Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
lindalinda
lindalinda säger: Tips på kyrka/gudstjänst i Stockholm på söndag?
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

Mannen som huvudet över kvinnan?

Vi flera många tillfällen under mitt liv har jag mött på ett starkt hierarkiskt tänkande inom kristendomen. jag har reflekterat över att det inte stämmer överens med min erfarenhet av Gud ej heller med bibeln. Jag är medveten om att vi har olika "glasögon" och erfareheter som gör att vi läser in olika saker i samma text. Men jag har känt mig manad att skriva en text urifrån:

1Kor 11:3 " Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud"Håll till godo och läs gärna igenom hela textmassan innan ni förkastar materialet. Jag hoppas att denna text ska på något sätt berika erat liv.
Visar sida 1 av 6 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym
1 Kor 11:3 “Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.
Det här bibelordet har använts för att bestyrka mannens dominans och ledarskap över kvinnan. Tanken i det resonemanget är att Gud är Jesus chef, Jesus är mannens chef och mannen är kvinnans chef. Man har kallat den här ordningen för Guds ordning. Den som bryter mot den här hierarkiska rangordningen bryter alltså (enligt detta tankesätt) mot Guds ordningar i skapelsen. Antagandet som har gjorts är att ordet för huvud är ett ord för hierarkisk auktoritet i grekiskan så som det är i både svenskan och engelskan.x

Anonym
Huvud i Nya Testamentet[“God´s Word to Women” Katharine C Bushnell lesson 37, “Paul Through Mediterranean Eyes” Kenneth Bailey, “I believe in Malé Headship” Gilbert Bilezikian, “Paul, Women and Wifes” Craig Keeners och “What Does Kaphale Means in the New Testament” Barkeley and Alvera Mickelsen.] betyder “att stötta” och “hålla ihop”[God´s Word to Women Kathrine C Bushnell Lesson 37 sida 137-139.
Det grekiska ordet för huvud i 1 Kor 11:3 är kephalé[www.biblehub.com Strong  2776. kephalé]. Jag kommer med hjälp av bibeln att visa att det grekiska ordet kephalé inte är ett ord för hierarkisk auktoritet och ledarskap utan för ett fysiskt huvud och för att stötta, hålla samman. Jag börjar i Markusevangeliet.
Mark 12:10 “Har ni inte läst det här stället i Skriften: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.”
Ordet som är översatt med hörnsten är grekiskans kephalé gónia[www.biblehub.com Strong  2776 kephalé, Strong 1137 gónia.] och betyder alltså huvudhörnet. Hörnstenens syfte var att ge stötta till huset och hålla ihop väggarna. Här ser vi hur ordet för huvud, kephalé, inte handlar om auktoritet och styrande utan om att stötta och bära huskonstruktionen. Samma tanke återkommer i Kolosserbrevet.
Kol 2:19 “och inte håller sig till honom som är huvudet (kephalé). Från honom får hela kroppen den tillväxt som Gud ger, stödd och sammanhållen som den är av sina leder och senor.”
Här ser vi återigen att huvudet kephalé inte har med auktoritet och ledarskap att göra utan att huvudet Jesus ger Guds tillväxt till kroppen. I den tillväxt som huvudet Jesus ger, finns stöd och sammanhållning för hela kroppen.
Paulus presenterar samma idé i Efesierbrevet.
Ef 4:15-16 “Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.”
Återigen ser vi hur huvudet kephalé, alltså Jesus, gör så att kroppen (församlingen) byggs upp i kärlek, fogas samman och hålls ihop i kärlek. Detta är inte en beskrivning av hierarkisk auktoritet och ledarskap utan av en stöttande och sammanhållande funktion som beskrivs i ordet kephalé. I dessa verser tycker jag att en av nyckelfraserna är “i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus”. Det handlar om att Jesus stöttar oss i vår tillväxt att bli mer lika honom.
x

Anonym
Vi tittar vidare i Uppenbarelseboken som bär på mycket symbolik och där vill jag visa på hur ordet huvud, kepahlé, betyder stötta. Vi kastar oss rakt in i den symboliska berättelsen om vilddjuret
Upp 12:2 “… och se, en stor eldröd drake med sju huvuden (kephalés) och tio horn och med sju kronor på sina huvuden”.
Här ser vi att de beskrivna sju huvudena inte i sig själva betyder auktoritet och regerande utan att det är kronorna på huvudena som ger auktoritet.
I Uppenbarelseboken kapitel 17 ser vi betydelsen av huvudena kephalés.
Upp 17:9 “Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är de sju berg som kvinnan sitter på. De är också kungar”.
Här blir det väldigt tydligt att huvudena kephalés är bergen (och kungarna) som kvinnan sitter på. Jag tror att anledningen till att ordet kephalés används här är just på grund av sin symbolik i att stötta så det är alltså huvudena som ger stöd till kvinnan.
Upp 17:18 “Och kvinnan som du såg är den stora staden, som regerar över kungarna på jorden”.
Det är kvinnan som regerar kungarna (huvudena) och huvudena som ger stöd till kvinnan. Återigen ser vi hur kephalés används för att beskriva en stödjande funktion och inte den regerande/auktoritära funktionen.
Det finns alltså ingen hierarkisk ledarskapsfunktion i ordet kephalés utan en stöttande och bärande funktion. Med detta sätt att se på huvud, kephalé, så blir 1 Kor 11:3 fritt översatt av mig så här:
1 Kor 11:3 Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans stöttepelare, att mannen är kvinnans stöttepelare och att Gud är Kristi stöttepelare.
Ordet stöttepelare passar bättre in på kephalé då ordet huvud är så djupt färgat av vårt västerländska hierarkiska tänkande.
x

Anonym
Är Gud Jesu huvud
1 Kor 11:3 “Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.”
Vi kan inte nämna det här bibelordet utan att titta på treenigheten, alltså att Gud, Jesus och Den Helige Ande är ett i sin andliga gudomlighet men tre i attributen. Är det så att Jesus står i givakt och blint lyder general Guds, Faderns order? Nej, vi ser att Gud Fadern, Sonen och Den Helige Ande är sammanlänkade som Gud. På samma sätt är Guds originaltanke med mannen och kvinnan att de är ett kött, sammanlänkade i kärlekens symbios utan att se skillnad på varandra, men ändå separerade i sin individualitet.
Låter det som en utopi? Ja kanske det, men om vi förstår den bibliska tanken om enhet så blir frågan om hur vi ska tolka kephalé en bifråga som inte har nån större relevans.
Om vi lever efter ett hierarkiskt tänkande så säger jag att ordet kephalé ska tolkas utifrån Jesu ord[Luk 22:26] “den som är ledare skall vara som tjänaren”.
x

Anonym
Min personliga övertygels
Ef 4:15 “Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.”
Paulus skriver att vi ska växa upp till kephalé som är Jesus. Här gör Paulus inte skillnad på man eller kvinna utan vi ska alla växa upp till kephalé som är Jesus. Kephalé måste ses i ljuset av hörnstenen som stöttar och håller samman väggarna. Vi ska alla växa upp till likhet med Jesus, så när Paulus säger att mannen är kvinnans kephalé blir det inte så att mannen blir nån ställföreträdande gudom. Nej, kvinnan har redan siktet inställt på Jesus och i Jesus är vi alla jämställda.
Gal 3:28 “Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.”
Så kvinnan kan ta en sidoväg förbi huvudet mannen och växa upp till huvudet Jesus. Vad är det då som huvudet mannen har och som kvinnan behöver, men som huvudet Jesus inte har eller kan ge? Enligt mig finns det bara ett sätt att se på det här och det är mannens sociala och religiösa rang. Jag kan inte nog poängtera att det finns ingen andlig hierarki. Tanken om hierarki är totalt förkastlig. Jesus dog på korset för att vi skulle ha en relation med Gud. Att hävda en andlig hierarki är att vara emot Jesus och hans verk på korset. Mannens kephalé kan ses utifrån att om kulturnormer ger mannen en högre social eller religiös rang, så ska mannen enligt Jesu egna ord vara kvinnans tjänare och lyfta upp henne tills hon når mannens kephalé. Om mannens kephalé inte är nåbar så ställer sig mannen över Jesus då Jesu kephalé är nåbar i enlighet med Paulus ord i Efesierbrevet 4:15. Det finns ingen annan väg än att mannen ska vara hörnstenen och stödja kvinnan i hennes tillväxt tills hon har nått mannens kephalé. Sedan kan kvinnan segla vidare och vara hörnstenen för mannen där han behöver en kephalé.x

Öppna profilen till huldah
Håller med i stort sett! Kärlek är hemligheten! Guds ordning är bäst!
Anonym
Ja, självklart ska vi ta efter muslimerna i detta. Intressant artikel Imamen: ”Bli gift och föda barn, det är kvinnans frihet”
https://www.expressen.se/nyheter/qs/del-8-imamen/?utm_medium=social&utm_source=fbgrupp&utm_campaign=story&fbclid=IwAR0mycMjM46F7U8A7ObzjD_mwvFjsEb3OlC_RAw-5UzqGyKrXurms-cAQRA

Anonym
Jag vet inte vem den anonyme personen är men jag tvivlar på att denne er gift. Jag tycker resonemanget är sådant att Jehovas vittnen håller på det, har läst dessa skrifter, Livets Ord tror jag också är på den linjen hur det ser ut nu efter Ulfs avhopp vet jag inte. Jag tycker rätt av det att det är rent skitsnack. Eftersom mycket märkliga saker skrivs här och blir godkänt av KD så bör detta passera. 
Öppna profilen till huldah
Jag vet inte vem den anonyme personen är men jag tvivlar på att denne er gift. Jag tycker resonemanget är sådant att Jehovas vittnen håller på det, har läst dessa skrifter, Livets Ord tror jag också är på den linjen hur det ser ut nu efter Ulfs avhopp vet jag inte. Jag tycker rätt av det att det är rent skitsnack. Eftersom mycket märkliga saker skrivs här och blir godkänt av KD så bör detta passera. 

Jag vet inte hur du menar. Men vi har väl, än så länge åsiktsfrihet i vårt land.
En kapten på ett fartyg blir inte populär om han missbrukar sin "makt". Om han inte får besättningens respekt kommer dom inte att jobna bra! Han kan inte ro skutan iland ensam! Kvinnans hjälp kan vara avgörande! Det vet en klok man!
En man som tar sitt gudagivna ansvar på allvar älskar familjen som Jesus gjorde.
Vi vet ju alla hur stor hans kärlek var:
Blod, svett o tårar!
Öppna profilen till jimpa
Har läst inläggen och undrar lite
rubriken som tråden har är kanske inte så populär i ett av världens mest jämnställda länder
det kan låta både gammeldags och omodernt ...och tänker man dessutom att många män genom tiderna har använt orden för att styra över kvinnan så är det inte underligt med reaktioner

men det finns alltid ett men ... orden står i Bibeln och antingen får man förkasta dem eller förhålla sig till dem
och anonym tycker jag visar på en tolkning där denne förkastar hierakin i den bemärkelse att det skulle ge mannen en styrande auktoritär ställning 
utan istället att huvud är mer en stödjande funktion 
Jag har fått lära mig att huvud står för källa( fr hebreiska ) men huvud i våra sammanhang har förknippats med auktoritet ...lite annorlunda 
det finns inga titlar och poster i Guds rike ....inte i egentlig bemärkelse utan vi är alla enkla tjänare 
så inlägget ( såvida jag inte missat ngt) visar att huvud handlar om att tjäna och böja sig djupare 
Dessutom så talar Paulus om ömsesidig underordning 
så denna tolkning som framförs försöker invända mot en vanlig missuppfattning om att huvud skulle handla om att härska ....så läser jag denna tråd iallafall 
Visar sida 1 av 6 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista