Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till huldah

Människosonen

Bibeln nämner "Människosonen" över 80 gånger och Jesus benämner sig själv så. Du som menar att Jesus var Gud själv hur tänker du kring detta och att han aldrig säger "Jag är Gud JHWH själv"?

"Den som säger något mot Människosonen ska bli förlåten. Men den som talar mot den helige Ande kommer inte att bli förlåten, varken i den här tidsåldern eller i den kommande." Matt 12:32
Visar sida 1 av 28 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Trinity 888
I 1:a mosebokens första vers "i begynnelsen" på hebreiska(originalet) är där 2 bokstäver så inte kan översättas men de är bokstäverna Aleph och Tav.  De är den första bokstaven och den sista bokstaven i hebreiska alfabetet.Hebreiska alfabetet har allabokstäver sitt nummer sin symbol sin färg och en ton.  Aleph har symbolen oxe vilket betyder Gud/ledare/styrka. Tav har symbolen kors och betyder förbund.  När Jesus svara jag är Aleph och Tav var de detta han sa. Jesus sa också att de va han Moses skrev om därför sa dom att de var hädelse.  Han förklara sig GUD och dom krävde hans död för detta. Studera de djupare på original språken hebreiska och grekiska.  Mycket kunskap har gått förlorad. Gud välsigna dig. 
Anonym
Bibeln nämner "Människosonen" över 80 gånger och Jesus benämner sig själv så. Du som menar att Jesus var Gud själv hur tänker du kring detta och att han aldrig säger "Jag är Gud JHWH själv"?

"Den som säger något mot Människosonen ska bli förlåten. Men den som talar mot den helige Ande kommer inte att bli förlåten, varken i den här tidsåldern eller i den kommande." Matt 12:32


Kolla in Joh 5:19 å 10:30 å oxå 37-38 samma
kapitel å Joh 14:9-11 å Matt 16:16-17 SVFB
Å oxå i KJB Tim 3:16 å även i Luthers Bibel å
Karl XII:s Bibel som e en korrekt översättning
fr grekiska till engelska
Där står´re att Jesus e Gud sen beror´re på va
man väljer å se lr hur man väljer å tolka de
Öppna profilen till testify
Gud gav åt människan att råda över, och förvalta jorden. För att kunna komma till Jorden och utföra allt det som han gjorde behövde Gud komma som sann människa, annars skulle han brutit sitt löfte och inte vara rättfärdig. När Jesus understryker att han är människosonen understryker han sin rätt att råda här på jorden. Han säger alltså inte att han inte samtidigt är sann Gud.
Öppna profilen till huldah
 
Gud gav åt människan att råda över, och förvalta jorden. För att kunna komma till Jorden och utföra allt det som han gjorde behövde Gud komma som sann människa, annars skulle han brutit sitt löfte och inte vara rättfärdig. När Jesus understryker att han är människosonen understryker han sin rätt att råda här på jorden. Han säger alltså inte att han inte samtidigt är sann Gud.


Det som gick förlorat när Adam och Eva syndade var MÄNSKLIGT liv. Guds rättvisa krävde ett motsvarande offer, ett människooffer, dock ett fullkomligt!

Hebr 9:
"Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.

25  Inte heller skulle han offra sig flera gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. 26  I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. 27  Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, 28  så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom."

För vems ansikte trädde Jesus fram?

Öppna profilen till huldah
Det som gick förlorat när Adam och Eva syndade var MÄNSKLIGT liv. Guds rättvisa krävde ett motsvarande offer, ett människooffer, dock ett fullkomligt!I dessa kapitel finns svaren!

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romarbrevet+5:12&version=SFB15
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Korintierbrevet+15&version=SFB15

Öppna profilen till huldah


"Du ska inte visa honom någon skonsamhet: liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot." 5 Mos 19:21

Guds rättvisa krävde en återlösare till Adams liv som var människa som Adam och fullkomlig som Adam.
Domen löd ju:

"..men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du den .” 1 Mos 2:17

Och där måste vi väl iaf vara eniga! Vi människor dör som det är nu!
Öppna profilen till Vingen
Huldah, menar du att Jesus är en människa, alltså som du och jag, och att denna människa bar hela världens synd på korset .. eller är Jesu död en död där Jesu uppståndelse är människans befrielse, alltså att synden inte är poängen i Jesu död på korset ?


Hoppas du förstår hur jag menar..
Öppna profilen till huldah
Huldah, menar du att Jesus är en människa, alltså som du och jag, och att denna människa bar hela världens synd på korset .. eller är Jesu död en död där Jesu uppståndelse är människans befrielse, alltså att synden inte är poängen i Jesu död på korset ?


Hoppas du förstår hur jag menar..


Jesus föddes som människa som Bibeln beskriver. Han avrättades och var död 3 dagar. Därefter väckte Jehova upp honom till liv.

Jesus som var fullkomlig människa kunde därför återköpa det som Adam och Eva förverkat! Det är därför vi har hopp att få leva för evigt!

Idag är han varken nyfött barn eller människa. Han har himmelsk makt på Faderns högra sida!


Anonym
Bibeln nämner "Människosonen" över 80 gånger och Jesus benämner sig själv så. Du som menar att Jesus var Gud själv hur tänker du kring detta och att han aldrig säger "Jag är Gud JHWH själv"?

"Den som säger något mot Människosonen ska bli förlåten. Men den som talar mot den helige Ande kommer inte att bli förlåten, varken i den här tidsåldern eller i den kommande." Matt 12:32

Matt 16:13-23 När Je­sus kom till området kring Cae­sa­rea Fi­lip­pi fråga­de han si­na lärjung­ar: ”Vem säger människor­na att Människo­so­nen är?” De sva­ra­de: ”Som­li­ga säger Jo­han­nes döpa­ren, men and­ra säger Elia och and­ra Je­re­mia el­ler någon pro­fet.” – ”Och ni”, fråga­de han, ”vem säger ni att jag är?” Si­mon Petrus sva­ra­de: ”Du är Mes­si­as, den le­van­de Gu­dens son.” Då sa­de Je­sus till ho­nom: ”Sa­lig är du, Si­mon Bar­jo­na, ty ing­en av kött och blod har up­pen­ba­rat det­ta för dig,
Öppna profilen till Daybreak
Bibeln nämner "Människosonen" över 80 gånger och Jesus benämner sig själv så. Du som menar att Jesus var Gud själv hur tänker du kring detta och att han aldrig säger "Jag är Gud JHWH själv"?

"Den som säger något mot Människosonen ska bli förlåten. Men den som talar mot den helige Ande kommer inte att bli förlåten, varken i den här tidsåldern eller i den kommande." Matt 12:32


Det finns tre begrepp i Johannes evangelium som är relaterade: 

1. Sonen
2. Guds Son
3. Människosonen

Den gemensamma för och därför centrala termen i dessa begrepp är 'son' eller 'Sonen'. Sonen står i relation till Fadern, vilken är det, inte enbart för sitt faderskap för Sonen, utan för sitt faderskap för allt existerande. 'Fader' betyder 'grundare', 'upphovsman'. Dvs, det finns inget upphov till Fadern, men han är alltings upphov. Fadern är därmed det enda det inte finns något upphov till. Så ej med Sonen. Hans epitet vittnar om något skapat, icke självexisterande. Sonen är är Faderns representant och sändebud. Han är den som slutligen exicuterar Faderns dom, då Fadern överlämnat domen åt Sonen. 

Begreppet 'Guds son' beskriver vems son Sonen är. 

Begreppet 'Människosonen' beskriver hur Sonen är Guds Son: i egenskap av människa. Människosonen är Guds mänsklige son. 

Notera att Jesus ingenstans kallas 'Gudasonen', vilkte annars skulle indikera att Jesus är Guds son såsom ägande samma natur som Gud själv. 
Visar sida 1 av 28 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista