Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Politik och samfund >> Debatt


Öppna profilen till Daybreak

Rösta gudaktigt!

Visar sida 1 av 12 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym
Mycket bra video!
Öppna profilen till Vandra med mig
Bra. Jag lade upp denna länk i ENarsontråden, men den drunknade väl i all debatt. Den förtjänar verkligen en egen tråd.
Öppna profilen till Vingen
Först; Min vilja med inlägget är inte att säga nej eller ja till Enarsons video, men jag vill, verkligen, ta bort detta fokuserande vid att Bibeln och Gud talar för nationalism. 
När Paulus talar till athenarna står han inför en samling där avgudadyrkan finns.. Han talar mot dessa döda gudar för den Gud som lever, om Skaparen. 


och han förklarar från begynnelsen, beskriver den levande Gudens verk, skapelseverket!
 "Han ger liv och anda åt allt".
Paulus börjar med människan, och säger: Av en enda människa har han skapat alla människor och folk, till att bo över hela jorden." i denna skapelse visar Paulus hur Gud skapat alla människor och folk.. dvs människor är vi allihop på denna jord, men vi är olika .. tänker på barnsången: Röd och vit och gul och svart gör detsamma har han sagt.. Jesus älskar alla folk Gud skapat. Vi kan se att Paulus inte talade om nationer utan helt enkelt som det står, folk.

Sedan följer både gränser och tider som vår Gud fastslagit.. alltså i samma skapelse-skeende, dvs i begynnelsen. Och i begynnelsen satte Gud gränser. Inte nationers gränser utan skapelsens gränser på en jord täckt av vatten:
"Du satte en gräns som vattnet inte får gå över, aldrig mer skall de täcka jorden." Ps 104
och .."..han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund." Ord. 8
Paulus talar om skaparGuden, den levande, och tar även upp "tider".
"Himlaljuset som skiljer dag från natt, de skall vara tecken som utmärker högtider, dagar och år." Gud startade inte enbart tiden, han gav oss tider att följa och leva efter...
Ps 74 säger sammanfattningsvis: Du lät källa och bäck bryta fram, du lär starka strömmar torka ut. Din är dagen, din är också natten. Du har skapat (himla)ljuset och solen. Du har fastställt jordens alla gränser, sommar och vinter är skapade av dig"

Paulus talar inte om begynnelsen där Gud skapade nationer, utan en levande Skapare som gav oss liv, gränser och tider.

Vidare, hur som helst så skall vi bedja att Guds vilja sker. Enarson säger att vi måste "ta reda på Guds vilja" innan vi kan be efter Guds vilja. Obs att jag inte opponerar mig mot det han funnit, men jag ser att vissa delar av hans "bibliska underlag" inte är helt efter sanningen. 
När det gäller Guds vilja kan vi be att Guds vilja skall ske I DET VI BER OM. T.ex. jag ber över valet, över Sveriges framtid, och jag ber, Ske din vilja Gud när det gäller utgången, INTE min vilja.
OM min vilja skall ske måste jag förstå att människor runt omkring mig bär en annan vilja och ber utifrån den viljan.. Gud måste lyssna på tusentals olika viljor och .. ja.. det är inte Guds vilja.

Sedan finns det en annan Bibeltext som ständigt får ligga som grund för nationalismen, och det är Babel, språkförbistringen. Vad hände vid Babel? Folket samlade sig som "en nation". Vad gjorde Gud när denna olydnad kom? Han splittrade dem som det var menat från begynnelsen i hans uppmaning: Föröka er och uppfyll jorden.
Öppna profilen till Vandra med mig
Först; Min vilja med inlägget är inte att säga nej eller ja till Enarsons video, men jag vill, verkligen, ta bort detta fokuserande vid att Bibeln och Gud talar för nationalism
När Paulus talar till athenarna står han inför en samling där avgudadyrkan finns.. Han talar mot dessa döda gudar för den Gud som lever, om Skaparen.          

och han förklarar från begynnelsen, beskriver den levande Gudens verk, skapelseverket!
 "Han ger liv och anda åt allt".
Paulus börjar med människan, och säger: Av en enda människa har han skapat alla människor och folk, till att bo över hela jorden." i denna skapelse visar Paulus hur Gud skapat alla människor och folk.. dvs människor är vi allihop på denna jord, men vi är olika .. tänker på barnsången: Röd och vit och gul och svart gör detsamma har han sagt.. Jesus älskar alla folk Gud skapat. Vi kan se att Paulus inte talade om nationer utan helt enkelt som det står, folk.

Sedan följer både gränser och tider som vår Gud fastslagit.. alltså i samma skapelse-skeende, dvs i begynnelsen. Och i begynnelsen satte Gud gränser. Inte nationers gränser utan skapelsens gränser på en jord täckt av vatten:
"Du satte en gräns som vattnet inte får gå över, aldrig mer skall de täcka jorden." Ps 104
och .."..han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund." Ord. 8
Paulus talar om skaparGuden, den levande, och tar även upp "tider".
"Himlaljuset som skiljer dag från natt, de skall vara tecken som utmärker högtider, dagar och år." Gud startade inte enbart tiden, han gav oss tider att följa och leva efter...
Ps 74 säger sammanfattningsvis: Du lät källa och bäck bryta fram, du lär starka strömmar torka ut. Din är dagen, din är också natten. Du har skapat (himla)ljuset och solen. Du har fastställt jordens alla gränser, sommar och vinter är skapade av dig"

Paulus talar inte om begynnelsen där Gud skapade nationer, utan en levande Skapare som gav oss liv, gränser och tider.

Vidare, hur som helst så skall vi bedja att Guds vilja sker. Enarson säger att vi måste "ta reda på Guds vilja" innan vi kan be efter Guds vilja. Obs att jag inte opponerar mig mot det han funnit, men jag ser att vissa delar av hans "bibliska underlag" inte är helt efter sanningen. 
När det gäller Guds vilja kan vi be att Guds vilja skall ske I DET VI BER OM. T.ex. jag ber över valet, över Sveriges framtid, och jag ber, Ske din vilja Gud när det gäller utgången, INTE min vilja.
OM min vilja skall ske måste jag förstå att människor runt omkring mig bär en annan vilja och ber utifrån den viljan.. Gud måste lyssna på tusentals olika viljor och .. ja.. det är inte Guds vilja.

Sedan finns det en annan Bibeltext som ständigt får ligga som grund f
Öppna profilen till Vandra med mig
Jag har svarat på det jag strukit under i citatet ovan. Sista stycket i citatet fick inte plats.


·  Ja, hur kommer det sig att du vill ta bort den grund för nationalism som faktiskt finns i Bibeln?


·  Du citerar ganska noga texten om att Gud skapat alla människor och folk (folk är samma som länder, så redan där faller ditt resonemang) – men du citerar inte texten alls lika noga resten av meningen i 17:26 om att Gud bestämt fasta tider och gränser inom vilka de ska bo… Slump?


·  Det du skriver om att Gud i begynnelsen satte gränser som inte var nationers, utan skapelsens gränser – det är ju(väl) din egen spekulation. Har du samstämmiga exegeter i ryggen här? Att Gud satte gränser för vattnet o.s.v. innebär ju inte att Han inte kunde sätta gränser mellan folk/nationer. Tvärtom; Precis som Gud använt en mall vid skapandet av många olika slag (apor, schimpanser, gorillor och människor, eller hundar, tussilago, rosor och daggmaskar (samma princip med celler, DNA och deras processer) så har Han gjort det även när Han skapat i olika tider; först gränser mellan jord, luft och vatten – sedan mellan folk och länder. Gud kan göra flera saker på en gång, och flera olika saker vid olika tidpunkter.


·  Hur vet du att Paulus talade om begynnelsen där Gud skapade gränserna mellan elementen, och inte gränserna mellan nationerna?

Som jag visade i svaret på just detta i Enarsontråden så handlar denna text om människor och länder/folks gränser. Folkbibeln ger 5 Mos. 32:8 som parallellställe. Vad står då där?:

8 När den Högste gav arvslotter
åt folken,
när han spred ut människors barn,
då utstakade han gränserna
för folken
efter antalet av Israels barn?,

Gud utstakade gränserna för folken, efter antalet av Israels barn, när Han spred ut dem. När spred Han ut dem? Jo, vid språkförbistringen vid Babels torn. Han gav folken arvslotter – d.v.s. land att leva på och av. Det är vad arvslott betyder genom hela GT vad jag vet. Därför är dessa texter bevis på att det handlar om nationsgränser/gränser mellan folk. För det var det som skedde då. Jorden skapade Han långt innan detta skedde och därmed utstakade Han gränserna mellan elementen långt innan. Bibeln tolkar sig själv (Skrift skall med Skrift tolkas) och här visar den tydligt att det handlar om gränserna som gavs vid/efter Babels torn, inte efter skapelsen, som var långt tidigare (decennier. Sekler?).
Öppna profilen till Vandra med mig
·  Folkets olydnad hade inte med nationalismen att göra. Tvärtom blev ju nationalismen – att Gud skapade olika språk, folk, länder och gränser – medlet för att gå emot människans synd, som var orsaken till det onda och att människan försökte bli som Gud. Gud motverkade synden genom att skapa nationer/folk med sina fastställda gränser.
Öppna profilen till Vingen
Vi kan börja med 5 Mos. 32

denna gränsdragning handlar ju helt och fullt om Guds löfte till Abraham. 1 Mos 15 och 2 Mos 23
Gud delade upp landet efter Israels barns antal..  
Hur du kan få detta till en Guds uppdelning av jorden i nationer som vi har idag fattar jag tyvärr icke.

Före Babel, efter floden, sa Gud: Föröka er och uppfyll jorden.... men ack, så blev det inte, människan ville inte uppfylla jorden så Gud ingrep genom att förbistra språket.. det blev följden av synden, det som skapade nationerna vi ser idag..
Gud sätter gränser ja, men det gör även människan och jag tycker mig se att den enda gräns Gud sätter vad gäller land/nation, är Kanaans land, det utlovade landet. Övriga gränser tillåter Gud, men dessa gränser är skapade av människan som en följd av synden.. Babels torn och språkförbistringen. 

Vidare, Paulus skall beskriva och förklara en "okänd" Gud för athenarna som levde i avgudadyrkan... Jag ser en sammanfattning i det han säger, detta pekar liksom hela tiden mot begynnelsen och vår Guds skaparverk, därför blir det tydligt för mig att gränserna inom vilka vi skall bo handlar om torra land kontra en jord av vatten.. Han satte en gräns för vattnet så att land blev synligt...
Både människans skapelse av "en enda människa" och människans "fasta tider" vilka enbart finns i begreppen dag och natt, årstider, o.s.v. handlar om begynnelsen .. så varför då plocka ut de skapade "gränserna" och lägga dem bortanför begynnelsen i tiden efter floden ?!

 
Öppna profilen till Vingen
Jag tycker mig se att all gudomlig gränsdragning handlar om Israeliterna..
Gud stakar ut sina gränser för Israels stammar.. men övriga gränser är utstakade av människohand...
Öppna profilen till ferguson
Tvärtom blev ju nationalismen – att Gud skapade olika språk, folk, länder och gränser – medlet för att gå emot människans synd, som var orsaken till det onda och att människan försökte bli som Gud. Gud motverkade synden genom att skapa nationer/folk med sina fastställda gränser.Att Gud skapade länder och olika folk var inte Hans huvudtanke, den var att alla folk skulle ha samma språk och tillhöra ett folk, vilket var fallet fram till floden. Efter floden sprider sig Ham, Set och Jafet över jorden "Från dessa hava inbyggarna i hedningarnas Havsländer utbrett sig i sina länder, var efter sitt tungomål, efter sina släkter, i sina folk" Ordet som översätts som länder "erets" översätts som "land" 1543 ggr och som "jord" 712. Därför gick inte Josua till löftesnationen utan till löfteslandet. Spelar det nån roll eftersom det är samma sak vad gäller gränserna?

Jo det spelar roll eftersom ordet nation överförts till en politisk riktning som Enarsson sprider i kristna sammanhang för att rättfärdiga sin politik, nationalismen. Fråga folket i några länder som dukat under i nationalism typ Ruanda och länderna som var inom det forna Jugoslavien vad de tycker om nationalism.


De faställda gränserna är inte permanenta som historien visar. Sverige som nation fanns inte före 1523. Gotland blev inte Svenskt förän vid freden i Brömsebro 1645 samma för Jämtland/Härjedalen. Finland var en del av Sverige till 1809. Minns inte när vi förlorade Estland osv. Tiderna och gränserna som fastställdes gäller inget annat än för ett rikes uppkomst dess höjdpunkt och dess fall vilket också både bibeln och historien visar.

 Men att agitera politiskt för sin nationalism kan Enarsson mycket väl göra, utan att blanda in kristen tro. 


Öppna profilen till Daybreak
Först; Min vilja med inlägget är inte att säga nej eller ja till Enarsons video, men jag vill, verkligen, ta bort detta fokuserande vid att Bibeln och Gud talar för nationalism. 
När Paulus talar till athenarna står han inför en samling där avgudadyrkan finns.. Han talar mot dessa döda gudar för den Gud som lever, om Skaparen. 


och han förklarar från begynnelsen, beskriver den levande Gudens verk, skapelseverket!
 "Han ger liv och anda åt allt".
Paulus börjar med människan, och säger: Av en enda människa har han skapat alla människor och folk, till att bo över hela jorden." i denna skapelse visar Paulus hur Gud skapat alla människor och folk.. dvs människor är vi allihop på denna jord, men vi är olika .. tänker på barnsången: Röd och vit och gul och svart gör detsamma har han sagt.. Jesus älskar alla folk Gud skapat. Vi kan se att Paulus inte talade om nationer utan helt enkelt som det står, folk.

Sedan följer både gränser och tider som vår Gud fastslagit.. alltså i samma skapelse-skeende, dvs i begynnelsen. Och i begynnelsen satte Gud gränser. Inte nationers gränser utan skapelsens gränser på en jord täckt av vatten:
"Du satte en gräns som vattnet inte får gå över, aldrig mer skall de täcka jorden." Ps 104
och .."..han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund." Ord. 8
Paulus talar om skaparGuden, den levande, och tar även upp "tider".
"Himlaljuset som skiljer dag från natt, de skall vara tecken som utmärker högtider, dagar och år." Gud startade inte enbart tiden, han gav oss tider att följa och leva efter...
Ps 74 säger sammanfattningsvis: Du lät källa och bäck bryta fram, du lär starka strömmar torka ut. Din är dagen, din är också natten. Du har skapat (himla)ljuset och solen. Du har fastställt jordens alla gränser, sommar och vinter är skapade av dig"

Paulus talar inte om begynnelsen där Gud skapade nationer, utan en levande Skapare som gav oss liv, gränser och tider.

Vidare, hur som helst så skall vi bedja att Guds vilja sker. Enarson säger att vi måste "ta reda på Guds vilja" innan vi kan be efter Guds vilja. Obs att jag inte opponerar mig mot det han funnit, men jag ser att vissa delar av hans "bibliska underlag" inte är helt efter sanningen. 
När det gäller Guds vilja kan vi be att Guds vilja skall ske I DET VI BER OM. T.ex. jag ber över valet, över Sveriges framtid, och jag ber, Ske din vilja Gud när det gäller utgången, INTE min vilja.
OM min vilja skall ske måste jag förstå att människor runt omkring mig bär en annan vilja och ber utifrån den viljan.. Gud måste lyssna på tusentals olika viljor och .. ja.. det är inte Guds vilja.

Sedan finns det en annan Bibeltext som ständigt får ligga som grund för nationalismen, och det är Babel, språkförbistringen. Vad hände vid Babel? Folket samlade sig som "en nation". Vad gjorde Gud när denna olydnad kom? Han splittrade dem som det var menat från begynnelsen i hans uppmaning: Föröka er och uppfyll jorden.

Har Gud skapat alla fo
Visar sida 1 av 12 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista