Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
snömannen
snömannen säger: Lycka till Andreas84! Gott att få tro på framtiden, nytt hopp!Vi får lägga allt i Herrens händer...
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Asterix

Martin Luther och judendomen

På grund av det stora intresset för Martin Luther och judendomen i en annan tråd och de många missuppfattningar och fördomar som råder i ämnet, skapar jag en separat tråd med nygammal text som tidigare varit publicerad i Kyrka och Folk. Jag delar i stort den uppfattning som framgår av nedanstående artikel.

 

"Martin Luther och judendomen

I Kyrkans Tidning den 22 mars recenseras boken Lagen som evangelium. Den nya synen på Paulus och judendomen
av Magnus Zetterholm.

Boken handlar bl. a om hur "den kristna nidbilden av judendomen uppstod" och ur vilka källor
"Luthers judehat" emanerade. I följande artikel bemöter Ulf Allenbäck, kyrkoherde Svenskakyrkan Bollnäs-Rengsjö uppfattningarna om Luther som judehatare.

 

Som ett exempel på den hårda behandlingen av judar under historiens gång anger jag året 1320 och påven Johannes XXII:s bulla om rätten att förfölja judarna. I Toulouse dödade
då 40 000 bönder och herdar alla de judar, vilka vägrade att låta döpa sig.
Martin Luther var motståndare till att utbreda evangelium med våld eller att
döda meningsmotståndare. Luther var inte heller i modern mening antisemit eller judefientlig. Däremot avvisade han (liksom både Jesus Kristus och aposteln Paulus) den judiska religionen. Skälet var att Jesus Kristus är världens Frälsare och Messias, vilket judendomen förnekar.
 

Visar sida 1 av 3 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Asterix

Protesterade mot diskriminering

År 1517 utfärdade påven LeoX (det var samme påve, som tre år senare bannlyste Luther)
en bulla (Cum nimis absurdum), att alla judar i Europa skulle bära ett särskilt skarnmärke
på sina kläder, sälja det de ägde och bosätta sig i getton. Luther protesterade mot detta och ansåg att den romerska kyrkan behandlade judarna mycket illa "som om de vore hundar."
År 1523 skrev Luther en för judendomen positiv skrift "Att Jesus Kristus föddes som jude".
I sin bok "Marias lovsång" (Magnificat) skriver Luther i kapitlet Nådens tid varar alltjämt: "Därför skall vi inte behandla judarna ovänligt, ty det finns bland dem blivande kristna och dagligen
kommer fler." I sin utläggning av Romarbrevet Il :28 präntar Luther: "Om apostlarna, som också var judar, hade handlat så mot våra hedniska förfäder, som vi handlat mot judarna, så skulle förvisso ingen hedning blivit kristen. Hur vi än berömma oss så kan vi aldrig bli av Kristi börd. Vi är främmande, men de är Kristi anförvanter, fränder och bröder, och sålunda står judarna Kristus närmare än vi."


Öppna profilen till Asterix

"Om judarna och deras
lögner
"
År 1543 utgav Luther pamfletten "Om judarna och deras lögner" (lögnerna syftar på deras

falska påståenden om Jesus Kristus och Jungfru Maria). Varför skrev han då denna stridsskrift? Det finns tre huvudorsaker: l. Judarna hade börjat driva mission bland de protestantiska husiterna i nuvarande Tjeckien (de var arvtagare till Luthers föregångare och förebild Johannes Hus, professor vid universitetet i Prag och bränd på bål av den romerska

kyrkan år 1415 i Konstanz) och fått flera kristna att avfalla, ansluta sig till judendomen, förneka sitt dop och låta omskära sig. Denna mission gjorde Luther mycket upprörd. 2. I början av 1540-talet tog Luther privatlektioner aven judisk rabbin för att ytterligare förbättra sin kunskap
i det hebreiska språket. Studiematerialet blev den för judarna heliga skriften Talmud från 500-talet e. Kr. Luther blev bestört över det han då läste, bl.a. försvarandet av pedofili: "En jude får skända en icke-judisk flicka när hon har fyllt tre år och en dag. Jesus var skyldig till trolldom och avfall; han förtjänade att avrättas. Jesus var en oäkting, född genom äktenskapsbrott. Om en vuxen man har samlag med en liten flicka som är mindre än tre år är alla överens om att detta inte är någon betydelsefull sexuell handling. När Messias kommer så blir alla folk judarnas slavar. Maria var en sköka. När Messias kommer skall han förgöra alla kristna. Evangelierna är falska som blankt papper och syndiga. De som läser evangelierna är dömda till helvetet. Jesus sändes till helvetet, där han straffas i kokande avföring för att han hånade våra rabbis. Kristendomen är värre än incest. Att bli kristen är det samma som att gå till skökor. "
3. Luther hade också aven judisk man fatt en judisk skrift, vilken hävdade att Jesus föddes därför att Maria varit otrogen med en smed. Den judiske mannen bad Luther att skriftligen och offentligt kommentera detta påstående, vilket Luther också gjorde genom skriften" Om judarna
och deras lögner". Den har inget med rastänkande att göra utan är en rent teologisk stridsskrift mot motståndare. Liknande skrifter har också Luther författat mot
påvedömet.


Öppna profilen till Asterix

Hårt språk i pamfletter
Man måste likaledes komma ihåg att Luthers skrift "Om judarna och deras lögner" är en pamflett, ett sätt att skriva som var vanligt på Luthers tid. I en pamflett förväntas det att man ska använda ett hårt, överdrivet och grovt språk. Allt ska därför inte tolkas bokstavligt. Ett sådant språk använder sig också Jesus Kristus av, då han t.ex. talar om att riva ut ögat, hugga
av handen, att ta en kvarnsten runt halsen och sänkas i vattnet. Luthers angrepp på judendomen i "Om judarna och deras lögner" är långt mindre hård än judendomens angrepp på kristendomen i Talmud. Luther var själv medveten om att hans temperament under debatter och i vissa skrifter ibland gick till överdrift: "Jag kan inte förneka att jag ibland blir mer våldsam än jag borde vara". Det är inte enbart judendomen Luther i sina skrifter bestämt avvisar.

Detsamma gör han också med islam. Sin sista predikan höll Luther i sin födelsestad Eisleben i februari månad år 1546. I denna predikan skriver han om judarna: "Vi vill handla med dem i

kristen kärlek och be för dem, att de må bli omvända och ta emot Herren." I jämförelse med Luthers samtids syn på och behandling av judarna framstår Martin Luther som human."


Öppna profilen till Passion

Hårt språk i pamfletter
Man måste likaledes komma ihåg att Luthers skrift "Om judarna och deras lögner" är en pamflett, ett sätt att skriva som var vanligt på Luthers tid. I en pamflett förväntas det att man ska använda ett hårt, överdrivet och grovt språk. Allt ska därför inte tolkas bokstavligt. Ett sådant språk använder sig också Jesus Kristus av, då han t.ex. talar om att riva ut ögat, hugga
av handen, att ta en kvarnsten runt halsen och sänkas i vattnet. Luthers angrepp på judendomen i "Om judarna och deras lögner" är långt mindre hård än judendomens angrepp på kristendomen i Talmud. Luther var själv medveten om att hans temperament under debatter och i vissa skrifter ibland gick till överdrift: "Jag kan inte förneka att jag ibland blir mer våldsam än jag borde vara". Det är inte enbart judendomen Luther i sina skrifter bestämt avvisar.

Detsamma gör han också med islam. Sin sista predikan höll Luther i sin födelsestad Eisleben i februari månad år 1546. I denna predikan skriver han om judarna: "Vi vill handla med dem i

kristen kärlek och be för dem, att de må bli omvända och ta emot Herren." I jämförelse med Luthers samtids syn på och behandling av judarna framstår Martin Luther som human."


Man kan som kristen knappast berömma sig över att inte ha varit värre än judarna inom judendomen, som ett rättfärdigande av hets mot judarna som folkgrupp. Vad har det med Kristi kärlek att göra?
Man kan heller inte rättfärdiga Luther genom att hänvisa till att Jesus säger till alla som står inför begärelsen att synda att det är bättre att riva ut ögat än att hamna i helvetet. Jesus talar om att rädda sin själ, och i så fall hugga av den del av kroppen som leder själen till helvetet än att helt gå förlorad.
Vad har det med förföljelse och hat av en folkgrupp att göra? 
Att först göra uppror mot påven och RKK, och sedan mana till uppror och våld mot judarna...skulle det endast ha varit tomma ord angående judarna..när hans uppror mot sin egen kyrka var  långt ifrån tomma ord? 
Var är förebilden som kristen ledare?.
Öppna profilen till Asterix
 

Med tanke på innehållet i Talmud och som talmudister alltid har praktiserat, när de haft tillfälle, inklusive ritualmord - senast vad gällde den ryska tsarfamiljen, är det inte förvånande att judarna blivit förvisade så många gånger genom historien. Enligt en uppgift jag sett; 80 gånger från 60 stater (?), varvid Hitlers Tyskland var sista gången, då extremistjudarna dessutom kallade förflyttning för ”utrotning”.

Det är varje stats plikt enligt Romarbrevet 13, att dess överhet straffar dem som gör det onda, i det här fallen förvisning av dem som i kristna stater praktiserade den sataniska brottslighet som Talmud lär ut och som i Ryssland i kombination med sabbateistisk kommunism, orsakade kanske så många som 66 miljoner människors död efter tortyr, enligt nobelpristagaren Alexander Solzjenitsyn och som Hitlers Tyskland ironiskt nog räddade Sverige och Västeuropa ifrån.


Öppna profilen till Passion
Var uppmanar Jesus till det Luther skriver i "pamfletten"?
Kan du ge några bibelord på vad kristna ska göra med judarna, som styrker alla Luthers uppmaningar?
Jag är inte intresserad av vad du tycker personligen nu.
Öppna profilen till Vingen
 

Med tanke på innehållet i Talmud och som talmudister alltid har praktiserat, när de haft tillfälle, inklusive ritualmord - senast vad gällde den ryska tsarfamiljen, är det inte förvånande att judarna blivit förvisade så många gånger genom historien. Enligt en uppgift jag sett; 80 gånger från 60 stater (?), varvid Hitlers Tyskland var sista gången, då extremistjudarna dessutom kallade förflyttning för ”utrotning”.

Det är varje stats plikt enligt Romarbrevet 13, att dess överhet straffar dem som gör det onda, i det här fallen förvisning av dem som i kristna stater praktiserade den sataniska brottslighet som Talmud lär ut och som i Ryssland i kombination med sabbateistisk kommunism, orsakade kanske så många som 66 miljoner människors död efter tortyr, enligt nobelpristagaren Alexander Solzjenitsyn och som Hitlers Tyskland ironiskt nog räddade Sverige och Västeuropa ifrån.

"Det är varje stats plikt enligt Romarbrevet 13, att dess överhet straffar dem som gör det onda, i det här fallet förvisning av dem som i kristna stater praktiserade den sataniska brottslighet som Talmud lär ut.. "och så vidare..

Jag citerar dig och din syn på ett helt folkslag som utövande brottsligar .. 
Vi talar här om ett helt folk där barn, kvinnor, gamlingar, män, fick bära ett rött J i passen, syftet var att lättare kunna stoppas som flyktingar vid gränserna i Europa..bl.a. Sverige..
Jag är frågande inför din syn på att tusentals judiska familjer "praktiserar den sataniska brottslighet som Talmud lär ut "....."och som orsakade 66 miljoner människors död efter tortyr.."

Jesus utropade sina Verop över skriftlärde och fariseer, inte över det judiska folket i sin helhet. 
Hitler däremot drev på flykten för varenda jude i Tyskland sedan han gjort det omöjligt för varje judisk familj att försörja sig och överleva i landet.


Hur stort är hatet mot det judiska folket när en grupp extrema får döma ett helt folk till undergång.
Öppna profilen till Passion
Det är exakt samma tankar och frågor som jag får.. 
Ett helt folkslag blir beskyllt. Och Bibeln används som medel till att få begå onda handlingar mot ett helt folkslag. Detta folkslag kan ha enskilda individer som begår onda handlingar, precis som alla andra folkslag på hela jordklotet i hela historien haft och har. 
Att mena att Jesus och Bibeln uppmanar till det som skett mot judarna som folk, är missbruk av Guds Ord av allra högsta grad. 
Öppna profilen till Vingen
Det är exakt samma tankar och frågor som jag får.. 
Ett helt folkslag blir beskyllt. Och Bibeln används som medel till att få begå onda handlingar mot ett helt folkslag. Detta folkslag kan ha enskilda individer som begår onda handlingar, precis som alla andra folkslag på hela jordklotet i hela historien haft och har. 
Att mena att Jesus och Bibeln uppmanar till det som skett mot judarna som folk, är missbruk av Guds Ord av allra högsta grad. Ja drar vi det hela till sin spets blir Jesus en av dessa oskyldigt anklagade enbart pga att han är jude.
Även Jesus och hans familj får då ett stämplat rött J i passen efter kraven i vår tids judehat.


Är det detta Jesus eftersträvade när han gick på jorden ?! Nej han verkar tvärtom, han offrar sig och tar på sig detta folks synder en gång för alla judar.. och han räcker ut räddningen från undergång..
Öppna profilen till Ferguson
 

Med tanke på innehållet i Talmud och som talmudister alltid har praktiserat, när de haft tillfälle, inklusive ritualmord - senast vad gällde den ryska tsarfamiljen, är det inte förvånande att judarna blivit förvisade så många gånger genom historien. Enligt en uppgift jag sett; 80 gånger från 60 stater (?), varvid Hitlers Tyskland var sista gången, då extremistjudarna dessutom kallade förflyttning för ”utrotning”...


"The allegation of ritual killings by Jews is one of the most ancient anti-Semitic slanders," Aleksandr Boroda, the president of the Federation for Jewish communities of Russia, told Interfax. "It has many times served as the reason for persecutions, which claimed hundreds, even thousands, of victims. But every time when these accusations have been examined by people who aren't infected by anti-Semitic convictions, it has turned out that this slander is a lie."

"In 1995, the Russian Orthodox Church formally submitted 10 questions to the commission, including one seeking clarification as to whether the royals were victims of a Jewish plot. Church officials at the time said they sought to obtain conclusive evidence to finally nix the theory. The commission was led by former Deputy Prime Minister Boris Nemtsov and found no evidence to support the claim.

"https://www.rferl.org/a/tsar-nicholas-ritual-killing-jews-anti-semitism/28884466.html


Visar sida 1 av 3 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista