Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Lars
Lars säger: Önskar alla en välsignelserik söndag!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Hedning

Guds rike är inom er

”Om de som förleder er säger till er ”Se, riket är i himmelen”, då kommer ju himmelens fåglar att vara före er. Om de säger till er ”Det är i havet”, då kommer ju fiskarna att vara före er. Men nu är riket i ert inre och utanför er. När ni känner er själva, skall förstå att ni är den levande Faderns barn. Men om ni inte känner er själva, är ni i fattigdom och ni är fattigdomen.”

Citerat från det gnostiska Thomasevangeliet. Men det står ju även i de traditionella evangeliena att Guds rike är inom oss och att kroppen är Guds tempel. Vi glömmer ofta detta och fokuserar för mycket på yttre faktorer, men hur tar vi hand om vårat tempel egentligen?
Visar sida 1 av 6 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till larsa
”Om de som förleder er säger till er ”Se, riket är i himmelen”, då kommer ju himmelens fåglar att vara före er. Om de säger till er ”Det är i havet”, då kommer ju fiskarna att vara före er. Men nu är riket i ert inre och utanför er. När ni känner er själva, skall förstå att ni är den levande Faderns barn. Men om ni inte känner er själva, är ni i fattigdom och ni är fattigdomen.”

Citerat från det gnostiska Thomasevangeliet. Men det står ju även i de traditionella evangeliena att Guds rike är inom oss och att kroppen är Guds tempel. Vi glömmer ofta detta och fokuserar för mycket på yttre faktorer, men hur tar vi hand om vårat tempel egentligen?


  Typiskt Gonstiskt !    "Ni skall förstå"   Vi skall få kunskap !   var det inte det som Ormen sade till Eva i Paradiset ?
Öppna profilen till Hedning

  Typiskt Gonstiskt !    "Ni skall förstå"   Vi skall få kunskap !   var det inte det som Ormen sade till Eva i Paradiset ?Jesus sa dock även var visa som ormar.:)
Öppna profilen till huldah

Svenska Folkbibeln 2015, återger Lukas 17:20, 21:

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen.

Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er[a]."

Jesus Messias, var mitt ibland människorna, som den blivande kungen i Guds rike
 

Öppna profilen till Huldah

...

Jesus Messias, var mitt ibland människorna, som den blivande kungen i Guds rike

Luk 17:20, 21 enligt 

Åkesons:

"Och då han tillfrågades av fariséerna, när Guds rike skulle komma, svarade han dem och sade: 'Guds rike kommer icke med iakttagelse, icke heller skall man säga: 'Se här', eller 'Se där'; ty se, Guds rike är mitt ibland eder."

NW:

"Fariséerna frågade när Guds rike skulle komma, och han svarade: 'Guds rike kommer inte på ett sätt som är uppenbart för alla.  Ingen ska säga: 'Här är det!' eller: 'Där är det!' För Guds rike är mitt ibland er."

Öppna profilen till huldah

Evangelierna som du nämnde är felaktigt översatt enl 1917 års övers (Luk17:20,21):

20 Och då han blev tillfrågad av fariséerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem och sade: »Guds rike kommer icke på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen,

21 ej heller skall man kunna säga: 'Se här är det', eller: 'Där är det.' Ty se, Guds rike är invärtes i eder.»

Kan man tänka sig att Jesus kom till jorden för att säga att Guds rike var invärtes hos människorna?
 

Öppna profilen till huldah

Varör ska vi be: "Tillkomme ditt rike" om det är inom oss?

Förklara dessa bibelställen?

"Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt." Dan 2:44

Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans Smorde, för våra bröders åklagare är nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Upp12:10

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Matt 6:33

Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft." Mark 9:1

Jag säger er sanningen: Jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike." Mark14:2


 Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka Luk 9:2


Och människor ska komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Luk13:29

Öppna profilen till Vingen
Huldah,


Med tanke på Mark 9:1, det du citerar, vad tror du hela texten betyder?

Mark. 9
 Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft."
2 Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och han förvandlades inför deras ögon. 3 Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. 4 Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med Jesus.
5 Då sade Petrus till Jesus: "Rabbi, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre hyddor: en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." 6 Han visste inte vad han skulle säga, så skräckslagna var de. 7 Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och ur molnet hördes en röst: "Han är min älskade Son. Lyssna till honom!" 8 Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon där utom Jesus.
9 På vägen ner från berget befallde han dem att inte berätta för någon vad de hade sett förrän Människosonen uppstått från de döda. 10 De tog fasta på det ordet och diskuterade med varandra vad som menades med att uppstå från de döda.
11 Och de frågade honom: "Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?" 12 Han sade till dem: "Elia kommer först och återupprättar allt. Men hur kan det då stå skrivet om Människosonen att han ska lida mycket och bli föraktad? 13 Jag säger er: Elia har faktiskt kommit. Och de gjorde med honom som de ville, så som det står skrivet om honom."
Öppna profilen till Huldah
Huldah,


Med tanke på Mark 9:1, det du citerar, vad tror du hela texten betyder?

Mark. 9
 Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft."
2 Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och han förvandlades inför deras ögon. 3 Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. 4 Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med Jesus.
5 Då sade Petrus till Jesus: "Rabbi, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre hyddor: en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." 6 Han visste inte vad han skulle säga, så skräckslagna var de. 7 Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och ur molnet hördes en röst: "Han är min älskade Son. Lyssna till honom!" 8 Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon där utom Jesus.
9 På vägen ner från berget befallde han dem att inte berätta för någon vad de hade sett förrän Människosonen uppstått från de döda. 10 De tog fasta på det ordet och diskuterade med varandra vad som menades med att uppstå från de döda.
11 Och de frågade honom: "Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?" 12 Han sade till dem: "Elia kommer först och återupprättar allt. Men hur kan det då stå skrivet om Människosonen att han ska lida mycket och bli föraktad? 13 Jag säger er: Elia har faktiskt kommit. Och de gjorde med honom som de ville, så som det står skrivet om honom."

Jesus ger 3 av sina trognaste efterföljare en förhandsglimt av upprättandet av Guds riket (1914 enligt min uppfattning). Tillfället kallas "Förvandlingen".
Anonym

Ja dagens gåta eller en kluring för hela livet kanske: vad är det som är inom oss och mitt ibland oss. Det kallas Guds rike och vi uppmanas söka det först? 

Öppna profilen till Huldah

Ja dagens gåta eller en kluring för hela livet kanske: vad är det som är inom oss och mitt ibland oss. Det kallas Guds rike och vi uppmanas söka det först? 
Gördudet?Hur?
Visar sida 1 av 6 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista