Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
SamuelBelovedOfYeshua
SamuelBelovedOfYeshua säger: Hello! Ny på sidan. Ville mest säga hej. ??
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Ljus och salt

Guds sju andar, Jesus namn och Jesus ord till församlingarna

"Hälsningar från Johannes till de sju församlingarna i Asien. 
Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som ska komma, och från de sju andarna som är inför hans tron, och från Jesus Kristus, det trogna vittnet, den förstfödde från de döda och fursten över jordens kungar." Upp. 1:4-5.Upp. 3:1
"Detta säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna.."

Upp. 4:5
"Och från tronen kom det blixtar, åskdunder och röster, och framför tronen brann sju eldfacklor, vilka är Guds sju andar."

Upp. 5:6
"Och jag såg, och se, mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt ibland de äldste stod ett Lamm, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, vilka är Guds sju andar, utsända över hela jorden."

De sju andarna som är inför hans tron. 
I Jes. 11:2 står det:
"Över honom skall Herrens Ande vila, Anden med vishet och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för Herren." 

Sju x Anden. 
Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Ljus och salt
Här kan jag också se en parallell:

Jesus namn:

"På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under
Rådgivare
Mäktig Gud
Evig Fader
Fridsfurste."
Gud med oss - Immanuel
Yehovah frälser - YeshuaGud har inte sju andar, utan den Helige Ande är alla sju benämningarna av Guds Ande. 
Jesus har sju namn i Bibeln, men han är alla de sju benämningarna av namnen. 
Gud, Anden och Jesus är allt vad namnen betyder och är. 
Och Uppenbarelseboken använder och visar mycket av det som står i Gamla Testamentet. Vi hittar mycket symbolik därifrån. 
Öppna profilen till Ljus och salt
Uppfyllelsen, kraven och belöningarna till alla de segrande i Upp. 2-3


De samlade gärningar som Jesus säger att han vet och som uppfyllts:

Gärningarna, arbetet, uthålligheten och att inte tåla de onda. 
Att ha prövat dem som säger att de är apostlar. 
Att hata nikolaiternas gäningar.
Fördrag och uthållighet och arbete för Jesu namns skull, utan att tröttnat. 
Fått hädelse från de som säger sig vara judar men inte är det. 
Att hålla fast vid Jesu namn och inte förnekat tron, tröts martyrskap. 
Kärleken och tjänsten, tron och uthålligheten. 
De har inte fläckat sina kläder.
Att hålla sig till Jesu ord och inte förnekat hans namn. 


En intressant sak att se är att Jesus säger: "Och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat min tro.." Upp. 2:13. 

Öppna profilen till Ljus och salt
De samlade kraven från Jesus:

Omvända sig från att ha övergett sin första kärlek, att göra de första gäningarna igen.
Vara trofast intill döden, vid prövningarna som kommer.
Vända om från att ha några hos sig som håller fast vid Bileams lära och vid nikolaiternas lära. 
Omvändelse från Jesabels lära, och från att bedriva hor med falsk profetissa, och inte tillåta henne att undervisa och förföra Jesu tjänare.
Att hålla sig vaken och styrka de som är nära att dö. 
Att hålla fast vid det som du har, så att ingen tar din krona.
Vara ivrig att omvända sig från ljummenhet. 
Köpa renat guld av Jesus och vita kläder att klä sig i och smörja ögonen med ögonsalva så du kan se. 
Öppna profilen till Ljus och salt
De samlade belöningarna från Jesus, till alla som har uthållighet och segrar:


- "Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i mitten av Guds paradis."

- "Den som segrar ska inte skadas av den andra döden."

- "Den som segrar, honom vill jag ge att äta av det dolda mannat, och jag ska ge honom en vit sten och på stenen ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det."

- "Och den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över hedningarna, och han ska styra dem med järnspira, och såsom lerkärl ska de bli krossade såsom också jag har tagit emot av min Fader. Och jag ska ge honom morgonstjärnan." 

- "Den som vinner seger, han ska bli klädd i vita kläder, och jag ska inte stryka hans namn ur livets bok, utan jag ska kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar." 

- "Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel och han ska inte mer gå ut därifrån. Och jag ska skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen från min Gud, och mitt nya namn."

- "Den som vinner seger, honom ska jag låta sitta med mig på min tron, såsom också jag har vunnit seger och sitter med min Fader på hans tron."
Öppna profilen till Ljus och salt

"Där Satan har sin tron" är troligen en anspelning på det stora Zeus-altaret i Pergamon, som även var ett lokalt centrum för kejsarkulten.

"Bileams lära". Bileam var en hednisk profet som förledde gudsfolket till sexuell omoral. (4 Mos. 31:16, 4 Mos. 22-25)

"Det dolda mannat". En kruka med ökenvandringens mat fanns dold i förbundsarken inne i det allra heligaste. (2 Mos. 16:32-34, Hebr. 9:4)

"En vit sten". Vita stenar användes bl.a. som segerpris, inbjudningskort till fester och för frikännande vid rättegångar. 

"Så säger han som är Amen", Upp. 3:14. Jesus betonade viktiga sanningar med detta ord, som närmast betyder "sant", och förklarade att han är saningen själv. (Joh. 14:6)

"Guld..kläder..salva". Laodicea var en välmående stad berömd för sin rikedom, sitt svarta ylle och sin läkemedelstillverkning. 

(Kommentarer från Folkbibelns app. till mobiler. Rekommenderas!) 
Öppna profilen till Roffe

Öppna profilen till Ljus och salt


Tack! :-) Den hade jag inte sett. 
Öppna profilen till Ferguson

"Där Satan har sin tron" är troligen en anspelning på det stora Zeus-altaret i Pergamon, som även var ett lokalt centrum för kejsarkulten.

"Bileams lära". Bileam var en hednisk profet som förledde gudsfolket till sexuell omoral. (4 Mos. 31:16, 4 Mos. 22-25)

"Det dolda mannat". En kruka med ökenvandringens mat fanns dold i förbundsarken inne i det allra heligaste. (2 Mos. 16:32-34, Hebr. 9:4)

"En vit sten". Vita stenar användes bl.a. som segerpris, inbjudningskort till fester och för frikännande vid rättegångar. 

"Så säger han som är Amen", Upp. 3:14. Jesus betonade viktiga sanningar med detta ord, som närmast betyder "sant", och förklarade att han är saningen själv. (Joh. 14:6)

"Guld..kläder..salva". Laodicea var en välmående stad berömd för sin rikedom, sitt svarta ylle och sin läkemedelstillverkning. 


(Kommentarer från Folkbibelns app. till mobiler. Rekommenderas!) Alltid intressant att ta del av tolkningar av Uppenbarelseboken. Visst kan "Där Satan har sin tron" anspela på all ogudaktighet som skedde i Pergamos. Men jag tror det syftar mest på det kommande "Pergamos" där Satan en dag genom vildjuret kommer att få en jordisk tron och till sist den tillbedjan av människosläktet som har varit hans mål från början. Den tron det kanske handlar om är den som Paulus nämner om i 2 Tess 2 heller så uppstår Pergamos igen, ingen vet.
Seth Erladsson är ingen futurist om jag förstår det rätt?
Öppna profilen till Ljus och salt
Alltid intressant att ta del av tolkningar av Uppenbarelseboken. Visst kan "Där Satan har sin tron" anspela på all ogudaktighet som skedde i Pergamos. Men jag tror det syftar mest på det kommande "Pergamos" där Satan en dag genom vildjuret kommer att få en jordisk tron och till sist den tillbedjan av människosläktet som har varit hans mål från början. Den tron det kanske handlar om är den som Paulus nämner om i 2 Tess 2 heller så uppstår Pergamos igen, ingen vet.
Seth Erladsson är ingen futurist om jag förstår det rätt?

Det är mycket som kanske ska uppstå igen, med en futuristisk tolkning. :-) Inte bara Pergamos utan dessutom Edom, Moab och Ammons arvingar m.m.

Jesus säger "Skriv det du har sett, vad som nu är och vad som ska ske härefter." 

Sedan säger Jesus vad han har sett ske, i församlingarna. Han vet om det som har skett. 
T.ex. "Du har haft fördrag", "Du har övergett din första kärlek".
Sedan säger Jesus att han vet vad som sker i nutid. T.ex. "Jag vet om dina gärningar och ditt lidande..", "Jag vet om dina gärningar och var du bor: där Satan har sin tron."
Sedan säger Jesus att vissa saker måste ändras hädanefter. T.ex. "Vänd om!", "Men jag har några få saker emot dig..", "Jag ska inte lägga någon annan börda på er. Men håll fast vid det ni har, till dess jag kommer."

Det finns ingenting i texten som säger att det mesta skulle ha varit futuristiskt menat. 
Däremot så gäller allt det Jesus säger hela församlingen över hela jorden. Hans varningar gäller alla, inte endast en specifik lokal församling. Liksom segrarnas belöningar gäller alla människor och inte är uppdelade segrar. Det vet vi genom att han säger "Den som..", och "Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna". Det gäller oss nu, det gällde dem då, och alla däremellan. 
Öppna profilen till Ferguson
Det är mycket som kanske ska uppstå igen, med en futuristisk tolkning. :-) Inte bara Pergamos utan dessutom Edom, Moab och Ammons arvingar m.m.

Jesus säger "Skriv det du har sett, vad som nu är och vad som ska ske härefter." 

Sedan säger Jesus vad han har sett ske, i församlingarna. Han vet om det som har skett. 
T.ex. "Du har haft fördrag", "Du har övergett din första kärlek".
Sedan säger Jesus att han vet vad som sker i nutid. T.ex. "Jag vet om dina gärningar och ditt lidande..", "Jag vet om dina gärningar och var du bor: där Satan har sin tron."
Sedan säger Jesus att vissa saker måste ändras hädanefter. T.ex. "Vänd om!", "Men jag har några få saker emot dig..", "Jag ska inte lägga någon annan börda på er. Men håll fast vid det ni har, till dess jag kommer."

Det finns ingenting i texten som säger att det mesta skulle ha varit futuristiskt menat. 
Däremot så gäller allt det Jesus säger hela församlingen över hela jorden. Hans varningar gäller alla, inte endast en specifik lokal församling. Liksom segrarnas belöningar gäller alla människor och inte är uppdelade segrar. Det vet vi genom att han säger "Den som..", och "Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna". Det gäller oss nu, det gällde dem då, och alla däremellan. 


 


Det står, som du citerar, "vad som härefter ska ske" vilket är en tydlig hänvisning till dess futuristiska innehåll. Boken är, enligt de flesta, skriven cirka 20-25 år efter Jerusalems förstöring vilket omöjligör att händelserna i samband med Jerusalems förstöring år 70 kan vara det Jesus menar. Det hade ju redan skett när sändebreven skrevs! Därför kan inte det Jesus profeterar om i Matt 24 var det Johannes får skriva ner utan det är händelser som handlar om "vad som härefter ska ske" dvs det är en tid som ännu inte skett Johannes talar om.

En vanlig tolkning är att kap 4 och boken ut hör framtiden till. Men jag tror att även sändebreven hör framtiden till. Som grund för det är hela bokens hebreeiska karaktär inklusiva sändebreven. Den historia som där påstås vara församlingen Kristi kropps genom århundraden är hellre Israels historia genom GT. Den som vinner seger står det, hur kan man tolka in detta på Kristi kropp? Vi har inte vunnit seger utan det är Herren som vunnit seger åt oss. Och ska verkligen Kristi kropp troget göra Jesus gärningar och genom dessa få makt över hedningarna och styra dem med järnspria som när man krossar lerkärl, osv.............
Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista