Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
corazon24
corazon24 säger: Tack Gud för livet!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Vingen

Guds tideräkning.

Denna fråga följer ur det som just nu diskuteras på forumet, tusenårsriket och judarnas frälsning.


Frågan lyder rätt och slätt: Vad innebär Nådens år i följande text:

Jes 61 Han har sänt mig
att förbinda dem som har
förkrossade hjärtan,
att utropa frihet för de fångna
och befrielse för de bundna,
2 att förkunna ett nådens år
från Herren
och en hämndens dag
från vår Gud,
att trösta alla sörjande

Och Jesus själv:
Luk 4:18 
Herrens Ande är över mig,
för han har smort mig
till att förkunna glädjens budskap
för de fattiga.
Han har sänt mig
att utropa frihet för de fångna
och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet

19 och förkunna ett nådens år från Herren.


Öppna profilen till Vingen
Min fråga följer ur Petr. 3:8 "för Herren är tusen år som en dag och en dag som tusen år.


och Ps 90:4 Tusen år är i dina ögon som dagen igår som försvann, som en av nattens timmar.
Öppna profilen till Ljus och salt
Tusenårsriket nämns inte i Jesaja. "De tusen åren" finns bara i Uppenbarelseboken. Som jag har skrivit förut så finns talet 1000 hela 413 ggr i Bibeln, för att visa en fullhet av något. 
I Bibeln finns också Guds tideräkning, och jag tror att människan kan tolka mänskligt genom att försöka räkna ut själv när och om det ska vara bokstavliga dagar, veckor och år, eller om man ska omvandla tiden till ett annat räknesätt. Det kan blandas vilt ibland. Mitt i symbolik vill man se mänsklig tideräkning, och tvärtom. 

Jesus verkar syfta på jubelåret, 3 Mos. 25:8-56. Och att han uppfyller Guds vilja och plan, både konkret och andligt.I Luk. 4:18-19 står det "..och till att predika Herrens behagliga år", "year of the Lord's favor". Behaglig är ordet "dekton", och finns bara en gång i NT med en översättning: the favorable eller the acceptable. En annan översättning: "..och predika ett nådens år från Herren".
I 1 Kor. 6:2 står det "För han säger: Jag har bönhört dig i en behaglig tid och jag har hjälpt dig på frälsningens dag. Se, nu är den behagliga tiden. Se, nu är frälsningens dag." Behag och behaglig kan låta märkligt, men om man tänker på "efter Guds behag" så blir det något annat än behagligt i vårt syftande.
En annan översättning säger här: "Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag."
Och så i Jesaja 49:8 "Så säger HERREN: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna och säga till de fångna: "Drag ut", och till dem som sitter i mörkret: "Kom fram.". 
(Här står det också att landet ska upprättas genom Kristus, och arvslotterna ska utskiftas. Apropå landet Israel.) 

Tideräkningen kan starta. De tusen åren kan vara detta nådens år, denna nådens tid och frälsningens dag. Frälsningens dag pågår, och nådens år pågår. Det kan tolkas som att den nytestamentliga tiden är de tusen åren i Uppenbarelseboken. 
Öppna profilen till Vingen
Desto mer jag läser ju närmare kommer jag din tolkning. Allt det vackra som beskrivs under de tusen årens rike blir verklighet i Kristus. Och Nådens år/frälsningens dag, är verkligen en frigörelse från slaveri och lagens övervakare, som inte kan ge oss frid.

Det himmelska Jerusalem har nu börjar "föda" sina barn och det sker vid Golgata.

Inte underligt att det beskrivs som en befrielse med jublande glädje och Andens frid i en värld full av det motsatta.
Öppna profilen till Ljus och salt
Ja, precis! :-) Och när man ser det här, så ser man mer och mer hur profeterna handlar om att allting blir nytt i Kristus och att det pekar på honom hela tiden. Inte bara några enstaka ord här och där. (Men man behöver liksom zooma ut lite för att se det.) Och Gud ropar ut sin iver över att få berätta för sitt folk, för sitt älskade Israel, att han ska upprätta dem och göra allting nytt för dem. De ska få ett nytt Sion, ett nytt Jerusalem, ett nytt förbund, med en välsignad avkomma som ska leva för evigt. 
Förstockelsen ligger över en del av Israel, står det, men den faller närhelst någon omvänder sig. Då ska de förstå att lagens förbannelse har brutits i Kristus. Israel strävade och strävar efter självrättfärdighetens lag. Täckelsen ligger över deras hjärtan när Mose blir läst. Gud talar inte i profeterna enbart för döva öron och för ögon som inte kan se, då vore det omöjligt för en enda att ta emot detta och omvända sig. Han vill istället låta dem se den glädje de ska få, höra det hopp som finns och den löftets fullbordan som kommer. Jubel, glädje och fröjd finns överallt i budskapet. Gud visar också i profeterna sin dom över avgudadyrkare och orättfärdiga, men återkommer ständigt till de underbara nyheterna, evangeliet, om ett evigt fridsrike. Deras självrättfärdighet, blindhet och dövhet, gjorde att de lät korsfästa den allting handlade om. Gud lät det ske. För dem stod deras lag över Kristus friköpande och frälsning. 
I 2 Kor. 3:14 står det att de till denna dag har samma täckelse hängande kvar när de läser från Gamla testamentet. I grundtexten är betydelsen inte hela det gamla testamentet, utan deras gamla lag, det gamla förbundet. Att inte kunna se den kommande Kristus uppfyllande av lagen och rättfärdigheten genom honom istället. 
Öppna profilen till ferguson
...........Tideräkningen kan starta. De tusen åren kan vara detta nådens år, denna nådens tid och frälsningens dag. Frälsningens dag pågår, och nådens år pågår. Det kan tolkas som att den nytestamentliga tiden är de tusen åren i Uppenbarelseboken. Ok men hur kan NT's tid var lika med de tusenåren i Upp? Först så får du räkna bort evangelierna för de hör GT till för lagen är fortfarande i kraft likaså Apg till dess församlingen bildas.

Inte heller kan denna vår tid vara de tusen åren för det står att då ska Satan vara bunden;

"Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. 2Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år 3och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid" Upp 201-3

Ser vi oss omkring i världen och i våra egna liv så vet vi väl att han fortfarande är närvarande och att jorden är i hans våld. Versen ovan beskriver hur Satan blir gripen och fängslad under tusenårsriket och att han kommer att komma lös för en tid innan han till sist med sina följare kastas in i den eviga elden.

Öppna profilen till Ljus och salt
Ferguson...
När Jesus kom så fullkomnades Skrifterna, och nådens år började. En dag kan vara tusen, ett år kan vara tusen. Guds tidsräkning är suverän, den är hans. Nådens år kunde börja, för Guds fridsrike fanns plötsligt mitt bland människorna, med alla dess underbara följder. Det var inte av denna världen, men världen kunde se det genom Jesus. 

Angående det som står i Uppenbarelseboken om att Satan är bunden, och att vi har ondska kvar. 2 Petr. 2:4 visar att änglarna "störtades ner i avgrunden och överlämnades åt mörkrets kedjor, för att förvaras till domens dag". Kedjor, visar en begränsning. Den Helige Ande verksam på jorden, evangelium i sanning och kraft, och Kristi kropp på jorden, begränsar Satan.