Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
snömannen
snömannen säger: Välkommen rob38! :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Vingen

Repris om uppryckelsen.

Hittar bara en bibeltexter där uppryckelsen nämns:

1 Tess 4, 13 Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. 14 Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. 
15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. 16 När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. 17 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.

och i Kor. 1:15 i stort, en parallelltext:

 51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. 53 Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.

och när den sjunde basunen ljuder är allt förbordat som sägs i Skriften.

Upp.10,7 Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det evangelium han gett sina tjänare profeterna." 

Hur kan det då bli en fortsättning på jorden med tusenårsriket och allt det där.. :-) Vill förstå.
Visar sida 1 av 7 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym
Ja..det funderade jag på under många år.. :) Var och varför skulle dessutom ett fysiskt tusenårsrike klämmas in? 

"Left Behind"- filmerna var populära..och skrämmande. Dom är skrivna av en av frontfigurerna för denna tolkning. Hur många vet att det inte är "allmänna bibelfakta"..? 
Öppna profilen till AllanE

Det är inte så konstigt.

Vad som gör det här gåtfullt är att detta är texter som kyrkorna inte vill veta av.
Därför predikas det inte över dem (åtminstone inte i Svenska Kyrkan, som jag tillhör).

Dina texter kan kompletteras med Upp 20:5-6
De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått.
Detta är den första uppståndelsen. 
Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen.

Och Upp 20:12-13

Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. 
Och ännu en bok öppnades, livets bok. 
Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. 
Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.

Bibeln talar alltså inte om uppståndelsen på den yttersta dagen, 
utan om två uppståndelser.
En före tusenårsriket och en efter.

Bara vi som tillhör Kristus skall vara med i första uppståndelsen.
Det är bara vi som blir frälsta.

De övriga uppstår i andra uppståndelsen.
De döms efter SINA gärningar.
Några (onda) döms till andra döden.
Andra får leva och får gå på gatorna i det nya Jerusalem, något som vi kristna aldrig kommer att göra.

Det blev en ganska chockartadad uppleveelse för mig när jag upptäckte de här texterna och deras sammanhang.
Jag kommer att utveckla det hä mera utförligt i boken eftef den som nu är så gott som färdig.

Hälsningar

Allan

Anonym
Ja, det där har jag också "fått syn på".  :)
Första uppståndelsen är vid frälsningen/pånyttfödelsen/i dopet. 
Samt att det är vi som är det Nya Jerusalem.

Men vad menar du med tusenårsriket? Vad och när är det, enligt dig Allan?
Anonym

Första uppståndelsen är vid frälsningen/pånyttfödelsen/i dopet. 

Får du ihop det ?
ty när dessa säga att uppståndelsen redan har skett, hava de farit vilse från sanningen, och de förvända så tron hos somliga. (2 Tim. 2:18)
Anonym
Får du ihop det ?
ty när dessa säga att uppståndelsen redan har skett, hava de farit vilse från sanningen, och de förvända så tron hos somliga. (2 Tim. 2:18)

Läs igen! När Paulus talar om "Den Livgivande Anden", och "sista basunens ljud" då "vi som nu lever ska bli förvandlade" (och de döda ska stå upp), då talar han om KROPPAR och KROPPEN. 


En människa är en ande, men också en kropp. Den verkliga kroppen är dock en andlig kropp, dvs en kropp som kommer av medvetandet hos anden.


Precis som Herren, så görs vi först levande i anden. Herren blev levandegjord i anden, och kunde så predika för andarna i "jordens inre". På tredje dagen uppstod Han i kroppen. Han uppstod inte direkt efter korsfästelsen.


Vi väntar alltså på Herrens återkomst, då vi är lovade en andlig kropp (och den skall vara vårt hem för evigt, dvs den är en himmelsk kropp). Det är för kroppens uppståndelses skull vi måste arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Anden är redan levande, och därför säger också Paulus "vi som nu lever skall bliva förvandlade" och att Den Andre Adam blev en Livgivande Ande- Eva, alltså moder till allt levande. Han själv är alltså Kyrkan, så som Hörnstenen i templet, och Den Allsmäktiges Kropp (tempel)."Eva", alltså "hustru", dvs kropp!

Därför talar också Paulus om att den uppståndna kroppen inte är det frö som dör för att ge liv åt en växt, men fröet är av den sort (växt) som kroppen ska bli.

Bless
Öppna profilen till larsa

Det är inte så konstigt.

Vad som gör det här gåtfullt är att detta är texter som kyrkorna inte vill veta av.
Därför predikas det inte över dem (åtminstone inte i Svenska Kyrkan, som jag tillhör).
Det blev en ganska chockartadad uppleveelse för mig när jag upptäckte de här texterna och deras sammanhang.
Jag kommer att utveckla det hä mera utförligt i boken eftef den som nu är så gott som färdig.

Hälsningar

Allan  Hej,

      Under det andra Templets tidsepok  ca  516 B.C.E   till 70  CE.  skrevs en mängd av religös litteratur som kallas "Judisk Pseudoepigrapha"  Dessa böcker togs inte in i Bibeln  Utan existerade vids sidan om, vissa av dem är de s.k. Apokryfiska böckerna som finns med i bibel 2000.  Men det fanns andra böcker med ändå mer fantastiskt innehåll.   Enochs  5 böcker.  Jubillee-boken,   Jashers bok.  m.fl.  Dessa verk var en del av den judiska religösa litterära traditionen.   Här finns  uppfattningen att även om de första människornas livstid före floden var nästan 1000 år, så blev deras liv kortare och kortare ju mer de syndade.  det finns också visioner om en kommande tid när människorna vänder åter till GUD och studerar lagen samt att deras lifslängd på jorden då återigen skall upnnå 1000 år.  När Messias skall komma och återupprätta riket åt Israel. 
    Att dessa koncept fanns i bakhuvudet hos författarna till nya testamentet kan inte anses märkligt.  ( se apg 1:6 )   När Bibeln (GT)  fick sin nuvarande form av Masoreterna i Tiberias  ca 900 e.kr.  utelämmnades  både apokryfer  och pseuodepigrapher.  De visste väl bättre än vi vad som var sant eller påhittat.  Men drömmen om tusenårs-riket  kan härledas till denna literatur, den Messianska visionen !  
Anonym
Precis, Larsa! Enoch/Henoch/Enock-böckerna är pseudepigrafer. Dom tas upp i Plattjordstråden, eftersom det står om Nephilims i dom. Men dom är inte trovärdiga.
Ett fysiskt tusenårsrike är en önskan och en tro från judiska läror.
Öppna profilen till larsa

  Ja helt rätt,   Och alla  Apostlar och alla nya testamentets författare var Judar och influerade av den Messianska Visionen.
Anonym
Olw.....Hymeneus och Filetus var förmodligen följare av dom gnostiska villoläror som Paulus vänder sig så starkt emot.
Ja, jag får ihop det. Det står i Upp. 20: "Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt.."
Vad är "den andra döden"?
Vi har redan som pånyttfödda en tillhörighet i Gudsriket och evigheten, som den andra döden inte har någon makt över.
Alla kristnas uppståndelse, med oförgängliga kroppar likt änglarna..sker när Jesus kommer. :)
Öppna profilen till Vingen

Ja, jag får ihop det. Det står i Upp. 20: "Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt.."
Vad är "den andra döden"?
Vi har redan som pånyttfödda en tillhörighet i Gudsriket och evigheten, som den andra döden inte har någon makt över.
Alla kristnas uppståndelse, med oförgängliga kroppar likt änglarna..sker när Jesus kommer. :)


När jag läser Allans svar, om en uppståndelse för tron och en uppståndelse för gärningar, goda-onda, så tänker jag på texten i Joh. 5. Där säger Jesus detta - jag förklarar mina tankar inom parentes :

vers 24 Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. (trons folk hamnar inte under domen)

25 Jag säger er sanningen: Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör den ska få liv. (Vi kan höra hans röst redan här i jordelivet, och få liv)
26 För liksom Fadern har liv i sig själv, har han också låtit Sonen ha liv i sig själv.
27 Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. (Jesus skall döma fast den som tror drabbas inte av domen, denne har redan livet)  
28 Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst 29 och komma ut. (Uppståndelsen gäller alla i gravarna, trons folk och otrons folk skall höra hans röst i graven)
De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom.  (här talas om dom utifrån gärningar, vad vi gjort, alltså inte tron)Allan ser två uppståndelser, en för frälsta, de drabbas inte av domen (den första) och en för de övriga (andra uppståndelsen) de skall uppstå till liv eller dom beroende på gärningar.

Du ser en uppståndelse, den "första" uppståndelsen är pånyttfödelsen, (den som tror skall leva om han än dör) hur ser du då på den "andra" uppståndelsen där otrons folk skall dömas efter gärningar " de som gjort gott ska uppstå till liv, de som gjort ont skall uppstå till dom"..?

Möjligen går det att tolka så här: En fysisk uppståndelse på Herrens dag, då skall alla i gravarna uppstå, de troende till liv och de onda till dom. Fast det blir "två" uppståndelser eftersom Guds folk redan har uppståndelselivet genom tron, i döden, och uppstår till det livet på Herrens dag. För de otroende (utan liv i döden) blir det en uppståndelse till dom.

forts näs
Visar sida 1 av 7 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista