Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Gustav
Gustav säger: Önskar alla en fin sommardag och välsignad söndag :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

Den Helige Ande - en person, en kraft eller en gudsvind?

Vem är den Helige Ande? 

Det finns många tolkningar, och ibland hänger det på vilken bibelöversättning man läser och vilket samfund man tillhör.

Men vilken relation har vi med den Helige Ande? 
Har vi en relation med den Helige Ande..? 
Vilken uppgift har den Helige Ande..i världen och i våra liv?
Visar sida 1 av 28 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym

Den Helige Ande i Bibeln

Andens namn och titlar:

Anden
Anden med kunskap och fruktan för Herren
Anden med råd och styrka
Anden med vishet och förstånd
Barnaskapets Ande
Den Allsmäktiges Livsande
Den Ande som är från Gud
Den Ande som han har låtit bo i oss
Den evige Ande
Den helige Ande
Den helige Ande som bor i er
Den Högstes kraft
Den levande Gudens Ande
Den utlovade helige Ande
Domens och reningens Ande
Duvan
Faderns Ande
Glädjens olja
Guds Ande
Guds gode Ande
Handpenningen på vårt arv
Helighetens Ande
Herren, Anden
Herrens Ande
Hjälparen
Härlighetens Ande
Jesu Ande
Jesu Kristi Ande
Kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande
Kristi Ande
Livets Ande
Nådens Ande
Nådens och bönens Ande
Profetians Ande
Rättens Ande
Sanningens Ande som utgår från Fadern
Sigillet
Smörjelsen från den Helige
Sonens Ande
Strömmar av levande vatten
Trons Ande
Vishetens Ande
Vishetens och uppenbarelsens Ande


Öppna profilen till Tillit
Skulle inte sätta "eller" i rubriken utan "och" :) 
Han ÄR ju alla de namnen du listar. Visst är det fantastiskt att han också bor i oss var och en hela tiden? 
Anonym
Det jag menar i rubriken är att det finns kristna som tror att den Helige Ande är just enbart en kraft, eller en mer abstrakt gudsvind. 
Här finns varianter som förmodligen oftast styrs av om man tror på treenigheten eller inte. Men jag pratar med många kristna, speciellt från Svenska kyrkan, som inte alls tror att den Heliga Ande är en person. En del tror också att Andens nådegåvor enbart var givna och begränsade till apostlarna och dom första kristna, genom att dom fick Anden av Jesus själv. Då tror man inte på t.ex. helande idag, och inte på profetior.
Jehovas vittnen tror att helanden idag utförs av onda andar, eftersom dom inte tror på en personlig Andes nådegåvor och uttryck. Anden är i Bibeln, för dom, Guds ande som en verksam kraft men inte boende i varje pånyttfödd kristen som ett sigill.
Unitarister tror att Anden är Guds inre väsen, och inte en person. Det blir då att man tror på kraften och gudsvinden (som Bibelkommisionen översätter det med i 1 Mos.) Dom tror att Guds inre väsen, Anden, bor i kristna, men att det inte är tal om en egen person i en treenighet. 
Anonym

I gundtexterna så översätts den Helige Ande med både H i Helige och A i Ande med stora bokstäver,  i grekiskan Hagiou (Helige) Pneumatos (Ande).

I Joh. 14:16 står det ”Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare, för att han ska vara hos er för alltid, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, eftersom den inte ser honom och inte känner honom. Men ni känner honom, eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er.”

Detta är intressant, för Jesus säger att han ska ge ”en annan Hjälpare”. Det grekiska ordet är Parakleton. Vilket då betyder att Jesus också är en Hjälpare, en Parakleton.

Jesus säger också att denne Hjälpare ”ska vara hos er för alltid”. Och senare säger Jesus ”jag ska komma till er”. Parakleton/Hjälparen är någon som blir given/sänd av Fadern och Jesus. Det kan nog inte betyda annat än att denne andre Hjälpare tillsammans med Jesus verkar i en treenighet med Gud.

Parakleton kan också betyda advokat, juridisk assistent, tröstare, försvarare, förespråkare.

I 1 Joh. 2:1 står det ”Men om någon syndar, har vi en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige.”
Här är också ordet Parakleton, med stor bokstav, och betyder här advokat.
Det finns alltså två Parakleton.

Ordet ”auto” är possessivt pronomen, tredje person singular. Grekiska ordet för ”honom”, i meningen att det är Hjälparen, är i Joh. 14:16 i båda fallen ”auto”. När det gäller att världen inte ser honom, så är autò = den, och när det handlar om att ”ni känner honom” så är autó = han.

På Uppenbarelsebokens sista sida, Upp. 22:16-17 ”Jag, Jesus, har sänt min ängel för att han skulle vittna för er om detta i församlingarna. Jag är Davids rot och ättling, den klara morgonstjärnan.
Och Anden (Pneuma) och bruden säger: Kom! Och den som hör det ska säga: Kom!”
Anden och bruden ropar tillsammans att Kristus ska komma.


Öppna profilen till AllanE
Det finns ju mycket att läsa om Anden i Bibeln.
Du har nämnt en del.
Här finns också mycket missförstånd.

Till att börja med bör man inte säga den Helige Ande.
Korrekt är Den Heliga Ande.
Och man bör inte tala om Anden som han, utan som hon.
Anden är nämligen kvinnlig.
Detta är en av de få saker som jag tycker är bra i Bibel 2000 jämfört med andra översättningar.

Redan i Bibelns andra vers får man veta att Anden är kvinnlig.
Likaså finns Treenigheten nämnd redan där.
Bibeln börjar inte bara med en beskrivning hur Gud startade universum genom Big Bang - ett storslaget skådespel.
Den börjar också med en presentation av Gud som skapade.
Fadern Sonen och Anden.

Jag har undersökt hur det gick till när Heliga Ande kom att uppfattas som manlig.
Redan i Bibelns andra vers nämns alltså Andens kön.
Det hebreiska ordet för ande är ruach, och det är femininum.
Så ända fram till Jesu död var det en självklarhet att Anden är kvinnlig.
Jesus själv talade arameiska, och det gäller samma sak i det språket.


Öppna profilen till AllanE
Nya testamentet skrevs delvis på hebreiska eller arameiska och delvis på grekiska. 
Det kan man se på en del språkliga misstag.
Men redan under första århundradet översattes hela NT till grekiska.
Under den tiden var grekiska världsspråket, med ungefär samma ställning som engelskan har idag.
På grekiska heter ande pneuma, och det är neutrum.
Heliga Anden blev könlös vid översättningen.

Under de följande århundradena flyttades kyrkans tyngdpunkt till Rom och grekiskan ersattes med latin, som också kom att bli det nya världsspråket ända fram till 1800-talet.

På latin heter ande spiritus, och det är maskulinum.
Det ansågs nog också vara en bättre beteckning, eftersom en person inte kan vara neutrum utan måste ha ett kön.
Och någon med så stor makt, och som stod så högt över alla människor måste förstås vara manlig.
Det passade väldigt väl in i det romerska manlighetsidealet.
Därmed hade Guds Heliga Ande bytt kön i människors medvetande.

Det här illustrerar dilemmat som man har när en text skall översättas från ett språk till ett annat.
Översättaren blir tvungen att bestämma textens betydelse.
I det här fallet passade översättarna på att genomföra ett könsbyte.


Öppna profilen till AllanE
Tittar vi på Andens roller enligt Bibeln ser vi även där typiskt kvinnliga (traditionellt sett): 
Hjälparen,tröstaren, uppfostraren.
Samma sak med egenskaper: Ödmjukhet, tålamod, mildhet.

Så vi kan se att Treenigheten är den verkliga heliga familjen:
Fadern, över allting, familjeöverhuvudet, Himlarnas Konung.
Anden, Hans Hustru, Himlarnas Drottning.
Kristus, Sonen, Himlarnas Prins, som for till ett främmande land för att vinna kungavärdighet.


Öppna profilen till AllanE
Detta förklarar en underligheter i NT, t.ex. Matt 12:35.
"all synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas."
Det blir nu väldigt lätt att förstå.
Om någon gör ont mot mig, kan jag förlåta det.
Om ett av någon behandlar min (hypotetiska) son illa, kan jag försöka tala den tillrätta, om sonen själv ber mig om det.
Men om någon gjorde min hustru illa!
Henne som jag älskar över allt annat på jorden, då skulle jag bli totalt ursinnig.
Sådan är tydligen även Gud, Fadern.

Det här föklarar också en del av vad som hände vid Jesu jordiska födelse.
Anden förenade sig med Marias kropp.
Kristus, deras son.
Som Bibeln säger: Du är min son, jag har idag fött dig.

Men är de verkligen tre självständiga individer?
Ja, så långt vi kan förstå.
Men samtidigt är de ett.

Precis som Bibeln säger om min hustru och mig.
Vi är en kropp.
Ändå kan vem som helst se att vi är två självständiga individer.
Men samtidigt är vi alltså enligt Bibeln en enda, och det kan vi märka ibland, när vi plötsligt tänker samma tanke och säger samma ord.

Det här liknar kvantfysiken litet grann.
Ett föremål som är på två ställen samtidigt.
Två föremål som kan sitta ihop så fast att när något görs med det ena, så påverkar det omedelbart det andra, även om avståndet är millioner ljusår.

Kanske Gud har gjort naturlagarna som de är för att vi lättare skall förstå delar av Hans väsen.

Hälsningar

Allan

Anonym
Tack, Allan! Kanon! :) 
Jag skulle tillägga att i GT så heter Anden "ruach" och att det är i feminin form. 

Det jag vill få fram är att den Helige Ande är en person. 


Här blir det dock intressant, eftersom jag vet bibellärare, t.ex. Phil Pringle, som säger sig ha sett den Helige Ande..i en mansgestalt. 
Anonym
Det här med att det är i feminin form..kommer jag att spinna vidare på. För inom feministisk teologi så har man dammat av Sofiologin. 

Bibeln kommer säkerligen att översättas i en ny feministisk tappning. Det är vad jag tror. 

Man anordnar nu Sofia-mässor med egna präster. Sophia/Sofia kallas Vishetens Gudinna.

Sofia är ett centralt begrepp i hellenistisk filosofi och religion, platonism, gnosticism, ortodox kristendom, esoterisk kristendom och kristen mystik.

"I den Heliga Familjen i Östlig ortodoxa kyrkans mystiska teologi representeras Sofia oftast av Theotokos, gudaföderskan Jungfru Maria."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sofia_(visdom)https://sv.wikipedia.org/wiki/Feministteologi

http://www.signum.se/archive/read.php?id=116

https://axebo.wordpress.com/2014/05/15/sofia-sophia-vishetens-gudinna/
Visar sida 1 av 28 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista