Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Mjölkiz
Mjölkiz säger: Amen Jokefe
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Gotländskan

Är det alltid fel att döda?

Är det alltid fel att mörda någon?
När har man rätt att döda?
I sjävförsvar? Som hämnd? För diversera vedergärningar?

Gud har i Bibeln dödat många människor. Han har låtit dödsängeln döda alla förstfödda pojkar. Gud har dränkt människor i en flod. Etc.
Inte så mycket av att leva som man lär.

Kan man bli förlåten av Gud fast man har mördat?
Öppna profilen till SweKiwi
Kan man bli förlåten av Gud fast man har mördat?


Du kan göra precis vad som helst och ändå bli förlåten av Gud. Spelar ingen roll vad.

Eller nja, det finns ju en sak som aldrig kan förlåtas: Hädelse mot den heliga Anden.

Men mord, våldtäkt, incest och tortyr går bra.


/ Kiwi
Öppna profilen till Vingen
Några av Jesu sista ord, i bön på korset: Fader, förlåt dem ty de vet inte vad de gör.


I den bönen finns nog svaret på många frågor ang synd. Den som vet, som inte är andligt förblindad, och utför en omoralisk handling blir inte förlåten.
Dvs, att t.ex. tänka: "Jag mördar aset, blir ju trots allt förlåten av en barmhärtig Gud" vet att döda är fel men utför handlingen ändå med följd: Hon vet vad hon gör.
En sådan tanke, ett sådant hjärta, spelar schack med Gud .. med sin egen andlighet som pjäs, i det läget vinner alltid Gud.
"Förlåt dem .. de vet inte vad de gör" är beviset på att vi inte hädar den Helige Ande i våra jordiska synder och får förlåtelse.
Öppna profilen till Eliav
"Döda" inte en synd. 
"Mörda" en synd. 

Att ta någons liv är ens sista utväg. 
Öppna profilen till Daybreak
Är det alltid fel att mörda någon?
När har man rätt att döda?
I sjävförsvar? Som hämnd? För diversera vedergärningar?

Gud har i Bibeln dödat många människor. Han har låtit dödsängeln döda alla förstfödda pojkar. Gud har dränkt människor i en flod. Etc.
Inte så mycket av att leva som man lär.

Kan man bli förlåten av Gud fast man har mördat?


Mord går in under Bibelns förbud mot dråp. Därmed även död genom hämd. Däremot finns inget förbud mot att döda, dvs att ta en annan människas liv. Under lagen befallde Gud död som straff. Folk stenades genom prästernas befallning, men ytterst sett var Gud initiatören. Prästerna ställföreträdde alltså Gud. 

Om premissen är att Gud dragit upp landsgränserna, då ligger det i hans intresse att bevara dessa. Man skulle modernt kunna uttrycka att Gud initierat principen om landsgränser, för dessa ändras ibland genom förhandlingar, etc. Det verkar ha Guds välsignelse. Däremot utgår jag från att Gud inte välsignar en nations övertagande av grannnationen, om Gud inte särskilt befallt det. Att överta ett grannland med våld för att exploatera det skulle motsvara att ta livet av en människa genom dråp, för vilket straffet vore döden. Hur straffas en våldförande nation? Genom att mötas med samma medel! Dvs, i det fallet borde självförsvar vara lämpligt, vilket så klart skulle leda till att många från den anfallande nationen skulle dödas. 

Den enda som ges rätt att döda genom hämd, utan att det blir mord, är Gud. Jag ser tre skäl: 1. Den som ger liv har rätt att ta liv. Varför? Skaparen äger det skapade. 2. Han är vis. Han vet vilka konsekvenserna blir om han tar livet, och omvänt, om han inte gör det. 3. Han är rättvis. Han är den ende som som ser samtliga aspekter och fäller alltid rättvisa domar. Inget av dessa krav uppfyller någon människa. Gud är unik, och lever därför som han lär. 

Gud förlåter allt! Också mord. Däremot får man ta konsekvenserna av att ha mördat. I vissa fall innebär det fängelse. I vissa fall dödsstraff. 

Öppna profilen till Daybreak
Du kan göra precis vad som helst och ändå bli förlåten av Gud. Spelar ingen roll vad.

Eller nja, det finns ju en sak som aldrig kan förlåtas: Hädelse mot den heliga Anden.

Men mord, våldtäkt, incest och tortyr går bra.


/ Kiwi

Det där är ett väldigt ytligt sätt att se på saken. Utgår vi från Bibeln gäller följande: 

1. Människan i grunden en syndare. Det innebär att hon, till skillnad från Gud är ofullkomlig. Mord, våldtäckt, lögn, fortkörning är endast uttryck för det. I sitt oförlåtna tillstånd kommer hon att gå förlorad, oavsett hon i människors ögon är en mönstermedborgare.

2. Det enda som kan ge henne förlåtelse är om hon i hjärta och handling vänder om till Gud, från sin synd, och överlåter sitt liv till honom. Det viktiga för Gud är att en människa vänder om på ett sätt att hon förvandlas inombords. Hon blir därigenom i princip en ny människa, och den gamla människan är död. Den som är död kan inte straffas, och den nya människan är oskyldig till den dödes tidigare handlingar.

Nu vet jag att du inte tror, och det respekterar jag. Men låt säga att punkterna ovan är verkliga. Tänk om Bibelns Gud existerar. Då innebär det att du tillskriver Gud något som inte är sant. Gud är inte ok med någon synd. 
Öppna profilen till SweKiwi
Nej, jag tror ju inte på varken er gud eller någon annan gud. De tankar, funderingar och frågor jag har här, är sådana jag hade haft även om jag hade trott. Jag kan inte se hur jag skulle ändra inställning eller sluta fråga bara för att jag skulle börja tro på den kristna guden.

Jag observerar följande:
  • Definitionen av vad som är syndigt eller inte, skiljer sig åt mellan troende.
  • Ribban för vad som är synd är så pass lågt satt att ingen kan leva sitt liv utan att synda åtminstone någon gång. Därmed är alla människor syndare. (Utom Jesus, men han var ju ingen vanlig människa heller.)
  • Gud kan inte göra fel eller synda. Han är god och rättvis.
  • Skulle Gud någon gång göra någonting som vi människor anser är fel eller syndigt, har vi missförstått och/eller är oförmögna att se/förstå hela bilden.
  • Oavsett vad vi människor har gjort i våra liv, kan vi bli förlåtna av Gud – förutsatt att vi omvänder oss.

Svaret på trådens fråga är att om man är Gud, är det aldrig fel att döda. Är man människa, är det oftast fel att döda – men vi kan alltid bli förlåtna för det ändå. Vad vi enskilda människor anser om något av detta är utan betydelse i det långa loppet.


/ Kiwi