" i USA predikar idag just dispensationalismen.

Det är vilseledande att tro att detta är någon slags allmän sanning som alla kristna tror på.
Man kan nästan utgå ifrån att kommer undervisning från himlentv7 så är den dispensationalistisk. Det betyder inte att allt skulle vara "fel", men att mycket bottnar i en ny lära som historiskt inte funnits i kyrkan. Det är den eskatologiska undervisningen som är denna tolkning. Allt som rör "den yttersta tiden". 


Här finns massor av fakta om läran, så ni vet vad den handlar om och var den kommer ifrån:

Dispensationalismen / darbyismen / futurismen


https://www.kristendate.se/templates/sections/community/forum/thread.aspx?topic=15088Öppna profilen till Ferguson

Här är det viktigt att tillägga att det han presenterar bara är en av flera tolkningar som finns: den dispensationalistiska, fast med post-tribulation istället för pre-tribulation. Den finns ju med varianter.

Den klassiska historiska kyrkan har inte tolkat Uppenbarelseboken på detta sätt, utan läran är enbart ca 200 år gammal.
Men dispensationalismen är den mest spridda läran av himlentv7.

Denna undervisning är alltså inte alls den teologi som stora delar av den kristna världen tror idag, utan mer typisk för en del av de karismatiska kyrkorna och trosrörelsen. Läran kom till Sverige från USA för inte så länge sedan. Och många av de kända "megakyrkorna" i USA predikar idag just dispensationalismen.

Det är vilseledande att tro att detta är någon slags allmän sanning som alla kristna tror på.
Man kan nästan utgå ifrån att kommer undervisning från himlentv7 så är den dispensationalistisk. Det betyder inte att allt skulle vara "fel", men att mycket bottnar i en ny lära som historiskt inte funnits i kyrkan. Det är den eskatologiska undervisningen som är denna tolkning. Allt som rör "den yttersta tiden". 


Här finns massor av fakta om läran, så ni vet vad den handlar om och var den kommer ifrån:

Dispensationalismen / darbyismen / futurismen


https://www.kristendate.se/templates/sections/community/forum/thread.aspx?topic=15088

För de som inte vet vad dispensationalism är så är dess huvudpunkter, som jag förstår det, att Israel inte har blivit förskjutet av Gud, att Israel konsekvent är separerad från församlingen och att man tolkar bibeln litterärt. Gör man det ser man att det är Israel som kommer att gå igenom vedermödan / Jakobs nöd och inte församlingen. Och att det blir ett fysiskt Guds rike på jord med ett åter upprättat judiskt folk till sist, helt enligt Guds löften till fäderna, på plats i Jerusalem och landet Israel.  
Öppna profilen till Passion
För de som inte vet vad dispensationalism är så är dess huvudpunkter, som jag förstår det, att Israel inte har blivit förskjutet av Gud, att Israel konsekvent är separerad från församlingen och att man tolkar bibeln litterärt. Gör man det ser man att det är Israel som kommer att gå igenom vedermödan / Jakobs nöd och inte församlingen. Och att det blir ett fysiskt Guds rike på jord med ett åter upprättat judiskt folk till sist, helt enligt Guds löften till fäderna, på plats i Jerusalem och landet Israel.  
All info om läran finns i tråden, tydligt och utförligt.
Öppna profilen till Roffe

Vad säger Bibeln om uppryckandet?

Huruvida vi kristna kommer att “ryckas upp” i samband med att den sista tiden börjar är en fråga som splittrar många kristna. En del tror inte på uppryckandet, andra tror att det sker antingen i början, i mitten eller i slutet av den sista tiden. Framförallt har detta diskuterats i USA pga filmserien “Left Behind” där uppryckandet benämns “The Rapture”.

Denna debatt grundar sig i att Paulus skriver så här:

“Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.” (1 Thess 4:17).

“så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.”(1 Thess 3:13).

Baserat på dessa Bibelverser så spekulerar somliga i om Jesus eventuellt kommer komma tillbaka i två faser; först för att ”rycka upp” alla troende till sig och sen en andra gång tillsammans med “sina heliga”, (antingen kristna eller änglar), för att uppenbara sig själv för resten av världen.

Men eftersom det finns så få Bibelverser som beskriver detta så anser jag personligen att det blir svårt att få klarhet. Även om det är mycket möjligt att det kommer att ske ett “uppryckande” så anser jag att man bör akta sig för att bygga en lära på något som det står så lite om i Bibeln. Det viktiga är att man som kristen är beredd på att Jesus snart kommer tillbaka, men exakt hur detta kommer att gå till får vi helt enkelt vänta och se!

https://www.christianmolk.se/2011/10/vad-sager-bibeln-om-uppryckandet/Öppna profilen till Roffe

Uppenbarelseboken 1

I denna säsong av ”Kungen kommer” går Robert Adams igenom Uppenbarelseboken vers för vers och låter Skrift tolka Skrift. Hur ska vi till exempel förstå uttrycket ”de sju församlingarnas änglar”?

Avsnitt nummer: 49
https://www.himlentv7.se/vod/player/73200/

Öppna profilen till Flight61

Vad säger Bibeln om uppryckandet?

Huruvida vi kristna kommer att “ryckas upp” i samband med att den sista tiden börjar är en fråga som splittrar många kristna. En del tror inte på uppryckandet, andra tror att det sker antingen i början, i mitten eller i slutet av den sista tiden. Framförallt har detta diskuterats i USA pga filmserien “Left Behind” där uppryckandet benämns “The Rapture”.

Denna debatt grundar sig i att Paulus skriver så här:

“Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.” (1 Thess 4:17).

“så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.”(1 Thess 3:13).

Baserat på dessa Bibelverser så spekulerar somliga i om Jesus eventuellt kommer komma tillbaka i två faser; först för att ”rycka upp” alla troende till sig och sen en andra gång tillsammans med “sina heliga”, (antingen kristna eller änglar), för att uppenbara sig själv för resten av världen.

Men eftersom det finns så få Bibelverser som beskriver detta så anser jag personligen att det blir svårt att få klarhet. Även om det är mycket möjligt att det kommer att ske ett “uppryckande” så anser jag att man bör akta sig för att bygga en lära på något som det står så lite om i Bibeln. Det viktiga är att man som kristen är beredd på att Jesus snart kommer tillbaka, men exakt hur detta kommer att gå till får vi helt enkelt vänta och se!

https://www.christianmolk.se/2011/10/vad-sager-bibeln-om-uppryckandet/ 
Öppna profilen till Passion
Det som också är en av de stora grundläggande punkterna i den dispensationalistiska läran är Antikrist. Och denne Antikrist nämns inte en enda gång i varken Uppenbarelseboken eller i Daniel eller i Hesekiel osv. 
Ordet antikrist nämn endast 4 gånger i hela Bibeln: 3 gånger i 1 Joh. och 1 gång i 2 Joh. 
Och Johannes själv, som tagit emot visionerna av Jesus Kristus och skrivit Uppenbarelseboken, nämner själv inte någon Antikrist vid namn en enda gång där.

Man drar alltså egna slutsatser av att en man som kallas för och är utvald till Antikrist är en huvudperson i en kommande "vedermöda".
Och ordet vedermöda nämns inte heller en enda gång i hela Uppenbarelseboken. 

Två av huvudpunkterna är inlästa, fast de inte står med.
Ändå säger man sig vara litterär/bokstavlig tolkare som dispensationalist. 

Dessutom kopplas Antikrist och vedermödan ihop med "den sista tiden"/"den yttersta tiden".
Och när står det att den började?
= när apostlarna levde.


Så grundarna av läran flyttar och lägger ihop saker utan att de står. Och gör dessa till "fakta".
Tvärtom så går man emot det som står. 
Och precis allt har man flyttat till ett futurum. Fast apostlarna själva pratar om ett presens.

Synnerligen märklig lära..som idag predikas lite överallt på webbtv, i webbtidningar och i frikyrkor. 
Öppna profilen till Ferguson

Det som också är en av de stora grundläggande punkterna i den dispensationalistiska läran är Antikrist. Och denne Antikrist nämns inte en enda gång i varken Uppenbarelseboken eller i Daniel eller i Hesekiel osv. 
Ordet antikrist nämn endast 4 gånger i hela Bibeln: 3 gånger i 1 Joh. och 1 gång i 2 Joh. 
Och Johannes själv, som tagit emot visionerna av Jesus Kristus och skrivit Uppenbarelseboken, nämner själv inte någon Antikrist vid namn en enda gång där.

Man drar alltså egna slutsatser av att en man som kallas för och är utvald till Antikrist är en huvudperson i en kommande "vedermöda".
Och ordet vedermöda nämns inte heller en enda gång i hela Uppenbarelseboken. 

Två av huvudpunkterna är inlästa, fast de inte står med.
Ändå säger man sig vara litterär/bokstavlig tolkare som dispensationalist. 

Dessutom kopplas Antikrist och vedermödan ihop med "den sista tiden"/"den yttersta tiden".
Och när står det att den började?
= när apostlarna levde.


Så grundarna av läran flyttar och lägger ihop saker utan att de står. Och gör dessa till "fakta".
Tvärtom så går man emot det som står. 
Och precis allt har man flyttat till ett futurum. Fast apostlarna själva pratar om ett presens.

Synnerligen märklig lära..som idag predikas lite överallt på webbtv, i webbtidningar och i frikyrkor. I din iver att bortförklara dispensationalismen glömmer du att "laglöshetens människa" nämns av Paulus i 2 Tess 2. För de flesta seriösa bibeltolkare är denna person lika med Anikrist med stort A. Han som satan har valt att för hans räkning verka under vedermödan. 
 

Öppna profilen till Passion

I din iver att bortförklara dispensationalismen glömmer du att "laglöshetens människa" nämns av Paulus i 2 Tess 2. För de flesta seriösa bibeltolkare är denna person lika med Anikrist med stort A. Han som satan har valt att för hans räkning verka under vedermödan. 
 

Jag vet mycket väl hur ni sätter ihop bibelställena. Är ordentligt insatt vid det här laget.
Men läs om vad de 4 bibelställena i 1 Joh. och 2 Joh. säger om antikrist och antikrister, samt bibelställena om när den sista/yttersta tiden börjar och var. Det är samme Johannes som skrivit Uppenbarelsebokens text.
Hoppa inte över det eller ignorera det.
Var står bibelstället med Antikrist med stort A?
Jag har inte hittat något.
Öppna profilen till Passion
Det finns en parallell mellan den dispensationalistiska läran och bytet till nutidens bibelöversättning.
I båda fallen har kristna i alla tider trott, läst och tolkat på ett gemensamt sätt över världen, inom olika församlingar jorden runt.

Oberoende av varandra har man läst och följt grundtexten Textus Receptus. Men på slutet av 1800-talet så påverkar två teologer (Westcott och Hort) bibelöversättningen så till den grad att deras egen tro färgar av sig på sätt som förminskar vem Jesus är och förändrar vissa bibelställens betydelser och förklaringar. Nästan alla dagens Biblar har översättningar efter dessa mäns översättning. De grundtexter som de översatte ifrån var heller inte lika trovärdiga och kompletta som Textus Receptus. 3000 ord i det Nya Testamentet fattas t.ex. 

Efter Reformationen skapade tre katolska jesuiter futurismen och preterismen, och sedan på 1800-talet så kommer en till jesuit och skriver en utförligare bok om futurismen. Den ligger sedan till grund för dispensationalismen som predikas idag. Och den började marknadsföras på 1800-talet och början på 1900-talet. 

Man går alltså bort ifrån den mest trovärdiga grundtexten. Och man går bort ifrån vad den världsvida kyrkan har trott historiskt när det gäller den yttersta tiden.
Grunden för den dispensationalistiska läran kom som en aggressiv motreaktion på Reformationen, vid katolikernas krismöte vid The Council of Trent på 1500-talet, men mest aktivt utåtriktat från 1800-talet. 
Och Westcott-Hort gör om Bibeln på ett planerat sätt på slutet av 1800-talet.
Det är mycket intressant att se denna parallell. 

Parallellen är att de som skapade futurismen och preterismen samt stod bakom Westcott-Hort var den Romersk-Katolska kyrkan och dess inflytande.
Och det var Reformationen och reformatorerna som fortsatte att hålla fast vid den historiska tron samt bibelöversättningen från Textus Receptus.
Det betyder däremot inte att allt som den lutheranska kyrkan tror idag per automatik är rätt i allt. De har kvar många rester från RKK samt är under inflytande av sekularisering och nyandlighet.

Men man kan inte blunda för att mycket av allt som predikas idag är nya läror. Och få vet om det.


Bästa bibelöversättningen idag är Reformationsbibeln, som är efter Textus Receptus. Näst bäst är Folkbibeln. Allra värst är Bibel 2000, som skaparna inte ens vill kalla "Helig Skrift" utan "ett kulturdokument".
Visar sida 1 av 8 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista