Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
smålänning i norr
smålänning i norr säger: Är det någon som var på dagen med Bibelfokus igår?de behövs!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till ferguson

"Missionsbefallningen för vem är den?

Ovan rubrik tar vi för givet är till församlingen. Skickar med några av de befallningar Jesus gav till lärjungarna. De är citat från en bok av en USA preedikant J C O'hair. 
Jag antar att ingen här följer alla dessa befallningar frågan blir då, varför inte? Och vilket är skälet till att de inte följs?

1—Christians should eat no pork.
2—Christians should keep Israel’s seventh day Sabbath.
3—Christians should wash one another’s feet.
4—Christians should not wear jewelry.
5—Christians should sell their property and put the money in a common treasury
6—Christians should not pay a pastor a stipulated salary.
7—Preachers should go out two by two.
8—Preachers should not have any money in their purses.
9—Christians should cast out demons.
10—Christians should raise the dead.
11—Christians should heal the lepers.
12—Christians should lay hands on the sick and thus restore health.
13—Christians should anoint the sick with oil.
14—Christians should bless aprons and handkerchiefs and cure the sick by putting them on their bodies.
15—Christians should have visions and dream dreams.

Visar sida 1 av 7 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till ferguson
16—Christians should not be injured by the poison from serpents.
17—Christians should speak with tongues and other Christians should be able to interpret.
18—Christians should have the gift of discerning of spirits.
19—Christians should cut off their offending hands and pluck out their offending eyes.
20—Christians should lend money to any one who would borrow and not expect the return of the loan.
21—Christians should take a gift to the priest when they are healed.
22—Christians should have miraculous jail deliverances.
23—Christians receive no more forgiveness from God than others receive from these same Christians.
24—The meek shall inherit the earth.
25—Christians should do greater works than Christ did.
26—Christians should give up their cloaks also when sued for their coats.
27—Christians should not have two coats.
28—Christians should be circumcised.
29—Christians should practice the imposition of hands.
30—Believers should be baptized with water for the remission of sin

Öppna profilen till ferguson
forts;

Om mark 16:17-18 är vad som gäller för kristna är vi alla olydiga och otroende! Ser på de olika samfunden är det några som pekar på det ena och andra på nått annat men ingen kristen grupp har helheten av Jesu befallningar på sitt "program". Därför blir frågan är till vem är "missionsbefallningen" ställd?
Anonym
Hyperdispensationalisten O'hair...känner jag igen. :) 
Vars läror härstammar från darbyismen. 
Öppna profilen till ferguson
Hyperdispensationalisten O'hair...känner jag igen. :) 
Vars läror härstammar från darbyismen. 


Och?

Faktum kvarstår, varför gör vi inte som Jesus säger att vi ska göra om vi nu tror på missionsbefallning? Vi gör som alla andra, vi betonar några av Herrens befallningar men förkastar de andra! Personligen ställde jag mig dessa frågor innan jag visste Darby fanns. Vad han hade för tankar om detta har jag ingen aning om.

Liksom jag också insåg att det inte var homosexualitet som låg bakom Sodoms undergång vilket tycks vara den gängse uppfarrningen. Sodom gick under därför att de inte understödde den arme och fattige. Hes 16:49-50 "Se, detta var din syster Sodoms missgärning: fastän höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar beskärd, understödde hon likväl icke den arme och fattige. 50Tvärtom blevo de högfärdiga och bedrevo vad styggeligt var inför mig; därför försköt jag dem, när jag såg detta.

Vad har det med missionsbefallningen att göra? Att vi lever med tolkningar som inte har bibliskt stöd utan är människotankar.
Anonym
Vad lever vi med som är människotankar? Att missionsbefallningen inte bara var till några få utvalda personer, då? 
Öppna profilen till ferguson
Vad lever vi med som är människotankar? Att missionsbefallningen inte bara var till några få utvalda personer, då? Att missionsbefallningen inte är ställd till församlingen utan till Israel är en rimlig tolkning.

Om Jesus befaller församlingen att uppväcka döda och bota sjuka, varför gör vi inte det då?

Vi ber för sjuka och hoppas de blir friska men lärjungarna befallde och de blev friska, alltid! Uppriktigt, om du tror på missionsbefallningen lever du efter den? Om inte blir frågan vad grundar du ditt beslut på? 

Den vanliga tolkningen är att missionsbefallningen är till församlingen. Men läser vi allt vad Jesus sagt och befallt så bör vi inse att det är nått som inte stämmer med den gängse synen, den är inte konsekvent!
Öppna profilen till Vingen

Att missionsbefallningen inte är ställd till församlingen utan till Israel är en rimlig tolkning.

Om Jesus befaller församlingen att uppväcka döda och bota sjuka, varför gör vi inte det då?

Vi ber för sjuka och hoppas de blir friska men lärjungarna befallde och de blev friska, alltid! Uppriktigt, om du tror på missionsbefallningen lever du efter den? Om inte blir frågan vad grundar du ditt beslut på? 

Den vanliga tolkningen är att missionsbefallningen är till församlingen. Men läser vi allt vad Jesus sagt och befallt så bör vi inse att det är nått som inte stämmer med den gängse synen, den är inte konsekvent!Menar du (tolkar Bibeln) att församlingen inte ska "göra alla folk till lärjungar, döpa dem i Jesu Kristi namn; (Fadern Sonen och den Helige Andes namn) lära dem att hålla det Gud befallt" - detta är missionsbefallningen.

Matt.28:19

Gud byggde sin församling på Petrus bekännelse: Du är den levande Gudens Son. Har inte Sonen all makt i himmelen och på jorden och skall icke församlingen bekänna detta genom att stå på grunden och följa Jesu befallning i missionsbefallningen och genom den Guds-tjänsten lösa eller binda på jorden såsom i himlen... 


Vad är i annat fall församlingens uppgift idag?
Öppna profilen till Daybreak
Ovan rubrik tar vi för givet är till församlingen. Skickar med några av de befallningar Jesus gav till lärjungarna. De är citat från en bok av en USA preedikant J C O'hair. 
Jag antar att ingen här följer alla dessa befallningar frågan blir då, varför inte? Och vilket är skälet till att de inte följs?

1—Christians should eat no pork.
2—Christians should keep Israel’s seventh day Sabbath.
3—Christians should wash one another’s feet.
4—Christians should not wear jewelry.
5—Christians should sell their property and put the money in a common treasury
6—Christians should not pay a pastor a stipulated salary.
7—Preachers should go out two by two.
8—Preachers should not have any money in their purses.
9—Christians should cast out demons.
10—Christians should raise the dead.
11—Christians should heal the lepers.
12—Christians should lay hands on the sick and thus restore health.
13—Christians should anoint the sick with oil.
14—Christians should bless aprons and handkerchiefs and cure the sick by putting them on their bodies.
15—Christians should have visions and dream dreams.


1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15—bibelhänvisning?

3—Lärjungarnas fötter blev smuttsiga av dammet. Normalt tvättade de sina egna fötter. Nu befalls de att tvätta varandras. Kärnan är att betjäna, inte tvätta fötter. Det viktiga är alltså principen. I vår kontext kan det handla om en lång lista av saker. Men våra fötter blir knappast dammiga när vi går utomhus. Det ska alltså vara något som verkligen fyller ett behov. Inget konstruerat. 

9, 12, 13, 14—Gör inga troende det, menar du?

Anonym
Vad jag menar, Ferguson, är att listan är gjord som något slags försvar för dispensationalismen..och mot det ni kallar "ersättningsteologin". Det blir som en lång lista med upphittade samlade argument som ska visa att församlingen inte lever upp till allt vad Jesus sa..och då handlar det därför om att Israel var den ende mottagaren. 
Jag vet ju att du menar att vissa av dessa saker bara gällde apostlarna på Jesu tid. Hur menar du då att det skulle vara till "Israel"? 
Öppna profilen till ferguson

Menar du (tolkar Bibeln) att församlingen inte ska "göra alla folk till lärjungar, döpa dem i Jesu Kristi namn; (Fadern Sonen och den Helige Andes namn) lära dem att hålla det Gud befallt" - detta är missionsbefallningen.

Matt.28:19

Gud byggde sin församling på Petrus bekännelse: Du är den levande Gudens Son. Har inte Sonen all makt i himmelen och på jorden och skall icke församlingen bekänna detta genom att stå på grunden och följa Jesu befallning i missionsbefallningen och genom den Guds-tjänsten lösa eller binda på jorden såsom i himlen... 


Vad är i annat fall församlingens uppgift idag?Uppdraget att föra evangelium ut i världen gick till judarna. De förkastade sin frälsare och uppdraget gick vidare till församlingen. Men gick den vidare i den form som Jesus talar om? Uppenbarligen tror vi inte det eftersom inte många tar på allvar vad Jesus sa. Vi har valt att låta det räcka med att döpa de troende i Fadern Sonens och dHA namn men tar inte med "lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder"

Om vi talar om missionsbefallningen som gällande för församlingen måste vi kunna förklara vad vi grundar våra beslut på att inte följa det Herren befallde till lärjungarna. Plockar vi ut delar av det så är det inte längre missionsbefallning vi följer utan nått annat, av människor konstruerat.

Paulus fick en uppenbarelse av Herren som ingen tidigare varken hört eller sett för den hade till dess varit en hemlighet fördold hos Gud. Det tror jag innebär att församlingens och den enskilde troende kristnes uppgift står att finna hos Paulus. Missionsbefallningen tror jag är till judarna och den kommer att av dom med kraft att uppfyllas under vedermödan och vidare in i tusenårsriket.
Visar sida 1 av 7 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista