Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
dpaul
dpaul säger: Isn't it easier telling someone you aren't interested than not replying their message? Have a wonderful week everyone.
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Ljus och salt

Tro och bön

Leva genom tro och bön

Vi behöver tro och leva i och genom tro. Vi behöver be och leva i och genom bön.
"I tron" är ett varande, och "genom tron" ett verksamt varande.

Vi (Gud genom bön) kan förflytta berg, andliga berg. Vi behöver komma ur maktlöshetskänslor, uppgivenhet, resignering och känslor av att saker skulle vara ur kontroll och utanför Guds händer och plan.

Denna tråden blir en tråd där man kan dela uppmuntrande ord och bibelställen om att leva i tro och bön.
Dan. 9:22-23
"Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked, för du är högt älskad."

Jes. 55:10-11
"Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det."
Visar sida 1 av 6 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Ljus och salt

Här måste Hebreerbrevet 11:1-34 citeras. :-)


”Men tron är en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om det man inte ser. För genom den har fäderna fått sitt vittnesbörd.
Genom tron förstår vi att universum har skapats genom Guds ord, så att det synliga inte har blivit till av det som vi kan se.
Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Genom den fick han vittnesbördet att han var rättfärdig, då Gud gav ett gott vittnesbörd om hans gåvor, och genom den talar han ännu, trots att han är död.
Genom tron blev Enok hämtad, så att han inte skulle se döden, och man fann honom inte mer därför att Gud hade hämtat honom. För innan han hämtades, hade han fått vittnesbördet att han behagade Gud.
Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som vill komma till Gud måste tro att Gud är till, och att han lönar dem som ihärdigt söker honom."


Öppna profilen till Ljus och salt
"Genom tron byggde Noa i gudsfruktan en ark till räddning för sin familj, sedan han hade fått en gudomlig varning om de ting som ännu inte var synliga, och genom den dömde han världen och blev arvinge till den rättfärdighet som är av tron.
Genom tron var Abraham lydig då han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma.
Genom tron levde han i det utlovade landet som i ett främmande land. Och bodde i tält med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte, för han väntade på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud.
Genom tron fick också Sara själv kraft att bli mor till en avkomma, och fast hon var överårig födde hon, för hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick han också, denne ende man som dessutom var så gott som död, så många avkomlingar som stjärnorna på himlen och så oräkneliga som sanden på havets strand. I tron har alla dessa dött utan att ha fått vad som var utlovat. De hade bara sett det i fjärran och trott på det och hälsat det och bakänt att de var gäster och främlingar på jorden. För de som säger så visar att de söker ett hemland. Och, i sanning, om de hade menat det land som de kommit ifrån, så hade de haft tid att vända tillbaka. Men nu längtade de till ett bättre, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har ställt i ordning en stad åt dem."


Öppna profilen till Ljus och salt
"Genom tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Sin enfödde son bar han fram som offer, trots att han hade fått löftena, och till honom hade det blivit sagt: Genom Isak ska säd uppkallas efter dig. För han tänkte att Gud var mäktig att också uppväcka från de döda. Därifrån fick han också honom tillbaka, bildligt talat.
Genom tron välsignade Isak Jakob och Esau angående det som skulle komma.
Genom tron välsignade Jakob Josefs båda söner då han låg för döden och tillbad, lutad mot änden av sin stav.
Genom tron påminde Josef, då han skulle dö, om Israels barns uttåg och gav befallning om sina ben.
Genom tron hölls Mose efter sin födelse gömd av sina föräldrar i tre månader, därför att de såg att han var ett vackert barn, och lät sig inte skrämmas av kungens befallning.
Genom tron vägrade Mose att kallas Faraos dotterson, när han hade blivit vuxen, och valde hellre att bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att för en kort tid njuta av synden. Och höll Kristi smälek för större rikedom än skatterna i Egypten, för han hade sin blick riktad mot lönen.
Genom tron lämnade han Egypten, utan att frukta kungens vrede. Han härdade ut därför att han liksom såg den Osynlige."


Öppna profilen till Ljus och salt

"Genom tron har han anordnat påsken och blodsbestrykningen, för att inte han som fördärvade de förstfödda skulle röra dem.
Genom tron gick de genom Röda havet som på torra land, men när egyptierna försökte, dränktes de.
Genom tron föll Jerikos murar efter att man gått runt omkring dem i sju dagar.
Genom tron slapp skökan Rahab att gå förlorad tillsammans med dem som inte trodde, eftersom hon med frid hade tagit emot spejarna.

Och vad mer ska jag säga? För tiden skulle inte räcka om jag skulle berätta om Gideon och Barak och Simson och Jefta, samt om David och Samuel och profeterna. Dessa som genom tron besegrade kungariken, utövade rättfärdighet, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte kraftig eld, undkom svärdsegg. De var svaga men blev starka, de blev tappra i strid och drev främmande härar på flykten."
Öppna profilen till Ljus och salt
Angående det jordiska landets framtid och det politiska läget, så delar jag Vingens svar om att handla i bön (från tråden "Profetia och upprop till bön för Sverige"). Svaret är så bra. Hoppas det är ok, Vingen. :-) 


"Ja, här förs en kamp mot det jordiska i det jordiska, och det är ordstrider, i olika former, som är vapnet.

Här tror jag den stilla bönen, ordlös, med suckar, eller tårar, kan sluta med tacksägelse.
Vi strider mot andemakter, och då är det nödvändigt att stilla sig och fullt ut "besinna och se att jag är Gud" upphöjd på jorden, upphöjd över folken"

Att människans vilja styr blir tydligt då uppmaning till bön försvinner, i ordbrusets ständiga tvister här."

Öppna profilen till Svensken
Att tro går ganska lätt bara man håller dominerar kyrkor borta. Ta bara några saker som kyrkorna ställer till med. Du får inte vara homosexuell. Du får inte hamna i säng med den du älskar innan du är gift. Finns fler saker som dom förstör men lämna dom åt sidan.
Öppna profilen till Ljus och salt
Att tro går ganska lätt bara man håller dominerar kyrkor borta. Ta bara några saker som kyrkorna ställer till med. Du får inte vara homosexuell. Du får inte hamna i säng med den du älskar innan du är gift. Finns fler saker som dom förstör men lämna dom åt sidan.
Skulle Jesus ha gjort så som du beskriver? Är det vad som står i NT? Om vi får utöva alla sexualiteter, och hoppa isäng med vem vi vill när vi vill..varför står det då motsatsen i Bibeln? 
Öppna profilen till Svensken
Om en man älskar en kvinna och kvinna älskar mannen och gud älskar deras kärlek så behövs inte kyrkan.
Öppna profilen till Ljus och salt
Om en man älskar en kvinna och kvinna älskar mannen och gud älskar deras kärlek så behövs inte kyrkan.

Nej, vi behöver inte kyrkan för att älska någon.
Men Gud har skapat äktenskapet som grund för sex, en förening av två kött till ett, i Guds ögon för evigt. Detta som en helig förening. Det är samma förening som mellan Kristus och Kristi kropp, som brudgum och brud, som blir ett för evigt.
Det är ingen som kan stoppa dig och andra att inte ha sex med vilka ni vill, men det är inget som uppmuntras i Biben, utan den tanken är av människor som vill välja själva vad de vill göra. 
Följ Guds Ord istället. Det är fortfarande aktuellt och levande. 
Öppna profilen till svensken
Man måste förstå varför man måste begränsa säng sex. Har du någon tanke varför man skall vara noga med detta. ??
Visar sida 1 av 6 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista