Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
snömannen
snömannen säger: Som alla här så är drömmen o träffa den "RÄTTE";) Kanske,,,finns DU här, jag hoppas!:)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

Martin Luthers syn på synden, förbannelsen, korset och Kristus.

Detta kallas "Stora Galaterbrevskommentaren" av Martin Luther.
Vad anser ni om den?

http://logosmappen.net/uppbyggelse/luther/sgal/gal3/gal3_13.htm

Här är några stycken: 

"Alla profeter ha sett, att Kristus skulle vara den störste rövare, mördare, äktenskapsbrytare, tjuv, helgerånare, hädare o. s. v., som någonsin funnits i världen. Ty nu uppträder han icke i egen person, han är icke längre Guds Son, född av jungfrun, utan en syndare, som har och bär Pauli synd, hädarens, förföljarens och våldsverkarens, och Petri synd, hans som förnekade Kristus, Davids, som var en äktenskapsbrytare och mördare och som kom hedningarna att smäda Guds namn. Korteligen, han bär alla människors alla synder i sin kropp. Icke som om han själv hade begått dem, men de synder som vi begått upptog han i sin kropp för att göra till fyllest för dem med sitt eget blod."

"Denna kunskap om Kristus och denna ljuvliga tröst, att Kristus för vår skull blivit gjord till en förbannelse för att friköpa oss från lagens förbannelse, den beröva oss sofisterna, då de skilja Kristus från synderna och syndarna och framställa honom endast som ett efterföljansvärt exempel. På det sättet åstadkomma de icke endast, att Kristus blir oss till intet gagn, utan de göra också en domare och tyrann av honom, som vredgas på synderna och fördömer syndarna. Vi böra tvärtom hölja in Kristus och lära känna honom som höljd icke blott i kött och blod utan tillika i våra synder, vår förbannelse, vår död och allt vårt onda."

"Men det är ju både orimligt och skymfligt att kalla Guds Son en syndare och en förbannelse? - Vill man förneka, att han är en syndare och en förbannelse, bör man också förneka, att han lidit, korsfästs och dött. Ty det är icke mindre orimligt att säga, såsom vi göra i vår trosbekännelse, att Guds Son blivit korsfäst, och att han utstått syndens och dödens straff, än det är att kalla honom en syndare och en förbannelse. Men om det icke är orimligt att bekänna och tro, att Kristus korsfästs bland rövare, bör det icke heller vara orimligt att säga, att han är en förbannelse och syndaren framför andra. Det är sannerligen inga tomma ord, när Paulus skriver: »Kristus blev en förbannelse för vår skull.» - »Den som icke visste av någon synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, fört att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.» (2 Kor. 5, 21)."


forts...
Visar sida 1 av 69 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym
"Det innehåller nämligen detta tvingande och ovederläggliga alternativ: Om hela världens synder äro i denna enda människa Jesus Kristus, äro de alltså icke i världen. Men om de icke äro i honom, äro de alltjämt kvar i världen. Likaså: Om Kristus själv har blivit skyldig till alla de synder, som vi alla begått, äro alltså vi fria från alla synder, men icke genom oss själva, icke genom våra gärningar eller förtjänster utan genom honom. Är han åter oskyldig och bär han icke våra synder, bära vi dem och skola dö och bliva fördömda i dem."

"Att tillintetgöra synden, att förstöra döden och borttaga förbannelsen i och genom sig själv, att giva rättfärdighet, att föra livet fram i ljuset och giva välsignelse i sig själv, d. v. s. att tillintetgöra de förra makterna och skapa de senare, det är ett verk, som alltså tillkommer den gudomliga makten ensam. Och emedan Skriften tillskriver Kristus allt detta, är han själv liv, rättfärdighet och välsignelse, d.v.s. han är till sin natur och sitt väsen Gud. De som förneka Kristi gudom förlora alltså hela kristendomen och bli alldeles som hedningar och turkar."

Anonym
Jag anser att Herren är och alltid varit oskyldig (felfri). Inte heller är Han av denna världen. Hur jag då ser på resten behöver nog ingen förklaring.
Anonym
Jag tycker det känns befriande, och ett logiskt resonemang utifrån 2 Kor 5
Anonym
Jag anser att Herren är och alltid varit oskyldig (felfri). Inte heller är Han av denna världen. Hur jag då ser på resten behöver nog ingen förklaring.


Säger inte Skriften att Kristus blev gjord till synd och blev en förbannelse för vår skull?

Så skedde när han tog på sig vår synd och skuld, fastän han själv ingen synd hade gjort.

Paulus skriver: »Kristus blev en förbannelse för vår skull.» - »Den som icke visste av någon synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, fört att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.» (2 Kor. 5, 21)."
Anonym
"Men om han verkligen är Guds lamm, som tager bort världens synd, som blivit en förbannelse för vår skull och höljts i våra synder, då följer därav med nödvändighet, att vi icke kunna rättfärdiggöras och borttaga synderna genom kärleken. Ty Gud har icke lagt våra synder på oss utan på Kristus, sin Son. Om de borttagas genom honom, kunna de icke borttagas genom oss. Detta intygar hela Skriften, och detsamma bekänna och bedja vi i trosbekännelsen, då vi säga: Jag tror på Jesus Kristus, Guds Son, som lidit, korsfästs och dött för vår skull.

Detta är den ljuvligaste av alla läror och bräddfull av tröst. Den lär, att Gud hyser en outsäglig och översvinnlig barmhärtighet och kärlek mot oss. Den innebär nämligen, att då den barmhärtige Fadern såg oss förtryckas av lagen och hållas under förbannelsen utan någon möjlighet att befrias därifrån, sände han sin Son i världen, lade alla människors alla synder på honom och sade till honom: Var Petrus, förnekaren, var Paulus, förföljaren, hädaren och våldsverkaren, var David, äktenskapsbrytaren, var syndaren, som åt äpplet i paradiset, var rövaren på korset, med ett ord, var alla människors person, som gjort alla människors synder och se sedan till, att du betalar och gör till fyllest för dem!"
Anonym

Om jag tar ut dessa rader. 
Brevet som jag har länkat till visar att Luther tillrättavisar dom som har en avvikande tro mot hans tro.  Just dom här sakerna delar inte alla i sin tro, angående frälsningen och vem Jesus var och exakt vad Jesus gjorde.


Ty nu uppträder han icke i egen person, han är icke längre Guds Son, född av jungfrun, utan en syndare,


Vi böra tvärtom hölja in Kristus och lära känna honom som höljd icke blott i kött och blod utan tillika i våra synder, vår förbannelse, vår död och allt vårt onda.


Ty det är icke mindre orimligt att säga, såsom vi göra i vår trosbekännelse, att Guds Son blivit korsfäst, och att han utstått syndens och dödens straff, än det är att kalla honom en syndare och en förbannelse. Men om det icke är orimligt att bekänna och tro, att Kristus korsfästs bland rövare, bör det icke heller vara orimligt att säga, att han är en förbannelse och syndaren framför andra.Likaså: Om Kristus själv har blivit skyldig till alla de synder, som vi alla begått, äro alltså vi fria från alla synder, men icke genom oss själva, icke genom våra gärningar eller förtjänster utan genom honom. Är han åter oskyldig och bär han icke våra synder, bära vi dem och skola dö och bliva fördömda i dem."


De som förneka Kristi gudom förlora alltså hela kristendomen och bli alldeles som hedningar och turkar."
Anonym
Säger inte Skriften att Kristus blev gjord till synd och blev en förbannelse för vår skull?

Så skedde när han tog på sig vår synd och skuld, fastän han själv ingen synd hade gjort.

Paulus skriver: »Kristus blev en förbannelse för vår skull.» - »Den som icke visste av någon synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, fört att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.» (2 Kor. 5, 21)."

Jo. Luther gör sedan en egen tolkning:"Om Kristus själv har blivit skyldig till alla de synder, som vi alla begått,"

Jag tror som sagt inte att jag behöver säga mer, eftersom att resonemanget bygger på detta och Herren är och alltid varit oskyldig.
Anonym
Vårt påskalamm är slaktat en gång för alla, och felfritt. Inte skyldigt.
Anonym
Detta kallas "Stora Galaterbrevskommentaren" av Martin Luther.
Vad anser ni om den?

http://logosmappen.net/uppbyggelse/luther/sgal/gal3/gal3_13.htm

Här är några stycken: 

"Alla profeter ha sett, att Kristus skulle vara den störste rövare, mördare, äktenskapsbrytare, tjuv, helgerånare, hädare o. s. v., som någonsin funnits i världen. Ty nu uppträder han icke i egen person, han är icke längre Guds Son, född av jungfrun, utan en syndare, som har och bär Pauli synd, hädarens, förföljarens och våldsverkarens, och Petri synd, hans som förnekade Kristus, Davids, som var en äktenskapsbrytare och mördare och som kom hedningarna att smäda Guds namn. Korteligen, han bär alla människors alla synder i sin kropp. Icke som om han själv hade begått dem, men de synder som vi begått upptog han i sin kropp för att göra till fyllest för dem med sitt eget blod."

"Denna kunskap om Kristus och denna ljuvliga tröst, att Kristus för vår skull blivit gjord till en förbannelse för att friköpa oss från lagens förbannelse, den beröva oss sofisterna, då de skilja Kristus från synderna och syndarna och framställa honom endast som ett efterföljansvärt exempel. På det sättet åstadkomma de icke endast, att Kristus blir oss till intet gagn, utan de göra också en domare och tyrann av honom, som vredgas på synderna och fördömer syndarna. Vi böra tvärtom hölja in Kristus och lära känna honom som höljd icke blott i kött och blod utan tillika i våra synder, vår förbannelse, vår död och allt vårt onda."

"Men det är ju både orimligt och skymfligt att kalla Guds Son en syndare och en förbannelse? - Vill man förneka, att han är en syndare och en förbannelse, bör man också förneka, att han lidit, korsfästs och dött. Ty det är icke mindre orimligt att säga, såsom vi göra i vår trosbekännelse, att Guds Son blivit korsfäst, och att han utstått syndens och dödens straff, än det är att kalla honom en syndare och en förbannelse. Men om det icke är orimligt att bekänna och tro, att Kristus korsfästs bland rövare, bör det icke heller vara orimligt att säga, att han är en förbannelse och syndaren framför andra. Det är sannerligen inga tomma ord, när Paulus skriver: »Kristus blev en förbannelse för vår skull.» - »Den som icke visste av någon synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, fört att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.» (2 Kor. 5, 21)."


forts...

Detta är en villolära och ett grovt missförstånd av Skriften.
Anonym
Detta är JDS:lärans "skapare", E.W. Kenyon. 

I sin bok "What Happened From The Cross To The Throne" av E.W. Kenyon, står det följande på sid. 47, citat:

"Vi har sett att Jesu död på korset var mer än en fysisk död. Han var där genom gudomligt beslut och plan. Han blev i själva verket gjord till synd genom vår synd. Han var Guds ersättning för den mänskliga rasen.
// 
För det andra, han hade gjort färdigt sitt verk som en son till Abraham. Han hade hållit Mose lag. Nu hade han blivit en ersättning för att ta hand om syndens problem. Han kommer att ta bort synden. Han måste tillfredsställa kravet av rättvisa emot den mänskligheten. Det kunde han inte göra under sitt liv på jorden. Synd är i själva verket ett andligt problem, så det måste tas om hand i den andliga världen.Visar sida 1 av 69 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista