Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
SamuelBelovedOfYeshua
SamuelBelovedOfYeshua säger: Hello! Ny på sidan. Ville mest säga hej. ??
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Ljus och salt

Vad händer när vi dör?

Det finns många olika teorier. 
En del menar att när vi dör så "sover" vi, medan vi väntar på en uppståndelse.
Andra menar att vi kommer direkt till himlen. 
Här går meningar isär om ifall det är anden eller själen som kommer till himlen. 
Och kroppen, kommer den att vara som en vanlig kropp igen, som inte åldras, eller blir den helt annorlunda? Eller blir vi som andevarelser?
Vissa tror att hela människa dör och försvinner vid döden, och att man helt återskapas på domens dag, alltså inte återuppstår. 


Var tillbringar vi sedan evigheten?
På en ny jord?
På den gamla jorden?
I himlen för evigt? 
Kommer det att komma en hel stad ner från himlen, eller fortsätter staden att finnas i himlen? 
Eller är staden en symbol? 

Hjälp mig gärna att reda ut det här, med bibelställen. Dessa funderingar går många med, kanske de allra flesta.
Visar sida 1 av 23 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Ljus och salt
Jag börjar reda ut detta lite, och har en tanke om att försöka reda ut det här ganska grundligt. 


Ordet "nephesh" finns redan i 1 Mosebok, i den hebreiska grundtexten. Det handlar om när Gud skapar människan, som blir "a living soul".
Det ordet ligger till grund för de som tror att människan som hel varelse är "en själ", och att det är hela den varelsen som sedan "sover" efter döden.
En intressant sak är att det är ett feminint substantiv. 

Nephesh förekommer 753 gånger i Gamla testamentet.
Själ = 475 ggr
Liv = 117 ggr
Person = 29 ggr
Sinne = 15 ggr
Hjärta = 15 ggr
Skapelse = 9 ggr
Kropp = 8 ggr
Han själv = 8 ggr
Er själva = 6 ggr
Död = 5 ggr
Vilja = 4 ggr
Längtan = 4 ggr
Man = 3 ggr
De själva = 3 ggr
Någon = 3 ggr
Aptit/hunger = 2 ggr
Diverse.. = 47 ggr
Öppna profilen till Ljus och salt
I Nya testamentet är motsvarande ord för själ "psuche", i den grekiska grundtexten. I Mark. 8:36 som exempel. 

Psuche finns 105 gånger.
Själ = 58 ggr
Liv = 40 ggr
Sinne = 3 ggr
Hjärta = 1 ggr
Annan betydelse av hjärtat = 3 ggr
Öppna profilen till Ljus och salt
Ordet för ande och Ande, i den hebreiska grundtexten, är "ruwach". Även ruwach står liksom nephesh i formen som feminint substantiv.

Ruwach finns 378 gånger.
Ande eller ande = 232 ggr
Vind = 92 ggr
Andetag/andedräkt = 27 ggr
Sida = 6 ggr
Sinne = 5 ggr
Kul = 4 ggr
Fåfäng = 2 ggr
Luft = 1 ggr
Ilska = 1 ggr
Svala/kalla = 1 ggr
Mod = 1 ggr
Diverse.. = 6 ggr
Öppna profilen till Ljus och salt
Ordet för ande och Ande i det Nya testamentet, i den grekiska grundtexten, är "pneuma".

Pneuma finns 385 gånger
Ande (med stort A) = 11 ggr
Helige Ande = 89 ggr
Guds Ande = 13 ggr
Herrens Ande = 5 ggr
Min Ande = 3 ggr
Sanningens Ande = 3 ggr
Kristi Ande = 2 ggr
Mänsklig ande = 49 ggr
Ond ande = 47 ggr
Ande i allmänhet (med litet a) = 26 ggr
ande = 8 ggr
Jesus egen ande (spirit) = 6 ggr
Jesus egen ande (ghost) = 2 ggr
Diverse.. = 21 ggr
Öppna profilen till Ljus och salt
Då är det kroppen kvar. Så har vi hela människan. 
I grekiska grundtexten finns två ord, det ena ordets huvudbetydelse är köttet och det andra är kroppen.


"Sarx" är köttet, flesh. I formen feminint substantiv. Finns 151 gånger i Nya testamentet.
Kött = 147 ggr
Köttslig/sinnlig (carnal) = 2 ggr
Köttsligt/världslig (carnally minded)= 1 ggr
Köttslig (fleshly)= 1 ggr


"Soma" är kroppen, body. I formen neutralt substantiv. Finns 146 gånger i Nya testamentet.
Kropp = 144 ggr
Kroppslig = 1 ggr
Slav = 1 ggr


Soma kan betyda både den fysiska kroppen och Kristi kropp/Församlingen/Kyrkan.

Ordet för kött är gott eller ont.
I positiv mening så är det kroppsligt i äktenskapet, samt är det Jesu syndfria kropp. 
I negativ mening så är det allt som är handlat och beslutet utan tro, alltså oberoende av Gud. Det som är "av köttet" är inte behagligt inför Gud, även då saker som kan verka respektabla, i mänsklig mening. 
Det som kallas köttsligt utgår ifrån det oförändrade inom oss, det som inte förvandlats av Gud.
Anonym
Har en bekant som har arbetat med dom som dör. Frågade henne om hur längen anden är kvar i rummet och huset. Hennes svar var att det är olika längen en del försvinner väldigt fort medans andra blir kvar länge.
Öppna profilen till Ljus och salt
Ja, det här är ett intressant ämne. Alla undrar vi runt detta, och kanske mer ju äldre man blir, eller om man mist någon man älskar. Och teorierna är så många runt vad som händer och vart man kommer. Även i kristna sammanhang. 
Öppna profilen till Ljus och salt
Här samlas bibelställen som visar att direkt efter dödsögonblicket så väntar någonting, ett paradis för de som tror eller ett dödsrike för icketroende. Bibelställen som visar att vi är medvetna när vi dött. Paradiset och dödsriket

Luk. 23:43 "Då sa Jesus till honom: Sannerligen säger jag dig, i dag ska du vara med mig i paradiset."

2 Kor. 12:2-4 "Jag känner en man i Kristus, som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen, om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. Och jag känner denne man - om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det - att han blev uppryckt till paradiset och hörde outsägliga ord, som det inte är tillåtet för en människa att uttala." 

Upp. 6:9-11 "Och när han bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar, som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade." 

Matt. 22:31-32 "Men vad angår de dödas uppståndelse, har ni inte läst det som har blivit sagt till er av Gud, som sa: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Gud är inte de dödas Gud, utan de levandes."

Matt. 17:2-3 "Och han förvandlades inför dem, och hans ansikte lyste som solen och hans kläder var vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom."

Luk. 16:22-23 (Luk. 16:19-31) "Så hände det att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams famn. Och den rike dog också och begravdes. Och i dödsriket, där han låg och plågades, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus vid hans sida..." 

1 Petr. 3:18-20 "För också Kristus led en gång för synder, rättfärdig för orättfärdiga, för att han skulle föra oss till Gud, visserligen dödad till köttet, men levandegjord i Anden, i vilken han också gick bort och proklamerade för andarna i fängelset, de som en gång i tiden var olydiga, den gången Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, det vill säga åtta personer, frälsta genom vatten."

1 Petr. 4:6 "Därför blev ju också evangelium predikat för de döda, för att de visserligen skulle bli dömda enligt människor i köttet, men leva enligt Gud i anden." 

Joh. 8:51 "Sannerligen, sannerligen säger jag er: Om någon håller mitt ord ska han aldrig någonsin se döden." 
Anonym
Det finns många olika teorier. 
En del menar att när vi dör så "sover" vi, medan vi väntar på en uppståndelse.
Andra menar att vi kommer direkt till himlen. 
Här går meningar isär om ifall det är anden eller själen som kommer till himlen. 
Och kroppen, kommer den att vara som en vanlig kropp igen, som inte åldras, eller blir den helt annorlunda? Eller blir vi som andevarelser?
Vissa tror att hela människa dör och försvinner vid döden, och att man helt återskapas på domens dag, alltså inte återuppstår. 


Var tillbringar vi sedan evigheten?
På en ny jord?
På den gamla jorden?
I himlen för evigt? 
Kommer det att komma en hel stad ner från himlen, eller fortsätter staden att finnas i himlen? 
Eller är staden en symbol? 

Hjälp mig gärna att reda ut det här, med bibelställen. Dessa funderingar går många med, kanske de allra flesta.


När vi dör läggs vi i jorden och "sover". själen, om man med den menar den inre människan har inget liv utanför kroppen. Om man menar hela människan, blir svaret detsamma. Vid Jesu återkomst möter vi Herren i rymden, endast för att eskortera honom till jorden. Det är troligt att en del tråkigheter sker på jorden under tiden, och att den nyskapas. Vi vänder i våra nya kroppar till den Nya Jorden. Där tillbringar vi evigheten med Kristus. Det här andas genom hela GT, så det är bättre du tar fram bibelställen som talar mot detta. Det blir enklare. Anonym
Ja man har alltid sina funderingar men det mest som kommit till mig visar att man lever vidare direkt efter man lämnat sin kropp.
Visar sida 1 av 23 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista