Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Jimmy85a
Jimmy85a säger: Någon som vill ses över en fika i helgen?
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Ljus och salt

Vad skulle Jesus ha gjort?

Hur tolkar ni Mark. 12:17?

"Då svarade Jesus och sa till dem: Ge kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud."


Vad tillhör Gud, och vad ska vi ge till Gud?

Vad tillhör "landets makt" och vad ska vi ge till den/dem?

Parallell är bibelstället Rom. 13:7:
"Ge därför åt var och en det ni är skyldiga: Skatt åt den som ska ha skatt, tull åt den som ska ha tull, fruktan åt den som fruktan tillhör och heder åt den som ska ha heder." 

Vad skulle Jesus ha gjort i dagens samhälle..?

Vem ska ha heder och fruktan? 


Skulle Jesus vara beroende av samhället...eller skulle han göra revolt mot samhället...eller skulle han leva i frid med alla och fullfölja sitt uppdrag att predika om Guds rike, gå runt och göra gott och vittna om Guds mirakler?

Vad skulle Jesus ha anpassat sig till...utifrån vad Guds Ord säger?

Skulle han älska alla människor?

Vem och vad skulle han ha ropat verop över?
Visar sida 1 av 13 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Kalvdans
Hur tolkar ni Mark. 12:17?

"Då svarade Jesus och sa till dem: Ge kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud."


Vad tillhör Gud, och vad ska vi ge till Gud?

Vad tillhör "landets makt" och vad ska vi ge till den/dem?

Parallell är bibelstället Rom. 13:7:
"Ge därför åt var och en det ni är skyldiga: Skatt åt den som ska ha skatt, tull åt den som ska ha tull, fruktan åt den som fruktan tillhör och heder åt den som ska ha heder." 

Vad skulle Jesus ha gjort i dagens samhälle..?

Vem ska ha heder och fruktan? 


Skulle Jesus vara beroende av samhället...eller skulle han göra revolt mot samhället...eller skulle han leva i frid med alla och fullfölja sitt uppdrag att predika om Guds rike, gå runt och göra gott och vittna om Guds mirakler?

Vad skulle Jesus ha anpassat sig till...utifrån vad Guds Ord säger?

Jesus skulle ha bett en lärjunge hämta ett silvermynt ur en fisks mun för att betala skatt.


Själv är jag inte Gud, men jag har tillit till att Gud vakar över oss.
Öppna profilen till Kalvdans
Jesus ger oss vissa bud. 


Gud är en
Älska Gud
Älska vår nästa
"Gyllene  regeln" (allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni göra för dem, ty detta är lagen och profeterna")
Vi är inte Gud som Han är Gud, men Han har heller inte begärt att vi ska vara det. Han begär att vi håller Hans bud.

Svårt är det inte att förstå, men svårare att lämna alla idéer om det köttsliga sinnets förträfflighet ;)
Öppna profilen till Ljus och salt
Jesus ger oss vissa bud. 


Gud är en
Älska Gud
Älska vår nästa
"Gyllene  regeln" (allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni göra för dem, ty detta är lagen och profeterna")
Vi är inte Gud som Han är Gud, men Han har heller inte begärt att vi ska vara det. Han begär att vi håller Hans bud.

Svårt är det inte att förstå, men svårare att lämna alla idéer om det köttsliga sinnets förträfflighet ;)

Man kan tolka nästan allting i Bibeln olika. Det vet vi genom detta forum och genom alla olika ismer och läror och samfund och kyrkor som finns. Allt kan dessutom missbrukas och förvrängas till egna syften. Ord från Bibeln måste stämma överens med hela Bibeln. 
Det köttsliga sinnets förträfflighet kan dyka upp var som helst. 
Öppna profilen till Kalvdans
Man kan tolka nästan allting i Bibeln olika. Det vet vi genom detta forum och genom alla olika ismer och läror och samfund och kyrkor som finns. Allt kan dessutom missbrukas och förvrängas till egna syften. Ord från Bibeln måste stämma överens med hela Bibeln. 
Det köttsliga sinnets förträfflighet kan dyka upp var som helst. 
Så är det. Herrens rike är inte av denna världen, men vi är ändå i den fast inte av den. Det synes mig som att det inte går att komma undan. Även Paulus gavs världsligt understöd.
Öppna profilen till Kalvdans

1. Hur tolkar ni Mark. 12:17?

"Då svarade Jesus och sa till dem: Ge kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud."


Vad tillhör Gud, och vad ska vi ge till Gud?

Vad tillhör "landets makt" och vad ska vi ge till den/dem?

Parallell är bibelstället Rom. 13:7:
"Ge därför åt var och en det ni är skyldiga: Skatt åt den som ska ha skatt, tull åt den som ska ha tull, fruktan åt den som fruktan tillhör och heder åt den som ska ha heder." 

2. Vad skulle Jesus ha gjort i dagens samhälle..?

3. Vem ska ha heder och fruktan? 


4. Skulle Jesus vara beroende av samhället...eller skulle han göra revolt mot samhället...eller skulle han leva i frid med alla och fullfölja sitt uppdrag att predika om Guds rike, gå runt och göra gott och vittna om Guds mirakler?

5. Vad skulle Jesus ha anpassat sig till...utifrån vad Guds Ord säger?

6. Skulle han älska alla människor?

7. Vem och vad skulle han ha ropat verop över?

1. Vi tillhör Gud
Köttet tillhör världen (här kejsaren). Vi har korsfäst vårt kött i väntan på uppståndelsen.

2. Samma sak som Han faktiskt gör. Han är inte död.


3. Gud


4. Herren har all makt. Hans ande vittnar hela tiden, OCH är i högsta grad verksam.


5. Jesus anpassar sig inte, men Han kom i världen som ett ljus. Jag ser NOLL anpassning i evangelierna, och 100% hållande av lagen. Herren är densamme alltid, Han ändrar (anpassar) sig aldrig.


6. Ja, Herren älskar alla människor. Han älskar.


7. De "som stenar profeterna".
Öppna profilen till Ljus och salt
Var ligger likheten och skillnaden på oss och Jesus, i dagens samhälle?
Kan vi säga att Jesus skulle ha älskat alla...och sedan gör inte vi det (Kristi kropp) , utan förkastar och väljer ut människor?
Kan vi välja vilka vi ska välja ut att ropa verop över...som går utöver de verop som Jesus gjorde? 
Kan vi välja bort barmhärtighet som Jesus och samariern skulle ha visat...och inte visa detsamma för de vi möter idag? 
Öppna profilen till Kalvdans
Var ligger likheten och skillnaden på oss och Jesus, i dagens samhälle?
Kan vi säga att Jesus skulle ha älskat alla...och sedan gör inte vi det (Kristi kropp) , utan förkastar och väljer ut människor?
Kan vi välja vilka vi ska välja ut att ropa verop över...som går utöver de verop som Jesus gjorde? 
Kan vi välja bort barmhärtighet som Jesus och samariern skulle ha visat...och inte visa detsamma för de vi möter idag? 

Jag skulle säga att den största skillnaden ligger i att Herren ser människornas tankar och hjärtan. Vad menar du med "förkastar och väljer ut"? Herren vill rädda alla, men Han kommer inte att anpassa sig till människors ondska för det.
Nu är vi ju inte Herren och kan inte veta vad som rör sig inuti människor. Vi "förkastar och väljer ut" på andra grundvalar, men problemet för oss (med det) är att vi inte är perfekta. Herren gör aldrig misstag men vi gör många. Herren är i sig själv Gud och perfekt, och således själva exemplet av allt heligt. VI är det inte.

Jag vet inte hur du menar med att välja att ropa verop, men vi ska välsigna och inte förbanna. Vi dömer inte. Ordet dömer. Om vi talar sanning så ger det liv till somliga och död till andra, men det är inte vi som avgör vad som är vad.

Jag vet inte ens om vi "väljer barmhärtighet" faktiskt. Man väljer inte att älska. Antingen älskar man eller så gör man det inte. Därför kan vi inte själva hålla Guds lag, men Kristus håller den åt oss. Med andra ord: Vi älskar därför att Kristus dog för oss. Kristus älskar alla människor. Praktiskt betyder det att vi av kärlek till andra vill hjälpa dem, men det hjälper inte oss själva att bara göra goda gärningar om det inte kommer från ett rent hjärta.
Öppna profilen till Kalvdans
Hur vi bör leva i dagens samhälle tycker jag då rakt inte är någon lätt fråga. Vi ser att det är motståndaren som styr allt i världen, som är av världen, och sedan då?


Vilka medel har vi till barmhärtighet som inte till största delen går till det antikristliga systemet? Herren illustrerar att "det med kejsarens bild är kejsarens". Vad innebär det praktiskt för oss?


Det ekonomiska systemet är ett rent slavsystem, och på det ett stort fejk, en lögn, och används till ren ondska. Hur gör man då? Bara som ett exempel... Det finns flera: politiken, religionsutövningar, media, olika "gurus", utbildningsväsendet. Vi kan inte lämna allt. Hur gör man vad gäller skolan, tex? "Ge till kejsaren det kejsaren tillhör, och till Gud det Gud tillhör". Hur ska det ske praktiskt? Och gynnar det vår nästa om vi då struntar i att utbilda oss?
Jag vet inte om det framgår vad jag menar med dessa frågor, men säg till om du/ni inte förstår hur jag menar.
Öppna profilen till Ljus och salt
Jesus verop:


Ve er, skriftlärda och fa­ri­se­er, ni hyck­la­re som stäng­er till him­mel­ri­ket för människor­na. Ni går in­te själva in, och dem som vill kom­ma dit in släpper ni in­te in.

Ve er, skriftlärda och fa­ri­se­er, ni hyck­la­re som far över land och hav för att vin­na en en­da pro­se­lyt, och när någon har bli­vit det gör ni ho­nom till ett hel­ve­tets barn, dub­belt värre än ni själva.

Ve er, ni blin­da le­da­re som säger: Svär man vid temp­let be­ty­der det ingen­ting, men svär man vid gul­det i temp­let är eden bin­dan­de. – Ni blin­da dårar, vil­ket är förmer, gul­det el­ler temp­let som har gjort gul­det he­ligt? Ni säger: Svär man vid of­fe­ral­ta­ret be­ty­der det ingen­ting, men svär man vid gåvan som lig­ger på det är eden bin­dan­de. – Ni blin­da, vil­ket är förmer, gåvan el­ler al­ta­ret som gör gåvan he­lig? Den som svär vid al­ta­ret svär både vid det och vid allt som lig­ger på det.Den som svär vid temp­let svär både vid det och vid ho­nom som bor i det. Och den som svär vid him­len, han svär både vid Guds tron och vid ho­nom som sit­ter på den.

Ve er, skriftlärda och fa­ri­se­er, ni hyck­la­re som ger ti­on­de av myn­ta och dill och kum­min men försum­mar det vik­ti­gas­te i la­gen: rätt­vi­sa, barmhärtig­het, tro­het. Det gäller att göra det ena ut­an att försum­ma det and­ra. Ni blin­da le­da­re, som si­lar mygg men sväljer ka­me­ler!

Ve er, skriftlärda och fa­ri­se­er, ni hyck­la­re som rengör ut­si­dan av bäga­ren och skålen, me­dan de in­u­ti är ful­la av vin­nings­lyst­nad och omått­lig­het. Du blin­de fa­risé, gör först bäga­ren ren in­u­ti, så blir också ut­si­dan ren.


Öppna profilen till Ljus och salt

Ve er, skriftlärda och fa­ri­se­er, ni hyck­la­re som är som vit­kal­ka­de gra­var. Ut­anpå ser de pryd­li­ga ut, men in­u­ti är de ful­la av de dödas ben och an­nat orent. På sam­ma sätt vi­sar ni upp ett rättfärdigt ytt­re för människor­na, me­dan ert in­re är fullt av hyck­le­ri och orättfärdig­het.

Ve er, skriftlärda och fa­ri­se­er, ni hyck­la­re som re­ser mo­nu­ment över pro­fe­ter­na och smyc­kar de rättfärdi­gas grav­ste­nar och säger: Om vi ha­de levt på våra fäders tid skul­le vi in­te ha gjort oss med­skyl­di­ga till pro­fe­ter­nas blod. Därmed vi­sar ni själva att ni är söner till dem som mörda­de pro­fe­ter­na. Fortsätt som era fäder tills måttet är rågat. Or­mar, huggorm­syng­el, hur skall ni kun­na undgå att dömas till hel­ve­tet? Därför skall jag sända er pro­fe­ter, vi­sa män och skriftlärda. Som­li­ga av dem kom­mer ni att döda och korsfästa och and­ra kom­mer ni att pis­ka i era sy­na­go­gor och ja­ga från stad till stad. Så skall allt rättfärdigt blod som ut­gju­tits här på jor­den kom­ma över er, allti­från den rättfärdi­ge Abels blod till blo­det från Sa­kar­ja, Be­rek­jas son, som ni mörda­de mel­lan temp­let och al­ta­ret. San­ner­li­gen, allt­sam­mans skall det­ta släkte få sva­ra för.

Jerusalem verkar ingå..

Je­ru­sa­lem, Je­ru­sa­lem, du som dödar pro­fe­ter­na och ste­nar dem som blir sända till dig. Hur of­ta har jag in­te ve­lat sam­la di­na barn så som hönan sam­lar si­na kyck­ling­ar un­der ving­ar­na, men ni vil­le in­te. Nu får ni själva ta hand om ert över­giv­na hus. Ty jag säger er: ni ser mig in­te me­ra förrän den dag då ni säger: Välsig­nad är han som kom­mer i Her­rens namn.
Visar sida 1 av 13 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista