Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till larsa

Johannes evang. 2:20


Johannes  evangelium  2:20

  Då sade judarna: "I fyrtiosex år har man byggt på detta tempel, och du skulle låta det uppstå igen inom tre dagar?"

  Templet i Jerusalem.  När Jesus har en dispyt  med några andra Judar, sägs det att Tempelbygget pågått i 46 år.  Jag har räknat lite och undersökt historien.  och jag tror  att jag förstått vilket år som det är, då tempelbygget pågått i 46 år. 

  Har någon annan forskat och räknat på detta ?  vad har ni kommit framtill ? 

  
Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till larsa

   Flavius Josephus : Antiquities of the Jews:  Book XV chapter 11:

   1. And now Herod, in the eighteenth year of his reign, and after the
acts already mentioned, undertook a very great work, that is, to build
of himself the temple of God, and make it larger in compass, and to
raise it to a most magnificent altitude, as esteeming it to be the most
glorious of all his actions, as it really was, to bring it to perfection;
and that this would be sufficient for an everlasting memorial of him;

-------------

   När började Herodes  renovera Templet  ?   Jo under sitt artonde regeringår. 
   När var Jesus i dispyt med några andra Judar och lovade att bygga upp templet igen
   på tre dagar  ?    Jo 46 år  senare.  

  Nu då ?    vilket år  var detta ? 
Anonym
Förstår inte riktigt vad du vill ha sagt, men om man kollar Wikipedia så började templet renoveras 19 f.Kr. 46 år efter blir således år 28 e.Kr. År 0 existerar som benakt inte.

Herodes övertog makten 37 f.Kr, hans 18e regeringsår är således år 20 f.Kr. Att det skiljer ett år mellan den (19 & 20) kan ju bero på om han tillträdde tidigt eller sent under året osv.
Öppna profilen till AllanE
Den här frågan är inte så lätt att besvara.
När inträffade 18:e året av Herodes's regering?
Det finns minst tre möjligheter:
År 28 fKr, år 23 fKr eller år 20 fKr.
Hans regering kan nämligen anses ha börjat tre olika årtal (eller fyra).
År 45 fKr tillträdde han som tetrark i Galileen.
År 40 fKr utnämndes han av senaten till Judarnas Konung
År 37 fKr hade han drivit ut parterna och behärskade hela Israels område.

Så 46 år senare kan ha varit år 20, 25 eller 28.
I huvudsak var tempelbygget färdigt år 9 fKr.

I vilket fall som helst bör bygget ha varit avslutat när dispyten uppstod.
Och renovering är knappast ett adekvat ord.
När Herodes tillträdde var templet en tämligen anspråkslös byggnad uppförd av Serubbabel.
Herodes gjorde det till antikens kanske praktfullaste byggnadsverk.
Det var byggt av enorma stenblock, upp till 400 ton.
Bara att frakta ett sådant var ju ett storverk.
Utsidan var till stora delar klädd med tjocka guldplåtar.
Inte underligt att Jesu lärjungar var imponerade.

Hälsningar

Allan
 
Öppna profilen till larsa
Förstår inte riktigt vad du vill ha sagt, men om man kollar Wikipedia så började templet renoveras 19 f.Kr. 46 år efter blir således år 28 e.Kr. År 0 existerar som benakt inte.

Herodes övertog makten 37 f.Kr, hans 18e regeringsår är således år 20 f.Kr. Att det skiljer ett år mellan den (19 & 20) kan ju bero på om han tillträdde tidigt eller sent under året osv.


  Ja ,  Vi vet att  Herodes träffade  Octavianus och Marcus Antonius  i Rom  sommaren 39 efter Freden i Misenum  mellan  Octavianus, Antonius och Pompeius Sextus.  den romerske historikern  Appian bekriver det i sin bok: De Romerska Inbördeskrigen Bok5:75

  "  After these events Octavian set forth on an expedition to Gaul, which was in a disturbed state, and Antony started for the war against the Parthians. The Senate having voted to ratify all that he had done or should do, Antony again despatched his lieutenants in all directions and arranged everything else as he wished. He set up kings here and there as he pleased, on condition of their paying a  prescribed tribute: in Pontus, Darius, the son of Pharnaces and grandson of Mithridates: in Idumea and Samaria, Herod:" 

  Tre år senare belägrar Herodes Jerusalem enligt Josefus. Det framgår av texten att det är på Vintern. Så om det är år 37 eller år 36  enligt den julianska kalendern kan inte riktigt fastställas.

  Herodes 18:de regeringsår är alltså 17 år senare  dvs  -37 + 17 =  -20  eller kanske  år - 19.
  Det är också sannolikt  att Josefus  räknar  Judiska år som börjar på Rosh HaShana , i September.  Det kan förskjuta  resultatet av beräkningen ett halvår eller så.

  Så om vi antar  att Herodes börjar renovera templet år  -20  och det passerar 46 år.  så hamnar vi på år 27
 vår tideräkning eftersom år noll inte finns.

  Jag känner  att det är spännade att veta  att Jesus är i fullfart med sin verksamhet/mission  år 27.
       
Öppna profilen till AllanE
 
Så om vi antar  att Herodes börjar renovera templet år  -20  och det passerar 46 år.  så hamnar vi på år 27
vår tideräkning eftersom år noll inte finns.

Jag känner  att det är spännade att veta  att Jesus är i fullfart med sin verksamhet/mission  år 27.


Nej, Jesus var inte i full gång med sin verksamhet år 27.
Johannes Döparens uppgift var att bereda väg för Jesus, så han måste ha börjat sitt arbete före Jesus.
Men enligt Luk 3, så började Johannes sin verksamhet under Tiberius 15:e regeringsår, dvs år 28.
Det är knappast troligt att Johannes började döpa under vintern det året, så påsken som Johannes talar om bör ha varit tidigast påsken år 29.

Med tanke på att Jesus korsfästes år 33 eller 34 hade Hans "ökenvandring" varat i 40 år, precis som den varade för Israels folk.
Så Jesu predikoverksamhet kan ha pågått under fem eller sex år.
Inte tre som många teologer anser.

Hälsningar

Allan
Öppna profilen till larsa

  Vi har  kyrkofadern Tertullianus  ( f: år 160 ,  d: år 225)   som skriver  följande:

 

  i sin bok " Ett svar till Judarna" .   I listan över Romerska Konsuler  ser vi att  Geminus & Geminus
var  konsuler  i ROM   år 29.   Tertullianus  skriver därför att Jesus kostfästs år 29.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Roman_consuls#1st_century_AD


   Tertullianus  skriv också  i samma bok att Jesus  föds  27 år efter att Cleopatra  avlidit.
   Cleopatra begår självmord år 30 året efter slaget vid Actium.  Jesus skulle därför vara född 3 år
  före vår tideräkning.

    Det är knepigt och intressant att försöka  skapa rätsida på alla dessa  olika uppgifter.
    Det är nödvändigt tror jag att  flytta Jesu liv  från den halvmytiska status  det har i
    folks medvetande idag  till  en plats i verkligheten. 

  
Öppna profilen till AllanE
Ja Lars,
Otvivelaktigt är det bra att skaffa fram fakta som placerar Jesus i verkligheten även för "vanligt" folk.

Årtalet -3 är problematiskt på flera sätt.
Enligt många beräkningar dog Herodes år -4, även om det har ifrågasatts av andra som menar att Herodes dog år -1.

Men värre är det med stjärnan.
Jupiter + Regulus och/eller Venus har föreslagits som kandidater till Betlehemsstjärnan år -3.

Inget av dessa alternativ uppfyller det som beskrivits i Matteusevangeliet.
Det gör däremot den stora konjunktionen mellan Jupiter och Saturnus år -7.
De vise männen såg den i Babylon gå upp i öster på kvällen den 29 maj.
Dess andra upträdande var den 29 september, vilket stämmer väldigt väl med Lukasevangeliet, eftersom Sackarias tjänstgjorde i templet under andra halvan av juli år -8. 
Så ängeln Gabriel mste ha kommit till Maria under första veckan i januari år -7.
40 veckor senare är månadsskiftet september/oktober.

Den 4 december var tredje gången stjärnan visade sig.
Den kvällen befann den sig i riktningen mot Betlehem sett från Jerusalem, så de vise männen hade den framför sig hela vägen.
Stjärnan gick ner omkring kl 22, så de vise männen bör ha varit framme omkring kl 21, då stjärnan var strax över horisonten, och kunde synas rakt över ett hus.
De tar ca tre timmar med kamel från Jerusalem till Betlehem, så tidpunkten är rimlig.

Till slut kan nämnas att en sådan konjunktion bettyde att en världshärskare föddes (enligt Babylonisk astrologi).
Vidare skedde hela händelsen i Fiskarnas stjärnbild, vilken enligt Ptolemaios betecknade Israels område.

De vise männen hade också med sig bland annat myrra, vilket kommer från ett träd som växer i Irak, alltså nära Babylon.

Den gode Tertullianus har uppenbarligen tagit miste även ifråga om året då Jesus korsfärstes, pga tidpunkten för Johannes uppträdande. Det finns minst två påskhögtider, kanske tre beskrivna i Johannesevangeliet.

Hälsningar

Allan

Öppna profilen till larsa
Ja Lars,
Otvivelaktigt är det bra att skaffa fram fakta som placerar Jesus i verkligheten även för "vanligt" folk.
Årtalet -3 är problematiskt på flera sätt.
Enligt många beräkningar dog Herodes år -4, även om det har ifrågasatts av andra som menar att Herodes dog år -1.


I princip alla historieböcker innehåller uppgiften att Herodes död inträffar år -4 för vår tideräkning. Detta grundas på beräkningar gjorda av Emil Schürer som avled år 1910. Det är dock rimligare att lita till vittnen från Antiken. Flavius Josephus skriver i “Antiquities of the Jews “ bok. 17 kap. 8:

Herodes ……. dog 34 år efter det att han intagit Jerusalem. “

På ett annat ställe “Antiquities of the Jews “ bok. 14 kap. 16:4 skriver Josefus att Herodes och romaren Sosius med sin Romerska Legion intar Jerusalem 27 år efter det att Pompeius gjort detsamma vilket vi vet är år 63 för vår tideräkning. -63 + 27 = 36.

36 – 34 = 2 ( alltså år -2 före vår tideräkning)

Flavius Josephus skriver också att Herodes dör 37 år efter det att han blir utsedd till lyd-konung över Samarien och Idumeén av Romarna. Den romerske historikern Appian beskriver I sin bok om det Romerska inbördeskrigen att efter det att Julius Cesar mördats, och efter Freden I Micenum mellan Octavian, Anthony och Sextus Pompeius, som sker på våren år 39 före vår tideräkning, utses Herodes till Kung över Samarien och Idumeen. Herodes erövrar Judeen 3 år senare. Herodes tillträder alltså tidigast sitt kungarike på sommaren år 39.

Öppna profilen till larsa

Vi ser därför att Herodes inte avlider under år -4 före vår tideräkning, utan tidigast år -2. Sen kommer vi till problemet med hur Josefus räknade år. Det judiska året börjar med Rosh Hashanna/ Yom Teruah som typiskt infaller I September. Om Flavius Josephus räknar 37 hela Judiska år så är vi alltså på Hösten år -2.

Flavius Josephus skriver ( Antiquities 17:6 :4 ) att Herodes dör mellan en Månförmörkelse och Påsken. Vi vet nu att det inträffade en partiell månförmörkelse år -4 , men att det inträffade en fullständig Månförmörkelse i Jerusalem den 10 Januari år -1. Så på Vårvintern år -1 så är det 37 och ½ år sedan Herodes utses till kung av Romarna, samt nästan 35 år sedan Herodes errövrar Jerusalem, men bara 34 hela Judiska år.

Det är därför rimligt att anta att de Vise männen kommer till Herodes under December månad år -2, samt att Herodes avlider några månader  senare.  på vårvintern år -1.

Öppna profilen till larsa

Kyrkofadern Clement av Alexandria skriver I sin “Stromata bok 2” följande:

Och vår Herre föddes I det tjugoåttonde året, när den första folkräkningen beordrades, under Kejsar Augustus regering. Och för att bevisa att detta är sant, står det skrivet I Lukas evangelium som följer: “Och I det femtonde året av Kejsar Tiberius regering kom Herren ord till Johannes Zacharias son.“ Och även I samma bok: “ Och Jesus var vid pass 30 år när han blev döpt” och så vidare. Och att det var nödvändigt för honom att predika under endast ett år, som det står skrivet: “Han har sänt Mig för att predika ett nådens år från Herren” Om detta talade både profeten och evangelisten. Därför femton år under Tiberius och femton år under Augustus; så fullföljdes de trettio åren till tiden då Han led (döden). Och från tiden då han led till Jerusalems förstörelse förflöt 42 år och 3 månader.

Clement räknar Augustus regering från slaget vid Actium, år -31 före vår tideräkning.

28:de året i Augustus regering blir därför år -3 före vår tideräkning. Clement anser därför att Jesus föds år -3.

Jerusalem förstörs i Augusti ( den 9:de i månaden Ab ) år 70 i det Romersk-Judiska Kriget av Titus som sedemera blir Kejsare. Räknar vi bakåt I tiden 42 år och 3 månader kommer vi till April år 28.Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista