Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
smålänning i norr
smålänning i norr säger: Min blogg Emmelie och Christina med kommentarer av mig där Christina är som ett fint kvinnligt exempel på olika områden
Skriv i megafonen

Forum >> Politik och samfund >> Debatt


Öppna profilen till Roffe

Finns det någon bra svensk kristen församling?

Finns det någon bra svensk kristen församling?

Finns det någon bra svensk kristen församling?

Om du känner till en bra svensk Jesuscentrerad kristen församling så tipsa här! Motivera gärna ditt svar!

Jag efterlyser bra kristna församlingar där det förkunnas grundläggande bibliska kunskaperna i tron, att Jesus är Herren och att man blir frälst då man tar emot honom!
Öppna profilen till Asterix

Några Jesuscentrerade och Bibelcentrerade gemenskaper på Svenska kyrkans bekännelses grund, men som är fristående från den politiserade kyrkoorganisationen Svenska kyrkan:

http://www.missionsprovinsen.se/koinonior

"Missionsprovinsen har växt fram i Svenska kyrkans andliga tradition. Det är från Svenska kyrkan vi fått vår evangelisk-luthersk bekännelse. Vårt sätt att fira Gudstjänst och vårt sätt att organisera oss med biskop, präst och diakon har vi också från Svenska kyrkan. Vi står på så sätt i kontinuitet med den reformerade Svenska kyrkan, men även med den medeltida svenska kyrkoprovinsen, och därigenom med den historiska kyrkan ända tillbaka till Jesus och Hans apostlar. På denna grund kan även nya böne- och uttrycksformer växa fram utifrån Guds ord."
 

Anonym
https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift/kyrkor-i-dalarna
Bara att besöka så enkelt så
Öppna profilen till Ljus och salt
Jag rekommenderar församlingen där det finns frihet i Anden, där det predikas frälsning av nåden allena, där rättfärdiggörelse finns endast genom tron på Kristi verk på korset, där friden mellan bröder och systrar finns, där man har andlig urskiljningsförmåga och avslöjar villoläror, där ingen lagiskhet och religiositet binder, där alla lemmar har samma värde och allas tjänster verkar i frihet och kraft, där evangelium predikas och fattiga får hjälp, där nöden för människors frälning råder, där herden älskar Herren över allting annat och där medlemmarna tar sitt kors varje dag och lever kärlekens evangelium genom helgade liv. 
Öppna profilen till Roffe
Hej!
Det verkar finnas några!
Har du flera som du vill fylla på med?

https://www.apg29.nu/finns-det-nagon-bra-svensk-kristen-forsamling-31941