Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kantarellen
Kantarellen säger: Besiktade bilen igår och fick en tvåa. Lite surt men kunde ha varit mycket värre...
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Growitz

Korsets betydelse för mig

Efter att ha läst i en annan tråd att man som kristen inte borde an vända ett kors som symbol för sin tro vill jag ge min syn på farför jag har ett kors runt halsen och vad det symboliserar för mig. Anledningen till att personen varnade för korset var att att det hade varit symbol för andra hedniska religioner innan Jesus korsfästet och att man bli en avgudsdyrkare om man bär ett. 

Korset som Jesus hängde på hade ingen hednisk religiös betydelse utan var ett världsligt avrättningverktyg som romerna använde för att plågsamt döda människor som inte föjlt deras lagar. Sen använde Jesus själv korset som en symbol han säger ju att i ska ta upp vårt kors och följa honom.

Sen vill jag lite snabbt prata om vad korset symboliserar för mig. Korset är den plats där jag blev både frälst och rättfärdig gjort, det är vid korset jag kan lägga allt som tynger mig för att det var på korset so han tog alla min synder och sjukdomar och satte mig fri. Det är detta som korset symboliserar för mig nämligen Jesus fullbordade verk. 
Visar sida 1 av 5 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym

Jag anar att du syftar på mitt inlägg  
så inleder med ett kort svar varför jag inte bär kors.

För det första så handlar det inte om vad DU tycker att korset betyder för DIG, utan vad Gud och Bibeln säger.  Men jag börjar känna igen resonemanget, att man helt struntar i att ta reda på ursprunget till (ockulta) symboler och ger dem sin egen betydelse och då är det ok för Gud också? 


"A study of history shows that the cross symbol predates Christianity.  Alltså korset som symbol fanns före Kristendomen och är inte en ens en symbol för Kristus från början.
(min anmärkning) 

According to author Ralph Woodrow, “Centuries before the Christian era, the cross was honored as a religious symbol by the people of Babylon. It is seen on their oldest monuments. Historians say that it was a symbol associated with Tammuz” ( Babylonian Mystery Religion , p. 51). From Babylon, the cross spread to other nations and was associated with paganism long before Jesus’ crucifixion in A.D. 31. 


Woodrow further explains, “It was not until Christianity began to be paganized that the cross came to be thought of as a Christian symbol. It was in 431 A.D. that crosses in churches and chambers were introduced, while the use of crosses on steeples did not come until about 586 A.D.” (p. 50).

Hosea 4:6

Öppna profilen till olw
jag uppfattar det som att många som bär ett kors tex, runt halsen är en tyst bekännelse att de är "Kristna"
Öppna profilen till Vingen
Varför mäta trons äkthet genom att granska symbolers äkthet ? Har då människogjorda symboler sådan makt att tron på Kristus kan fällas?!


Ang. korset.
Sista bokstaven i gammelhebreiskan hade formen av ett kors .. det tycks vara en äkta symbol för äkta tro i alla fall i Gamla testamentet. Hes 9 säger till mannen i linnekläderna (jag tror det är Jesus) .. "Gå genom Jerusalem och sätt ett kors (taw) i pannan på dem som suckar och jämrar sig över de vidrigheter som görs därinne"


Till de andra sa han: "Ni skall döda för att förgöra, men rör ingen som har korset på sig. (tecknet taw som ser ut som ett kors) och .. börja vid min helgedom"

Detta är en dom över avgudadyrkarna .. och där använde Gud korset som skydd för de som är Hans barn. 


Vi kan se på detta utifrån vår egen vilja, vi kan säga att korset är en form av avgudadyrkan idag, men när korset blir en bekännelse att vi tillhör Jesus..... ? Ja enligt tecken i Gamla testamentet är det då ett Guds beslut enligt hans vilja. 
Den helige Ande är sigillet idag, det märke vi skall bära som andligt tecken i ett omskuret hjärta, utgivande både i förståndet och gärningen. Men vem har sagt att korset i vår Bibel inte kan vara ett yttre bevis på att vi vill tillhöra Jesus och att Gud är en.
Öppna profilen till Flight61

Jag anar att du syftar på mitt inlägg  
så inleder med ett kort svar varför jag inte bär kors.

För det första så handlar det inte om vad DU tycker att korset betyder för DIG, utan vad Gud och Bibeln säger.  Men jag börjar känna igen resonemanget, att man helt struntar i att ta reda på ursprunget till (ockulta) symboler och ger dem sin egen betydelse och då är det ok för Gud också? 


[...]Vad exakt menar du händer om vi som kristna använder korset som symbol för vår tro? Blir vi besmittade av ockulta krafter? Bara för att det ursprungligen var en ockult symbol betyder väl inte att det för oss idag utövar en andlig makt över oss?

Är det inte snarare så att Jesus, när han triumferade över dessa makter och gjorde dem "till allmänt åtlöje" (Kol. 2:15) tog makten också över symbolerna? Då blev det som tidigare var en symbol för avgudadyrkan istället en symbol för Jesu triumf.

Därtill kommer att knappast någon i samhället idag gör andra associationer till korset än att det är just en kristen symbol. Det blir därmed, som olw säger, ett tyst vittnesbörd. Just detta - och den konfrontation med mörkret som mitt kors ibland orsakar (när jag nu bär det, det gör jag inte alltid) - märkte jag av när jag åkte tåg en gång och blev påhoppad av en lindrigt nykter man som såg korset runt min hals och gjorde ett hätskt utfall mot allt vad kristen tro heter. Hade mitt kors utstrålat ockult energi hade han knappast brytt sig. Jag har också vid flera tillfällen fått spontana frågor om huruvida jag är pastor (mitt uppståndelsekors från 70-talet är hyfsat stort...) vilket öppnat för att samtala om tron.

Jag uppskattar niten i att vilja följa Bibeln och det levande Ordet. Vissa fenomen är helt klart bra att undvika. Men vi ska inte behöva vara rädda för att hamna under onda makter vare sig genom kors eller julgranar. Vår tro har ju övervunnit världen!
Anonym
 Svar #4. Postat i dag kl 11:33 av Flight61.
Jag uppskattar niten i att vilja följa Bibeln och det levande Ordet. Vissa fenomen är helt klart bra att undvika. Men vi ska inte behöva vara rädda för att hamna under onda makter vare sig genom kors eller julgranar. Vår tro har ju övervunnit världen!Du behöver inte uppskatta min nit Lars. Jag gör det inte för din skull.

Och det är väl Gud som har övervunnit världen om jag inte missminner mig, och inte tron.
Tron kan ju svikta hos oss alla, även hos dig. Gud klagar ju över att vi är klentrogna...

Du borde fråga istället "Vad händer om man slänger ut alla ockulta symboler och slutar med tomtar och troll,
inte deltar i ockulta ritualer och aktiviteter som övriga världen? Om man märker någon skillnad i anden och i hälsan?

Tron sitter inte i ett kors...inte hos mig iallafall. Är man pånyttfödd i Jesus har man HA och känner inte rädsla.
Kärlek är motsatsen till rädsla. Inte tro.

Jag följer Jesus och då är det nolltolerans som gäller, antingen eller. Kan inte följa Jesus bara lite, 
bara ibland när jag känner för det. Det handlar också om att visa respekt för Jesus ord och att
medvetet och frivilligt välja bort det som inte ärar Gud. Eller snarare viljan att ära Gud är mycket större.
Min vilja är Guds vilja numera. 

Det står i Bibeln att vi inte ska göra oss idoler eller dyrka symboler. 
Var går gränsen? För mig är den glasklar. 
Öppna profilen till Ljus och salt
Handlar det inte om flera saker...när det gäller symboler?
Behöver det inte bli en tro som inte lutar åt vidskeplighet?

Om vi vet att kristna använde korset, enligt Bibeln, och då som det tecknet som Gud märkte de som tillhörde honom...samtidigt som korset symboliserar den plats där det största försoningsverket för mänskligheten fullbordades...så ser jag ingen betydelse i att korset även använts på andra konstiga sätt. 
Idag vet alla vad korset symboliserar: en kristen tro.
(Även om den används på ett hädiskt sätt ibland.)
Hade korset, efter Kristus försoningsverk, brukats på t.ex. det sätt som svastikan eller pentagramet brukats...då hade inte jag haft ett kors runt halsen, även om jag själv visste vad "mitt kors" symboliserade. För det hade skickat signaler till andra på ett mycket negativt sätt.
Men det sitter ingen "avgudadyrkan" i själva korset, även om andra tillbett avgudar med korset inblandat.
Korset är även bibliskt förankrat.
Jag skulle t.ex. däremot aldrig ha en uppochnedvänd stjärna i fönstret till jul (som många har), för det är ett pentagram, och en av de mest ökända ockulta symbolerna.
Däremot hoppar inte demoner in i ett kristet hem om kristna råkar ha köpt en sådan ljusdekoration. Sådan makt har inte demonerna.
Jag är försiktig med vad jag signalerar till människor omkring mig, för man blir ibland bedömd efter symbolerna.
Satan vet däremot om min tillhörighet till Kristus.
Om jag har ett dilemma angående någon symbol, så finns fler alternativ:
- Ta reda på bakgrunden och väga in om det skulle signalera något suspekt till omgivningen. Av hänsyn avstår jag kanske då. För mitt vittnesbörds skull. Men också för att jag vet vad det symboliserar.
- Strunta i vad folk tänker, eftersom jag är trygg i min egen tro. Men får kanske räkna med missförstånd och förutfattade  meningar och dömanden av människor. 
Vi lever i en frihet i Kristus, där "allt är tillåtet" i Kristus.
Men där finns ett ansvar i vad vi förmedlar vidare, till medmänniskorna. 
Andevärlden vet redan vilka vi är och vad vi tror. Men om vi är osäkra i vår tro, så ska vi nog avhålla oss från det som skapar osäkerheten.
Jag läser t.ex. inte "andlig uppbyggelselitteratur" från de som jag vet företräder villoläror. Om det inte är i forskningssyfte. Det vi matar oss med och sår in kan påverka oss. Men nu VET jag att det är villoläror. Andra ser det kanske inte, och då kan jag varna andra från påverkan och indoktrinering.
Det blir vad vi gör det till. Både för oss, och för omgivningen. 
Håller jag rent hemma, från ockulta böcker, skivor, filmer och symboler, så finns det ingenting som kan ge konstiga signaler till andra, inte påverka andra och inte påverka mig. Många människor har vittnat om att Gud talat till dem om att rensa ut sådant från sina hem. För där har funnits "strongholds", fästen i människan. Inte i andlighet i döda tinget, utan runt tinget. Då behöver vi lyssna på det. 
Öppna profilen till Vingen
Frågan blir då: Ska vi varna för korset? Är det en ockult symbol som kan få mig själv och andra människor på fall?Vi kan varna men inte utifrån egen vilja.. det vi varnar för skall vara fast förankrat i Gudsordet. Människans vilja varnar för människoläran som säger att Gud icke har all makt.

"Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset."


Får vi tro att detta är sant och se mörkrets symboler som döda ting i ljuset av Golgata kors.
Det finns kristna som varnar för mörkret och det finns kristna som säger att Gud har övervunnit mörkret.
För att dessa två varningar skall gå ihop måste det finnas tvivel.. Ja jag vet inte men i detta ämne bör vi väl säga "Tvivla inte utan tro.... det som hände på korset.
Öppna profilen till Ljus och salt
Frågan blir då: Ska vi varna för korset? Är det en ockult symbol som kan få mig själv och andra människor på fall?Vi kan varna men inte utifrån egen vilja.. det vi varnar för skall vara fast förankrat i Gudsordet. Människans vilja varnar för människoläran som säger att Gud icke har all makt.

"Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset."


Får vi tro att detta är sant och se mörkrets symboler som döda ting i ljuset av Golgata kors.
Det finns kristna som varnar för mörkret och det finns kristna som säger att Gud har övervunnit mörkret.
För att dessa två varningar skall gå ihop måste det finnas tvivel.. Ja jag vet inte men i detta ämne bör vi väl säga "Tvivla inte utan tro.... det som hände på korset.
Nej, korset kan inte få oss på fall. Det blir vidskeplighet. 
Däremot så behöver nog alla som känner att det är fel med korset avstå från att använda korset. 
Om korset skulle påverka den som använder korset, så ligger makten i enbart tinget, och tinget innehåller ondska och demonisk inflytande. 
Öppna profilen till Flight61

Du behöver inte uppskatta min nit Lars. Jag gör det inte för din skull.

Och det är väl Gud som har övervunnit världen om jag inte missminner mig, och inte tron.

Tron kan ju svikta hos oss alla, även hos dig. Gud klagar ju över att vi är klentrogna...

Du borde fråga istället "Vad händer om man slänger ut alla ockulta symboler och slutar med tomtar och troll,
inte deltar i ockulta ritualer och aktiviteter som övriga världen? Om man märker någon skillnad i anden och i hälsan?


Tron sitter inte i ett kors...inte hos mig iallafall. Är man pånyttfödd i Jesus har man HA och känner inte rädsla.
Kärlek är motsatsen till rädsla. Inte tro.

Jag följer Jesus och då är det nolltolerans som gäller, antingen eller. Kan inte följa Jesus bara lite, 
bara ibland när jag känner för det. Det handlar också om att visa respekt för Jesus ord och att
medvetet och frivilligt välja bort det som inte ärar Gud. Eller snarare viljan att ära Gud är mycket större.
Min vilja är Guds vilja numera. 

Det står i Bibeln att vi inte ska göra oss idoler eller dyrka symboler. 
Var går gränsen? För mig är den glasklar. 


1. Min uppskattning handlade inte om mig. Jag är glad för var och en som ger sig hän åt Herrens verk, för hans namns skull.

2. "... allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro." (1 Joh. 5:4)

3. (Får ett eget inlägg strax...)
Öppna profilen till Vingen

Nej, korset kan inte få oss på fall. Det blir vidskeplighet. 
Däremot så behöver nog alla som känner att det är fel med korset avstå från att använda korset. 
Om korset skulle påverka den som använder korset, så ligger makten i enbart tinget, och tinget innehåller ondska och demonisk inflytande. Är det sant .. det som hände på korset i versen jag skrev, då kan inte det demoniska påverka oss .. men ok, vi är bara människor och har lätt att tvivla på det som gör oss fria.. för hur kan vi stå helt fri från alla jordiska "akta" "ta inte" "rör inte" om vi tvivlar på att Jesu gärning på korset så helt frigjorde oss...

Hellre än att varna för tingens makt vill jag tala om friheten i att Jesus dödat den makten .. och jubla för varje själ som tappar tvivlet och rädslan... i den frihet som Gud ger. 
Visar sida 1 av 5 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista