Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
rosor852
rosor852 säger: Titta hit! Här finns jag!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Roffe

Jesus och Lagen

Jesus och lagen
Mat. 5:

Vad tänker Ni om detta?

17Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. 18Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. 19Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.20Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.

Visar sida 1 av 8 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Daybreak

Jesus och lagen
Mat. 5:

Vad tänker Ni om detta?

17Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. 18Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. 19Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.20Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.Uttrycket "lagen och profeterna" vittnar om det samlade profetiska verk som uttrycker Guds frälsningsplan, vilket även ligger till grund för den uppenbarelse Paulus genom Anden fick angående Kyrkan. Det handlar alltså inte om Lagen såsom förbund. När det därför heter att Jesus kom för att uppfylla lagen, syftar det inte på på något regelsystem, utan på de fem moseböckerna, utifrån ett profetiskt perspektiv, varför det också heter att han inte kommit för att upphäva...profeterna. I och med sitt liv, sin gärning, död, uppståndelse och himlafärd uppfyllde han en del av det profetiska. Han har dock mer att uppfylla. Vad Jesus säger är att Guds frälsningsplan ej kommer att utebli. Allt kommer att fullbordas.

Korrekt översättning:
"19Den som bryter ett enda av dessa bud, på minsta sätt, och undervisar människorna så..."

De bud han talar om har inget att gör med det gamla förbundet, utan med det nya. Det är de bud han tidigare i kapitlet redogjort för. "Saliga är de barmhärtiga" osv. Han talar här om en rättfärdighet som ska överträffa de skriftlärdas och fariseernas, varför man annars inte ens kommer in i himmelriket. Vi vet att Lagen, dvs det gamla förbundet inte kan frälsa, utan att Andens nya liv genom tron är förutsättningen för ett evigt liv. Det är därför de som inte har denna rättfärdighet ska vara minst kallade till himmelriket, dvs inte alls, alternativt kallade "minst" av de som som befinner sig i himmelriket. 


Anonym

Korrekt översättning:
"19Den som bryter ett enda av dessa bud, på minsta sätt, och undervisar människorna så..."

De bud han talar om har inget att gör med det gamla förbundet, utan med det nya. Det är de bud han tidigare i kapitlet redogjort för. "Saliga är de barmhärtiga" osv. Han talar här om en rättfärdighet som ska överträffa de skriftlärdas och fariseernas, varför man annars inte ens kommer in i himmelriket. Vi vet att Lagen, dvs det gamla förbundet inte kan frälsa, utan att Andens nya liv genom tron är förutsättningen för ett evigt liv. Det är därför de som inte har denna rättfärdighet ska vara minst kallade till himmelriket, dvs inte alls, alternativt kallade "minst" av de som som befinner sig i himmelriket. 

Varför inte de senare ?


17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. 18 Jag säger er sanningen : Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav , inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.
 
19 Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. 20 För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket.

Mord och vrede

21 Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda , och Den som mördar är skyldig inför domstolen . 22 Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot ’ till sin broder är skyldig inför Rådet , och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna .
 
23 Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig , 24 så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva.
 
25 Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren, och domaren till vakten och du sätts i fängelse. 26 Jag säger dig sanningen: Du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret.

Äktenskapsbrott

27 Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott . 28 Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. 29 Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kro
Anonym
Tänker att den enda rättfärdighet som kan överträffa "de skriftlärda och fariseernas" är Kristi rättfärdighet, som vi tillägnar oss genom tron på Jesu försoningsdöd för vår skull.
Anonym
Tänker att den enda rättfärdighet som kan överträffa "de skriftlärda och fariseernas" är Kristi rättfärdighet, som vi tillägnar oss genom tron på Jesu försoningsdöd för vår skull.

Menar du att det krista livet upphävs av Kristi rättfärdighet ?
De här orden finns med i de uppräknade bud som jesus ger ?

Matteus 5:43 Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän. 44 Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. 45 Då är ni er himmelske Faders barn.
Anonym
Varför inte de senare ?


17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. 18 Jag säger er sanningen : Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav , inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.
 
19 Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. 20 För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket.

Mord och vrede

21 Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda , och Den som mördar är skyldig inför domstolen . 22 Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot ’ till sin broder är skyldig inför Rådet , och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna .
 
23 Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig , 24 så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva.
 
25 Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren, och domaren till vakten och du sätts i fängelse. 26 Jag säger dig sanningen: Du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret.

Äktenskapsbrott

27 Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott . 28 Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. 29 Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kro
 
Anonym
Gud har en lag, och den har alltid varit densamma. Det finns bara andens lag och köttets lag.


Herren står inte och svamlar: Han menar det Han säger (se olw's inlägg!)
Öppna profilen till larsa

         Detta är ett av det områden i NT. som missförståtts  i stor omfattning.  Dessa som i Svensk översättning kallas  Fariseer,  Pharushim =  de åtskillda, och som nu är de Ortodoxa Judarna,  har skapat ett mycket stort system av levnads regler och traditioner allt ifrån hur man skall gå till väga för att knyta skorna till att tvätta händerna för varje måltid. m.m  m.fl.  I flera kapitel i varje evangelium Hör vi Jesus argumentera och skälla ut Fariseerna  för att de "lägger bördor på folket med sin regler och traditioner"  vi Läser om hur Jesus med Hjälp av GT. visar  att Fariseernas regler och traditioner står i strid med Torah.  

   Vad Jesus säger, här i Matt5:17 och följande, är att Han , Jesus, Absolut anser att den nedskrivna Torah och Nevi'im  ( Lagen och Profeteran )  Gäller till 100%   och att Han, Jesus, absolut INTE avser att avskaffa dem.  DÄREMOT :  Fariseernas  Regler och Traditioner anser Jesus är helt felaktiga - vilket Han säger tjogvis av gånnger i evangelierna.  

   Detta är alltså ett inlägg i den Intern-Judiska religösa debatten.  Är Fariseernas  Regler och traditioner  av samma dignitet som Torah. ? Jesus säger ett rungande  NEJ.  Jesus ställer sig därmed på KARAITERNAS  sida i debatten.  Kara = läsa ,  "Ani kore" =  Jag  läser,  dvs.  läsare av Torah/ GT .

    Denna debatt mellan Fariseer och Karaiter  pågår än idag.
    http://www.karaite-korner.org/main.shtml
Öppna profilen till Daybreak
Varför inte de senare ?
Jo, också de senare. Och som du ser där innebär de bud Jesus presenterar en skärpning av lagen. Inte lagen som den var utformad enligt det gamla förbundet. Det är därför inte buden, som de var utformade inom ramen för det gamla förbundet, som inte ska förgå, utan det proftiska uppfyllandet av skärpningen av lagen, dvs dess sanna andliga innebörd som inte ska förgå. 


Öppna profilen till Daybreak

         Detta är ett av det områden i NT. som missförståtts  i stor omfattning.  Dessa som i Svensk översättning kallas  Fariseer,  Pharushim =  de åtskillda, och som nu är de Ortodoxa Judarna,  har skapat ett mycket stort system av levnads regler och traditioner allt ifrån hur man skall gå till väga för att knyta skorna till att tvätta händerna för varje måltid. m.m  m.fl.  I flera kapitel i varje evangelium Hör vi Jesus argumentera och skälla ut Fariseerna  för att de "lägger bördor på folket med sin regler och traditioner"  vi Läser om hur Jesus med Hjälp av GT. visar  att Fariseernas regler och traditioner står i strid med Torah.  

   Vad Jesus säger, här i Matt5:17 och följande, är att Han , Jesus, Absolut anser att den nedskrivna Torah och Nevi'im  ( Lagen och Profeteran )  Gäller till 100%   och att Han, Jesus, absolut INTE avser att avskaffa dem.  DÄREMOT :  Fariseernas  Regler och Traditioner anser Jesus är helt felaktiga - vilket Han säger tjogvis av gånnger i evangelierna.  

   Detta är alltså ett inlägg i den Intern-Judiska religösa debatten.  Är Fariseernas  Regler och traditioner  av samma dignitet som Torah. ? Jesus säger ett rungande  NEJ.  Jesus ställer sig därmed på KARAITERNAS  sida i debatten.  Kara = läsa ,  "Ani kore" =  Jag  läser,  dvs.  läsare av Torah/ GT .

    Denna debatt mellan Fariseer och Karaiter  pågår än idag.
    http://www.karaite-korner.org/main.shtml


Vilken av följande bud är tillhör fariseernas regler och traditioner?

Du ska inte mörda.
Du ska inte begå äktenskapsbrott.
Den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev.
Du ska inte svära falskt.
Du ska hålla din ed inför Herren.
Öga för öga och tand för tand.
Du ska älska din nästa.   

    
Öppna profilen till Daybreak
Gud har en lag, och den har alltid varit densamma. Det finns bara andens lag och köttets lag.


Herren står inte och svamlar: Han menar det Han säger (se olw's inlägg!)

Se #8.
Visar sida 1 av 8 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista