Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

Hur långt har vi kommit i den yttersta tiden?

Vad är kvar innan Jesus kommer? 
Kan Jesus komma när som helst nu?
Kan vi se på det politiska och religiösa skeendet var vi är?
Visar sida 1 av 49 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Vandra med mig
En ganska fast "hållpunkt" är ju vilddjurets märke - om man nu tror att det är nån form av chip. Iaf ska man ju inte kunna köpa eller sälja utan det. Och det kan vi ännu. Alla. Så dit har vi tydligen inte kommit. Det tycker jag är en ganska konkret sak att stämma av mot, när det gäller Uppenbarelseboken.
Anonym
Matt. 24:4-14:
"Se upp så att ingen bedrar er. För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många.
Och ni ska få höra om krig och rykten om krig. Se till, att ni inte blir skrämda, för allt detta måste hända, men det är ännu inte slutet. För folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och epidemier och jordbävningar på många platser. 
Men allt detta är början på födslovärkarna."
"Och då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra.
Och många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och därför att ondskan tilltar, ska kärleken kallna hos många. Men den som håller ut till slutet, han ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma." 
Anonym
En ganska fast "hållpunkt" är ju vilddjurets märke - om man nu tror att det är nån form av chip. Iaf ska man ju inte kunna köpa eller sälja utan det. Och det kan vi ännu. Alla. Så dit har vi tydligen inte kommit. Det tycker jag är en ganska konkret sak att stämma av mot, när det gäller Uppenbarelseboken.

Ja..detta är onekligen spännande tider. Det trappas upp saker så snabbt nu, jämfört med tidsgången tillbaka. 
Öppna profilen till Roffe
Anonym
Många blandar ihop uppryckelsen av frälsta med Jesu återkomst.Uppryckelsen  kan ske i hemlighet ex. inatt och då kan alla som blir kvar läsa på Aftonbladet imorgon bitti att stora mängder människor har förvunnit från jordens yta.

Inget hindrar uppryckelsen från att ske nu.Därför ska man allti vara redo.

Det verkar finnas många olika teorier om detta bland kristna.Vilken ordning allting kommer i.
Öppna profilen till ferguson
t


När Jesus talade om Jerusalems förstörelse och sin tillkommelse sa Han "”Sen till, att ingen förvillar eder" Mar 13:5
Det finns, som jag ser det, inget bibliskt som först ska hända innan Jesus kommer för att hämta sin församling, annat än att villfarelsen kommer att tillta med kraft. Mängder av troende kommer att "vända sina öron från sanningen och vända sig till myter" 2 Tim 4:4

Det är det tecken vi får 
"Vaka därför, för ni vet varken dagen eller stunden, när Människosonen kommer" Matt 25:13 

Därför är det så viktigt att, som nämndes i en annan tråd häromdagen, att pröva allt. Vi tar gärna emot allt vi hör som nån slags from handling. Men jag tror försiktighet är på sin plats eftersom Jesus sa se till, att ingen förvillar er.
Öppna profilen till Roffe
Många blandar ihop uppryckelsen av frälsta med Jesu återkomst.Uppryckelsen  kan ske i hemlighet ex. inatt och då kan alla som blir kvar läsa på Aftonbladet imorgon bitti att stora mängder människor har förvunnit från jordens yta.

Inget hindrar uppryckelsen från att ske nu.Därför ska man allti vara redo.

Det verkar finnas många olika teorier om detta bland kristna.Vilken ordning allting kommer i.


http://bibelfokus.se/yttersta_tiden_main
Öppna profilen till Vandra med mig
Ja..detta är onekligen spännande tider. Det trappas upp saker så snabbt nu, jämfört med tidsgången tillbaka. 


Jag önskar att jag hade en gård med lite åkermark och skog. Kommer behövas.
Anonym
Den sista dagen är olika för olika människor. Alla måste därför alltid vara redo att möta Jesus. När detta är sagt kan vi också tala om Jesu andra tillkommelse:

2 Thess 2 "Laglöshetens människa?
 1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder, 2 att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här.?
3 Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er? 6 Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.?
8 Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. 10 Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten
."?

Min tolkning av 2 Thess 2: Kapitlet säger att "den laglöse" det vill säga Antikrist skall komma först, sedan kommer Kristus. Bägge kommer alltså ungefär samtidigt. När kommer de? När avfallet har kommit. Inte avfall här och var utan när det är som mörkast på jorden. Först i samband med detta skall de troende församlas till Herren Jesus Kristus (vers 1).

Vad är kvar innan detta sker? Mina tankar: Först måste det finnas total global kontroll under en världsregering. Där är vi inte på långa vägar. Ryssland, Kina, Indien med flera stater är inte intresserade av globalismen som idé. I Europa växer de nationalistiska krafterna.  Globalismen drivs av de angloamerikanska oligarkerna. Trump fortsätter att sätta käppar i hjulet för dem, även om han kämpar i motvind och en dag kommer att vara borta. Då först kanske globalisterna, via ett tredje världskrig, kan få bukt med Ryssland och Kina. Men ett krig mellan det ständigt provocerande NATO och Ryssland, kan komma även innan dess. Putin utmålas i globalisterna media som "den nye Hitler", som globalisterna tvingade in i andra världskriget. Skillnaden är dock att Putin har lärt sig läxan och inte låter sig provoceras, till globalisternas stora besvikelse.
Öppna profilen till ferguson
Den sista dagen är olika för olika människor. Alla måste därför alltid vara redo att möta Jesus. När detta är sagt kan vi också tala om Jesu andra tillkommelse:


Min tolkning av 2 Thess 2: Kapitlet säger att "den laglöse" det vill säga Antikrist skall komma först, sedan kommer Kristus. Bägge kommer alltså ungefär samtidigt. När kommer de? När avfallet har kommit. Inte avfall här och var utan när det är som mörkast på jorden. Först i samband med detta skall de troende församlas till Herren Jesus Kristus (vers 1).

Vad är kvar innan detta sker? Mina tankar: Först måste det finnas total global kontroll under en världsregering. Där är vi inte på långa vägar. Ryssland, Kina, Indien med flera stater är inte intresserade av globalismen som idé. I Europa växer de nationalistiska krafterna.  Globalismen drivs av de angloamerikanska oligarkerna. Trump fortsätter att sätta käppar i hjulet för dem, även om han kämpar i motvind och en dag kommer att vara borta. Då först kanske globalisterna, via ett tredje världskrig, kan få bukt med Ryssland och Kina. Men ett krig mellan det ständigt provocerande NATO och Ryssland, kan komma även innan dess. Putin utmålas i globalisterna media som "den nye Hitler", som globalisterna tvingade in i andra världskriget. Skillnaden är dock att Putin har lärt sig läxan och inte låter sig provoceras, till globalisternas stora besvikelse.


Att antikrist och Herrens 2a ankomst skulle ske ungefär samtidigt kan jag inte se! Inte heller att det finns ett absolut världsherravälde eller global kontrol innan antikrist kommer. 

Våra församlingar vill dra till sig människor men frågan är vad de dras till?  Allt för ofta till ett självcentrerat budskap utan omvändelse förkunnelse. Typ Todd White's villfarelse, "The cross is not the revelation of my sin. The cross is actually the revealing of my value" Det låter bra men det är inget annat än em moderns variant av gnosticism. Ett budskap som passar bra i denna tid och fyller megakyrkorna till bredden för det finns ingen anstöt i budskapet.

Att avfallet är här är ju uppenbart men det avfall som kommer före och under vedermödan tror också jag blir det med stort A. För att det avfallet ska kunna ske "måste först den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen" 2 Tess 2 dvs den Helige Ande. Men "Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam" skriver Paulus i meningen ovan, därför är avfallet redan här och nu.. När dHA tillsammans med församlingen försvinner Herren till mötes i luften för att alltid vara med Honom kommer Lammets vrede att efter en tid bryta ut på jorden. 
Visar sida 1 av 49 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista