Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
snygging35
snygging35 säger: Sommar och sol, var är du tjej som vill dejta mig?
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Ljus och Salt

Vilddjurets märke - samt Uppenbarelseboken och GT

Vad ska vi vara vaksamma över? Vad betyder allt detta?


"Och det får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, till att ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, så att ingen ska kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller vilddjurets namn eller dess namns tal." (Upp. 13:16-17)

"Och det förför dem som bor på jorden genom de tecken som det har fått makt att göra inför vilddjuret, och säger till dem som bor på jorden att göra en bild åt vilddjuret, vilket var sårat av svärd men levde. Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild också kunde tala och göra så att alla som inte tillbad vilddjurets bild skulle dödas." (Upp. 13:14-15)En ledtråd finns i 1 Kon. 10:14:
"Det guld som årligen kom in till Salomo vägde sexhundrasextiosex, 666, talenter, utom det som kringresande handelsmän och köpmän förde in, och det som kom från alla kungarna i Arabien och från ståthållarna i landet." 
Visar sida 1 av 18 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Ljus och Salt

I Uppenbarelseboken används ett språk och bilder som vi känner igen från Gamla testamentet. Det är som om Herren vill att vi ska känna igen oss i Guds Ord. Johannes har beskrivit synerna så att vi känner igen det i Skrifterna. Symbolspråket återkommer. Ibland är symbolerna lika men får en ny betydelse. Jag tänkte visa detta. Vill ni och orkar..så häng med. Detta är intressant!

 
Öppna profilen till Ljus och Salt

I Dan. 7:27 får Daniel se fyra stora djur som steg upp ur havet.

Det första djuret liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Vingarna rycktes bort och det stod på fötterna som en människa och fick ett mänskligt hjärta.
Det andra liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida. Den hade tre revben mellan tänderna och fick befallningen att ”sluka mycket kött”.
Det tredje djuret liknade en leopard, men hade fyra fågelvingar på sidorna. Djuret hade fyra huvuden.

Det fjärde djuret var fruktansvärt, förskräckligt och starkt. Det hade järnränder, det uppslukade och krossade och det som blev kvar trampades under fötterna. Djuret hade tio horn, och ett litet horn sköt upp och stötte bort tre av hornen, och det lilla hornet hade människoögon och en mun som talade skrytsamt
Öppna profilen till Ljus och Salt

I  Upp. 13:1-3 får Johannes se vilddjuret som steg upp ur havet. Detta vilddjur är de fyra djuren tillsammans, i Daniel.

Det hade sju huvuden och tio horn, och på sina horn hade det tio kronor, och på sina huvuden det hädiska namnet.
Vilddjuret var lik en leopard, fötterna var som en björns, dess mun som en lejons mun.
Draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt.
Ett av vilddjurets huvuden var sårat till döds, men det dödliga såret blev läkt. På vilddjuret sitter skökan. Upp. 17. Här är vilddjuret scharlakansrött, men det är samma vilddjur, ”fullt med hädiska namn, det hade sju huvuden och tio horn”.
Skökan ”sitter på många vatten, med vilken kungarna på jorden har bedrivit otukt och av hennes otukts vin har de som bor på jorden blivit druckna.”

Nahum 3:4 ”Allt detta på grund av det myckna horeri hon bedrev, den vackra horan, trolldomskonsternas mästarinna, hon som sålde folken genom sitt horeri och folkstammar genom sin trolldom.”

Innan står det: ”Ve dig, du blodstad, full av lögn, uppfylld av våld, du som aldrig upphör att plundra!”
Öppna profilen till Ljus och Salt

Jer. 51:7 talar också om skökan:
”En gyllene bägare var Babel i HERRENS hand, den gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack hednafolken, därför blev de från vettet. Men plötsligt har nu Babel fallit och krossats.”

Jes. 21:9-10 talar om denna avgudadyrkan:

”Babel har fallit, ja, det har fallit! Alla dess uthyggna avgudabilder är nedslagna till marken.” ”O, du mitt krossade, mitt söndertröstade folk..”
Öppna profilen till Ljus och Salt

Ängeln säger till Johannes, i Upp. 17:7-18:

Jag ska tala om för dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne, det som har de sju huvudena och de tio hornen. Vilddjuret som du har sett, det har varit och är inte mer, men det ska stiga upp ur avgrunden och gå bort till fördärvet. Och de som bor på jorden ska förundra sig, de vilkas namn inte är skrivna i livets bok från världens grundläggning, när de ser vilddjuret som har varit och inte är, och som ändå är. Detta är det sinne som ger vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. Och det finns sju kungar, fem har fallit, och en är och den andre har ännu inte kommit, och när han kommer får han bli kvar bara en kort tid. Och vilddjuret som har varit och inte är, han är den åttonde och ändå en av de sju, och går till fördärvet. Och de tio horn som du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike, men som för en stund ska få makt som kungar tillsammans med vilddjuret. Dessa har alla ett och samma sinne och ska ge sin kraft och makt åt vilddjuret. De ska strida mot Lammet men Lammet ska besegra dem, eftersom han är herrernas Herre och konungarnas Konung och de som är med honom är kallade, utvalda och trogna. Och han sa till mig: Vattnen som du såg, där skökan sitter, är folk och skaror och länder och språk. Och de tio horn som du har sett på bilddjuret, de ska hata skökan och göra henne öde och naken, och de ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld. För Gud har ingett i deras hjärtan att utföra hans plan och handla i ett och samma sinne och att ge deras rike åt vilddjuret, tills Guds ord har gått i uppfyllelse. Och kvinnan som du har sett är den stora staden som regerar över jordens kungar.”
Öppna profilen till Ljus och Salt

Sedan ropar en ängel med stor makt, Upp. 18: ”Fallet, fallet är det stora Babylon. För det har blivit en boning för demoner och ett förvar för alla orena andar och en bur för alla orena och avskyvärda fåglar. För alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin och kungarna på jorden har bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden har blivit rika genom överflödet av hennes lyx.”

”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte blir delaktiga i hennes synder, och för att ni inte ska få del av hennes plågor.”

”Så mycket hon har ärat sig själv och levt i lyx, så mycket plåga och sorg ska ni ge åt henne.”

Och jordens kungar som har levt i otukt med henne och levt i lyx, ska gråta och klaga över henne..”

Och köpmännen på jorden ska gråta och sörja över henne, därför att ingen längre köper deras varor.”


(Sedan räknas mängder av dyrbara varor upp..)

Köpmännen som hade dessa varor och blivit rika genom henne, ska stå långt ifrån, av fruktan för hennes plåga, gråtande och sörjande..”

”…för dina köpmän var furstar på jorden, och genom din trolldom blev alla folk förförda.”
Öppna profilen till Ljus och Salt

Jes. 23:18:
Ty efter sjuttio år skall HERREN se till Tyrus, och hon skall åter ta emot skökolön och bedriva otukt med jordens alla länder i hela världen.”

Jes. 24 ”Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.”


Upp. 13:16:

”Och det får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, till att ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, så att ingen ska kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller vilddjurets namn eller dess namns tal.”
Öppna profilen till Kalvdans
Jag citerar ur din text:

Jes. 24 ”Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.”


I Hebreerbrevet nämns detta med att vanhelga "Nådens ande", och då talas just om ett avfall. Man kan ju inte avfalla från någonting man aldrig varit i. Detta är ju också vad Herren säger är den oförlåtliga synden (smädelse av DHA).

"Ty om vi med berått mod synda, sedan vi hava undfått kunskapen om sanningen, så återstår icke mer något offer för våra synder, utan allenast en förskräcklig väntan på dom och glöden av en eld som skall förtära motståndarna. Den som föraktar Moses' lag, han skall »efter två eller tre vittnens utsago» dödas utan barmhärtighet; huru mycket svårare straff tron I icke då att den skall anses värd, som förtrampar Guds Son och aktar förbundets blod för orent -- det i vilket han har blivit helgad -- och som smädar nådens Ande! " (Heb 10:26-29)


Som jag sagt förut: Judas Iskariot är "fördärvets man", som satt i "Guds tempel" och "utgav sig för att vara Gud". Nu menar jag inte Judas personligen, precis som att Herren inte menade att mannen Petrus var satan. Detta är "en mans nummer".

Det finns nämligen ingen annan räddning än evangeliet, och Kristi Ande vittnar om detta i Herrens måltid. Att ta emot vilddjurets märke/namn/nummer är just detta. Läs nedan no
Öppna profilen till Kalvdans
... "Läs nedan noga!", skulle det stå:"Och ännu en tredje ängel följde dem; denne sade med hög röst: »Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tager dess märke på sin panna eller på sin hand, så skall ock han få dricka av Guds vredesvin, det som är iskänkt i hans vredes kalk, obemängt; och han skall bliva plågad med eld och svavel, i heliga änglars och i Lammets åsyn. Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de hava ingen ro, vaken dag eller natt, de som tillbedja vilddjuret och dess bild, eller som låta märka sig med dess namn. Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus.»"
Öppna profilen till Ljus och salt
Precis, avfallet är ifrån någonting man har, så att man förlorar det man hade. 
Ja, det är inte människorna utan "han" bakom och i.

Tänker på "att köpa och sälja" och "inte köpa och sälja", angående vilddjuret.
Skökan sitter på vilddjuret, antikrist. Skökan är också antikristlig.
Köpmännen som kommer in och ut genom skökan köper och säljer, lyx och varor. 
Skökan är "trolldomskonsternas mästarinna", "full av lögn" och "hennes uthuggna avgudabilder är nedslagna till marken."
För att kunna köpa och sälja hos Skökan så behöver man märket från den hon sitter på: Vilddjurets. De hör ihop. 
Visar sida 1 av 18 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista