Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
lindalinda
lindalinda säger: Tips på kyrka/gudstjänst i Stockholm på söndag?
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

Dog Gud för oss?

Dog Gud för oss?

Definitionen av att dö är att upphöra att existera. En människa som dör, upphör att existera såsom människa. Kroppen existerar ett tag trots att den är livlös, men människan är mer än en kropp. Kroppen är skalet, och det som finns inuti är människans kärna.

Å ena sidan menar många av de som säger sig tro på Treenigheten att Gud var tvungen att dö för att försoningen skulle bli effektiv. Dvs, om Jesus endast var människa, skulle hans blod inte kunnat rena och frälsa oss. Därför säger ex SFBs översättning i Apg 20:28 att Gud har köpt församlingen med sitt blod. Å andra sidan menar samma personer att Gud inte kan dö, och att när Jesus dog var det endast hans mänskliga natur som slutade existera. Han Ande, dvs den gudomliga naturen – Gud fortsatte att leva.

Men om Gud Jesus, dvs Jesu gudomliga natur fortsatte att leva när Människan Jesus, dvs Jesu mänskliga natur dog, då dog inte den gudomliga naturen, och Gud dog alltså inte. Det här innebär en tydlig motsägelse. Gud kan inte samtidigt dö och inte dö. Är det någon som får ihop ekvationen?

Visar sida 1 av 14 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Asterix

Jag svarar bara vad jag tror, utan att vara någon expert. Vad säger Skriften? Jo, att ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv”. Försoningen var därmed en uppgörelse inom gudomen. Bevis för treenigheten hämtar jag från denna söndags evangelium om Jesu dop, där både Fadern, Sonen och Anden är närvarande.

Att dö innebär inte att människan upphör att existera, annat än att syndakroppen dör. Som evighetsvarelse lever hon vidare. Jesus var både sant mänsklig och Guds Son. Han tog våra synder på sig och för detta måste Guds Son dö. Men eftersom Jesus var sann Gud kunde döden inte behålla honom. I dödsriket predikade han för andarna. På tredje dagen uppstod Jesus från de döda. Jag ser inte den motsägelse du talar om. Andra personen i den heliga Treenigheten dog, eftersom Gud och människan Jesus var förenade till ett. Det var Guds eget blod som rann på korset. Det har jag inga problem med. Till dödsriket fick Kristus fara men efter uträttad tjänst uppstod han från de döda. Inga problem för vår Gud.


Öppna profilen till larsa

  Petrus har svarat på din fråga !    Det är möjligt att Dö men ändå Leva.

 1:a Petrus brev   3:18- 22

Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden. 19 I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, 20 för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. 21 Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, 22 han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom.


Öppna profilen till larsa
 Jesus har också svarat på frågan :

Några saddukéer – de förnekar att det finns en uppståndelse – kom till Jesus och frågade: ”Mästare, Mose lär oss ju i skriften att om någon har en gift bror som dör barnlös, så skall han gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Nu fanns det sju bröder. Den förste gifte sig och dog barnlös. Den andre och den tredje gifte sig med änkan, likaså de återstående, och alla sju dog utan att lämna barn efter sig. Slutligen dog också kvinnan. Hur blir det med henne vid uppståndelsen, vems hustru blir hon? Alla sju hade ju haft henne som hustru.” Jesus svarade: ”Denna världens människor gifter sig och blir bortgifta, men de som befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda, de gifter sig inte och blir inte bortgifta. De kan ju inte mera dö, de är som änglar, och de är Guds söner, eftersom de har fått uppstå. Att de döda uppstår har också Mose visat i stället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.” Då sade några skriftlärda: ”Mästare, det var bra svarat”, för de vågade inte ställa fler frågor till honom.

Luk 20:27-40

  Dvs  ingen som dör kroppsligen  dör andligen.
Anonym

  Petrus har svarat på din fråga !    Det är möjligt att Dö men ändå Leva.

 1:a Petrus brev   3:18- 22

Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden. 19 I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, 20 för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. 21 Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, 22 han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom.Men översättningen säger ju att han blev levanegjord i anden. Måste inte det innebära att hans ande var död? Det skulle annars stått att han var levandegjord i anden. 
Öppna profilen till larsa
Men översättningen säger ju att han blev levanegjord i anden. Måste inte det innebära att hans ande var död? Det skulle annars stått att han var levandegjord i anden. 


   Försöker  vi dela på Hårstrån  nu  :-)
Anonym
Vara andligt död det är att vara skild från Gud. Det är därför Jesus säger Fader varför har du övergivit mej. Adam skulle döden dö om han syndade först dog han andligen när han syndade sen kroppsligen. 2 dödar. En evig död är det samma som ett evigt liv utan Gud. Sen kan man tvista om Jesus hade kvar sin Gudomliga natur när han tog på sig mänsklighetens synd.  Vet ej. Gud kan inte ha gemenskap med synd. I alla fall blev Jesus levande gjord i anden fick relation med Fadern åter. Dödsriket kunde inte behålla  honom han var själv syndfri
Öppna profilen till huldah
Rom 5:12 förklarar:
"Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat."
Var det kört?
Vers 18 ger hopp:
"... en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor."
Öppna profilen till huldah
Skaparen sade till Adam och Eva att de skulle dö om de åt av den förbjudna frukten. Gud sade inte: "Era kroppar kommer att dö men er ande kommer att leva vidare."
Satan däremot sade: 
"Ni ska visst inte dö!"
Öppna profilen till huldah
5 Mos 19:21 visar att Guds rättvisa kräver ett lika lösen, "liv för liv". Hela Adam dog, både kropp och ande. Ett godkänt lösenoffer var en fullkomlig människa som upphörde att existera. Svaret på ekvationen är att Jesus var den syndfrie människa som kunde offra sitt liv och befria oss från dödens slaveri medan hans fader i himmelen (och är odödlig) tog emot offret och efter 3 dagar gav honom livet tillbaka.
Öppna profilen till huldah
Larsa: "Dvs  ingen som dör kroppsligen  dör andligen.
"

Så kan det ju inte vara.
1 Mos 2:16, 17:
"Och Jehová, Gud, bjöd människan, sägande: "Du må fritt äta av alla träd i lustgården, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty på den dag du äter därav, skall du visserligen dö." (Helge Åkesons övers).
 
Visar sida 1 av 14 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista