Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Tona
Tona säger: Jesus sa: Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig Joh 1:14
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Vingen

Andens gåvor; nådegåvorna.

Det finns präster som lär ut att Andens gåvor inte längre är i funktion, alltså att de flesta nådegåvorna givna av Gud till församlingen har upphört på jorden.
Var finns Bibelns bevis för detta påstående.


Så här säger Paulus till församlingen i Korint:
Kap 12

4 Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.

7 Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. 8 Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. 9 En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.

12 Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. 13 I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss.
14 Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. 15 Om foten sade: "Jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen", så hör den ändå till kroppen. 16 Och om örat sade: "Jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen", så hör det ändå till kroppen. 17 Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? 18 Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. 19 Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen?

20 Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. 21 Ögat kan inte säga till handen: "Jag behöver dig inte", inte heller huvudet till fötterna: "Jag behöver er inte." 22 Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som våra anständigare delar inte behöver.
Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder, 25 för att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna i stället ska ha samma omsorg om varandra. 26 Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra
Visar sida 1 av 17 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Vingen
forts. 

26 Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den.

27 Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. 28 Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. 29 Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftgärningar? 30 Alla har väl inte gåvor att bota sjuka? Alla talar väl inte tungomål? Alla kan väl inte uttyda? 31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst.
Öppna profilen till kaffekanna

Joel 2:28ff   Det är alldeles klart att Andens utrustning har konkreta mål. Ordet skall predikas, och eftersom det finns många folkslag och många språk talas, måste lärjungarna kunna förkunna Ordet på dessa främmande språk. Därför får de en övernaturlig förmåga att predika främmande språk.
Jag har däremot svårt att se i Bibeln att gåvorna ska ha upphört

Öppna profilen till Roffe
Det finns präster som lär ut att Andens gåvor inte längre är i funktion, alltså att de flesta nådegåvorna givna av Gud till församlingen har upphört på jorden.
Var finns Bibelns bevis för detta påstående.

1 Kor.13:

Öppna profilen till Ljus och salt
1 Kor. 13 fortsätter med att räkna upp nådegåvorna...att profetera, ha kunskap, ha all tro...men sätter det i proportion till kärleken. Utan den är det inget värt. 
Den upphör aldrig, eftersom kärleken är Gud själv. Den tar vi med oss in i evigheten. Då behövs inte resten, för församlingen är fullkomnad. 
"Men när det fullkomliga kommer, då ska det försvinna som är till en del." 13:10
När?
"För nu ser vi såsom i en spegel på ett dunkelt sätt, MEN DÅ ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del MEN DÅ ska jag förstå fullkomligt, så som också jag blivit fullkomlig." 13:12

Om gåvorna försvann då...så ser vi ansikte mot ansikte nu och vi förstår precis allt fullkomligt. 

Eller gör prästerna och biskoparna detta nu, och ända från apostlarnas tid? 
Historien och Bibeln visar att så är inte fallet.
Öppna profilen till AllanE
Den där missuppfattningen att nådegåvorna inte längre är i funktion kommer från 1Kor 13:8-10

8 Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den skall försvinna, och tungomålstalandet, det skall taga slut, och kunskapen, den skall försvinna.
9 Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk;
10 men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk.

När kyrkan blev en världslig makt försvann (till stor del) någegåvorna ur den officiella kyrkan. Samtidigt uppkom läran att nu hade tusenårsriket kommit. Nu hade det ofullkomliga (profeterande, tungotal etc.) försvunnit och ersatts med det fullkomliga: Kyrkan, som styrdes av Jesu ställföreträdare på jorden.

Jag kan påpeka en sak till: Syftet med tungotalet är INTE att apostlarna behövde kunna andra språk på övernaturlig väg. Istället är gåvan given som ett (bland många) tecken.

Hälsningar

Allan

Öppna profilen till Ferguson
En anledning till varför gåvorna inte existerar i dag är att de aldrig har manifesterats på samma sätt som på apostlarnas tid. Det finns inte ett tillfälle i NT där inte ett mirakel skedde utom de tre gånger när Paulus inte kunde hela sina medvandrare, Detta skedde i slutet Av Pauli liv och kan inikera att gåvornas funktion var på väg att bli uppfylld. Att Guds gåvor skulle vara av sämte kvaliitet pga vår brist på tro idag, som en del påstår, tror jag är en absurd tanke. De har förmodligen helt enkelt upphört.

Men kvar finns Guds ande på jord och genom honom så verkar Gud sin vilja i oss människor. Herren gör fortfarande under och tecken, han helar fortfarande på samma sätt som på Jesus och apostlarnas tid osv. Men han gör det genom enskilda människor vilka han väljer för varje enskilt tillfälle. Inte genom särskilt utvalda  med specifika gåvor.
Öppna profilen till Ljus och salt
En anledning till varför gåvorna inte existerar i dag är att de aldrig har manifesterats på samma sätt som på apostlarnas tid. Det finns inte ett tillfälle i NT där inte ett mirakel skedde utom de tre gånger när Paulus inte kunde hela sina medvandrare, Detta skedde i slutet Av Pauli liv och kan inikera att gåvornas funktion var på väg att bli uppfylld. Att Guds gåvor skulle vara av sämte kvaliitet pga vår brist på tro idag, som en del påstår, tror jag är en absurd tanke. De har förmodligen helt enkelt upphört.

Men kvar finns Guds ande på jord och genom honom så verkar Gud sin vilja i oss människor. Herren gör fortfarande under och tecken, han helar fortfarande på samma sätt som på Jesus och apostlarnas tid osv. Men han gör det genom enskilda människor vilka han väljer för varje enskilt tillfälle. Inte genom särskilt utvalda  med specifika gåvor.

Om vi tittar på vad Bibeln säger..
Menar du då att "det fullkomliga" har kommit, och att vi nu "ser ansikte mot ansikte" och "ska förstå allting fullkomligt", enligt 1 Kor. 13:12?

Paulus menar i så fall detta. 
Öppna profilen till Ferguson
Om vi tittar på vad Bibeln säger..
Menar du då att "det fullkomliga" har kommit, och att vi nu "ser ansikte mot ansikte" och "ska förstå allting fullkomligt", enligt 1 Kor. 13:12?

Paulus menar i så fall detta. 


Frågan är vad det fullkomliga eller perfekta är för något? 
Öppna profilen till Ljus och salt
Frågan är vad det fullkomliga eller perfekta är för något? 

Paulus är frälst när han skriver. Han är uppfylld av Anden, liksom vi alla är.
Vad ser Paulus som det fullkomliga och att se "ansikte mot ansikte"? 
Vad finns kvar?
Ser vi nu ansikte mot ansikte och förstår allt fullkomligt? När gör vi det?
Finns det ett delmål på vägen? 
Öppna profilen till Ferguson

Paulus är frälst när han skriver. Han är uppfylld av Anden, liksom vi alla är.
Vad ser Paulus som det fullkomliga och att se "ansikte mot ansikte"? 
Vad finns kvar?
Ser vi nu ansikte mot ansikte och förstår allt fullkomligt? När gör vi det?
Finns det ett delmål på vägen? 


En del tror det sker  vid Jesu tillkommelse men han kommer till en värld där det finns synd så det är inte mer fullkomligt än idag. Jesus är den samme idag och till evig tid så han blir inte mer perfekt än han redan är. 
Jag tror det med perfekt menas, skriftens fullkomlighet, att vi har allt i den vilket inte Paulus och de andra inte hade. Därför skriver han att profetia och tungotal ska upphöra vilket jag tror skedde vid apostlarnas hemgång. Hoppet tar slut när Jesus kommer men kärleken upphör aldrig. 
Visar sida 1 av 17 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista