Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
rosor852
rosor852 säger: Hej alla! Önskar er en fantastisk vårdag!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Vingen

..och Gud sade.

Liv kan inte bildas utan vatten. Utan vatten kan inte fröet gro och växa till planta. Utan vatten kan inte embryot bli ett barn. Utan vatten kan inte någonting på denna jord bli till det som skall bli till.
Nu tänker jag på jordens skapelse, "Guds ande svävade över vattnet". Allt var i det läget ännu inte gott, men Guds mening var att allt skulle bli gott. Detta allt: jorden, himlen, haven, växterna, djuren, människan, finner sitt ursprung i det vatten över vilket Guds Ande svävade.. ruvade är en annan översättning, har jag hört.


Nåväl, nu hamnar jag i en bibeltext där vattnet tycks ha varit jorden grund. Psalm 136:6 "Han bredde ut jorden över vattnen, evig är hans nåd" 
Och Bibeln säger vidare i Psalm 24:2 "Han har grundat den (jorden) på haven och fäst den (jorden) på de strömmande vattnen."
Han lade alltså jorden, på vattnen. Är det inte självklart när vi tänker efter... vatten är förutsättning för livet på jorden.
Jag undrar nu om jordskorpan formades/breddes ut över/på vattnet och är därmed fäst i vatten "under, i jordens inre", alltså under jordskorpan.. Syndafloden var delvis ett resultat av att jordens inre källor öppnade sig...
En annan tankegång är att rymden är vatten och Gud bredde ut jorden i denna vattenrymd. Men det finns källor i jorden som öppnade sig, står det, varifrån kom det vattnet och varför fanns det där, i jordens inre..

Nattliga röriga tankar vars svar mest troligt inte finnes, men det går väl att fundera över... eller ?
 
Visar sida 1 av 5 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym
Jag bidrar med några fler tankar, och upprepar något du postade:
Psalm 136:6 "Han bredde ut jorden över vattnen, evig är hans nåd" 

Och Gud sade: »Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten.» Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så. Och Gud kallade fästet himmel. (1 Mose 1:6-8)

Himmelen, det är Guds rike, och Guds rike är Kristi kropp! Fästet som skiljer "vatten från vatten" är Herren.


Ser vi i verserna innan, så är det ju som du också påpekar så att Guds ande svävade över vattnen ("och mörker var över djupet"). Ljuset som kommer in i världen är Ordet, och fästet är som sagt kroppen.


"Jordens inre källor" får då en annan betydelse än att jordskorpan skulle flyta runt på vatten.
Anonym
Det blir tydligare i grundtexten:

http://sv.bibelsite.com/interlinear/genesis/1-2.htm

Och:

http://sv.bibelsite.com/interlinear/genesis/1-6.htm
Anonym
För sångmästaren; en psalm av David. (2) Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk;

den ena dagen talar därom till den andra, och den ena natten kungör det för den andra;

det är ej ett tal eller språk vars ljud icke höres.

De sträcka sig ut över hela jorden, och deras ord gå till världens ändar. Åt solen har han gjort en hydda i dem;

och den är såsom en brudgum som går ut ur sin kammare, den fröjdar sig, såsom en hjälte, att löpa sin bana.

Vid himmelens ända är det den går upp, och dess omlopp når intill himmelens gränser, och intet är skylt för dess hetta.


(Psalm 19:1-6)

Anonym
Jag bidrar med några fler tankar, och upprepar något du postade:
Psalm 136:6 "Han bredde ut jorden över vattnen, evig är hans nåd" 

Och Gud sade: »Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten.» Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så. Och Gud kallade fästet himmel. (1 Mose 1:6-8)

Himmelen, det är Guds rike, och Guds rike är Kristi kropp! Fästet som skiljer "vatten från vatten" är Herren.


Ser vi i verserna innan, så är det ju som du också påpekar så att Guds ande svävade över vattnen ("och mörker var över djupet"). Ljuset som kommer in i världen är Ordet, och fästet är som sagt kroppen.


"Jordens inre källor" får då en annan betydelse än att jordskorpan skulle flyta runt på vatten.


Hm.. Här tycker jag att Swedenborgs uttydning haltar. (För det är väl hans, som vanligt?) Det står att Gud skapar fästet, men Sonen/Herren är inte skapad, han är född. Och det dessutom före all tid. Hm igen...
Anonym
Hm.. Här tycker jag att Swedenborgs uttydning haltar. (För det är väl hans, som vanligt?) Det står att Gud skapar fästet, men Sonen/Herren är inte skapad, han är född. Och det dessutom före all tid. Hm igen...

Jag har ingen aning om hur Swedenborg skulle sett på min uttydning, men jag har hans bok här och i den ser han människans skapelse i dessa verser. Lite tröttsamt blir det att jag ständigt ska behöva prata om Swedenborg istället för bibeln, men det får jag väl ta.


Jag anser inte att det haltar, eftersom Herrens kropp blev av kvinna född! Fästet är alltså att kroppen blev kött, eller med andra ord: Herren fick en kropp som vår.
Denna kropp blev en del av skapelsen, vilket också är evangeliet. Ordet sändes, och kroppen skapades. Kroppen har förstås också alltid funnits, men inte i fysisk form.
Öppna profilen till Vingen
Jag bidrar med några fler tankar, och upprepar något du postade:

Och Gud sade: »Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten.» Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så. Och Gud kallade fästet himmel. (1 Mose 1:6-8)

Himmelen, det är Guds rike, och Guds rike är Kristi kropp! Fästet som skiljer "vatten från vatten" är Herren.


Ser vi i verserna innan, så är det ju som du också påpekar så att Guds ande svävade över vattnen ("och mörker var över djupet"). Ljuset som kommer in i världen är Ordet, och fästet är som sagt kroppen.


"Jordens inre källor" får då en annan betydelse än att jordskorpan skulle flyta runt på vatten.Menar du att skapelseberättelsen, och t.ex. psalmernas beskrivning av skapelsens under, inte går att tolka fysiskt? Tänker på Sanningssökarens tråd, där dessa texter tycks vara underlaget för den strid han för i tråden.

Kan du tolka en fysisk skapelse i Bibeln, eller ser du endast en andlig mening med orden ?
Anonym
Jag har ingen aning om hur Swedenborg skulle sett på min uttydning, men jag har hans bok här och i den ser han människans skapelse i dessa verser. Lite tröttsamt blir det att jag ständigt ska behöva prata om Swedenborg istället för bibeln, men det får jag väl ta.


Jag anser inte att det haltar, eftersom Herrens kropp blev av kvinna född! Fästet är alltså att kroppen blev kött, eller med andra ord: Herren fick en kropp som vår.
Denna kropp blev en del av skapelsen, vilket också är evangeliet. Ordet sändes, och kroppen skapades. Kroppen har förstås också alltid funnits, men inte i fysisk form.


Ja, det får du ta, eftersom de andliga uttydningar du för fram här många gånger är rätt speciella. Då vill iaf jag spåra dem till någon källa.
Anonym
Ja, det får du ta, eftersom de andliga uttydningar du för fram här många gånger är rätt speciella. Då vill iaf jag spåra dem till någon källa.

Jag tyckte att jag angav källan till mina tankegångar rätt tydligt.
Anonym

Menar du att skapelseberättelsen, och t.ex. psalmernas beskrivning av skapelsens under, inte går att tolka fysiskt? Tänker på Sanningssökarens tråd, där dessa texter tycks vara underlaget för den strid han för i tråden.

Kan du tolka en fysisk skapelse i Bibeln, eller ser du endast en andlig mening med orden ?

Skapelsen berättar ju om Skaparen. På det viset kan man säga att det fysiska berättar om Gud, men jag skulle hävda att det är bakvänt att tolka Bibeln enligt bokstaven, eftersom man då kommer att gå vilse i mycket. Det blir som att utläsa skapelsen ur Gud, ungefär.


Är rymden vatten? Nej, inte så som havet är det iaf och vi ser ju att det var ett vatten som delade sig och blev till "vatten ovan himlen (fästet)" och "vatten nedan himlen (fästet)".


Snarare än att vi tolkar tex psalmerna här, så hör ju psalmisten Skaparen ur det skapelsen berättar. Vi behöver ju inte tolka detta mer än att vi vet vad "som en brudgum" betyder, tex.
Vad är tabernaklet i psalmen? Jo; rymden och fästet. Bibeln beskriver alltså rymden som "vattnet ovan fästet" och detta "vatten" är alltså (tillsammans med fästet) solens tabernakel. "Himlarnas och fästets språk/tal" är "tabernaklet".
Anonym
Ja, det får du ta, eftersom de andliga uttydningar du för fram här många gånger är rätt speciella. Då vill iaf jag spåra dem till någon källa.

... eller så får du en "källa" här:

https://youtu.be/FBJJJkiRukY 5:30 in...

Det är inte speciellt ovanligt att kyrkan ser Herren Jesus Kristus och den nya skapelsen i skapelseberättelsen.


Jag vet inte vad för källa du begär av mig. Jag hoppas förstås att Herren är källan, men att säga så blir så uppfodrande. Man måste väl få prata om saker utan att ha "en källa" på det, och speciellt rörande Bibeln. Bibeln ÄR källan, det står ju som jag sagt och du får uttyda det hur du vill.
Visar sida 1 av 5 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista